Predikanten

Andreas

Coenraad

Ewald

Jacobus IIe

Jacobus Ve

Jeremias

Petrus

Petrus Jr.

Petrus Sr.

Verwante predikanten

Christianus Dengbert

Daniël Gerdes

Johannes van der Grijp

Wilhelmus van Krimpen

Samuel Hendrik Manger

Marcus van Peenen

Ewaldus Reynvaan

Johannes Sterk

Philippus Visscherus

Adrianus Wolff

Immigranten

Salomon Agache

Fransijntgen Batten

Jacqmijne Batten

Caerel Coeselles

Susanna van Heule

Pieter Hollebeck

Catelijne de Rameaux

Emigranten

Petrus

Pieter

Generaties

Jongste generatie

[P] Genealogie predikantenfamilie Hollebeek

Verantwoording

In deze genealogie zijn alle bekende afstammelingen opgenomen die

1.         dezelfde familienaam dragen als de stamvader en

2.         langer dan 100 jaar geleden geboren zijn.

De nummering van de personen bestaat uit het (Romeinse) volgnummer van de generatie en optioneel een volgletter.

Alle vermelde dopen hebben plaatsgevonden in de Gereformeerde Kerk, tenzij anders aangegeven.

GENERATIE I

I. Pieter HOLLEBEEK

Geboren te Noordschote, verver, koopman, bezat het perceel St. Jacobsgracht 8, was op 12-mrt-1586 getuige bij de ondertrouw van Catelijne de Rameaux uit Yperen als haar neve, op 2-jun-1588 een van de 45 drapiers die een rekest ondertekenden om het reden van herensaaien niet te verbieden, op 1-jul-1595 getuige bij de ondertrouw van Augustijn Verhagen uit Hontschoten, zijn weduwe bezat twee saaigetouwen.

Gehuwd 4-aug-1584 te Leiden, getuigen Caerel Coeselles zijn broeder en Fransijntgen haar zuster, met Jacqmijne BATTEN, geboren te Hondschoote.

Uit dit huwelijk:

1.            Pieter, geboren te Leiden, volgt II-a.

2.            Sara, geboren te Leiden, volgt II-b.

3.            Susanna, geboren te Leiden, volgt II-c.

3.            Jacobus, geboren 1593 te Leiden, volgt II-d.

4.            Joris, geboren te Leiden, volgt II-e.

GENERATIE II

II-a. Pieter HOLLEBEEK (de Oude)

Geboren te Leiden, zoon van Pieter Hollebeek [I] en Jacqmijne Batten, saaikoper, koopman.

Gehuwd 16-mrt 1606 te Leiden, getuigen Franchijntgen Batten zijn moeije en Jacob Claijssens zijn voogd en Christiaen van de Walle haar vader en Tanneken van de Walle haar moeder, met Anna VAN DER WALLE, geboren te Leiden, dochter van Christiaan van der Walle en Tanneken [zie onder II-c].

Uit dit huwelijk:

1.            Pieter, geboren vóór 27-mei-1613 te Leiden, volgt III-a.

2.            Cathalijna, geboren te Leiden, volgt III-b.

3.            Abraham, geboren te Leiden, volgt III-c.

4.            Joachima, geboren te Leiden, volgt III-d.

5.            Leonora, geboren 15-jan1621 te Leiden, getuigen Cornelis Maartensz Vlietenhoven en Sara Hollebeek.

6.            Christiaan, gedoopt 2-jun-1624 te Leiden, volgt III-e.

7.            Izaak, geboren te Leiden, volgt III-f.

8.            Anna, geboren 20-apr-1627 te Leiden, getuigen Jacobus Hollebeeck en Maria de Neut.

9.            Leonora, geboren 6-sep-1628 te Leiden, getuigen Dirk Leenderts en Dorothea Michiels.

II-b. Sara HOLLEBEEK

Geboren te Leiden, dochter van Pieter Hollebeek [I] en Jacqmijne Batten.

Gehuwd 13-apr-1607 te Leiden, getuigen Franchoys Agache zijn vader en Pieter Hollebeecke zijn toekomstige schoonbroeder en Franchijntgen Claes haer moei en Cathelijne Agache haer toekomstige schoonmoeder, met Salomon AGACHE, geboren te Sandwich, zoon van Franchoys Agache en Cathelijne, saaiwerker.

Uit dit huwelijk:

1.            Sara, gedoopt 2-mei-1621 te Leiden, getuigen Jores Hollebeecke en Susanna Hollebeecke.

2.            Francijntje, geboren te Leiden, ondertrouw (1) 26-okt-1651 te Leiden, getuigen Pieter Verleus zijn vader en Anna van de Walle haar moye, met Pieter VERLEUS (VAN LEUS), geboren te Leyden, vachtenploter, gehuwd (2) 13-jul-1659 te Voorschoten, ondertrouw 23-jun-1659 te Leiden, getuigen Daniel de Raet zijn vader en Jaecquemijntge Hollebeecq haar nicht, met Daniel DE RAET, geboren te Leyden, saaiwerker.

II-c. Susanna HOLLEBEEK

Geboren te Leiden, dochter van Pieter Hollebeek [I] en Jacqmijne Batten.

Ondertrouw 21-mrt-1614 te Leiden, getuigen Laurens van Lijnsele zijn vader en Franchijntgen Claessens haar moeye, met Pieter van LYNSELE, geboren na 1592 te Leiden, zoon van Laurens van Lensele (geboren te Kortrijk) en Marije de Puys (geboren te Brugge), saaiwerker (1614), fusteindrapier (1625), later ondertrouw 19-feb-1625 te Leiden, met Sara van der Wallen, geboren te Leiden, dochter van Christiaan van der Walle en Tanneken [zie onder II-a], weduwe van Wouter Jansz van Venendael.

Uit dit huwelijk:

1.            Simeon, gedoopt 7-aug-1622 te Leiden, getuigen Salomon Agache en Anna van Hollebeke.

2.            Jaquemijntgen, gedoopt 20-okt-1624 te Leiden, getuigen Jacobus Hollebeeke en Susanna Hollebeke.

II-d. Jacobus HOLLEBEEK

Geboren 4-aug-1593 te Leiden, zoon van Pieter Hollebeek [I] en Jacqmijne Batten, vachteploter, predikant te Schermerhorn (1623), Amersfoort (1632) en Amsterdam (1636), overleden 30-nov-1650 te Amsterdam.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality

 

Publicaties:

 

Titel

Details

Jaar

De geestelijke krijgsman gewapend van het hoofd tot de voeten, voorgesteld in eenige overdenkingen over de woorden van Paulus, Efeze 6:10-21

Bij D. Donner te Leiden, bij Marten Jansz Brandt te Amsterdam

1639

De verloren ende wedergevonden soon: dat is, Stichtelicke verklaringe over de woorden Christi Luce XV:II. tot het eynde

Te Amstelredam, gedruckt bij Dominicus van der Stichel, voor Marten Jansz. Brandt

1648

De geestelycke krijghsman, gewapent van het hooft tot de voeten: voorgestelt in eenige meditatien over de woorden Pauli Ephes. 6 van het 10. tot het 21. veers

5de dr. van nieuws oversien ende verb. na de nieuwe oversettingh des Bybels; met een register daer by gevoecht; t'Amstelredam: voor de Weduwe van Marten Jansz. Brandt

1662

 

Gehuwd 13-okt-1615 te Leiden, getuigen Pieter Hollebeeck zijn broeder en Susanna van Bavierre haar moeder, met Susanna VAN HEULE, geboren te Sandwich, dochter van Susanna van Bavierre, zuster van Christiaen van Heule (vachteploter en mathematicus).

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

II-e. Joris HOLLEBEEK

Geboren te Leiden, zoon van Pieter Hollebeek [I] en Jacqmijne Batten, velleploter.

Ondertrouw (1) 17-apr-1609 te Leiden, getuigen Jacob Claeijssens zijn voogd en Pieter Holebeecke zijn broeder en Franchijntgen Vermeulen haar moeder en Maycken Han(se) haar moeie, met Hester VERMEULEN (VERMOLEN), geboren te Leiden, dochter van Franchijntgen.

Uit dit huwelijk:

1.            Jan Jorisz, geboren te Leiden, volgt III-g.

 

Gehuwd (2) 9-okt-1612 te Leiden, ondertrouw 22-sep-1612 aldaar, getuigen Pieter Hollebeecke zijn broeder en Salomon Agache zijn zwager en Josijntge van Overbeeck en Robijntge van der Haghe haar moeyen, met Susanna VISSCHERS, geboren te Leiden, dochter van Adriaen de Visscher en Anna van Overbeke.

Uit dit huwelijk:

1.            Franchijntgen, geboren te Leiden, ondertrouw 17-mrt-1633 te Leiden, getuigen Susanna de Vischer haar moeder en Pieter de Lylaers zijn zwager, met Tobias DE WITTE, geboren te Leiden, koopman, volgt III-h.

2.            Petrus Georgsz, gedoopt 11-jan-1629 te Leiden, volgt III-i.

3.            Sara, gedoopt 22-mei-1630 te Leiden, getuigen Christiaen Claeszen en Susanna van Huele.

4.            Elisabeth, gedoopt 1-jun-1632 te Leiden, getuigen Pieter Blanckaert en Elisabeth Visschers, volgt III-j.

5.            Susanna, geboren te Leiden, vertrok op 30-aug-1652 samen met Elisabeth Hollebeke met attestatie naar Schoonhoven.

GENERATIE III

III-a. Pieter HOLLEBEEK (de Jonge)

Geboren vóór 27-mei-1613 te Leiden, zoon van Pieter Hollebeek de Oude [II-a] en Anna van der Walle, koopman, op 12-apr-1663 benoemd tot buurtheer van de gebuurte West Blik op de Aaszak [Langebrug], gouverneur van de lakennering (1663), gouverneur van de saainering (1664).

 

Op 28-feb-1654 kocht Pieter Hollebeeke Jr. van de koopman Michiel Baelde een speeltuin te Zoeterwoude voor de somma van fl. 680,-. De speeltuin was gelegen op het Philosophenpad tussen de Koe- en Hogewoerdse Poort, ten O. Jacob van Brederode, ten Z. Philip de Dapper e.a., de gemene laan, ten W. Claas Willemszn. Colevelt.

