Bebber

Bekker

Boudrie

Brunings

Busserus

Deken

Engelman

Hollebeek

Kist

Noppen

Swaving

Teerlink

Wolff

Genealogie Elizabeth Bekker en Agatha Deken

Verantwoording

In dit overzicht zijn genealogische gegevens opgenomen van Betje Wolff geboren Bekker (A), van haar moeder Johanna Boudrie (B), van haar echtgenoot ds. Adrianus Wolff (C), van haar partner Aagje Deken (D) en van Geertruy Bebber (E), de moeder van Aagje.

De nummering van de personen bestaat uit het (Romeinse) volgnummer van de generatie en optioneel een volgletter.

Alle vermelde dopen hebben plaatsgevonden in de Gereformeerde Kerk, tenzij anders aangegeven.

Bronnen

Wolff & Deken: een biografie, P. J. Buijnsters, 1984;

Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolff, en personen uit haar kring, H.A. Höweler, Amsterdam, 1949;

Brunings, in: De Navorscher, 1893;

Het geslacht Kist, J.G. Kist, Den Haag, 1930;

Betje Wolff (1738-1804) en Aagje Deken (1741-1804);

Betje Wolff en Aagje Deken: Schrijversprentenboek 20 Redactie: P.J. Buijnsters, Hella S. Haasse en Daisy Wolthers, bij DBNL;

Elizabeth Wolff-Bekker: Eva's tweede appel, door Annie Romein-Verschoor in Erflaters van onze beschaving, Jan Romein en Annie Romein-Verschoor;

Parenteel van Arie Brouwer, Mennonietenbuurt-Amsterdam-Aalsmeer, Vierde Generatie.

Familie A

GENERATIE I

I. Jan Hendriksen BEKKER

Verwerft 31-mrt-1673 het poorterschap te Vlissingen, afkomstig van Serdam (Zaandam).

Kind:

1.            Matthijs, volgt II.

GENERATIE II

II. Matthijs BEKKER

Zoon van Jan Bekker [I], begraven 7-sep-1723.

Gehuwd met Elisabeth VAN SWIETEN, geboren 1672, dochter van Jan van Swieten en Magtelt Harnier, overleden 16-jul-1722, begraven 18-jul-1722.

Uit dit huwelijk:

1.            Catharina, geboren 1694, volgt III-a.

2.            Jan, geboren 1-dec-1695 te Vlissingen, volgt III-b.

3.            NN, begraven 25-okt-1701 te Vlissingen.

4.            Maria, gedoopt 21-jun-1703.

5.            Maria, gedoopt 25-dec-1704.

6.            Jakomintje, begraven 20-jul-1705 te Vlissingen.

7.            Abraham, begraven feb-1706 te Vlissingen.

8.            Gerrit, gedoopt 8-jan-1706, volgt III-c.

9.            Elizabeth, gedoopt 1-mei-1707, overleden 6-mei-1707.

10.          Elisabeth, gedoopt 20-mei-1708.

11.          Wilhelmina, gedoopt 19-sep-1709, volgt III-d.

12.          Abraham, geboren rond 1712 te Vlissingen.

13.          Daniël, begraven 29-mei-1784 te Vlissingen, in de Oostkerk.

GENERATIE III

III-a. Catharina BEKKER

Geboren 1694, dochter van Matthijs Bekker [II] en Elisabeth van Swieten. overleden 15-mrt-1743.

Gehuwd (1) 11-sep-1720, ondertrouw 24-aug-1720 te Vlissingen, met Abraham TEERLINCK (TAERLINCK).

Uit dit huwelijk:

1.            Joris, gedoopt 25-sep-1722 te Vlissingen.

2.            Elisabeth, gedoopt 10-aug-1725 te Vlissingen.

3.            Joris Matthijs, gedoopt 22-mrt-1730 te Vlissingen.

 

Gehuwd (2) 5-mrt-1735 te Vlissingen, met Alexander DU BOIS, geboren te Bruinisse, weduwnaar van Jacoba Hegt.

Katharina Bekkers en Alexander du Bois, echtelieden, vertrokken 1-okt-1737 met attestatie naar Prince lant.

III-b. Jan BEKKER

Geboren 1-dec-1695 te Vlissingen, zoon van Matthijs Bekker [II] en Elisabeth van Swieten, belijdenis 27-jun-1714 te Vlissingen, koopman in specerijen, overleden 17-aug-1783 te Vlissingen.

De familie Bekker behoorde tot de zéér gegoede burgers. Sommigen van het geslacht behoorden tot den koopmansstand. Behalve het bekende buitentje aan den Vlissingschen Kleiweg nabij West-Souburg ‘Altijd wel’, bezat Betjes vader nog een ‘Speelhof met huysinge in Oud-Vlissingen, welke in '67 overging op Coenraad Rutger Busken, van wien het pand in '94 aan den Walschen predikant Sam. Théod. Huet kwam. (Van en over Betje Wolff, geb. Bekker. Uitgegeven door Mr. R.H.J. Gallandat Huet. Haarlem, W.C. de Graaff, 1881)

 

Gehuwd 20-jun-1724 te Vlissingen, ondertrouw 31-mei-1724 aldaar, met Johanna BOUDRIE, geboren rond 1701, dochter van Laurens Boudrie en Stijntje Symons, begraven dec-1751 te Vlissingen.

Uit dit huwelijk:

1.            Elisabeth, gedoopt 16-mrt-1725, getuigen Loureys Boudrie en Catarina Bekker, begraven 11-jul-1727.

2.            Laurens, geboren 9-apr-1726, doopgetuigen Laurens Boudrie en Christina Simons, belijdenis 28-dec-1745 te Vlissingen, op 9-mei-1772 verkozen tot ouderling van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Vlissingen, overleden 9-nov-1792 te Vlissingen, gehuwd (1) 29-jun-1751 te Vlissingen, met Maria VERGOUWE, gedoopt 6-jun-1725, begraven 27-dec-1755, gehuwd (2) 31-sep-1762 te Vlissingen, met Tannetje NIEUWENHUIJSEN, gedoopt 7-jun-1725, maakte 12-jun-1821 haar testament voor notaris Lieven de Jonge Borgerhoff te Vlissingen, overleden 9-nov-1828 te Vlissingen

3.            Matthijs, gedoopt 7-feb-1731, belijdenis 28-sep-1751 te Vlissingen, 2-okt-1756 ontvanger van het kleinzegel te Vlissingen, kapitein van de wacht, lid van de kerkeraad der Engelse gemeente, waarheen hij 31-mei-1760 is overgegaan, kocht 9-okt-1761 een huis aan de Nieuwendijk te Vlissingen van zijn broer Laurens, verkocht dit huis 17-dec-1771 door aan Abraham Sanders, begraven 17-nov-1784, ongehuwd.

4.            Jan, gedoopt 11-apr-1732, getuigen Gerrit Bekker en Christina Simons, belijdenis 28-sep-1751 te Vlissingen, makelaar in droge waren, 10-dec-1763 deken van zijn gilde, begraven 25-mei-1781, gehuwd 17-apr-1755 te Goes, met Elisabeth STOKMANS, gedoopt 18-jun-1733 te Knollendam, dochter van ds. Aegidius Stokmans en Maria van Dalen.

5.            Christina, gedoopt 30-mei-1734 te Vlissingen, getuigen Maturijn Theodoor Colombijn en Catharina Bekker, volgt IV-a.

6.            Willem, gedoopt 16-jan-1737 te Vlissingen, begraven 30-dec-1738.

7.            Elizabeth, geboren 24-jun-1738 te Vlissingen, volgt IV-b.

III-c. Gerrit BEKKER

Gedoopt 8-jan-1706 te Vlissingen, zoon van Matthijs Bekker [II], wijnkoper, begraven 5-jun-1767.

Gehuwd 6-jun-1731 te Vlissingen, ondertrouw 16-mei-1731 aldaar, getuigen Jan Bekker zijn broeder en Margrita Seuize haar stiefmoeder, met Johanna LOWYSSE, geboren te Vlissingen, begraven 22-okt-1751.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

1.            Elisabeth Margrieta, gedoopt 25-mrt-1733 te Vlissingen, belijdenis 28-sep-1751 te Vlissingen, overleden 15-sep-1789 te Vlissingen, gehuwd 22-nov-1759 te Vlissingen, met Jacobus OUTERMANS, geboren rond 1736 te Middelburg, commies ter recherge te Middelburg, overleden 8-jan-1799 te Middelburg.

2.            Matthijs, gedoopt 27-mei-1736 te Vlissingen, volgt IV-c.

3.            Abraham, gedoopt 4-jun-1738 te Vlissingen, volgt IV-d.

4.            Joanna, gedoopt 18-jan-1741 te Vlissingen.

5.            Johanna, gedoopt 5-jul-1743 te Vlissingen.

6.            Joanna, gedoopt 6-dec-1748 te Vlissingen, volgt IV-e.

III-d. Wilhelmina BEKKER

Gedoopt 19-sep-1709, dochter van Matthijs Bekker [II], overleden 29-dec-1745.

Gehuwd (1) 20-dec-1730 te Vlissingen, ondertrouw 29-nov-1730 aldaar, met Jan HUYSSEN, weduwnaar van Petronella Rochussen.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend.

 

Gehuwd (2) 16-okt-1734 te Vlissingen, met Dirk REGIERS, weduwnaar van Maria Osdorp.

Gehuwd (3) 17-mei-1738 te Vlissingen, met Jacobus ROBBRECHTSEN, weduwnaar van Jacoba Baane.

GENERATIE IV

IV-a. Christina (Chrisje) BEKKER

Gedoopt 30-mei-1734 te Vlissingen, getuigen Maturijn Theodoor Colombijn en Catharina Bekker, dochter van Jan Bekker [III-b] en Johanna Boudrie, begraven 8-okt-1782.

Gehuwd 5-mei-1756 te Vlissingen, ondertrouw 17-apr-1756 aldaar, met Joris TEERLINK, apotheker te Vlissingen, als zodanig in het gilde opgenomen op 14-jun-1758, overleden vóór 12-dec-1782.

Uit dit huwelijk:

1.            Sara Johanna (Saartje), gedoopt 9-okt-1757 te Vlissingen, overleden 3-mei-1814 te IJzendijke,
gehuwd met Pieter Gideon UDEMANS, geboren rond 1748, weduwnaar,
koopman, Schepen en Raad van Vlissingen,
kocht op 14-mrt-1775 een huis aan de Zeilmarkt in Vlissingen van Hendrik Zandleven,
kocht op 31-aug-1787 van Gabriel van Bel, Janszn. een speelhof op de Dok in Vlissingen,
verkocht op 10-mrt-1789 zijn huis aan de Zeilmarkt aan Martinus Philippus Smidt en
kocht op die dag een huis aan de Korte Vlamingstraat in Vlissingen uit de boedel van Willem van Rosenthal,
kocht op 6-mei-1797 een huis met erf aan de Sint Jacobstraat te Vlissingen voor 68 pond van Wilhelmus jr en Abraham van Duuren en Obijn en verkocht dit huis 23-jun aan J. Dekkers voor 85 pond,
kocht op 29-jun-1798 een pakhuis aan de Korte Vlamingstraat te Vlissingen van Adriaan en Cornelis La Maire en Chivat, qualitate qua,
overleden 17-sep-1826 te Vlissingen.