 

Ondertrouw 28-mei-1638 te Leiden, ondertrouw 27-mei-1638 te Amsterdam, getuigen Pieter Holbeeck de Oude zijn vader, Jeremias Noret haar vader en Adriaantje Brenaert haar moeder, met Elisabeth NOIRET, geboren 9-jun-1619 te Amsterdam met haar tweelingzuster Maijke, dochter van Jeremias Noiret en Adriaantje Brenart.

Uit dit huwelijk:

1.            Anna, gedoopt 22-mei-1639 te Leiden, getuigen Pieter Hollebeecke de Oude en Adriaantgen Noiret, volgt IV-a.

2.            Jacomina, gedoopt 18-nov-1640 te Leiden, getuigen Jeremias Noort en Anna Hollebeke.

3.            Adriana, gedoopt 13-jul-1642 te Leiden, getuigen Jacob Verwout en Catelina van Damme, volgt IV-b.

4.            Jeremias, gedoopt 24-nov-1644 te Leiden, getuigen Jeremias Beseus en Margareta Noiret huisvrouw van Jacob Verwoutt, volgt IV-c.

5.            Petrus, gedoopt 26-sep-1646 te Leiden, getuigen Dr. Petrus Cornelis Vliethoorn en Maria Noirot, volgt IV-d.

6.            Jacobus, gedoopt 24-nov-1647, getuigen Ds. Jacobus Hollebekius en Anneke Noiret.

7.            Jacobus, gedoopt 6-jun-1649 te Leiden, getuigen Pieter Hollebeeke de Oude, Ds. Jacobus Hollebeeck en Annetjen Noreth, volgt IV-e.

8.            Andreas, gedoopt 17-mrt-1651 te Leiden, getuigen Andries Gijs en Anna Hollebeecken, volgt IV-f.

9.            Elisabeth, gedoopt 30-mrt-1653 te Leiden, getuigen Christina Hollebeke en Elijsabeth Noiret, volgt IV-g.

10.          Martinus, geboren 11-nov-1654 te Leiden, getuigen Isack Hollebeecke en Sara Noyret.

11.          Johannes, gedoopt 13-aug-1656 te Leiden, getuigen Jan Gijs en Maria Blanckart huisvrouw van Isaak Hollebeeke, volgt IV-h.

12.          Isaack, gedoopt 23-feb-1659 te Leiden, getuigen ds. Christianus Dengbert en Anna Noiret, volgt IV-i.

13.          Henricus, gedoopt 3-mrt-1660 te Leiden, getuigen ds. Christianus Dengbertius en Jacomijntje Hollebeke.

14.          Margrieta, geboren te Leiden, volgt IV-j.

III-b. Cathalijna HOLLEBEECQUE

Geboren te Leiden, dochter van Pieter Hollebeek de Oude [II-a] en Anna van der Walle.

Vertrok op 1-sep-1646 met attestatie naar Delft.

Ondertrouw 1636 te Leiden, getuigen Anna Hollebeecque haar moeder en Lourens van Damme zijn broeder, met Henrick VAN DAMME, weduwnaar van Jannetgen Lupaertsdr, vachteploter.

Uit dit huwelijk:

1.            Jacomina, gedoopt 19-jul-1637 te Leiden, getuigen Pieter Hollebeeck en Ariaentien Spots.

2.            Hendrik, gedoopt 2-jun-1638 te Leiden, getuigen Pieter Hollebeecque en Ariaentgen Spots.

3.            Pieter, gedoopt 28-dec-1639 te Leiden, getuigen Laurens van Damme en Anna van Walle.

4.            Abigael, gedoopt 24-sep-1642 te Leiden, getuigen Pieter Hollebeeke en Abigael van Damme.

5.            Anna, gedoopt 12-okt-1644 te Leiden, getuigen Tijs Tijsen van der Ende en Anna van de Walle.

6.            Samuel, gedoopt 21-jun-1648 te Delft, getuigen Samuel Waelkier en Jacomijntje Hollebeke.

III-c. Abraham HOLLEBEEK

Geboren te Leiden, zoon van Pieter Hollebeek de Oude [II-a] en Anna van der Walle, lakenbereider.

Ondertrouw 9-aug-1645 te Leiden, getuigen Pieter Hollebeecke zijn vader en Jannetgen Daniels haar moeder, met Margriete LANSHEERS, geboren te Hondschoote, dochter van Jannetgen Daniels.

Uit dit huwelijk:

1.            Pieter, gedoopt 12-jun-1647 te Leiden, getuigen Pieter Hollebeke en Jannetgen Daniels.

2.            Christiaen, gedoopt 4-nov-1648 te Leiden, getuigen Pieter Bollart en Anna van der Walle.

3.            Anna, gedoopt 1-nov-1651 te Leiden, getuigen Pieter Hollebeke de Jonge en Anna Hollebeke de Jonge.

4.            Anna, gedoopt 31-mrt-1655 te Leiden, getuigen Christiaen Hollebeekke en Maritje Lansheers.

III-d. Joachima HOLLEBEEK

Geboren te Leiden, dochter van Pieter Hollebeek de Oude [II-a] en Anna van der Walle.

Ondertrouw 21-feb-1641 te Leiden, getuigen Anna van der Walle haar moeder en Pieter Beseus van der Zee zijn oom, met Jeremias BESEUS, geboren te Leiden, vachteploter.

Uit dit huwelijk:

1.            Jakemijntje, gedoopt 11-mrt-1642 te Leiden, getuigen Pieter Hollebeke, Jannetje Gillies huisvrouw van Pieter Beseus.

2.            Jeremias, gedoopt 7-aug-1643 te Leiden, getuigen Pieter Beseus, Anna Hollebeke.

3.            Pieter, gedoopt 3-aug-1645 te Leiden, getuigen Pieter Hollebeke jun. en Catalina Hollebeke.

4.            Susanna, gedoopt 14-apr-1649 te Leiden, getuigen Isack Hollebeke en Catelijne van der Walle.

5.            Christiaen, gedoopt 20-apr-1651 te Leiden, getuigen Christiaen Hollebeke en Anna Hollebeke.

6.            Anna, gedoopt 5-jun-1652 te Leiden, getuigen Christiaen Hollebeecke en Anna Hollebeecke, overleden 5-aug-1718 te Gouda, ondertrouw 12-mrt-1675 te Valkenburg, met Johannes VAN DER GRIJP, geboren 1647 te Ridderkerk, predikant te Berkenwoude.

7.            Susanna, gedoopt 23-mei-1656 te Leiden, getuigen Isaack Hollebeke en Catelina van der Walle.

8.            Christiaen, gedoopt 24-sep-1658 te Leiden, getuigen Christiaen Hollebeke en Maria Blanckaerts.

9.            Isaac, gedoopt 20-jan-1661 te Leiden, getuigen Pieter Ardinois, Lijsbeth Koret, Jan Jansz en Catharina Pieters.

10.          Jacob idem.

III-e. Christiaen HOLLEBEEK

Geboren 2-jun-1624 te Leiden, getuigen Pieter en Joris Hollebeke en Cathelijne van Walle, zoon van Pieter Hollebeek de Oude [II-a] en Anna van der Walle, karmosijnverver.

Gehuwd 25-jul-1660 te Voorschoten, ondertrouw 6-jul-1660 te Leiden, getuigen Pieter Hollebeecque zijn broeder en Hester van Kronenburch haar bekende, met Cathalyna PIETERS, geboren te Leiden.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

III-f. Izaak HOLLEBEEK

Gedoopt 24-sep-1625 te Leiden, getuigen Jan de Soete en Abigael Verschuyr huysvrouw van Jacob Ardenoys, zoon van Pieter Hollebeek de Oude [II-a] en Anna van der Walle.

Ondertrouw 2-feb-1655 te Leiden, getuigen Pieter Hollebeecque zijn broeder en Franchijntgen van Roeveroy haar moei, met Marya BLANCKAERTS, geboren te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Abigaël, gedoopt 10-aug-1656 te Leiden, getuigen Pr. Hollebeeke en Abigaël Blankaert, volgt IV-k.

2.            Pieter, gedoopt 16-apr-1659 te Leiden, getuigen Jeremias Beseus en Anna van der Walle.

III-g. Jan Jorisz HOLLEBEEK

Geboren te Leiden, zoon van Joris Hollebeek [II-e] en Hester Vermeulen.

III-h. Franchijntgen HOLLEBEEK

Geboren te Leiden, dochter van Joris Hollebeek [II-e] en Susanna Visschers, overleden vóór 1649.

Ondertrouw 17-mrt-1633 te Leiden, getuigen Susanna de Vischer haar moeder en Pieter de Lylaers zijn zwager, met Tobias DE WITTE, geboren te Leiden, koopman, later
ondertrouw 11-feb-1649 te Leiden, getuigen Michiel Cabbeljaeu zijn bekende en Franchijntgen van Roevroy haar zuster, met Abigael van Roeveroy, weduwe van Jacob Blanckaert, later
ondertrouw 13-dec-1658 te Leiden, getuigen Franchois de Witte zijn zoon en Barbera de Gast haar schoonzuster, met Lowijsa Lucas Lupaerts, weduwe van Jacob de Gast, later
ondertrouw 24-jan-1668 te Voorhout, getuigen Franchois de Witte zijn zoon en Abygael van den Houve haar nicht, met Susanna van Peenen, dochter van Pieter van Peene en Anna Baelde, weduwe van Jacob van den Deyster.

Uit dit huwelijk:

1.            François, koopman, overleden 1717, ondertrouw 20-jun-1656 te Leiden, met Magdalena BOUT, getuigen Jacob de With zijn vader [...] en Maya Bout haar schoonzuster.

2.            Susanna , gedoopt 10-jan-1634 te Leiden (HK), getuigen Joris Hollebeeck en Susanna de Lillaers.

3.            Esther, gedoopt 8-sep-1637 te Leiden (HK), getuigen Jan Wicke en Anna van de Walle.

4.            Maria, gedoopt 14-feb-1640 te Leiden (HK), getuigen Pieter Hollebeeck en Wibrecht Cornelis.

III-i. Petrus Georgsz HOLLEBEEK (Sr.)

Gedoopt 11-jan-1629 te Leiden, zoon van Joris Hollebeek [II-e] en Susanna Visschers, predikant te Schoonhoven (1652, 1659) en Leiden (1661-1684), ter onderscheiding van de andere Ds. Petrus die in 1680 in Leiden is benoemd [IV-d] wordt deze Petrus Sr. genoemd, overleden apr-1685 te Leiden.

 

Publicaties:

 

Titel

Details

Jaar

Disputationum practicarum decima-octava, De Virtutis Moralis Incremento, Decremento, Opposito, etc.

(Petrus Holbeeck)

1647

Schriftuur- en- rede-lijcke bedenkingen over de huidendaagsche comedien, ende het bywoonen der selve / Voorgestelt by de tegenwoordige gedeputeerden van de beyde synoden van Zuid- en-Noord-Holland

Mede-ondertekenaar

1682

Bundelken van leerredenen, behelzende VII predicatien over I Thess. IV: 13-18: En eene over het afsterven van Abraham Heidanus (15-okt-1678)

Deel van bundel

1750

 

Gehuwd 25-mrt-1659 te Leiden, getuigen Andries Marijnisz Veer zijn neef, Davidt Raketh zijn zwager te Amsterdam, en Grietgen Minne haar moeder, met Susanna MINNE, geboren te Batavia.

Uit dit huwelijk:

1.            Josias, gedoopt 28-jan-1660 te Schoonhoven, volgt IV-l.

2.            Isaac, gedoopt 18-aug-1662 te Leiden (PK), getuigen Susanna Hollebeeck en Pieter Hollebeeck.

3.            Isaack, gedoopt 13-jul-1664 te Leiden (HK), getuigen Pieter Hollebeecke, Susanna Hollebeecke en Marinus Marinusse Veer.

III-j. Elisabeth HOLLEBEEK

Gedoopt 1-jun-1632 te Leiden, getuigen Pieter Blanckaert en Elisabeth Visschers, dochter van van Joris Hollebeek [II-e] en Susanna Visschers, overleden 20-okt-1684 te Leiden.

Ondertrouw 18-apr-1656 te Leiden met David Gerardsz RAKET, zoon van Caspar Gerardts van Stockum en Suzanna Racket, papierhandelaar en boekverkoper.

Uit dit huwelijk:

1.            Casparus, gedoopt 17-feb-1658 te Amsterdam, begraven 17-dec-1710 te Amsterdam, ondertrouw 6-jan-1683 te Amsterdam, met Alida VOLCKERS.

2.            Josias, gedoopt 26-jan-1659 te Amsterdam, gehuwd met Barta DE CLERCK.

3.            Pieter, gedoopt 12-sep-1660 te Amsterdam.

4.            David, gedoopt 6-jul-1662 te Amsterdam.

5.            Susanna, gedoopt 31-aug-1663 te Amsterdam.

6.            Jacob, gedoopt 14-jun-1665 te Amsterdam, gehuwd met Margaretha Elisabeth SANDRA.

7.            Elisabeth, gedoopt 31-dec-1666 te Amsterdam.

8.            Cathrina, gedoopt 17-jan-1670 te Amsterdam.

GENERATIE IV

IV-a. Anna HOLLEBEEK

Gedoopt 22-mei-1639 te Leiden, getuigen Pieter Hollebeecke de Oude en Adriaantgen Noiret, dochter van Pieter Hollebeek de Jonge [III-a] en Elisabeth Noiret.

Ondertrouw 7-apr-1670, getuigen Reijertge van Nattenhoven haar schoonzuster en Andries de Visscher, met Ds. Philippus VISSCHERUS (DE VISSCHER) , zoon van Isaac de Visscher [neef van Susanna Visschers, zie II-e] en Anna Ouseels, predikant te Benthuizen, weduwnaar van Anna Vergenst, hertrouwd 24-apr-1674 te Leiden met Susanna Reuyts.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

IV-b. Adriana HOLLEBEEK

Gedoopt 13-jul-1642 te Leiden, getuigen Jacob Verwait en Catelina van Damme, dochter van Pieter Hollebeek de Jonge [III-a] en Elisabeth Noiret.

Gehuwd (1) 14-jan-1671 te Voorschoten, ondertrouw 23-dec-1670 te Leiden, getuigen ds. Phillippus Visscher dienaer des Goddelicken Woorts tot Benthuysen en Reyertge van Nattenhoven haar schoonzuster, met Jaecq DERREMEAUX (DES REMEAUX, DE RAMAUX), geboren te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Maria, gedoopt 1-dec-1671 te Leiden, getuigen Jeremias Hollebeek, Anna Hollebeek en Maria van Nattenhoven.

2.            Elisabeth, gedoopt 31-jan-1673 te Leiden, getuigen Anna Hollebeke en Margriete Bont.

 

Gehuwd (2) 2-okt-1676 te Alphen, ondertrouw 17-sep-1676 te Leiden, getuigen Pierre le Pers zijn broeder en de weduwe van Johan van Campen haar zuster en Susanna Goderus haar zuster, met Jean LE PERS, geboren te Mouvaux, koopman.

Uit dit huwelijk:

3.            Elisabeth, gedoopt 18-dec-1678 te Leiden (HK), getuigen Jeremias Hollebeek en Maria Selosse.

IV-c. Jeremias HOLLEBEEK

Gedoopt 24-nov-1644 te Leiden, getuigen Jeremias Beseus en Margareta Noiret huisvrouw van Jacob Vernoit, zoon van Pieter Hollebeecque de Jonge [III-a] en Elisabeth Noiret, koopman, op 25-jun-1671 benoemd tot buurtheer van de gebuurte West Blik op de Aaszak (Langebrug), overleden vóór 8-apr-1685.

Ondertrouw 12-aug-1665 te Leiden, getuigen Pieter Hollebeecque zijn vader en Marya van Nattenhoven haar zuster, met Reijera Cornelis VAN NATTENHOVEN, gedoopt 2-nov-1642 te Leiden (HK), getuigen Sijtgen Cornelis van Buijtenvest, Catelijntgen Cornelis Buijck en Abraham Reijerts van Buijtenvest, dochter van Cornelis Claesz van Nattenhoven en Machtelt Reyersdr van Buytevest, overleden na 14-okt-1685.

Uit dit huwelijk:

1.            Cornelis, gedoopt 5-sep-1666 te Leiden (HK), getuigen Pieter Hollebeek, Jan de Rameaux en Cornelia van Nattenhoven.

2.            Pieter, gedoopt 18-sep-1667 te Leiden (HK), getuigen Jan Deramous en Anna Hollebeke.

3.            Pieter, gedoopt 13-mrt-1669 te Leiden (PK), getuigen Jean Dermauts, Christiaen Hollebeecke en Anna Hollebeecke.

4.            Jan, gedoopt 23-jun-1671 te Leiden (HK), getuigen D. Philippus Vischerus, Jaques Deramaus en Maria van Nattenhoven, overleden 20-jul-1671.

5.            Elisabeth, gedoopt 7-dec-1672 te Leiden (HK), getuigen Johan van Campen, Maria Noiret en Susanne Goderis.

6.            Machteld, gedoopt 22-jun-1674 te Leiden (HK), getuigen D. Petrus Hollebeek predicant tot Valkenburg, Alida van Nattenhove en Jacomijntje Hollebeek, volgt V-a.

7.            Elisabeth, gedoopt 10-sep-1676 te Leiden (HK), getuigen Andreas Hollebeke, Alida van Nachtenoven en Adriana Hollebeeck.

8.            Cornelia, gedoopt 1-mei-1678 te Zoeterwoude, getuigen Johannes van Keerbergen, Maria van Nattenhoven en Sara Haan.

IV-d. Petrus HOLLEBEEK (Jr.)

Gedoopt 26-sep-1646 te Leiden, getuigen Dr. Petrus Cornelis Vliethoorn en Maria Noirot, zoon van Pieter Hollebeecque de Jonge en Elisabeth Noiret, predikant te Madrid (1670), Londen (1672), Valkenburg (1672), Alphen (1675), Alkmaar (1679) en Leiden (1680), onderregent van het Statencollege (1685), regent van het Statencollege (1707), overleden 4-feb-1709 te Leiden.

Gehuwd (1) 16-jun-1677 te Alphen met Sara HAAN, weduwe van Antony van de Vin (schout van Zwammerdam).

Uit dit huwelijk:

1.            Petrus, geboren 18-mei-1679 te Alkmaar, volgt V-b.

2.            Adriana, gedoopt 13-jun-1681 te Leiden, getuigen Pieter de Witte, Margareta Noiret en Jacomina Hollebeek wed Jeremias Beseus, volgt V-c.

3.            Elizabeth, geboren 4-jun-1683 te Leiden, getuigen Pieter de Bruijn, Jacomina Hollebeek en Susanna Goderus.

4.            Anna, gedoopt 13-aug-1684 te Leiden, getuigen Mr. Wilhelm van Ceulen en juffr. Elisabeth de Tervaques wed. van Jeremias Noiret, volgt V-d.

5.            Jacoba Maria, gedoopt 28-nov-1685 te Leiden, getuigen Sr. Pieter Verwout en juff. Adriana Hollebeek huisvrou van Jean Le Pers.

6.            Jeremias, gedoopt 16-mrt-1687 te Leiden, getuigen Mr. Jeremias Gijs en Ermgard Goes huisvrou van de hr en mr Carel Crucis vroedschap te dezer stede.

7.            Catharina, gedoopt 19-apr-1688 te Leiden, getuigen Rogier van Roonhuisen en juffr. Catharina Verhagen.

8.            Jeremias, gedoopt 13-jul-1689 te Leiden, getuigen de hr en mr Carel Crucius vroedschap deser stede, Jacob Hollebeek en juffr. Anna Beseus, huisvrou van D. Johannes van der Grijp, volgt V-e.

9.            Jacobus, gedoopt 23-dec-1691 te Leiden, getuigen Sr. Jacob Hollebeek, de hr en mr Carel Crucius vroedschap representerende Sr. Jacob Verwout, mevr Maria Verwout huisvrou van de hr Crucius, volgt V-f.