2.            Jan BEKKER TEERLINK, gedoopt 17-aug-1759, opperkoopman in dienst van de Aziatische Raad (de opvolger van de VOC), vertrok op 28-dec-1788 als Assistant voor de Kamer Zeeland met het schip Zuiderburg naar Batavia, vertrok 30 juni 1801 uit Emden met het schip de Henriette, voer via Surabaya en Batavia naar Kanton en werd op de terugreis in juni 1803 enkele maanden door de Engelse marine gedetineerd, wijnhandelaar, als zodanig later gevestigd te Margaux bij Bordeaux, overleden 4-dec-1832 aldaar.

3.            Johanna Elisabeth, gedoopt 3-sep-1762 te Vlissingen, begraven feb-1766 aldaar.

4.            Johanna Laurina (Jansje), gedoopt 14-mei-1766, vanaf de dood van haar moeder tot haar huwelijk opgevoed en verzorgd door Betje Wolff en Aagje Deken te Beverwijk, overleden 6-okt-1825 te Hattem, begraven 9-mei-1826 op de begraafplaats Ter Navolging in Scheveningen, gehuwd jul-1787 te Wijk aan Zee, ondertrouw 22-jun-1787 (Sch.) aldaar, met Adriaan VAN CRIMPEN, geboren 17-mei-1756 te Schiedam, zoon van Adrianus van Crimpen en Maria Clasina van Doorschot, predikant te Wijk aan Zee (1780), Wolfaartsdijk (1789), Stavenisse (1792) en Ossendrecht (1794), op 2-apr-1802 met vervroegd emeritaat, overleden 19-apr-1802 te Den Haag.

 

IV-b. Elizabeth (Betje) BEKKER

Geboren 24-jul-1738 te Vlissingen, dochter van Jan Bekker [III-b] en Johanna Boudrie, romanschrijfster en dichteres, debuteerde in 1763 met de bundel Bespiegelingen over het genoegen, overleden 5-nov-1804 te Den Haag aan de gevolgen van ingewandscarcinoom, begraven op de begraafplaats Ter Navolging in Scheveningen.

 

Bij de herdenking van haar geboortejaar in 1938 schreef het Nieuws van de dag voor Nederlandsch Indië het volgende over Betje.

F. C. Dominicus schreef in Het Vaderland deze levensbeschrijving.

 

Publicaties van Betje Wolff:

 

Titel

Details

Jaar

Bespiegelingen over het genoegen

Hoorn

1763

s'Lands vreugde groet aan zyn Door-luchtigste Hoogheid Willem den Vyfden, Prinse van Oranje en Nassau, enz. enz. enz.

 

1764

Robert Blair, Gedachten over het graf

Vertaling

1764

Bespiegelingen over den staat der rechtheid

Hoorn

1765

Eenzame Nachtgedachten, over den slaap en den dood

Hoorn

1765

De Nederlandsche vrijheid aan der Corsen generaal Pascal Paoli

 

1769

Walcheren, in vier gezangen

 

1769

De menuet en de dominees pruik

 

1772

De onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis

 

1772

Lier- veld- en mengel-zangen

 

1772

De dweepery gecensureert of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet

Klugtig kamerspel

1772

Zedenzang, aan de menschenliefde, by het verbranden des Amsteldamschen Schouwburgs

 

1772

Aan mynen geest

Hekeldicht

1774

Brieven van Constantia Paulina Dortsma

 

1776

Holland, in 't jaar MMCCCCXL

 

1777

Brieven

Samen met Aagje Deken

1777

Beemster-winter-buitenleven

 

1778

Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders

 

1779

Brieven over verscheiden onderwerpen

Samen met Aagje Deken

1780-1781

Economische liedjes

Samen met Aagje Deken

1781

De Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart

Samen met Aagje Deken

1782

Twaalf leerredenen en eenige gebeden, ten gebruike van den gemeenen man (1782),

Samen met Aagje Deken

1782

Voorrede voor den tweeden druk

Samen met Aagje Deken

1783

De Natuur is mijne zanggodin

 

1784

Fabelen

 

1784

Historie van den heer Willem Leevend

Samen met Aagje Deken, acht delen

1784-1785

Mengel-poëzy

Drie delen

1785-1786

Aan de vaderlandsche burgers

Samen met Aagje Deken

1786

Brieven van Abraham Blankaart

Samen met Aagje Deken, drie delen

1787-1789

Wandelingen door Bourgogne

Samen met Aagje Deken

1789

Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut

Samen met Aagje Deken, zes delen

1793-1796

Gedichten en liedjens voor het vaderland

 

1798

Geschrift eener bejaarde vrouw

Twee delen

1802

 

Liet zich daags na haar 17e verjaardag op 25-jul-1755 schaken door Matthijs GARGON, een op wachtgeld gestelde vaandrig bij het Staatse leger, geboren 15-feb-1731 te Zuidsande, zoon van Franciscus Henricus Gargon (predikant), kleinzoon van ds. Mattheus Gargon (1661-1728), die daarop volgens een notitie in de Extracta Actorum van de Vlissingse kerkeraad van 9-sep-1755 ‘onder censure’ werd genomen ‘wegens weggaan met Elisabeth Bekker, die ook wegens deze Ongehoorzaamheid aan, & het verlaten van Haren vader gecensureerdt is, en zijn beider namen op het klappertje geplaatst’.

 

B.S. Batavia 62 (Arsip Nasional Republik Indonesia): “Donderdag den 8e October 1761 [huwde] Matheus Gargon van ZuijdZande, Luijtenant van de Infanterij in dienst der [onleesbaar] Jongman met Margaretha Jacomina Brommert van Cabo de goede Hoop weduwe van den predikant Nicolaas Graeij”. Gargons vrouw overleed als weduwe op 13 februari 1784 te Batavia. De uitvoerige inventaris van haar nalatenschap (Arsip Nasional G 375, fol. 125-149) omvat ook een tiental slaven en slavinnen [dr. P.J. Buijnsters, Wolff en Deken: een biografie, noot 56, p 346]

 

Op 29-dec-1759 met attestatie vertrokken naar De Beemster, gehuwd 18-nov-1759 te Beemster, ondertrouw 27-okt-1759 te Vlissingen, met Adrianus WOLFF, gedoopt 17-mrt-1707 te Leiden, zoon van Gerardus Wolff en Aletta Geesteranus, op 9-mrt-1719 ingeschreven als student theologie te Leiden, dominee te Midden Beemster (1730), overleden 29-apr-1777, eerder gehuwd 2-dec-1731 te Hoorn, met Maria Wilhelmina KEIJSER, gedoopt 18-nov-1701 te Hoorn, dochter van Mr. Nanning Keijser en Winanda van der Beeke, overleden jan-1757 te Beemster.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Ging in 1777, na de dood van haar echtgenoot, samenwonen met Aagje DEKEN en begon gezamenlijk te publiceren, verhuisde in 1778 met Aagje Deken naar De Rijp, vestigden zich in 1782 in Beverwijk (Lommerlust), verzorgden aldaar tot 1787 haar nichtje Jansje Teerlink [zie IV-a nr 3], verhuisden o.a. vanwege hun patriottische sympathieën in 1788 naar Trévoux (tussen Villefranche-sur-Saône en Lyon), en moesten door financiële nood in 1797 terugkeren naar Holland, waar ze in Den Haag woonden. Aagje Deken overleed slechts negen dagen na de dood van Betje Wolff.

IV-c. Matthijs BEKKER

Gedoopt 27-mei-1736 te Vlissingen, zoon van Gerrit Bekker [III-c] en Johanna Louyssen, belijdenis 1-apr-1755 te Vlissingen, vertrok 26-feb-1757 met attestatie naar Rotterdam, kapitein.

Gehuwd 14-aug-1759 te Vlissingen, ondertrouw 26-jul-1759 aldaar, getuigen Gerrit Bekker zijn vader en Elisabeth Stam haar moeder, met Adriana Henrica FRUIJTIER, geboren te West-Zaandam, dochter van Elisabeth Stam, begraven jul-1787 te Vlissingen.

Uit dit huwelijk:

1.            Gerard, gedoopt 27-jun-1760 te Vlissingen, getuigen Gerrit Bekker en Elisabeth Stam.

2.            Gerard, gedoopt 25-okt-1761 te Vlissingen.

3             Daniël, gedoopt 13-mrt-1766 te Vlissingen.

4.            Gerard Pieter, geboren 18-jan-1771 te Vlissingen, gedoopt 23-jan-1771 aldaar, getuigen Pieter van Gote en mej. Levina Cornelia Bekker.

5.            Johannes, geboren 27-aug-1772 te Vlissingen, gedoopt 30-aug-1772 aldaar, getuigen Johannes Loysse en Johanna Maria Castel.

6.            Johannes Cornelis, gedoopt 28-apr-1778 te Vlissingen.

IV-d. Abraham BEKKER

Gedoopt 4-jun-1738 te Vlissingen, zoon van Gerrit Bekker [III-c] en Johanna Louyssen, overleden 30-jan-1797 te Vlissingen.

Gehuwd 30-okt-1760 te Vlissingen, ondertrouw 9-okt-1760 aldaar in de Waalse Kerk, met Levina Cornelia WULPHERT, geboren te Vlissingen.

Uit dit huwelijk:

1.            Gerard, gedoopt 27-apr-1763 te Vlissingen.

2.            Cornelia, gedoopt 29-jul-1764 te Vlissingen.

3.            Johanna, gedoopt 25-aug-1765 te Vlissingen, winkelierster, overleden 2-nov-1822 te Vlissingen.

4.            Johannes Wulphert, gedoopt 1-nov-1768 te Vlissingen, ontving 30-jul-1791 attestatie van de Nederduits gereformeerde gemeente te Vlissingen voor vertrek naar Oost Indiën, vertrok 8-aug-1791 als Sousluitenant (derdewaak) met het schip Huisduinen naar Batavia en kwam daar 1-apr-1792 aan.

5.            Abraham, geboren 12-dec-1769 te Vlissingen, gedoopt 16-dec-1769 aldaar, getuigen Johannes Loeijssen en Susanna Vlaming.

IV-e. Johanna BEKKER

Gedoopt 6-dec-1748 te Vlissingen, dochter van Gerrit Bekker [III-c] en Johanna Louyssen, overleden 1789.