 

Gehuwd (2) 21-feb-1704 met Magteld SCHOLTEN, geboren te Amsterdam, weduwe van Samuel van der Helst.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Ondertrouw (3) 11-feb-1708 te Leiden, getuige Petrus Hollebeek, med.dr. zijn zoon op de Ouden Rhijn, Johanna van der Maerssche haar meuy in de Zoutkeet en Elisabeth Hollebeeck haar goede bekende op 't Korte Steenschuyr, met Cornelia VAN DER MAERSCHE, weduwe van ds. Marcus van Peenen.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

IV-e. Jacobus Pietersz HOLLEBEEK

Gedoopt 6-jun-1649 te Leiden, getuigen Pieter Hollebeeke de Oude, Ds. Jacobus Hollebeeck en Annetjen Noreth, zoon van Pieter Hollebeecque de Jonge [III-a] en Elisabeth Noiret, greinwerker, koopman.

Ondertrouw (1) 13-jan-1671 te Leiden, getuigen ds. Phillippus de Visscher predikant tot Benthuysen en Catharina van Arcxhouck haar meuy, met Hester Boudewijnsdr ARCXHOUCK, geboren te Leiden.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Gehuwd (2) 29-nov-1672 te Valkenburg door zijn broer Ds. Petrus Hollebeecq, ondertrouw 9-nov-1672 te Leiden, getuigen Marinus Goderus zijn bekende en Adriana Hollebeecq haar bekende, met Susanna GODERUS, gedoopt 25-jan-1652 te Leiden, getuigen Willem Goderis, Susanna Speelman en Aechien Jacobs van Leeusvelt, dochter van Marinus Goderus en Adriana van Onderwater [zuster van Agatha, zie IV-i].

Uit dit huwelijk:

1.            Pieter, gedoopt 24-mei-1675 te Leiden, getuigen Marinus Goderus, ds. Petrus Hollebeek en Reyera van Nattenhooven.

2.            Adriana Margaretha, gedoopt 7-jul-1676 te Leiden, getuigen Marinus Goderus, Margaretha de Hoest en Adriana Hollebeeck.

3.            Willem, gedoopt 14-jul-1678 te Leiden, getuigen Marinus Goderis, ds. Petrus Hollebeeck Predikant tot Alphen [Jr.] en Jacomina Hollebeeck.

4.            Margarita, gedoopt 31-jan-1680 te Leiden, getuigen Andreas Hollebeek, Margarita de Hoest en Machtelda van der Hout, volgt V-g.

IV-f. Andreas (Andries) HOLLEBEECKE

Gedoopt 17-mrt-1651 te Leiden, getuigen Andries Gijs en Anna Hollebeecken, zoon van Pieter Hollebeecque de Jonge [III-a] en Elisabeth Noiret, op 29-feb-1664 ingeschreven aan de Leidse Universiteit (12 jaar oud), predikant te Hendrik-Ido-Ambacht (1677) en Dordrecht (1688), overleden 12-mei-1710 te Dordrecht.

 

Publicaties:

 

Titel

Details

Jaar

Het rou-dragende Zion, in 't groote Klaeg-huys, om dat deser dagen een Vorstinne is gevallen in Israel, Maria Stuart II ... Koninginne over Engeland, Schotland, Vrankrijk, ende Yrland ... Den 7. Januarij, 1695. Voorgesteld in een lyk-rede

Den tweeden druk, met eenige verssen vermeerdert van den auteur, te Dordrecht bij Niclaes de Vries

1695

Het rust-bedde der saligen, dewelke in den Heere ontslapen zijn: bestaende in klagten, tranen, en sugtingen; uitgeboesemd, op de grav-tombe, van haer majesteyt Maria Stuart II. ... Coninginne van het Groot-magtige Brittannien. ... Uitgebreyd in enige treur-gedigten [op 1 Cor. XV. 19]

Dordrecht

1695

Salomons geestelijke tempel... op den Afscheyd van den Heer Salomon Van Til, wanneer hy sijn beroemde predikstoel en vermaerde school... van Dordregt verwisselden met de hogen erenen wijsheyds-zetel in de Academie tot Leyden, door Andreas Hollebeek, op den 13 augustus... 1702

Te Dordrecht, bij J. Van Braam

1702

Wortel der saken, ontdekt door eenige aanmerkingen met mond en pen tot wederlegginge van een tegen-sprekinge over de verklaringe van de 51 afdelinge, in de hervormde christelyke catechismus, uit Matth. 6: 12

Te Rotterdam bij Adrianus van Dyk

1704

Rysoorts dank-dag, wegens 't geklank hares conings, ingezegend, door een vry-willig volk, op de blijde intrede van D. Aegidius Franken: uyt Psalm XXIV, vss. 3,4

Dordrecht

1705

 

Gehuwd (1) 25-apr-1679 te Hendrik-Ido-Ambacht met Aletta DE BACK, geboren te Dordrecht, dochter van Abraham de Back en Maria Aertsdr de Jongh.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Gehuwd (2) 1-jul-1681 te Dordrecht, ondertrouw 15-jun-1681, met Johanna VAN BOEDONCK, geboren te Dordrecht.

Uit dit huwelijk:

1.            Maria, gedoopt 19-apr-1682 te Hendrik Ido Ambacht.

2.            Petrus, gedoopt 4-jul-1683 te Hendrik Ido Ambacht, volgt V-h.

3.            Jan, geboren 16-jun-1686 te Hendrik Ido Ambacht.

4.            Andreas, gedoopt 30-dec-1691 te Dordrecht.

5.            Johanna, gedoopt 16-apr-1697 te Dordrecht.

IV-g. Elisabeth HOLLEBEEK

Gedoopt 30-mrt-1653 te Leiden, getuigen Christina Hollebeke en Elijsabeth Noiret, dochter van Pieter Hollebeecque de Jonge [III-a] en Elisabeth Noiret, begraven 7-mei-1717 te Leiden.

Gehuwd 30-jan-1683 te Valkenburg, ondertrouw 15-jan-1683 te Leiden, getuigen Adriana Hollebeek haar zuster en Paulus de Bruijn zijn broeder te Dordrecht, met Pieter de BRUYN, weduwnaar van Maria Ferdinandus Vlees, overleden vóór 1717.

Het echtpaar is op 21-sep-1701 met attestatie vertrokken naar Alphen.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

IV-h. Johannes HOLLEBEEK

Gedoopt 13-aug-1656 te Leiden, getuigen Jan Gijs en Maria Blanckart huisvrouw van Isaak Hollebeeke, zoon van Pieter Hollebeecque de Jonge [III-a] en Elisabeth Noiret, koopman.

Ondertrouw 18-aug-1677 te Leiden, getuigen ds. Petrus Hollebeecq zijn neef en Meynsge Bleyeel haar moeder, met Magteld VAN DER HOUT, geboren te Oudewater.

Uit dit huwelijk:

1.            Elisabeth, gedoopt 8-mei-1681 te Leiden, getuigen ds. Petrus Hollebeek Jr, juffrouw Sara Haan en Jacomijna Hollebeek.

2.            Jacobus, gedoopt14-jul-1683 te Leiden, getuigen Jacob de Bie en Adriana Hollebeek.

3.            Maria, gedoopt 8-apr-1685 te Leiden, getuigen Pieter de Bruin, Maria Blijrol en Reijera van Nattenhoven weduwe van Salr. Jeremias Hollebeek.

4.            Pieter, gedoopt 8-sep-1686 te Leiden, getuigen ds. Petrus Hollebeek en Elisabeth de Bruin, volgt V-i.

5.            Jan, gedoopt 25-mrt-1688 te Leiden, getuigen Jean Le Pers en Sara Haan.

6.            Anna, gedoopt 12-mei-1690 te Leiden, geen getuigen vermeld.

7.            Andries, gedoopt 30-aug-1693 te Leiden, getuigen Pieter de Bruijn en Sara van der Ven.

IV-i. Isaack HOLLEBEEK

Gedoopt 23-feb-1659 te Leiden, getuigen ds. Christianus Dengbert en Anna Noiret, zoon van Pieter Hollebeecque de Jonge [III-a] en Elisabeth Noiret.

Gehuwd 14-dec-1687 te Oegstgeest, ondertrouw 28-nov-1687 te Leiden, getuigen ds. Petrus Hollebeek zijn neef en Susanna Goderus haar zuster, met Agatha GODERIS, gedoopt 20-mrt-1670 te Leiden, getuige Susanna Goderis, dochter van Marinus Goderus en Adriana van Onderwater [zuster van Susanna, zie IV-e].

Het echtpaar vertrok 27-apr-1693 met attestatie naar Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1.            Susanna, gedoopt 6-aug-1690 te Leiden, getuigen Ds. Josias Hollebeek en Susanna Goderis.

2.            Pieter, gedoopt 6-dec-1691 te Leiden, getuigen Susanna van Broekhuisen en Jacobus Goderis.

3.            Pieter, gedoopt 4-okt-1693 te Amsterdam, volgt V-j.

4.            Susanna, gedoopt 25-mrt-1695 te Amsterdam, volgt V-k.

IV-j. Margrieta HOLLEBEEK

Geboren te Leiden, dochter van Pieter Hollebeecque de Jonge [III-a] en Elisabeth Noiret.

Gehuwd 12-3-1689 te Voorshoten, ondertrouw 25-feb-1689 te Leiden, getuigen Daniel Bateman zijn schoonvader en Agatha Goderus haar schoonzuster, met Pieter DE WILDE, zoon van Jan de Wilde, weduwnaar van Maria de Wilde.

Uit dit huwelijk:

1.            Susanna, gedoopt 29-aug-1690 te Leiden (HK), getuigen Josias Hollebeek (predikant te Overschie) en Cornelia van Damme.

2.            Pieter, gedoopt 25-mrt-1693 te Leiden, getuigen Petrus Hollebeek en juffr. Susanna van Broeckhuysen (huisvrouw van Ds. Josias Hollebeek beroepen predikant tot Deventer).

3.            Abigael, gedoopt 25-mrt-1696 te Leiden (HK), getuigen Arnoldus de Kasteker, Maria de Kasteker (vrouw van Pieter de Wilde Samuelszn).

4.            Jan, gedoopt 22-mrt-1699 te Leiden, getuigen François de Witte en Christina de Wilde.

5.            Josias, gedoopt 13-jan-1701 te Leiden, getuigen Josias Raket (gerepresenteerd door Pieter de Wilde Samuelszn) en Petronella de Wilde (huisvrouw van Arnoldus Kaersteeker).

IV-k. Abigaël HOLLEBEEK

Gedoopt 10-aug-1656 te Leiden, getuigen Pr. Hollebeeke en Abigaël Blankaert, dochter van Izaak Hollebeek [III-f] en Maria Blanckaert.

Ondertrouw 21-feb-1679 te Leiden, getuigen Abigel Beauchadt haar moei en Jocghem van Gill zijn stiefvader, met Johannes HOFFMAN, geboren te Amsterdam, goudsmid.

Uit dit huwelijk:

1.            Maria, gedoopt 10-jun-1680 te Leiden, getuigen Joachim van Helle, Maria Cleermont en Abigael Blanckaert.

2.            Maria, gedoopt 14-jan-1682 te Leiden, getuigen Jacobus Kolthof, Abigael Blanckaert en Jacomijntje Hollebeek.

3.            Johannes, gedoopt 29-aug-1683 te Leiden, getuigen Willem Clermont, Maria Clermont en Abigail Blankaerd.

4.            Gerrith, gedoopt 13-apr-1691 te Leiden, getuigen Willem Clermont, Maria Clermont en Hendrick van Damme.

5.            Sara, gedoopt 21-dec-1692 te Leiden, getuigen Willem Clermond, Maria Hofman en Catrina van Es.

6.            Abigail, gedoopt 3-mrt-1695 te Leiden, getuigen Jacobus Colthof en Johanna Elisabeth van Hille.

IV-l. Josias Petrus Joriszn HOLLEBEEK

Gedoopt 28-jan-1660 te Schoonhoven, zoon van Petrus Georgsz Hollebeek [III-i] en Susanna Minne, predikant te Gapinge (1688), Overschie (1690), Deventer (1694), Haarlem (1700) en Amsterdam (1702), overleden 13-jun-1726 te Amsterdam.

Gehuwd met Susanna VAN BROECKHUISEN, gedoopt 20-feb-1667 te Amsterdam, dochter van Rijnier van Broeckhuijsen koopman te Amsterdam en Anna Ros.

Uit dit huwelijk:

1.            Anna Josias, gedoopt 12-mrt-1690 te Overschie, getuigen Reijnier van Broeckhuijsen en Maria Reij, gehuwd 26-apr-1718 te Amsterdam, met Coenraad VAN SON, geboren 3-okt-1691 te Amsterdam, zoon van Thomas van Son en Anna Sterck, koopman, overleden 1751.

2.            Petrus, gedoopt 12-mrt-1696 te Deventer, volgt V-l.

GENERATIE V

V-a. Machteld HOLLEBEEK

Gedoopt 22-jun-1674 te Leiden, getuigen D. Petrus Hollebeek predicant tot Valkenburg, Alida van Nattenhove en Jacomijntje Hollebeek, dochter van Jeremias Hollebeek [IV-c] en Reijera Cornelis van Nattenhoven.

Ondertrouw 5-mei-1695 te Leiden, getuigen Adriana Hollebeecke huisvrouw van Jan Lepair haar moei op de Hogewoert en Gerard Camper zijn oom, met Gerrit GEERLING, geboren te Leiden, apotheker.

Uit dit huwelijk:

1.            Reijera, gedoopt 1-mrt-1696 te Leiden, getuigen Maria Kamper (weduwe van Heindr. van Nes), Maria van der Maas (huisvrouw van Gerrit Kamper) en Petrus Hollebeek.

2.            Gerrit, gedoopt 13-feb-1697 te Leiden, getuigen Gerrith Kamper, Jan le Pers en Anna Kamper.

3.            Elisabeth, gedoopt 11-jun-1698 te Leiden, getuigen Pieter de Bruijn, Jakomina Hollebeek en Maria Kamper (weduwe van Hendrik Geerling).

4,            Magtilda, gedoopt 12-nov-1704 te Leiden (PK), getuigen Hermannus Oosterdyk Schagt (doctor) en Magtild Scholten (huijsvrouw van Holbeeck).

5.            Jeremias (HOLLEBEECK), gedoopt 17-jan-1706 te Leiden (HK), getuigen Anna Kamper en Samuel Kamper.

V-b. Petrus HOLLEBEEK

Geboren 18-mei-1679 te Alkmaar, zoon van Petrus Hollebeek Jr. [IV-d] en Sara Haan, arts.

 

Publicatie:

 

Titel

Details

Jaar

Disputatio medica inauguralis, de phthisi ... ex auctoritate ... Salomonis van Til

Proefschrift Leiden

1704

 

Ondertrouw 20-jan-1707 te Leiden, getuigen ds. Petrus Hollebeeck zijn vader en Teuntge van Swieten haar moeder, met Cunira CORTENBOSCH, geboren 29-okt-1684 te Leiden, dochter van Claes Jacobsz Cortenbosch en Teuntgen Mattheus van Swieten.

Uit dit huwelijk;

1.            Anthonia, gedoopt 24-apr-1708 te Leiden, getuigen Petrus Hollebeek predikant alhier en Teuntje van Swieten, volgt VI-a.

2.            Sara, gedoopt 22-mrt-1713 te Leiden, getuigen Jeremias Hollebeek en Teuntje van Swieten.

3.            Petronella, gedoopt 13-dec-1714 te Leiden, getuigen De Weled. Wilhelmus van Krimpen, Predikant tot Puttershoek en Mejuffr. Adriana Hollebeek, volgt VI-b.

4.            Petrus, gedoopt 5-okt-1719 te Leiden, getuigen Jacobus de Beunje en Alida van Swieten.

V-c. Adriana HOLLEBEEK

Gedoopt 13-jun-1681 te Leiden, getuigen Pieter de Witte, Margareta Noiret en Jacomina Hollebeek wed Jeremias Beseus, dochter van Petrus Hollebeek Jr. [IV-d] en Sara Haan, begraven 1732 te Puttershoek.

Gehuwd 10-jul-1706 te Puttershoek, ondertrouw 9-jul-1706 te Leiden, getuigen Adriana Hollebeek haar meui en Hermanus Oosterdijk zijn goede bekende, met Ds. Wilhelmus VAN KRIMPEN, geboren 1677 te Westmaas, predikant tot Puttershoeck, afgezet in 1721, overleden 1721.

 

Publicatie van Wilhelmus van Krimpen:

 

Titel

Details

Jaar

Disputatio theologica de arbore scientiæ boni et mali. Pars prior. : Qvam ... sub præsidio ... Johannis à Marck

 

apud Abrahamum Elzevier

1699

 

Uit dit huwelijk:

1.            Maria, gedoopt 17-mei-1711 te Puttershoek.

2.            Petrus, gedoopt 16-jul-1713 te Puttershoek.

3.            Johanna, gedoopt 14-jul-1715 te Puttershoek.

4.            Johannes, gedoopt 26-jul-1716 te Puttershoek.

5.            Johannnes, gedoopt 8-jan-1719 te Puttershoek.

V-d Anna HOLLEBEEK

Gedoopt 13-aug-1684 te Leiden, getuigen Mr. Wilhelm van Ceulen en juffr. Elisabeth de Tervaques wed. van Jeremias Noiret, vertrokken 31-mrt-1709 met attestatie naar Amsterdam.

Ondertrouw 24-apr-1711 te Leiden, met David KEUNEN, geboren te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1.            Hendrik, gedoopt 17-aug-1712 te Amsterdam, getuigen Johanna du Clout en Petrus Hollebeek.

2.            Petrus, gedoopt 15-dec-1715 te Amsterdam, getuigen David du Cloux en Johanna du Cloux.

3.            David, gedoopt 17-jan-1718 te Amsterdam.

4.            Jeremias, gedoopt 6-mrt-1722 te Amsterdam, getuigen Jeremias Hollebeek en Maria du Cloux.

V-e Jeremias Petruszn HOLLEBEEK

Gedoopt 13-jul-1689 te Leiden, getuigen de hr en mr Carel Crucius vroedschap deser stede, Jacob Hollebeek en juffr. Anna Beseus, huisvrou van D. Johannes van der Grijp, zoon van Petrus Hollebeek Jr. [IV-d] en Sara Haan, predikant te Haamstede (1715) en Leiderdorp (1720), begraven 12-jan-1775 buiten Leiden.

 

Publicaties:

 

Titel

Details

Jaar

De tegenwoordige staet van Nederlands Kerke

Te Leiden bij Samuel Luchtmans en Soon

1746

De zonden als oorzaaken van Gods oordeelen over ons land: aan yder tot een afschrik voorgesteld.: Waar by gevoegt is een Kort begrip van Gods verbond met den uitverkooren zondaar

Te Leiden bij Adrianus Bonte

1747

Vaderlijke opwekkinge aan de Kinderen in het Weeshuis te Leyderdorp door hunnen ouden predikant

Te Leiderdorp

1747

De handelingen van een getrouw predikant met zyn gemeente: in digtmaat

Te Leiden bij Adrianus Bonte

1747

Twee brieven: den eene aan alle de predikanten van de Gereformeerde Kerk in Nederland; den andere aan alle de gemeentens van de Gereformeerde Kerk in Nederland

Te Leiden bij Adrianus Bonte

1748

Een natuurlyk mensch in syn valsche gronden en een geestelyk mensch in syn ongegronde bekommering van salig te werden: voorgesteld en ter toets gebragt aan Gods Woord; waer by gevoegt is De somer en de winter van een waer gelovige

Te Leiden bij Johannes Hasebroek

1750

Het bevindelyke genade-werk Gods in den gelovigen gegrond op vaste en onbedriegelyke merktekenen, met wegneming van de groote zwarigheid der klein-gelovigen

Te Leyden bij Abraham Kallewier

1755

Nauwkeurig ondersoek na de wesentlyke oorsaeken, eerst waerom de bedieninge van het evangelium in deese daegen niet meer gesegent word, ten tweeden waerom de gelovigen doorgaens van hunnen genaede-staet met geen versekering derven spreken; waer by gevoegt is De gelovige vremdeling op aerde, heentrekkende na het heemelsch vaderland

Te Leiden bij Abraham Kallewier

1757

Prakticale mengelstoffen; Deel: 1: Eerste deel, betreffende het groot verval in Neerlands kerke, met aenbieding van goede raed tot derselver behoudenisse

Te Leiden bij Abraham Kallewier

1757

Disputatio metaphysica, de essentia mentis ...