Gehuwd 5-mrt-1770, ondertrouw 17-feb-1770, met Pieter VAN GOTE, geboren 17-apr-1737 te Zierikzee, zoon van Johannes van Gote (chirurgijn) en Cornelia van Verre, boekhouder bij de Kamer Zeeland te Middelburg, later gehuwd 1793 met Petronella Slob, geboren 1753, muntmeester der Grafelijke tol van Zeeland (aangesteld tot waarneming van het muntmeestersambt, 1789), weduwe van Martinus Holtzhey (muntmeester van de provincie Zeeland (1750), muntmeester der grafelijke Munt van Zeeland (1760)).

Uit dit huwelijk:

1.            Cornelia.

2.            Gerard Hollaer, geboren rond 1776, ontvanger van de 100ste penning op de huizen, gors- en dijkettingen te Middelburg en ressort (1800), advocaat Departementaal Gerechtshof Zeeland (1803), overleden 6-mei-1841 te Appingedam, ondertrouw 22-feb-1803 (Waals) te Middelburg, met zijn stiefzuster Maria Cornelia Margaretha HOLTZHEY, geboren rond 1787 te Middelburg, dochter van Martinus Holtzhey en Petronella Slob, overleden 15-mrt-1835 te Appingedam.

3.            Johan Daniël, geboren rond jan-1782 te Middelburg, burgemeester van Grave, voorzitter van het kollegie van heeren Regenten over de armen, kerkvoogd der Hervormde gemeente, gepensioneerd luitenant ter zee van de eerste klasse, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, overleden 4-mei-1848 te Grave, ongehuwd.

Familie B

GENERATIE I

I. Maurits BOUDRIJ (BAUDRIJ)

Afkomstig uit Saussijn in Walenland (mogelijk Saussin bij Isnes tussen Gembloux en Namen).

Ondertrouw 12-apr-1688 te Amsterdam, met Jannetje HENDRICX, geboren 1645.

Uit dit huwelijk:

1.            Laurens, gedoopt 10-feb-1669 te Amsterdam, volgt II.

2.            Jannetje, gedoopt 21-nov-1670 te Amsterdam.

3.            Hendrik,gedoopt 6-jan-1673 te Amsterdam.

GENERATIE II

II. Laurens BOUDRY

Gedoopt 10-feb-1669 te Amsterdam, gedoopt 10-feb-1669 te Amsterdam, zoon van Maurits Boudrij [I] en Jannetje Hendricx, tinnegieter, wordt 28-mei-1694 poorter te Vlissingen, begraven 10-apr-1731 te Vlissingen.

Ondertrouw 16-feb-1697 te Amsterdam, met Christina (Stijntje) SYMONS (MENNES), geboren rond 1678, dochter van Simon Mennoys.

Uit dit huwelijk:

1.            Johanna, geboren rond 1701 te Vlissingen, volgt III-a.

2.            Elisabeth, gehuwd 28-jul-1733 te Vlissingen, met Mathurin Theodore COLOMBIJN, geboren te ‘s-Gravenhage.

3.            Jacobus, gedoopt 23-okt-1703 te Vlissingen, volgt III-b.

4.            Anna, begraven 23-dec-1711 te Vlissingen.

5.            Anna, gedoopt 2-jun-1715 te Vlissingen, getuigen Mattheus de Crane en Jannetje van der Bussche.

6.            Jacob, gedoopt 14-mei-1717 te Vlissingen.

7.            Cornelia, volgt III-c.

GENERATIE III

III-a. Johanna BOUDRIE

Geboren rond 1701 te Vlissingen, dochter van Laurens Boudry [II] en Christina Symons, belijdenis 26-sep-1719 te Vlissingen, begraven 31-dec-1751 te Vlissingen.

Gehuwd 20-jun-1724 te Vlissingen, ondertrouw 31-mei-1724 aldaar, met Jan BEKKER, geboren 1-dec-1695 te Vlissingen, zoon van Matthijs Bekker, kruidenhandelaar, begraven aug-1783 te Vlissingen.

Uit dit huwelijk:

1.            Elisabeth, gedoopt 16-mrt-1725, begraven 11-jul-1727.

2.            Laurens, geboren 9-apr-1726, doopgetuigen Laurens Boudrie en Christina Simons, belijdenis 28-dec-1745 te Vlissingen, op 9-mei-1772 verkozen tot ouderling van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Vlissingen, overleden 9-nov-1792 te Vlissingen, gehuwd (1) 29-jun-1751 te Vlissingen, met Maria VERGOUWE, gedoopt 6-jun-1725, begraven 27-dec-1755, gehuwd (2) 31-sep-1762 te Vlissingen, met Tannetje NIEUWENHUIJSEN, gedoopt 7-jun-1725, maakte 12-jun-1821 haar testament voor notaris Lieven de Jonge Borgerhoff te Vlissingen, overleden 9-nov-1828 te Vlissingen

3.            Matthijs, gedoopt 7-feb-1731, belijdenis 28-sep-1751 te Vlissingen, 2-okt-1756 ontvanger van het kleinzegel te Vlissingen, kapitein van de wacht, lid van de kerkeraad der Engelse gemeente, waarheen hij 31-mei-1760 is overgegaan, kocht 9-okt-1761 een huis aan de Nieuwendijk te Vlissingen van zijn broer Laurens, verkocht dit huis 17-dec-1771 door aan Abraham Sanders, begraven 17-nov-1784, ongehuwd.

4.            Jan, gedoopt 11-apr-1732, getuigen Gerrit Bekker en Christina Simons, belijdenis 28-sep-1751 te Vlissingen, makelaar in droge waren, 10-dec-1763 deken van zijn gilde, begraven 25-mei-1781, gehuwd 17-apr-1755 te Goes, met Elisabeth STOKMANS, gedoopt 18-jun-1733 te Knollendam, dochter van ds. Aegidius Stokmans en Maria van Dalen.

5.            Christina, gedoopt 30-mei-1734 te Vlissingen, getuigen Maturijn Theodoor Colombijn en Catharina Bekker, overleden 8-okt-1782, gehuwd 5-mei-1756 met Joris TEERLINK, apotheker te Vlissingen.

6.            Willem, gedoopt 16-jan-1737 te Vlissingen, begraven 30-dec-1738.

7.            Elizabeth, geboren 24-jun-1738 te Vlissingen, romanschrijfster en dichteres, overleden 5-nov-1804 te Den Haag, gehuwd 18-nov-1759 te Beemster, met Adrianus WOLFF, gedoopt 17-mrt-1707 te Leiden, zoon van Gerardus Wolff en Aletta Geesteranus, dominee te Midden Beemster (1730), overleden 29-apr-1777, gehuwd (1) 2-dec-1731 te Hoorn, met Maria Wilhelmina KEIJSER, gedoopt 18-nov-1701 te Hoorn, dochter van Mr. Nanning Keijser en Winanda van der Beeke, overleden jan-1757 te Beemster.

III-b. Jacobus BOUDRIE

Gedoopt 23-okt-1703 te Vlissingen, zoon van Laurens Boudry [II] en Christina Symons, vaandrig in de compagnie van kapitein A.G. de Stevelin, in het regiment Soute (1740), vaandrig in de compagnie van kapitein Patrick Balfour, in het regiment van de prins van Holstein-Beek (1741), vaandrig in de compagnie van kolonel C.D. van Swaanenbergh (1743), onder-luitenant te paard in de compagnie van ritmeester Philip Jacob van Borssele, in het regiment van graaf van Rechteren (1745), luitenant der cavallerie in dezelfde compagnie (1747), ritmeester van een regiment cavallerie, overleden vóór 1799.

Gehuwd met Maria Joanna MANGELAAR, geboren rond 1723, overleden 5-feb-1799 te Coevorden.

Uit dit huwelijk:

1.            Jacoba Wilhelmina.

2.            Ephraim, geboren 29-aug-1755 te Doesburg, volgt IV.

III-c. Cornelia BOUDRIE

Dochter van Laurens Boudry [II] en Christina Symons.

Gehuwd 16-sep-1739, met Hermanus RIBBERS, kapitein in het regiment van de kolonel Du Vergé (1747), kapitein bij remplacement in de compagnie onder het 2de bataljon van het regiment van luitenant-generaal Evertsen (1757), majoor in het 1ste bataljon van Evertsen (1766), luitenant-kolonel bij het 1ste bataljon van het regiment van luitenant-generaal Evertsen (1772), kolonel.

Uit dit huwelijk:

1.            Dina Petronella, geboren 19-aug-1739 te Deventer, overleden 28-mei-1821 te Deventer, gehuwd 13-nov-1770 te Deventer, met Wolter Herman baron VAN HOËVELL TOT NIJENHUIS, geboren 1-jul-1741 op kasteel Nijenhuis te Diepenveen, zoon van Rudolph Van Hoevell en Anna Margaretha Elizabeth Sloet, ontvanger der convoyen en licenten te Deventer, overleden 28-jan-1814 te Deventer.

2.            Hendrik, gedoopt 20-aug-1745, ontvanger te Sas van Gent, overleden 15-mrt-1803 te Sas van Gent, gehuwd met Anna Lucia LA MOTTE, geboren rond 1734 te Waarde, dochter van Cornelis Noel Lamotthe en Eva Kok, overleden 1-mrt-1818 te Sas van Gent.

GENERATIE IV

IV. Ephraim BOUDRIE

Geboren 29-aug-1755 te Doesburg, zoon van Jacobus Boudrie [III-b] en Maria Joanna Mangelaar, gepensioneerd kapitein, overleden 1-apr-1835 te Coevorden.

Gehuwd met Magtelt CANNEGIETER, dochter van Hendrik Jansz Cannegieter en Magtelt Brugmans, geboren 12-mei-1748 te Amsterdam, overleden 23-dec-1821 te Coevorden.

Uit dit huwelijk:

1.            Maria Cornelia, geboren 14-aug-1782 te Groningen,
gehuwd (1) 14-nov-1823 te Coevorden, met Wilhelm Julius BEURHAUS, geboren 21-okt-1776 te Dortmund (Duitsland), zoon van Johann Friedrich Beurhaus en Johanna Theodora Catharina Heltrop, gescheiden van Theodore Wilhelmine Bilefelds, eerste luitenant, kapitein, overleden 10-mei-1831 te Coevorden,
gehuwd (2) met Hendrik CANNEGIETER, geboren 17-aug-1785 te Amsterdam, zoon van Anthonij Cannegieter en Willemina van Straelen, getuigen mr. Jan Siemon Cannegieter en Magtelt Brugman weduwe van Hendrik Cannegieter Jansz, overleden 22-jun-1855 te Breukelen-Nijenrode, eerder gehuwd 13-jun-1821 te Alphen (ZH), met Justusina Jacoba Ciggaer, 27 jaar oud, geboren te Alphen, dochter van Leendert Ciggaer en Neeltje Zeewoldt.

Familie C

GENERATIE I

I. Adrianus WOLFF

Geboren rond 1653 van het Fort Voornschans (Fort Nassau) in de Bommelerwaard, notaris te Woerden en Leiden.

Gehuwd (1) 10-okt-1679 te Amsterdam, met Ida PLEMPERS, gedoopt 10-sep-1649 te Woerden, dochter van Henricus Janszn. Plempers en Ariaentje Vriesen.

Uit dit huwelijk:

1.            Heijndrikus, geboren 1680.

2.            Gerardus Adrianus, geboren 1682, volgt II.

3.            Adriana Lucretia, gedoopt 11-aug-1689 te Leiden, getuigen Pieter van Steenkoolen, Catharina Plempers en Reesje Gerritsz.

 

Gehuwd (2) 19-jul-1700 te Amsterdam, ondertrouw 10-jul-1700 te Leiden, met Petronella VAN WAERT, weduwe van Ds Hendricus Selen, wonend te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1.         Ruth Maximiliaan, gedoopt 7-nov-1702 te Leiden, getuigen Barent Haan en Cornelia van Waart.

II. Gerardus Adrianus WOLFF

Geboren 1682, zoon van Adrianus Wolff [I] en Ida Plempers, notaris te Leiden (20-mrt-1702), baljuw van Rijnland, overleden 30-okt-1739 te Leiden, begraven in de Hooglandse Kerk aldaar.

Gehuwd 2-dec-1704 te Haarlem, ondertrouw 15-nov-1704 te Leiden, met Aletta GEESTERANUS, gedoopt 8-jun-1685 te Haarlem, dochter van Nicolaas Geesteranus en Hendrina de Ketelaer, gehuwd (2) 1727 met Adriaan Stompwijk, overleden 1728.

Uit dit huwelijk:

1.            Adrianus, gedoopt 17-mrt-1707 te Leiden, geruigen Adriaan Wolff en Petronella van Waart, volgt III-a.

2.            Nicolaas, gedoopt 26-aug-1708 te Leiden, getuigen Petrus en Anna Geesteranus, notaris, ondertrouw 18-apr-1743 te Leiden, getuigen Adrianus Stompwijk zijn swager en Cornelia Rosesteijn haar moeder, met Elisabeth VAN DER VECHT, dochter van Cornelia Rosesteijn.

3.            Yda Catharina, gedoopt 24-nov-1709 te Leiden, getuigen Adriana Wolff en Catharina Plemper, volgt III-b.

4.            Hendrina, gedoopt 22-mei-1712 te Leiden, getuigen Pieter en Anna Geesteranus, volgt III-c.

5.            Aletta, gedoopt 16-jun-1713 te Leiden, getuigen Adriaan Wolff en Aletta Geesteranus, volgt III-d.

6.            Maria, gedoopt 19-aug-1714 te Leiden, getuigen Pieter en Maria Geesteranus.

7.            Gerhard, gedoopt 25-aug-1715 te Leiden, getuigen Adriaen de Wolff en Katharina Plemper, volgt III-e.

8.            Hendrik, gedoopt 1-aug-1717 te Leiden, getuigen Hendrik Noppe en Anna Geesteranus.

9.            Anna, gedoopt 5-aug-1722 te Leiden, getuigen Daniël Cloribus en Anna Geesteranus, volgt III-f.

10.          Henrik, gedoopt 30-jan-1724 te Leiden, getuigen Daniël Claribus en Anna Geesteranus, volgt III-g.

GENERATIE II

III-a. Adrianus WOLFF

Gedoopt 17-mrt-1707 te Leiden, zoon van Gerardus Wolff [II] en Aletta Geesteranus, op 9-mrt-1719 ingeschreven als student theologie te Leiden, dominee te Midden Beemster (1730), overleden 29-apr-1777 te Beemster.

 

Publicaties van Adrianus Wolf:

 

Titel

Details

Jaar

Godevree herdersklagt op het schielijk afsterven van den eerwaarden en hooggeleerden here Albertus Alberthoma, zeer getrouwen leeraar van de Christelijke Hervormde gemeente te Leiden

Auteurs Joan Doornik, Cornelis Zoutmaat, Adrianus Wolff, D. van den Dalen, Nicolaas van Poelgeest, en Oosterdyk Schacht

1723

Ter bruilofte vanden eerwaarden heere Jacobus Gibbe, bedienaar des Godlyken woordts te Hazerswoude, en mejuffrouw Katharina van Dieningen. In den echtenstaat vereenigt den 14 van wynmaand, 1727

Gelegenheidsgedichten, ondertekend door P. Spoors; Johan Schröder; C.V.; A. Wolff. s.s.theol.stud.

1727

Viro integerrimo et nobilissimo Nicolao Spranger, praefecto jurisdictionis Amerongensis, cum lectissimam virginem Mariam vanden Honert domum duceret

Gelegenheidsgedichten, ondertekend door Franciscus Burmannus; Theodorus Haganaeus; Petrus Burmannus; Jan vander Voort; Adrianus Wolff; N. Bak

1728

Disputatio theologica de resurrectione mortuorum : quam ... sub præsidio ... Francisci Fabricii ..

 

1728

's Lants verplichting tot dankbaren Wandel naer den wille Gods : voorgestelt en aengedrongen zoo op den algemeenen Dank-, Vast- en Bede-dag gehouden den 15 Febr. 1741 als den byzonderen Beemster Dank-dag geviert den 31 July 1740

 

1741

Het gelukkig voorteken van Nederlands verlossing in de verkiesinge van den Doorluchtigsten Hoogstgebooren Furst, de Heere Willem Carel Hendrik Friso, prince van Orange en Nassau, tot stadhouder capitein en admiraal generaal van Holland en Westvriesland : aangewezen in eene redevoering over Richteren 2:18, gedaan in de Beemster op Zondag den 7 Mey 1747

 

1747

De hant des Heere ten goede van Nederland in de opkomst van dit Gemeenebest, en in deszelfs hondert-jaerigen standt, als mede in de gewenschte verlossing van Haer Koninglyke Hoogheid van een Prins : aengeweezen in een redevoering op den 17. Maert 1748, zynde de text Job 12:9

Hoorn

1748

Twee boet- en dankpredikatien over Jerem. XVIII : 6-10. Benevens twee redenvoeringen gedaen op Beemster dankdag, den 31. July 1740. en 30. July 1753. Met een historisch berigt aangaande de bedyking, droogmaking en toestand van de Beemster

 

1753

Redevoering gedaen in de Beemster, op maendag den 30. July 1753 zijnde de jaarlykse dankdag, behelzende een historisch berigt van de bedyking, droogmaking en toestand van de Beemster

 

1753

De brief van Paulus aan Philemon, verklaert en toegepast

 

1756

Onderwijs in de goddelijke waarheden

 

1756

Schets der dadelijke Godgeleerdheid

Dit werkje is een Kortbegrip van des schrijvers Theologia practica experimentalis

1757

Twee uittreksels uit de schriften van J.W. Lustig, organist te Groningen, zoo veel aangaat het Psalm-spel, en de muzykale dichtkunde

 

1757

Twee Dank- en Boetpredikatien over Jer. XVIII: 6—10 en historisch berigt aangaande het bedijken van de Beemster

 

1758

De bedyking van de Beemster, in dichtmaet, met aanteekeningen. Voorafgegaan door een verhandeling over den Jambus, Trochaeus, Spondaeus en Dactylus

Hoorn

1763

De Christen-godsdienst, alleen uit Jezus eigen en voor ons allerklaarste getuigenissen en bevelen aangewezen, en opgedragen aan de Christelijke Vrede en Vrijheid

 

1770

Brief over de Santhorstsche geloofsbelydenis

 

1772

Redevoering over de burgerlyke vryheid van Holland en West-Vriesland, wederom verschenen en gevestigd op den 15. July en volgende dagen van het jaer 1572. In- en door de Staets-vergadering van Holland en West-Vriesland, beschreven van den hertog van Alva; gedaen op den 12. July 1772

 

1772

Redevoering over de vryheid van godsdienst in West-Vriesland, Kennemerland en Waterland; zedert het jaer 1572. Ter gelegenheid van de bevestiginge der magistrature over de Beemster

 

1772

Aanspraak en gedicht aan Willem den Vyfden

Samen met Elisabeth Wolff-Bekker

1773

 

Gehuwd (1) 2-dec-1731 te Hoorn, met Maria Wilhelmina KEIJSER, gedoopt 18-nov-1701 te Hoorn, dochter van Mr. Nanning Keijser en Winanda van der Beeke, overleden jan-1757 te Beemster.

Uit dit huwelijk:

1.            Gerard Nanning, gedoopt 24-mei-1733 te Beemster, getuigen Gerard Wolff en Yda Catharina Wolff, overleden jul-1733 te Beemster.

2.            Gerardus Adrianus, gedoopt 17-aug-1738 te Beemster, getuigen Nicolaas Wolff en Anna Wolff, overleden 1740 te Beemster.

3.            Wijnanda Maria Wilhelmina, gedoopt 17-apr-1740 te Beemster, getuigen Mr. Cornelis Kayser en Johanna Kayser, volgt IV.

4.            Aletta Adriana, gedoopt 9-aug-1744 te Beemster, getuigen Nicolaas Wolff en zijn vrouw Elisabeth van der Vegt, overleden eind 1744 te Beemster.

 

Gehuwd (2) 18-nov-1759 te Beemster, met Elizabeth BEKKER, geboren 24-jul-1738 te Vlissingen, dochter van Jan Bekker en Johanna Boudrie, romanschrijfster en dichteres, overleden 5-nov-1804 te Den Haag.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

III-b. Ida Catharina WOLFF

Gedoopt 24-nov-1709 te Leiden, getuigen Adriana Wolff en Catharina Plemper, overleden 27-aug-1742.

Ondertrouw 3-apr-1737 te Leiden, getuigen Gerard Wolff haar vader en Anna Geesteranus zijn moeder, met Jan NOPPEN, geboren 1706 te Haarlem, zoon van Hendrick Noppen en Anna Geesteranus, toesiender van Rhijnlands dijken en Huijsen, lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, uitvinder van de molenwindschaal, begon in jan-1735 met de meteorologische Zwanenburg metingen die tot 1861 zijn voortgezet, overleden 14-nov-1764.