Te Leiden bij Abrahamus Elzevier

1771

 

Gehuwd (1) 26-jul -1717 te Brouwershaven met Dina REYNVAAN, gedoopt 25-jan-1685 te Brouwershaven, dochter van Ewaldus Reynvaan (preikant te Veere) en Heijltje Pluympot, overleden 2-jul-1728 te Leiderdorp.

Uit dit huwelijk:

1.            Petrus, geboren vóór 1717.

2.            Ewaldus, geboren 24-sep-1719 te Haamstede op Schouwen, volgt VI-c.

3.            Sara, gedoopt 10-jul-1718 te Haamstede, getuigen de heer burgemeester Samuel Bolle en Cornelia van der Vorm zijne huisvrouw, volgt VI-d.

 

Gehuwd (2) 17-mei-1733 te Rotterdam met Cornelia HAASBROEK, gedoopt 26-mei-1682 te Rotterdam, getuigen Huijbert Haesbroeck, Heinderick Wielaert en Sara Wielaert, dochter van Jan Haesbroeck en Cornelia Wiellaert, eerder gehuwd 3-jan-1702 te Rotterdam, met Willem van Riel, begraven 14-aug-1742 buiten Leiden.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

V-f. Jacobus HOLLEBEEK

Gedoopt 23-dec-1691 te Leiden, getuigen Sr. Jacob Hollebeek, de hr en mr Carel Crucius vroedschap representerende Sr. Jacob Verwout, mevr Maria Verwout huisvrou van de hr Crucius, zoon van Petrus Hollebeek Jr. [IV-d] en Sara Haan, predikant te Wieringerwaard (1719), Medemblik (1728) en Middelburg (1742), overleden 9-mrt-1764 te Middelburg.

 

Publicatie:

 

Titel

Details

Jaar

Memoriae celeberrimi et venerandi viri Taconis Hajonis Honerti, summi theologi, in Academia Lugduno-Batava ss. theologiae, antiquitatum judaicarum ... antecessoris clarissimi ... justa soluta

Auctoribus Henrico Snakenburg ... et al.

1740

 

Ondertrouw 14-feb-1725 te Leiden, getuigen Petrus Hollebeek Med Dr zijn broeder en Sara Sterck haar zuster, met Anna STERK, geboren te Noordgouwe, dochter van Johannes Sterk (predikant te Noordgouwe).

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend, waaronder:

1.            Johannis, geboren 2-jun-1728 te Wieringerwaard.

V-g. Margareta HOLLEBEEK

Gedoopt 31-jan-1680 te Leiden, getuigen Andreas Hollebeek, Margarita de Hoest en Machtelda van der Hout, dochter van Jacobus Pietersz Hollebeek [IV-e] en Susanna Goderus.

Ondertrouw 27-aug-1710 te Leiden, met de heer en Mr Isaac DE VISSCHER, geboren te Ambon, zoon van Adriaan de Visscher (gouverneur van Coromandel), advocaat, getuigen de heer en Mr Karel Crucius Schepen desen stad, sijn voogt en Maria Verwout huysvr van de heer en Mr Karel Crucius voornoemd haar nigt.

Uit dit huwelijk:

1.            Geertruij, gedoopt 15-dec-1712 te Leiden (PK), getuigen Bartholomeus Stut en Cornelia van der Marsche (weduwe van Petrus Holbeek, predikant en regent van het Statencollegie van Leiden).

V-h. Petrus HOLLEBEEK

Gedoopt 4-jul-1683 te Hendrik Ido Ambacht, zoon van Andreas Hollebeecke [IV-f] en Johanna van Boedonck, in 1716 overgeplaatst naar Mazulipatnam (India) als onderkoopman en pakhuismeester aldaar, in 1738 administrateur te Palicate, overleden 5-sep-1738 te Palicate.

Ondertrouw 16-nov-1708 te Leiden, getuigen Warinus Warijn zijn bekende en Pieter Kaljeno haar schoonvader, met Geertruy KLINCKERSTEE, gedoopt 9-feb-1681 te Leiden, dochter van Hendrik Klinkerstee en Elisabeth van Steerling.

Uit dit huwelijk:

1.            Johanna, gedoopt 28-okt-1707 te Leiden, getuigen Pieter Calloman en Lijsbeth Steerling.

2.            Katharina Maria, gedoopt 27-feb-1709 te Leiden, getuigen Pieter Wallonou en Lijsbeth van Steerlingh.

 

Het echtpaar vertrok 23-apr-1710 op het schip Schellenberg vanuit de Republiek naar de Oost, voor de kamer Rotterdam, waarbij Petrus als assisentent in dienst getreden was, arriveerde 26-sep-1710 aan de Kaap, waar het van boord ging, en vervolgde in 1711 op het schip Westhoven de reis naar Negapatnam in India.

 

Gezien namen, tijd en plaats wordt aangenomen dat Petrus de vader is van de volgende kinderen:

3.            Cornelis, geboren te Mazulipatnam, vertrok 26-dec-1741 als Assistant voor de kamer Amsterdam met het schip Horssen en kwam 22-jun-1742 in Ceylon aan, overleden 17-jul-1749 te Azië.

4.            Anna Catharina, geboren 9-nov-1724, volgt VI-e.

5.            Petrus, geboren 28-apr-1729 te Palliacatta, benoemd 1755 bij de VOC, boekhouder, overleden 22-mei-1769 te Sadras.

V-i. Pieter HOLLEBEEK

Gedoopt 8-sep-1686 te Leiden, getuigen ds. Petrus Hollebeek en Elisabeth de Bruin, zoon van Johannes Hollebeek [IV-h] en Magteld van der Hout, overleden 7-jan-1722 te Leiden

Gehuwd 14-nov-1717 te Leiden, ondertrouw 29-okt-1717 aldaar, getuigen Gerard Geerlings zijn neef en Anna de Clercq haar moeder, met Francina VAN DER WERFF, gedoopt 3-sep-1686 te Leiden, dochter van Salomon van der Werve (greinwerker, predikant te Gameren en Strijen) en Anna de Clercq, overleden 12-nov-1728 te Leiden.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

V-j. Pieter HOLLEBEEK

Gedoopt 4-okt-1693 te Amsterdam, zoon van Isaack Hollebeek [IV-i] en Agatha Goderis, overleden 10-apr-1722 te Azië.

Gehuwd 17-apr-1720 te Amsterdam, met Susanna VAN WINGEN.

 

Pieter en Susanna waren op 2-okt-1720 getuigen bij de doop van Thomas, zoon van Simon van Gessel en Maria van Wingcen. Twee maanden later, op 11-dec-1720, waren ze in de Hervormde Noorderkerk getuigen bij de doop door Josias Hollebeek van Pieter, zoon van Gijsbert Wagenaar en Anna Brugman.

Het volgende jaar, op 7-sep-1721, vaart Pieter met het schip Haarlem voor de kamer Amsterdam uit naar Batavia. Hij was daar sergeant en begunstigde van de betreffende schuldbrief is Suzanna van Wingen uit Amsterdam. Het schip komt op 30-jan-1722 te Batavia aan en drie maanden later, op 10-apr-1722 overlijdt Pieter aldaar.

 

Uit dit huwelijk:

1.            Cornelia Wilhelmina, gedoopt 21-mrt-1721 te Amsterdam, getuigen Cornelis Goderis en Cornelia Gordijn.

V-k. Susanna HOLLEBEEK

Gedoopt 25-mrt-1695 te Amsterdam, dochter van Isaack Hollebeek [IV-i] en Agatha Goderis, begraven 2-jun-1772 in de Westerkerk te Amsterdam.

Gehuwd 19-feb-1730 te Amsterdam, met Anthonij Cornelisz VAN NIEL, zoon van Cornelis van Niel (apotheker te Haarlem), kocht 12-feb-1743 bij zijn aanstelling tot klerk ter thesaurie extra-ordinaris te Amsterdam het poorterrecht, werd in 1750 makelaar en overleed mei-1767.

Uit dit huwelijk:

1.            Agatha Jacoba, gedoopt 17-aug-1731 te Amsterdam, getuigen Gerret Willem Moolenbeek en Jacoba van Niel.

2.            Gerardus, gedoopt 19-nov-1732 te Amsterdam, getuigen Gerardus Meulenbeek en Jacoba van Niel.

3.            Aletta, geboren 18-mrt-1735 te Amsterdam, gedoopt 20-mrt-1735 aldaar, getuigen Johannes Deremout en Aleta van Niel, overleden 11-apr-1767 te Amsterdam, gehuwd 9-jun-1765 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, ondertrouw 24-mei-1765 aldaar, met Jan DE CERFF, geboren 17-okt-1727 te Amsterdam, zoon van Jan de Cerff en Dirckje Swart, gedoopt 27-okt-1727 in de Westerkerk aldaar, begraven 23-okt-1795 in de Westerkerk aldaar, weduwnaar van Johanna Rechtdoorzee.

4.            Elisabeth, gedoopt 8-mrt-1737 te Amsterdam, getuigen Cornelis van Niel en Elisabeth Hamius.

5.            Gerardus Antoni, gedoopt 3-jan-1745 te Amsterdam, getuigen Gerardus Moolenbeeck en Jacoba van Niel.

V-l. Petrus HOLLEBEEK

Geboren 12-mrt-1696 te Deventer, zoon van Josias Petrus Joriszn Hollebeek [IV-l] en Susanna van Broeckhuisen, predikant te Loenen aan de Vecht (1721), Kampen (1724) en Amsterdam (1732), overleden 14-jul-1750 te Amsterdam.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality

 

Publicaties:

 

Titel

Details

Jaar

Harders wensch, ter eere van mijn heer Koenraad van Son, en mejuffer Anna Hollebeek: plegtig in den heiligen egt ingehuldigt den 26. van Grasmaand 1718

By Jan van Damme

1718

Disputatio metaphysica de cogitatione, ipsa mente : quam ... sub præsidio ... Jacobi Wittichii

Door Petrus Hollebeek Jos. fil

1719

Predicatie over Rom. I: 17

Deel van bundel

1750

Bundelken van lyk en grafschriften, ter nagedachtenisse van Petrus Hollebeek overleden den 14 van Hooijmaand MDCCL

Te Amsterdam bij Jacob. Wilhel. Pruys en Frederik de Kruyff

1750

 

Gehuwd 23-apr-1728 te Amsterdam, met Clara Helena DE LA FONTAINE, geboren 19-mrt-1704 te Amsterdam, begraven 1-sep-1776 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1.            Josias, gedoopt 27-mrt-1729 te Kampen (Buitenkerk), getuigen Coenraad van Son en Anna Wolfgang wed. Philippe de la Fontaine, volgt VI-f.

2.            Anna Susanna, gedoopt 21-jun-1730 te Kampen (Broerkerk), getuigen Jean de la Fontaine en Johanna Maria de la Fontaine, volgt VI-g.

3.            Susanna, gedoopt 23-dec-1731 te Kampen (Broerkerk), getuigen Coenraad van Son en Anna Hollebeek.

4.            Philippus, gedoopt 19-nov-1732 te Amsterdam, getuigen Pieter de Wilde en Cornelia de la Fontaine.

5.            Coenraad, geboren 10-nov-1737 te Amsterdam, gedoopt 13-nov-1737 aldaar, getuigen Coenraad van Son en Anna Hollebeek, volgt VI-h.

GENERATIE VI

VI-a. Anthonia HOLLEBEEK

Gedoopt 24-apr-1708 te Leiden, getuigen Petrus Hollebeek predikant alhier en Teuntje van Swieten, dochter van Petrus Hollebeek [V-b] en Cunira Cortenbosch.

Gehuwd 19-dec-1731 te Beverwijk, met Abraham Henrij CASTELIJN.

Uit dit huwelijk:

1.            Maria, gedoopt 29-8aug-1734 te Beverwijk, getuigen Egbert Castelijn en Maria Magdalena de la Campagne.

2.            Petrus, gedoopt 25-jan-1739 te Beverwijk, getuigen Petrus Hollebeek en Petronella Hollebeek.

3.            Abraham, gedoopt 1-apr-1742 te Beverwijk, getuigen Nicolaas Castelein en Petronella Hollebeek.

VI-b. Petronella HOLLEBEEK

Gedoopt 13-dec-1714 te Leiden, getuigen De Weled. Wilhelmus van Krimpen, Predikant tot Puttershoek en Mejuffr. Adriana Hollebeek, dochter van Petrus Hollebeek [V-b] en Cunira Cortenbosch, overleden 8-feb-1777 te Velsen.

Gehuwd 25-aug-1750 te Velsen met Jacobus VAN KALKER, geboren te 's-Gravenhage, schout en secretaris, burgemeester van Velsen (1759-1777), overleden 1778.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

VI-c. Ewaldus HOLLEBEEK

Geboren 24-sep-1719 te Haamstede op Schouwen, zoon van Jeremias Petruszn Hollebeek [V-e] en Dina Reynvaan, op 13-mrt-1737 ingeschreven aan de Leidse Universiteit, predikant te Oostkapelle (1744), Charlois (1745) en Middelburg (1747), hoogleraar theologie te Groningen (1752), in 1759 rector magnificus aldaar, hoogleraar theologie te Leiden (1762), in 1780 rector magnificus aldaar, overleden 24-okt-1796 te Leiden en begraven te Leiderdorp.

 

Willem Otterspeer beschrijft hem als volgt (Groepsportret met Dame II: De vestiging van de macht, De Leidse universiteit, 1673-1775, 2002, Amsterdam, p 383):

"Zijn bekendheid dankte hij aan zijn homiletiek (predikkunde), voorstander als hij was van een wijze van preken die niet een geleerde analyse van bijbelwoord en tekst was, maar aansporing tot een vrome levenswandel.

Beroemder nog was hij ongetwijfeld door het feit dat hij de zwager was van Betje Wolff, die hem bij zijn Leidse oratie toezong. ('Uw roem, myn Hollebeek! beminnelykste der braven / Nu Godgeleerdheid, diepe kennis, fyn verstand / Net oordeel, schone predik gaven / Met u verheven zyn in hunne eigen stand') en hem als professor (Godfried) Maatig vereeuwigde in Willem Leevend. Ze placht hem ook wel te plagen. 'Schreewt hy van kiespyn (daar hy zeer aan lyd) ik kom met veel bedaartheid & zeg "alles is goed", en in die Beste Waereld moet er een geduldig Geleerd man schreeuwen van tandpyn'.

Wel heel anders van toon is de zitting die het genootschap Democriet op 2 juni 1795 aan hem wijdde ('Er was weleer, in Leyden / Een aerdig, morsig ventje'). De oude Hollebeek had op 21 februari 1795 tijdens de Diesviering van de Universiteit de afgezette, weinig patriotsgezinde, rector Luzac toegesproken en hem bedankt voor zijn inzet in de moeilijke jaren 1794-1795 (Bert Sliggers (red), De verborgen wereld van DEMOCRIET: een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869, 1995, Haarlem, p 158).

 

Publicaties:

 

Titel

Details

Jaar

Doctissimo & clarissimo viro Francisco Oudendorpio, designato rectori gymnasii leidensis, felicitatem !

Was getekend: E. Hollebeek. Die VIII. aprilis 1739

1739

In obitum clarissimi et doctissimi viri Abrahami Torrenii, gymnasii leidensis rectoris prudentissimi [defuncti XV. kal. april. 1739]

 

1739

Oratio inauguralis de damnis, quæ præjudicia in rem theologicam inferunt, deque optima iis occurrendi methodo

Te Groningen bij Nicolaas Jacobus Crans

1752

Inwijdings-redenvoering over de onheilen, die de vooroordeelen aan de godgeleerdheid toebrengen : openbaar gehouden te Groningen in 't koor der Akademiekerk, 8 Sept. 1752

Uit het Latijn vertaald door Johan Jakob van Drunen M.F., te Middelburg bij A. en M. Callenfels

1754

Ewaldi Hollebeekii Oratio inauguralis de theologo non vere orthodoxo, nisi vere pio, publice dicta,... ad d. XXII. novembris 1762

Intree hoogleraar godgeleerdheid Hogeschool Leiden

1762

Inwydings-redenvoering van Ewaldus Hollebeek ten betooge, dat niemand een zuiver regtzinnig godsgeleerde kan zyn, ten zy hy ook waarlyk godvrugtig zy

Uit het Latyn in het Nederduitsch vertaald door Henricus Weyland, te Leiden, met een gedicht van Elizabet Wolff-Bekker

1763

Oratio de divinae revelationis in Belgio contemtu, atque caussis ejus praecipuis dicta in auditorio majori quum magistratu academico abiret

Te Leiden bij Samuel en Johannes Luchtmans en Cornelius van Hoogeveen

1765

Redenvoering over het in Nederland toenemend kleenachten der godlijke openbaaring, en over deszelfs voornaame oorzaaken, in de groote gehoorzaal van 's Lands Hoge School op den 8 van Sprokkelmaand 1765 bij gelegenheid van het nederleggen van het akademische opperbestier openlijk uitgesproken

Uit het Latijn vertaald

1765

Ewaldi Hollebeek Dissertatio theologica de optimo concionum genere, qua ea divinas literas e suggestu sacro exponendi methodus, quae vulgo anglicana dicitur, modeste defenditur, et simul a praecipuis quae viri docti in contrarium adducunt argumentis, placide vindicatur

Editio secunda...Te Leiden bij Samuel en Johannes Luchtmans

1770

 

Gehuwd (1) 6-aug-1752 te Maarssen met Hendrina WOLFF, geboren 22-mei-1712 te Leiden, dochter van Gerardus Wolff (notaris te Leiden) en Aletta Geesteranus, schoonzuster van Elizabeth Wolff-Bekker, gehuwd (1) 29-jan-1737 te Leiden, met Jan Kist, overleden te Groningen.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Gehuwd (2) 23-apr -1758 te Groningen met Anna Maria GERDES, geboren 7-feb-1738 te Groningen, dochter van Daniël Gerdes (predikant en hoogleraar te Groningen) en Reinudina Mellema, schoonzuster van Samuel Hendrik Manger (hoogleraar te Franeker), overleden 11-jul-1801 te Leeuwarden.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Op 21-mei-1763 kocht Ewaldus het pand Pieterskerkgracht 9 te Leiden van Maria Jacoba Tjarck-de Jonghe. Hij woonde er tot zijn dood in oktober 1796. Zijn weduwe Anna Maria Gerdes verkocht het pand op 30-sep-1797 aan de uit Amsterdam afkomstige Anna Josina van Gogh.
Verder huurde hij geruime tijd het buiten Agthoven buiten Leiderdorp. Hij bezat ook een buitenplaats genaamd ‘Rapenburg’ in het dorpje Huyzum bij Leeuwarden.

 

VI-d. Sara HOLLEBEEK

Gedoopt 10-jul-1718 te Haamstede, getuigen de heer burgemeester Samuel Bolle en Cornelia van der Vorm zijne huisvrouw, dochter van van Jeremias Petruszn Hollebeek [V-e] en Dina Reynvaan, begraven 27-mrt-1741 te Rotterdam.

Ondertrouw 4-okt-1739 te Rotterdam, ondertrouw 28-sep-1739 te Leiderdorp, met François OVERSCHIE, gedoopt 25-jan-1711 in de Zuiderkerk te Amsterdam, zoon van Francoijs Overschie en Anneke van Roonhuijse, overleden 25-feb-1784 te Rotterdam, weduwnaar van Anna Geertruijd le Brun, gehuwd (3) 5-mei-1743 te Rotterdam, met Maria de Bruijn, gehuwd (4) 8-sep-1745 te Rotterdam, met Barbara Geertruijd de Vos.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

VI-e. Anna Catharina HOLLEBEEK

Geboren 9-nov-1724, dochter van Pieter Andriesz Hollebeek [V-h], overleden 16-mei-1755 te Negapatnam, begraven op de Karikop-begraafplaats aldaar.

Gehuwd met Anthony BONK, koopman, eerste pakhuismeester en negotie boekhouder tot Nagapatnam, overleden 15-jun-1763 te Negapatnam, “in den ouderdom van 47 jaaren, 8 maanden, en 18 Daagen”.

Uit dit huwelijk:

1.            NN, gehuwd met François CRUCIUS, geboren te Leiden, vertrokken op 4-okt-1758 als korporaal met het schip Noord-Beveland, aangekomen 20-jun-1759 te Batavia, boekhouder en opziender der gemeene werken te Nagapatnam, overleden 25-mei-1764 te Negapatnam, “in den Ouderdom van 23 jaaren, 8 Maanden, en 30 Daagen”.