 

Publicaties van Jan Noppen:

 

Titel

Details

Jaar

Den zigtbaren horizont

Cruquius en Noppen, Haarlem

1737

Plan wegens de bedijking der Haarlemmer Meer

N. Cruqius, J. Noppen [toezieners], M. Bolstra [landmeter]

1742

Nader Plan en Beraminge van kosten tot het bedijken en droogmaken van de groote Haarlemmer of de Leydse Meer

Jan Noppen en Melchior Bolstra

1751

Plan wegens de bedijking der Haarlemmer Meer

Variant op het plan uit 1742, door Noppen, Bolstra en Waltman

1757

Raport der Landmeters J. Noppen, M. Bolstra en D. Klinkenberg van bunne gedane Proefneming over de vermogens van de Vyzelmolen aen de Westvaert, te Hazerswoude tegen de Scbepradmolen, staende aen dezelve Vaert, overgegeven aen de Wel Ed. Heeren Dykgraef en Hoogheemraden van Rbynland

 

1760

De nieuwe verbeeterde vysel of tonne molen door den heer Adrianus van Marle, Ferdinand Obdam en Klaas Klaverweyde zo gezegt word uitgevonden, en door ... Johan Lulofs goed gekeurt. Bevat Berigt van den professor J. Lulofs, wegens de werkingen van de nieuwe verbeeterde vyselmolen ... ; Contract tusschen de respective gecommitteerdens tot het droogmaken van de Noordplas ... en de heeren Adrianus van Marle, en Klaas Klaverweyde ... ; Raport der Landmeeters J. Noppen M: Bolstra en D. Klinkenberg ... ; Verklaringe waar in deposanten zyn Gerrit van Klaveren ... ; Verklaringe waar in deposant is Ary van Ryt

Johan Lulofs, Jan Noppen

1762

Rapport van observaties en proefbevindingen over de werkingen en vermogens van een ordinaire schepradmolen, met een verbeterde vijzelmolen van F. Obdam c.s., beide staande aan de Westvaart onder Hazerswoude, gedaan op last van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland door de opzichters van de dijken en sluizen, Jan Noppen en D. Johannes Engelman, met de ordinaris landmeter Melchior Bolstra en de landmeter Dirk Klinkenberg, waarbij geassisteerd hebben de bode Jan Brascamp en de meestertimmer-man B. Corts, in het jaar 1763

 

1765

 

Uit dit huwelijk:

1.            Anna Maria, gedoopt 22-jun-1738 te Spaarnwoude, getuigen Gerard Wolff en Anna Geesteranus.

2.            Hendrik Nicolaas, gedoopt 18-okt-1739 te Spaarnwoude, getuigen Nicolaas Wolff en Anna Geesteranus.

3.            Ida Catharina, geboren 1742, overleden 1768, gehuwd met Christiaan BRUNINGS, geboren 3-11-1736 te Neckerau bij Mannheim, zoon van David Bruinings (predikant o.a. te Amsterdam) en Elizabeth Margaretha Six,
studeerde te Heidelberg in de rechten, wijsbegeerte en natuurkunde, moest wegens geldgebrek zijn studie in 1755 afbreken, maakte als deelnemer in een azijnmakerij van zijn zwager Herman Draveman te Haarlem kennis met diens zwager Jan Noppen (zijn latere schoonvader en leermeester),
waterbouwkundige, uitvinder van de tachometer,
opziener van het Hoogheemraadschap van Rijnland (1765-1805),
Inspecteur-Generaal van 's Lands Rivieren (1769),
President der zeewerken bij het Agentschap van Inwendige Politie en Waterstaat (1798),
Hoofd-commissaris-inspecteur bij de Waterstaat bij datzelfde Agentschap (1800),
Directeur-Generaal van de nationale rivier- en zeewerken bij de Commissie van Superintendentie der Rivieren en bij de Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten (1803),
grondlegger van Rijkswaterstaat, overleden 16-mei-1805 te Den Haag.

 

In de Grote of St. Bavo Kerk in Haarlem werd in 1820 voor Christiaan Brunings een gedenkteken geplaatst met het opschrift: "In den jare MDCCCXX vanwege den staat opgerigt ter nagedachtenis van Christiaan Brunings, Neerlands raad en beschermer tegen de woede der zee en het geweld der stromen, overleden den XVI mei MDCCCV”


[Aan de Rijkswaterstaat waren tevens verbonden de broers Christiaan Brunings Jr. (1756-1826) en Conrad Ludwig Brunings (1775-1816). Zij waren zoons van Gottfried Christian Brunings (1727-1793), een neef van Christiaan Brunings.
De zoon van Conrad Ludwig, ook Christiaan genaamd (1810-1873), was o.a. hoofd-ingenieur van de Waterstaat te Groningen]

 

Publicaties van Christiaan Brunings:

 

Titel

Details

Jaar

Provisioneel verbaal van Jan Engelman, Christiaan Brunings, toezieners, en Melchior Bolstra, landmeeter van Rhynland, mitsgaders Dirk Klinkenberg, Nolke Iges Hania en Barend Goudriaan Ariesz. : ingevolgen derzelver instructie, dienende ter opgaave van hunne consideratien en advis / door welke bekwaame middelen, niet alleen tegens 's Meirs verderen aanwas zoude kunnen voorzien

Auteurs Jan Engelman; Christiaan Brunings; Melchior Bolstra

1766

Verbaal van Jan Engelman, Christiaan Brunings, toeziener, en Melchior Bolstra, (...), benevens Nolke Iges Hania, behelzende hunne consideratien en advis, door welken bekwaame middelen tegen de verderen aanwas van het Haarlemmermeer en Leidsche Meir zoude kunnen worden voorzien: (...) vervat in de instructie van den 21. Juny 1766

Auteurs Jan Engelman; Christiaan Brunings; Melchior Bolstra

1767

Consideratien van Jan Engelman, Christiaan Brunings, toezieners, en Melchior Bolstra, landmeeter van Rhynland, benevens Nolke Iges Hania, op de memorie van de landmeeters D. Klinkenberg en B. Goudriaan Ariensz. : nopens de middelen ter beteugeling van 's Meirs verderen aanwas: Ter voldoening aan de geeerde ordres van Hun Ed. Mog. de Heeren Gecommitteerde Raaden, en de Wel Ed. Heeren Dykgraaf ...

Auteurs J. Engelman; C. Brunings; M. Bolstra; N. Iges Hania

1770

Twee verhandelingen over de verbetering der ontlastinge van Rhynlands boezem-water : en het project der doorgraavinge uit het Wyker-Meir naa de Noord-zee

Auteur van de eerste verhandeling is Nicolaas Calkoen (1753-1817)

1772

Derde Verhandeling over de verbetering der ontlastinge van Rhynlands boezem-water en het project der doorgraavinge uit het Wyker-Meir naa de Noord- Zee... : met aanmerkingen van den schryver der Tweede verhandelinge, by welke men, onder anderen, tracht te doen zien, dat de gemelde doorgraaving een krachtdadig hulpmiddel zyn zoude, om de steeds toeneemende verondieping van het Ye, en derzelver nadeelige gevolgen, zo voor Holland in 't algemeen, als voor de steden Haarlem en Amsterdam in het byzonder, te voorkomen

 

1773

Advis van heeren gecommitteerde raaden van haar edele groot mogende op de requeste van de eigenaars van diverse veenlanden in het ambagt van Berkoude en Stolwijk om octroy van verveening, mitsgaders consideratiën van den inspecteur generaal Brunings en concept-reglement van verveening

 

1785?

Verhandeling over de snelheid van stromend water en middelen, om dezelfve op allerleie diepten te bepalen : Ter beantwoordinge van de vraag door de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem met gouden medaille bekroond

 

1786

Antwoord op de vraag, voorgesteld door de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem: Is de algemeene grondregel der hydrometrie, dat de grootste diepten steeds op de naauwste plaatsen der Rivieren bevonden worden, insgelyks toepasselyk op de Zeeboezems, gelyk het Ye, alwaar de stroom door de getyen veroorzaakt word. enz.

 

1787

Bericht wegens een nieuwen hyetometer

In: Verhandelingen der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, Haarlem, deel 26, pp 317-323

1789

Memorie wegens de onschadelykheid der paalwerken, voor de sluizen op Halfwegen, met betrekking tot de ontlasting van het boezem-water

 

1792

Afteekening van den Stroom-meeter tot het neemen der Proeven wegens de snelheid van den Stroom. Geinventeerd door den Inspecteur Generaal van 's Lands Rivieren C.Brunings

Getekend door D. Veelwaard en F.W.Conrad

1798

Verzameling van rapporten, verbaalen, en verdere stukken betreffende de doorsnydingen en werken, welken, sedert de conventie van den jaare 1771 op de bovenrivieren, tusschen Emmerik en Arnhem, zyn aangelegd, zo tot bevordering van derzelver vaarbaarheid, als om, door eene geregelde verdeeling van het opperwater, de overstroomingen (by open rivier) te vóórkomen

Uitgegeeven op last van het Provinciaal Committé van Holland bij ‘s Lands Drukkery van Holland

1798

Consideratiën nopens de algemeene verbetering der hoofdrivieren binnen de Bataafsche Republiek

 

1804

Extract uit het register der resolutiën van het gedeputeerd bestuur van Holland, ... omtrent het daarstellen eener uitwatering, te Catwyk aan Zee

Betreft een voorstel over de financiering van sluizen bij Katwijk aan Zee

1804

III-c. Hendrina WOLFF

Geboren 22-mei-1712 te Leiden, dochter van Gerardus Wolff [II] en Aletta Geesteranus, begraven 23-okt-1756 te Groningen.

 

Gehuwd (1) 29-jan-1737 te Leiden, ondertrouw 10-jan-1737 te Leiden, met Jan KIST, gedoopt 19-nov-1711 te Leiden, getuigen Maria Webber en Antony Menshart, zoon van Joost Kist en Bartha Menshart, broer van Anthony Kist [zie II-c], predikant te Oud-Alblas, overleden 2-dec-1750 te Nieuwpoort.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

 

Gehuwd (2) 6-aug-1752 te Maarssen, met Ewaldus Jeremiaszn HOLLEBEEK, geboren 24-sep-1719 te Haamstede op Schouwen, zoon van Jeremias Petruszn Hollebeek en Dina Reynvaan, op 13-mrt-1737 ingeschreven aan de Leidse Universiteit, predikant te Oostkapelle (1744), Charlois (1745) en Middelburg (1747), hoogleraar theologie te Groningen (1752), in 1759 rector magnificus aldaar, hoogleraar theologie te Leiden (1762), in 1780 rector magnificus aldaar, overleden 24-okt-1796 te Leiden en begraven te Leiderdorp. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Publicaties van Ewaldus Hollebeek:

 

Titel

Details

Jaar

Doctissimo & clarissimo viro Francisco Oudendorpio, designato rectori gymnasii leidensis, felicitatem !

Was getekend: E. Hollebeek. Die VIII. aprilis 1739

1739

In obitum clarissimi et doctissimi viri Abrahami Torrenii, gymnasii leidensis rectoris prudentissimi [defuncti XV. kal. april. 1739]

 

1739

Oratio inauguralis de damnis, quæ præjudicia in rem theologicam inferunt, deque optima iis occurrendi methodo

Te Groningen bij Nicolaas Jacobus Crans

1752

Inwijdings-redenvoering over de onheilen, die de vooroordeelen aan de godgeleerdheid toebrengen : openbaar gehouden te Groningen in 't koor der Akademiekerk, 8 Sept. 1752

Uit het Latijn vertaald door Johan Jakob van Drunen M.F., te Middelburg bij A. en M. Callenfels

1754

Ewaldi Hollebeekii Oratio inauguralis de theologo non vere orthodoxo, nisi vere pio, publice dicta,... ad d. XXII. novembris 1762

Intree hoogleraar godgeleerdheid Hogeschool Leiden

1762

Inwydings-redenvoering van Ewaldus Hollebeek ten betooge, dat niemand een zuiver regtzinnig godsgeleerde kan zyn, ten zy hy ook waarlyk godvrugtig zy

Uit het Latyn in het Nederduitsch vertaald door Henricus Weyland, te Leiden, met een gedicht van Elizabet Wolff-Bekker

1763

Oratio de divinae revelationis in Belgio contemtu, atque caussis ejus praecipuis dicta in auditorio majori quum magistratu academico abiret

Te Leiden bij Samuel en Johannes Luchtmans en Cornelius van Hoogeveen

1765

Redenvoering over het in Nederland toenemend kleenachten der godlijke openbaaring, en over deszelfs voornaame oorzaaken, in de groote gehoorzaal van 's Lands Hoge School op den 8 van Sprokkelmaand 1765 bij gelegenheid van het nederleggen van het akademische opperbestier openlijk uitgesproken

Uit het Latijn vertaald

1765

Ewaldi Hollebeek Dissertatio theologica de optimo concionum genere, qua ea divinas literas e suggestu sacro exponendi methodus, quae vulgo anglicana dicitur, modeste defenditur, et simul a praecipuis quae viri docti in contrarium adducunt argumentis, placide vindicatur

Editio secunda...Te Leiden bij Samuel en Johannes Luchtmans

1770

III-d. Aletta WOLFF

Gedoopt 1713, dochter van Gerardus Wolff [II] en Aletta Geesteranus.

Gehuwd (1) 27-mei-1736 te Leiden, ondertrouw 9-mei-1736 te Leiden, met Adriaan STOMPWIJCK, overleden 31-jul-1750.

Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend, van wie nog 2 in leven zijn bij haar volgende huwelijk.

 

Gehuwd (2) 13-jul-1751, met Jan ENGELMAN, geboren 14-sep-1710 te Haarlem, zoon van Adrianus Engelman en Catherina van der Bijl, sedert 6-aug-1733 ingeschreven als arts te Haarlem, meteoroloog, tussen 1754 en 1765 opziener in Halfweg belast met de supervisie over de meteorologische waarnemingen die daar werden verricht, schout van Spaarndam (tot aan zijn overlijden), lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, overleden 21-feb-1782.

 

Publicaties van Jan Engelman:

 

Titel

Details

Jaar

Dissertatio medica inauguralis sistens considerationem infantiæ medicam

Proefschrift

1733

Wiskundige grondbeginselen der natuurkunde, door proef-ondervindingen gestaafd. Ofte inleiding tot de Newtoniaansche wysbegeerte / door den heere Willem Jacob 's Gravesande

Uit het Latyn, naar de derde, en dubbeld vermeerderde uitgaave, vertaald door Jan Engelman

1743

Het regt gebruik der natuur-beschouwingen, geschetst in eene verhandeling over de sneeuw figuuren

Deze unieke publikatie bevat meer dan vierhonderd tekeningen van sneeuwkristallen, zoals hij die onder de microscoop zag

1747

Beantwoording eener vrage of, in de onderstellinge, dat de geheele weereld-ruimte met stoffe vervuld is, eene beweeging zoude mogelijk zyn

In: Verhandeling van het Maatschappij te Haarlem, deel II, blad 503

 

Eenige bedenkingen over de

verstikkinge en verstikten

In: Verhandelingen uitgegeven door de Hollandse Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem, deel IV, bl. 385

 

Proeven over den aart der werkinge van de electriciteit

In: Verhandelingen uitgegeven door de Hollandse Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem, deel I, p 267

1754

Vervolg der Proeven

In: Verhandelingen uitgegeven door de Hollandse Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem, deel III, p 526

 

Waarneemingen in de rundveesterfte, gedaan in den jaare 1765 en 1759

In: Verhandelingen uitgegeven door de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem, Deel VI, 2e stuk, p 955

1761

Nader verhandeling over de rundveesterfte, betreklyk tot de vorige Waarneemingen

In: Verhandelingen uitgegeven door de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem, Deel VII, 1e stuk, p 247

1763

Consideratien van Jan Engelman, Christiaan Brunings, toezieners, en Melchior Bolstra, landmeeter van Rhynland, benevens Nolke Iges Hania, op de memorie van de landmeeters D. Klinkenberg en B. Goudriaan Ariensz. : nopens de middelen ter beteugeling van 's Meirs verderen aanwas: Ter voldoening aan de geeerde ordres van Hun Ed. Mog. de Heeren Gecommitteerde Raaden, en de Wel Ed. Heeren Dykgraaf ...

 

1770

Verhandeling over de sneeuwfiguren; En hoe deze natuurbeschouwing best aan te leggen, ter verheerlyking van Gods Magt, Wysheid, en Goedheid

Tweede uitgave, bij G. van den Brink te Utrecht

1772

Waarneemingen van de compas-naald voor d.j. 1770-1773

In: Verhandelingen uitgegeven door de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem, deel XV

1774

Daglijksche Waarneemingen van de Compas-naald voor ’t jaar 1774

In: Verhandelingen uitgegeven door de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem, deel XVII, 2e stuk, in de Berichten, p 47, 48

 

 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

III-e. Gerard WOLFF.

Gedoopt 25-aug-1715 te Leiden, getuigen Adriaen de Wolff en Katharina Plemper, zoon van Gerardus Wolff [II] en Aletta Geesteranus, schrijver.

Ondertrouw 24-mrt-1742 te Leiden, getuigen Willem Dubbeldman zijn goede bekende en Arij van der Pol haar vader, met Marijtje VAN DER POL, geboren te ‘s-Gravenhage.

Uit dit huwelijk:

1.            Gerard, gedoopt 20-feb-1743 te Delft, getuigen Jan Kist en Hendrina Wolff.

III-f. Anna WOLFF

Gedoopt 1722, dochter van Gerardus Wolff [II] en Aletta Geesteranus.

 

Gehuwd 28-jan-1749 te Maarsen, met Anthony KIST, geboren 16-jul-1722 te Leiden, zoon van Joost Kist en Bartha Menshart, broer van Jan Kist [zie II-d], predikant te Maarsen en te Woerden, overleden 11-dec-1794 te Woerden.

Uit dit huwelijk:

1.            Barta, geboren 10-aug-1750 te Maarsen, overleden 8-feb-1825 te Leiden, gehuwd 14-sep-1773 te Woerden, met Cornelis SWAVING, geboren 27-mei-1738 te Amsterdam, zoon van Hendrik Swaving en Alida Swaving, predikant te Naarden, “een zeer beminnelijk en zeer geleerd man, van wie twee verhandelingen door het Haagsch Genootschap met goud bekroond werden”, overleden 21-okt-1808 te Naarden.

 

Publicaties van Cornelis Swaving:

 

Titel

Details

Jaar

Disquisitiones philologicae potissimum de locis aliquot V.T.

Samen met Sebald Rau

1758

Proeve van aanmerkingen over het regt en onregt gebruik der H. Schrift, voornamelyk in het behandelen van de practyk der godzaligheid

5 Delen in 2 banden

1777-1785

Leer- en lijk-rede over Joannes XI: 11. ter gedachtenis van [...] Hendrik Jan Bruins, bedienaar van het H. Evangelie te Naarden in den Heere ontslaapen den tweeden van Sprokkelmaand des jaars MDCCLXXXIX

Amsterdam

1789

Verhandeling, waar in de voortreffelijkheid der evangeliebediening en derzelver belangrijke invloed op het waare welzijn van Kerk en Staat wordt aangewezen: mede ingericht, om lieden van goeden huize aan te moedigen, dat zij hunne zoonen niet te rug houden, maar gewillig aan den dienst der kerke overgeeven ...

Verhandelingen van het Genootschap tot verdediging van den christelyken godsdienst [...]. Voor het jaer MDCCXCIII

1796

Verhandeling over het voorstel: naardien de hedendaagsche bestrijders der voornaamste waarheden van den Christelijken godsdienst zich niet zelden beroepen op den allegorischen en zinnebeeldigen stijl der Oosterlingen, om hierdoor de waarheden, die in den Bijbel voorkomen, ... te ontzenuwen, vordert het Genootschap eene verhandeling, waarin de voorbeelden van zodanig misbruik in de uitlegkunde der Heilige Schrift, uit de werken van gemelde bestrijderen aangevoerd, en te gelijk genoegzame regels opgegeven worden, volgens welken 't geen al of niet is onderkend, en de waarheid, in een allegorischen stijl voorgesteld, met genoegzame zekerheid bepaald kan worden

In: Verhandelingen van het Genootschap tot verdediging van den christelyken godsdienst [...]. Voor het jaer MDCCXCVIII

1800

                                                                                                           

2.            Aletta Josina, geboren 11-jul-1752 te Maarsen, overleden 7-dec-1757 te Woerden.

3.            Johanna Aletta, geboren 31-jul-1754 te Woerden, overleden 14-nov-1781 te Puiflijk.

4.            Joost Gerard, geboren 12-aug-1756 te Woerden, predikant te Puiflijk en Leeuwen (Gelderland, 1780) en te Zaltbommel (1785), overleden 25-jan-1815 te Zaltbommmel, gehuwd 15-jun-1784 te Leeuwen, met Syburgh Hendrika ROYAARDS, geboren 30-jul-1758 te Zaltbommel, dochter van Albertus Royaards (medicinae doctor) en Godefrida Geertruij van Coeverden, overleden 2-nov-1829 te Zaltbommel.

 

 

Publicaties van Joost Gerard Kist:

 

Titel

Details

Jaar

Dissertatio theologica prima, de justificatione peccatoris, partem dogmaticam complectens.

 

1778

Dissertatio theologica secunda, de justificatione peccatoris, partem elencticam complectens.