2.            Anna Cornelia, geboren 18-nov-1743 te Nagapatnam, overleden 28-jan-1773 te Sadras, gehuwd met Johannes DUMON, ondercoopman, secunde en cassier.

VI-f. Josias HOLLEBEEK

Gedoopt 27-mrt-1729 te Kampen (Buitenkerk), getuigen Coenraad van Son en Anna Wolfgang wed. Philippe de la Fontaine, zoon van Petrus Hollebeek [V-l] en Clara Helena de la Fontaine, ingeschreven 7-sep-1745 voor de studie Letteren aan de Leidse Universiteit, ingeschreven 7-okt-1746 aan de Universiteit van Duisburg, promoveerde 13-apr-1748 te Utrecht tot dr. in de rechten bij P. Wesseling.

Josias was voorzover bekend ongehuwd.

 

Publicaties:

 

Titel

Details

Jaar

Oratio de antiquissima Batavorum libertate, a Romanorum injuriis furoribusque vindicata

 

1745

Disputatio juridica inauguralis de servitutibus

Proefschrift Utrecht

1748

VI-g. Anna Susanna HOLLEBEEK

Gedoopt 21-jun-1730 te Kampen (Broerkerk), getuigen Jean de la Fontaine en Johanna Maria de la Fontaine, dochter van Petrus Hollebeek [V-k] en Clara Helena de la Fontaine, overleden 1762.

Gehuwd met Hendrik DE WACKER VAN SON, gedoopt 14-jan-1728 te Amsterdam, getuigen Cornelis van Son en Aletta de Wacker, zoon van Zeger van Son en Petronella de Wacker, koopman, kerkmeester, schepen en bekend kunstverzamelaar te Amsterdam, overleden 28-sep-1778 te Middachten.

Uit dit huwelijk:

1.            Petronella Clara, gedoopt 21-okt-1750 te Amsterdam, getuigen Coenraad van Son en Clara Helena de la Fontaine.

2.            Zeger, gedoopt 25-nov-1751 te Amsterdam, getuigen Thomas van Son Zegersz en Geertruij van Son.

3.            Cornelia Henrietta, gedoopt 1-apr-1753 te Amsterdam, getuigen Mr. Daniel Deutz, Jean de la Fontaine en Cornelia de la Fontaine.

4.            Susanna Helena, gedoopt 8-aug-1755 te Amsterdam, getuigen Coenraad Hollebeek en Clara Helena de la Fontaine.

5.            Catharina Magdalena, gedoopt 1757 te Amsterdam, getuigen Thomas van Son en Catharina Magdalena van der Cruijs.

6.            Petrus, gedoopt 13-aug-1758 te Amsterdam,getuigen Mr. Daniel Deutsz en Clara Helena de la Fontaine, alias Bruno Daalberg, patriot, secretaris van de Hoge Raad van Adel, overleden 8-dec-1818 te Den Haag, gehuwd 1783 te Kleef met Theodora Adriana FALCK, geboren 1757, dochter van George Tammo Falck en Theodora Adriana Criellaart, overleden 1830 te Stiphout.

 

Publicaties van Petrus de Wacker van Son:

 

Titel

Details

Jaar

Janus

           

 

Weekblad, hoofdredacteur: Petrus de Wakker van Zon

1787

Tweede catern uit myn zakboek, of aanteekeningen van een burger aan de grenzen van Holland

Rotterdam

1792

De prullemand

Weekblad

1805

Twee-en-dertig woorden, of De les van Kotsebue

Door Bruno Daalberg

1805

Willem Hups : eene anecdote uit de XVII eeuw, ongelooflijk zelfs in onze dagen

Auteurs: Bruno Daalberg, Daniël Veelwaard en Jacob Smies

1805

De Steenbergsche Famille

Auteur Bruno Daalberg

1806

Nog wat Lectuur op het Ontbijt en de Theetafel van den Heer Professor VAN HEMERT

Aangeboden door Bruno Daalberg

1806

De heer Ambrosius Heiblok, of De Wadderveensche familie te Saint Amand : blijspel

Door Bruno Daalberg

1809

De Overijsselsche predikants-dochter : een oorspronkelijk Nederlandsche roman

 

1816-1817

Jan Perfect, of De weg der volmaking, vertoond in het leven en de zonderlinge lotgevallen van een voornaam wijsgeer : een staats- en zedekundige roman der afgelopene wondereeuw

 

1817

Nieuwe bijdrage tot de geschiedenis der kruisvaarten, in hare betrekking tot ons vaderland

 

1818


Zie verder Heethooftige en speculateur’ Petrus de Wacker van Zon (1758-1818) door Pieter van Wissing,
Petrus de Wacker van Zon in: De Nederlandse en Vlaamse auteurs, en
Prullemand en Apollo van Bruno Daalberg: een schets van een 'verlicht' tijdschrift door Tineke Top.

7.            Hendrick, gedoopt 21-nov-1759 te Amsterdam, getuigen Coenraad Hollebeek en Anna Jacomina de la Fontaine.

8.            Clara Helena,gedoopt 30-nov-1760 te Amsterdam, overleden 1827, gehuwd 29-jun-1779 te Almen, met Philip Julius graaf VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, geboren 5-jan-1743 te Rotterdam, zoon van Mr. Jacob van Zuylen van Nyevelt en Aletta Johanna Timmers, luitenant-generaal, later maarschalk van Holland en president van het Hoog Heraldiek College, gouverneur van Amsterdam, overleden 2-feb-1826 te Utrecht.

VI-h. Coenraad HOLLEBEEK (Conradus)

Geboren 10-nov-1737 te Amsterdam, gedoopt 13-nov-1737 aldaar, getuigen Coenraad van Son en Anna Hollebeek, zoon van Petrus Hollebeek [V-l] en Clara Helena de la Fontaine, predikant te Haamstede (1760), overleden 19-feb-1761 te Haamstede.

Coenraad was ongehuwd.

 

Publicatie:

 

Titel

Details

Jaar

Oratio de justis licentiae poëticae terminis

Amsterdam

1753

Documenthistorie

Versie

Datum

Inhoud

1

9-okt--2004

Dummy op website

2

24-feb-2005

Tot en met generatie III, predikanten ingevuld, Petrus de Wacker van Zon

3

15-apr-2005

Generaties compleet ingevuld, name tags toegevoegd voor de predikanten, beschrijving Ewaldus (IV-c)

4

30-mei-2005

Kleine aanvullingen VI-e en familie De Visscher

5

7-sep-2005

Aanvulling kinderen Adriana Hollebeek [IV-b] en vermelding geboortedatum en namen getuigen ook bij de lijst met kinderen bij de ouders (gedeeeltelijk)

6

25-nov-2005

Diverse aanvullingen, beschrijving Pieter Hollebeek [V-h] toegevoegd

7

24-jan-2006

Publicaties van predikanten toegevoegd en vermelding geboortedatum en namen getuigen ook bij de lijst met kinderen bij de ouders aangevuld

8

24-feb-2006

Aanvulling kinderen Anna Catharina Hollebeek [VI-e]

9

13-mrt-2006

Aanvulling kinderen Jan Jorisz Hollebeek [III-g], Elisabeth Hollebeek [III-i] en Isaack Hollebeek [IV-i] geboren te Amsterdam, toevoeging Anna Hollebeek [V-d]

10

25-apr-2006

Verwijderd zoon Samuel Beseus bij Joachima Hollebeek [III-d], aanvulling gegevens François Overschie (zie VI-d)

11

3-okt-2006

Aanvullingen Pieter Hollebeek [I], Reyera van Nattenhoven [onder IV-c] en Pieter Hollebeek de Jonge [III-a], diverse kleine aanvullingen

12

20-feb-2007

Kleine aanvullingen ivm verwante predikanten, Huwelijk van Jan Joriszn [III-g] en kind Johannes Jansz Hollebeek [IV-k] verwijderd.

13

16-aug-2007

Toegevoegd Franchijntgen Hollebeek [III-h], huwelijk Pieter Hollebeek Isaackszn [V-k] met Francina van der Werff toegewezen aan Pieter Hollebeek Janszn [V-i] nav notities in Aantekenboekje van Jean Franchois, Pieter Hollebeek [V-k] omgewisseld met Susanna Hollebeek [V-j] en aangevuld met huwelijk en uitvaart voor de VOC, verder kleine aanvullingen

14

26-okt-2007

Toegevoegd Josias Hollebeek [VI-f], kinderen van Anna Susanna Hollebeek [VI-g], publicatie van Jacobus Hollebeek [V-f], omwisseling Petrus [V-c] en Adriana Hollebeek [V-b], diverse publicaties o.a. van Petrus de Wacker van Son, en verder kleine aanvullingen, o.a. over onroerend goed van Ewaldus Hollebeek

15

27-jan-2008

Kleine aanvulling ondertrouw Pieter Hollebeek de Jonge [III-a]

16

19-mrt-2008

Aanvulling huwelijk Anna Hollebeek [IV-k onder 1] met Coenraad van Son, gegevens Hendrik de Wacker van Son [onder VI-g] en kinderen Petrus Hollebeek [V-l]

17

24-jun-2008

Toegevoegd Margrieta Hollebeek [IV-j] en Cornelis Hollebeek [V-h onder 3], kleine aanvullingen

18

21-feb--2009

Kleine aanvulling Magtilda Geerling [nr 4 onder V-a] en familie Antonie van Niel [onder V-k]

19

30-apr-2010

Toegevoegd Francijntje Agache [nr 2 onder II-b] en huwelijk van Pieter van Lynsele [onder II-c]

20

23-jun-2010

Toegevoegd dochter Geertruij van Margaretha Hollebeek [V-g]

21

31-jan-2012

Aanvulling familie De Witte-Hollebeek [III-h]

22

9-dec-2014

Kleine aanvulling dopen te Kampen [onder V-l], paar koppelingem hersteld

23

22-mrt-2015

Toegevoegd Cornelia Hollebeek [nr 8 onder IV-c] en Jeremias Geerling [nr 5 onder V-a], kleine aanvullingen en correcties

 

© 2015 N.J. Hollebeek, Gouda