 

1779

Aanteekeningen nopens het gepasseerde te Zalt-Bommel sedert 21 september 1794 tot 17 juni 1795

Dagboek, aantekeningen over gebeurtenissen bij de komst van het Franse leger in Zaltbommel

1794-1795

Leerrede van Joost Gerard Kist, bij gelegenheid der viering van zijnen vijf en twintig jarigen evangeliedienst in de gemeente te Z. Boemel

Uitgesproken in 1810

1811

 

5.            Wilhelmus, geboren 1-sep-1758 te Woerden, student in de letteren te Leiden, bevorderd tot meester in de beide regten, conrector der Latijnse scholen te Breda (1779), rector der Latijnse scholen te Middelburg (1784), lector en hoogleraar in de geschiedenis en de welsprekendheid aan het Atheneum te Middelburg, lid van het Comité voor den Oost Indische handel van den eersten en den tweeden Aziatischen Raad, directeur van de gazette nationale, later van de Staatscourant tot 1828, romanschrijver, overleden 3-jan-1841 te Arnhem, gehuwd (1) 22-jul-1784 te Leeuwen, met Hendrika Francisca RIBBERS, gedoopt 17-sep-1761 te Arnhem, dochter van Ds. Hendrik Ribbers (predikant te Arnhem) en Hendrijna Hermijna de Geijn, overleden 21-apr-1789 te Middelburg, gehuwd (2) 19-apr-1790 te Middelburg, met Clara Louisa STAVORNIUS, geboren 3-feb-1769 te Middelburg, dochter van Jan Splinter Stavornius (schout bij nacht ter admiraliteit van Zeeland) en Christina Claudoré, overleden 27-sep-1817 te Brussel, gehuwd (3) 3-okt-1821 te Den Haag, met Maria Francina VOGELIEGSANG, gedoopt 18-nov-1795 te Den Haag, dochter van Jacob Vogeliegsang en Francina Antonia Simons, overleden 14-aug-1855 te Arnhem.

 

Publicaties van Wilhelmus Kist:

 

Titel

Details

Jaar

Gvilhelmi Kist Oratio de calamitatibvs, qvae ex neglecta svbolis edvcatione orivntvr, et patriae rvinam minantvr. : Dicta pvblice Mediobvrgi d. VI. non. Mart. MDCCLXXXV. In ill. gymnasii ... qvvm scholarvm moderamen ... avspicaretvr

Oratio de calamitatibus, quae ex neglecta subolis educatione oriuntur et patriae ruinam minantur

Rede gymnasium Middelburg

1785

Gvlielmi Kist Oratio de barbariae tenebris per Graecos Romanosqve scriptores feliciter depvlsis. : pvblice habita Mediobvrgi a.d. V. septembris MDCCLXXXVII. : in ill. athenaei avditorio pvblico, qvvm historiarvm praelegendarvm ... Oratio de barbariae tenebris per Graecos Romanosqve scriptores

Rede atheneum Middelburg

1787

Gvlielmi Kist Oratio de volvptate animi ex diligenti vetervm avctorvm lectione capienda, : pvblice dicta Mediobvrgi a.d. X Ivnii MDCCLXXXIX. Cvm historiarvm ... professionem in ... athenaeo ... avspicaretvr

Oratio de voluptate animi ex diligenti veterum auctorum

Rede atheneum Middelburg

1789

Verhandeling van Lucas II vers 2

Tekst van een nooit uitgesproken rede van het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen

1791

Het leven, gevoelens en zonderlinge reize van den land-jonker Govert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk

 

1800

De wonder-bril

 

1811

Leonore van Atrecht : of De belooning der standvastigheid en liefde

 

1815

De Egyptische tooverstaf : of Karakterschetsen en tafereelen des menschelijken levens

 

1822-1823

De ring van Gyges wedergevonden, of Verzameling van meest Nederlandsche karakters

2e Druk

1823

De ongehuwde en gehuwde Nederlandsche vrouwen, of Karakterschetsen en voorbeelden, bijeenverzameld zoo wel tot voorbereiding als ter bevordering van het ware huwelijks geluk/

 

1826

De Nederlandsche jongelingen

 

1829

Lodewijk van Landen, of De twee bronnen

 

1831

De Belgen vóór, gedurende en na den opstand

 

1832

De speer van Ithuriël, of Tafereelen en schetsen op eene reis door Noord Nederland en naburige gewesten

 

1835

 

6.            Ewaldus, geboren 6-aug-1760 te Woerden, overleden 19-feb-1762 te Woerden.

7.            Ewaldus, geboren 9-mrt-1762 te Woerden, predikant te Gellekumen-Renooi (1784), Tamen aan den Uithoorn (1786), Arnhem (1790) en Dordrecht (1797), overleden 20-mrt-1822 te Dordrecht, gehuwd (1) 3-apr-1785 te Renooi, met Cornelia BOS, gedoopt 22-dec-1754 te Renooi, dochter van Floris Bos en Cornelia Boellaard, overleden 26-sep-1802 te Dordrecht, gehuwd (2) 26-feb-1805 te Amsterdam, met Johanna Christina NOTEMAN, geboren 9-jun-1762 te Amsterdam, dochter van Jan Noteman en Maria Meloen, overleden 6-jun-1811 te Dordrecht, gehuwd (3) 5-jun-1812 te Dordrecht, met Theodora Cornelia Woutera BROUWER, gedoopt 15-jun-1776 te Dordrecht, dochter van Petrus Brouwer en Anna Geertruida van Limburg, overleden 25-mrt-1829 te Dordrecht.

 

Publicaties van Ewaldus Kist:

 

Titel

Details

Jaar

Redenvoering over het belang, dat wij bij de beschaving van ons verstand hebben

Aangevuld met Dichtregelen van Johannes Cornelis Boot

1792

Aanmerkingen over de stelling van den Heidelbergschen Katechismus: Wy zyn van nature geneigd God en onzen naasten te haten, bij gelegenheid dat de burger repræsentant J.H. Floh heeft kunnen goedvinden deze stelling te verklaren als strijdig met de broederschap en verderflyk voor de maatschappy

 

1796

Vervolg van aanmerkingen over de stelling van den Heidelbergschen Katechismus: Wy zyn van nature geneigd God en onzen naasten te haten, tot antwoord op den brief van den eerwaardigen Jan Brouwer

 

1797

Leerredenen over Gods Deugden

Eerste Deel

1797

Brieven aan Aristus over de Eeuw der Rede

Dordrecht

1798

Beoefeningsleer, of De kennis der middelen, om als een waar leerling van Jesus Christus getroost en heilig te leven: waar in de ziekten van het menschelijk verstand en hart, die de ware beoefening van het christendom in den weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen worden voorgedragen

2 Delen

1804

Ruth, in vier leerredenen, vooral tot vertroosting en bestuur van ongelukkige huisgezinnen en familien

 

1811

Het veranderd gelaat des aardrijks, zoo door de gebeurtenissen van den tegenwoordigen tijd, als door de wisseling van het jaarsaisoen, of De lente van het jaar achttien honderd veertien: in twee leerredenen, over Psalm CIV: 30b

 

1814

Beknopte beoefeningsleer ten dienste van minvermogenden: waarin de middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus heilig en getroost te leven, als ook de ziekten van het menschelijk verstand en hart, die de ware beoefening van het christendom in den weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen, kortelijk worden voorgedragen

2 Delen

1815

Het ongunstig onthaal des Heilands in de wereld, van deszelfs aandoenlijke zijde beschouwd, met bestrijding van eenige voorname oorzaken daar van in den tegenwoordigen tijd: in eenige leerredenen

 

1815

Verhandelingen en Redevoeringen over verschillende Onderwerpen,

uit het vak der fraaije Letteren, en der Zedekunde

 

 

Twee leerredenen op het Hervormingsfeest, over de geschiedenis en pligten der hervorming, benevens eene feestelijke dankstond

 

1817

Lofrede op Pieter van Braam, uitgesproken in het Genootschap: Diversa sed Una te Dordrecht, den 23 van sprokkelmaand 1818

 

1818

Redevoering over de invoering van het christendom in ons vaderland, als eene geschiedenis, bij uitnemendheid geschikt, om ons in onze pogingen, tot voortplanting van het evangelie onder de heidenen, met goeden moed zoo wel, als met warmen ijver te doen volharden: uitgesproken bij gelegenheid van de algemeene vergadering van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap te Rotterdam, den 22 van hooimaand 1819

 

1819

Het ongunstig onthaal des Heilands in de wereld, van deszelfs aandoenlijke zijde beschouwd; met bestrijding van eenige voorname oorzaken daarvan in den tegenwoordigen tijd: in eenige leerredenen

 

1820

Leerredenen over verschillende onderwerpen

Delen 1 t/m 3 bij A. Blussé en zoon, delen 4 en 5 bij Blussé en Van Braam

1820

Kerkelijke redevoeringen, tot opening en sluiting van het algemeen synode der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden, vergaderd in 's-Gravenhage, den 4 julij 1821: waarbij gevoegd zijn, de aanspraken van Zijne Excellentie, den staatsraad, directeur-generaal van de zaken der hervormden en van den president van de synode, Antonie van Deinse (predikant te Middelburg) / de eerste uitgesproken door Ewaldus Kist, (predikant te Dordrecht), de laatste door Abraham van Bemmelen, (predikant te Ankeveen)

 

1821

Laatste leerredenen over verschillende onderwerpen/ van Ewaldus Kist/ met eene voorrede van deszelfs oudsten zoon [A. Kist Ez.], eenige voorname bijzonderheden van het leven en overlijden des schrijvers vermeldende

 

1822

 

III-g. Hendrik WOLFF

Gedoopt 30-jan-1724 te Leiden, getuigen Daniël Claribus en Anna Geesteranus, zoon van Gerardus Wolff [II] en Aletta Geesteranus, apotheker.

Ondertrouw 1-sep-1746 te Leiden, getuigen Jan de Soete zijn goede bekende en Jan van Velthuijsen haar vader, met Alida Josina VAN VELTHUIJSEN, geboren te Leiden, dochter van Jan van Velthuijsen en Maria Magdalena Butter.

 

Hendrik en Alida maken op 14-dec-1746 hun testament op bij notaris Hendrik Isacq Kreet te Leiden.

 

Ut dit huwelijk:

1.            Maria Magdalena, gedoopt 15-nov-1747 te Leiden, getuigen Johannes van Veldhuizen en Maria Jacomina van Veldhuisen.

2.            Alida Wilhelmina, gedoopt 3-jul-1749 te Leiden, getuigen Ds. Adrianus Wolff Predikant in de Beemster en Maria Wilhelmina Keyser.

3.            Fredrik, gedoopt 8-okt-1750 te Leiden, getuigen Fredrik Middendorp en Josina Butler.

4.            Nicolaas Fredrik, gedoopt 19-dec-1751 te Leiden, getuigen Nicolaas Wolf en Elisabeth van der Vecht.

5.            Anna Petronella, gedoopt 30-apr-1755 te Leiden (PK), getuigen Abraham Schrevelius en Anna Petronella van Velthuysen.

GENERATIE IV

IV. Wijnanda Maria Wilhelmina WOLFF

Gedoopt 17-apr-1740 te Beemster, getuigen Mr. Cornelis Kayser en Johanna Kayser, dochter van Adrianus Wolff [III-a] en Maria Wilhelmina Keijser, overleden vóór 1823.

Gehuwd 18-nov-1759 te Alkmaar, ondertrouw 16-okt-1759 te Vlissingen (huwelijkse voorwaarden bij notaris Petrus Smit), kerkelijk gehuwd 2-dec-1759 te Beemster, met Mr. Pieter PASMOOY MOLENAAR, geboren 31-jul-1737 te Oosthuizen, gedoopt 1-aug-1737 aldaar, notaris te Alkmaar, overleden vóór 1823.

 

Publicaties van Petrus Pasmooy Molenaar:

 

Titel

Details

Jaar

Disputatio juridica inauguralis ad legem unic. Cod. de Nili agger. non rump

Proefschrift Utrecht

1758

 

Uit dit huwelijk:

1.            Jacob Pieter, 10-sep-1761 te Alkmaar (Grote Kerk).

2.            Jacob Pieter, gedoopt 13-dec-1763 te Alkmaar (Grote Kerk).

3.            Maria Wilhelmina, gedoopt 7-mrt-1765 te Alkmaar (Grote Kerk).

4.            Pieter Willem, gedoopt 17-mrt-1767 te Alkmaar (grote Kerk).

5.            Adrianus Nanning, gedoopt 23-jun-1768 te Alkmaar (Grote Kerk).

6.            George Gideon, gedoopt 24-mei-1770 te Alkmaar (Grote Kerk).

7.            Gerard Hendrik, gedoopt 20-feb-1772 te Alkmaar (Grote Kerk).

8.            Ida Geertruida, gedoopt 12-aug-1773 te Alkmaar (Grote Kerk).

9.            Ida Geertruida , geboren 13-feb-1775 te Alkmaar, gedoopt 5-mrt-1775 aldaar in de Grote Kerk, dorpsvroedvrouw, overleden 13-jul-1826 te Ursem, gehuwd (1) 6-apr-1799 te Medemblik/Opperdoes, met Willem Carel VAN DER LIPPE, geboren 25-apr-1757 te Utrecht, gedoopt 26-apr-1757 aldaar, overleden 2-aug-1821 te Ursem, gehuwd (2) 2-nov-1823 te Ursem, met Jacob ZWAAN, geboren rond 1789, gedoopt te Graft, zoon van Klaas Zwaan en Grietje Bankeris.

10.          Gerard Hendrik, gedoopt 10-dec-1776 te Almaar (Grote Kerk).

Familie D

GENERATIE I

I. Teunis Gerrebrantsz DEKEN

Geboren te Nieuwkoop, zoon van Gerbrand.

Gehuwd met Antje Pieters BRACK, gedoopt 21-apr-1669 (Rem) te Nieuwkoop, dochter van Pieter Huybertsz Brack, overleden 6-jan-1748.

Uit dit huwelijk:

1.            Gerrebrand, gedoopt 26-dec-1692 te Nieuwkoop (NG), getuigen Huibert en Heijndrickje Pieters Brack, volgt II-a.

2.            Pieter, gedoopt 22-feb-1705 te Nieuwkoop (NG), getuigen Huibert Pietersz Brack en Annetje Pieters Groenwout, volgt II-b.

GENERATIE II

II-a. Gerrebrand Teunisz DEKEN

Gedoopt 26-dec-1692 te Nieuwkoop (NG), getuigen Huibert en Heijndrickje Pieters Brack, zoon van Teunis Gerrebrantsz Deken [I] en Antje Pieters Brack.

 

(Notariële Akte 162, H.v.Voorst, Thamen, 19-jan-1748)

Op 19 januari 1748 is Gerbrand Deecken, wonende aan de Boterdijk, tesamen met zijn zwager Jan Arisz Brouwer, wonende aan de Amstel onder Mijdrecht, betrokken bij de erfdeling van de nalatenschap van Gerbrand's moeder Annetje Pieters Brack, die op 6 januari 1748 overleed.

Gerbrand en Jan treden daarbij op als aangestelde voogden over de minderjarige Aagie Pieters Deecken, de dochter van Gerbrand's overleden broer Pieter.

Getuigen zijn de eerw.ds Thijmen van Hilten (doopsgezind) en Marcelis de Jong.

 

Gehuwd 17-jan-1723 te Kudelstaart (NG), met Marietje Arisz BROUWER, geboren 1698 aan de Boterdijk te Thamen, dochter van Arie Pietersz Brouwer en Grietje Jans Cock, [nr. IIIa], doopsgezind, op 30-mrt-1736 gedoopt in de Geref. kerk te Kudelstaart, overleden tussen 1737 en 1748 te Thamen.

Uit dit huwelijk:

1.            Grietie, levenloos geboren aan de Boterdijk te Uithoorn, gedoopt 16-dec-1725 te Kudelstaart.

2.            Annetie, levenloos geboren aan de Boterdijk te Uithoorn, gedoopt 15-dec-1726 te Kudelstaart.

3.            Antie, levenloos geboren aan de Boterdijk te Uithoorn, gedoopt 29-aug-1728 te Kudelstaart.

4.            Grietje (DEECKEN), geboren rond 1730 aan de Boterdijk te Uithoorn, overleden tussen 1750 en 1763, gehuwd 30-aug-1750 te Kudelstaart, met Huijbert Jansz CRUIJSWIJCK, geboren te Noorden, gedoopt 31-dec-1724 aldaar, zoon van Jan Huijbertsz Kruijswijk en Anna Antonia Cornelisse Zaal, boer, vermeld als schepen van Uithoorn in 1759/60, overleden 1768/69, later gehuwd rond 1763, met Aagtje Cornelis Liesveld.

5.            Arij, geboren aan de Boterdijk te Uithoorn, gedoopt 17-jul-1734 te Kudelstaart, overleden vóór 1737 te Uithoorn.

6.            Ari Gerbrandsz Deken, volgt III-a.

II-b. Pieter Teunisz DEKEN

Gedoopt 22-feb-1705 te Nieuwkoop (NG), getuigen Huibert Pietersz Brack en Annetje Pieters Groenwout, zoon van Teunis Gerrebrantsz Deken [I] en Antje Pieters Brack, veeboer, begraven 28-dec-1745 te Nieuwer-Amstel.

Gehuwd 1-jan-1730 te Amstelveen, met Geertruy BEBBER, geboren te Amstelveen, overleden kort vóór 28-dec-1745.

Uit dit huwelijk:

1.            Teunis, gedoopt 25-nov-1731 te Nieuwer Amstel, getuige Antje Pieters Brak.

2.            Teunis, gedoopt 18-jul-1734 te Nieuwer-Amstel, getuige Antje Pieters Brak.

3.            Aagje, geboren 4-dec-1741 te Nieuwer-Amstel, getuige Antje Pieters Brak, volgt III-b.

GENERATIE III

III-a. Ari Gerbrandsz DEKEN

Geboren te Steenwijk (gemeente Uithoorn), gedoopt 24-mrt-1737 te Kudelstaart, boer, vermeld als schepen van Uithoorn in 1775-1777 en in 1810, overleden 24-mrt-1818 te Uithoorn (Thamen).

Gehuwd (1) te Thamen, ondertrouw 11-apr-1766 te Kudelstaart, met Marretje Willems NAP, geboren aan de Kromme Meijert te Uithoorn, gedoopt 8-dec-1743 te Thamen, dochter van Willem Pietersz Nap en Cornelia Aris Vlot, overleden tussen 1773 en 1782.

Uit dit huwelijk:

1.            Gerbrand, geboren te Uithoorn, gedoopt 12-apr-1767 te Thamen, peet Cornelia Vlot.

2.            Gerbrand, geboren te Uithoorn, gedoopt 24-jul-1768 te Thamen, peet Lijsje Willemsen Nap.

3.            Marietje, gedoopt 5-aug-1770 te Kudelstaart, getuigen de vader, doophefster en peet Elizabeth Willemsz Nap.

4.            Marietje, gedoopt 2-mei-1773 te Kudelstaart, getuige de Vader, peet en doophefster Lijsje Willemsz Nap.

 

Gehuwd (2) 12-okt-1783 te Kudelstaart, met Jannitje KEETEL, geboren 1751/52 te Darthuizen (gemeente Leersum), dochter van Teunis Keetel en Cuinira, overleden 29-dec-1813 te Uithoorn.

Uit dit huwelijk:

5.            Marritje, geboren aan de Boterdijk te Uithoorn, gedoopt 20-jun-1784 te Kudelstaart, peet Marritje Ketel, getuige de vader, overleden 13-mrt-1795 te Uithoorn (Boterdijk).

6.            Cuinira, geboren aan de Boterdijk te Uithoorn, gedoopt 7-aug-1785 te Kudelstaart, volgt IV-a.

7.            Grietje, gedoopt 22-jul-1787 te Kudelstaart, peet en doophefster Marritje Ketel, huijsvrouw van Jan Brouwer, getuige de vader.

8.            Grietje, geboren aan de Boterdijk te Uithoorn, gedoopt 27-jul-1788 te Kudelstaart, Peet en doophefster Lijsje Willems Nap, huijsvrouw van Gerrit van Veen, getuige de vader, overleden aan de Boterdijk te Uithoorn, begraven 16-mrt-1790 te Kudelstaart.

9.            NN, begraven 28-okt-1791 te Kudelstaart.

10.          Gerbrand, geboren aan de Boterdijk te Uithoorn, gedoopt 29-mei-1791 te Thamen, peet en doophefster Lijsje Willemz Nap, weduwe van Gerrit van Veen, getuige de vader, overleden 24-jan-1796 aan de Boterdijk te Uithoorn.

11.          Grietje, gedoopt 4-aug-1793 te Kudelstaart, volgt IV-b.

 

III-b. Agatha (Aagje) DEKEN

Geboren 4-dec-1741 te Nieuwer-Amstel, gedoopt 10-dec-1741, dochter van Pieter Teunisz Deken [II-b] en Geertruy Bebber, op 10-feb-1746 opgenomen in het Weeshuis der Doopsgezinde Collegianten “De Oranjeappel” op de Keizersgracht te Amsterdam, uitgegaan 4-feb-1767, romanschrijfster en dichteres, overleden 14-nov-1804 te Den Haag, slechts negen dagen na de dood van Betje Wolff, begraven op de begraafplaats Ter Navolging in Scheveningen.

 

Publicaties van Aagje Deken:

(Zie voor de gezamenlijke publicaties bij Betje Wolff)

Titel

Details

Jaar

Op het eeuwgetyde van het Weeshuis der Collegianten, binnen Amsteldam

 

1775

Stichtelyke gedichten

Met Maria Bosch

1775

Traanen gestort by het overlyden van den uitmuntendsten dichter Jacobus Bellamy

 

1786

De voorrechten van het Christendom

 

1787

Mijne offerande aan het vaderland

 

1799

Liederen voor den boerenstand

 

1804

Christelijke gezangen en liederen

 

1804

 

Ging in 1777 samenwonen met Betje Wolff en begon gezamenlijk te publiceren, verhuisde in 1778 met Betje Wolff naar De Rijp, vestigden zich in 1782 in Beverwijk (Lommerlust), verhuisden o.a. vanwege hun patriottische sympathieën in 1788 naar Trévoux (tussen Villefranche-sur-Saône en Lyon), en moesten door financiële nood in 1797 terugkeren naar Holland, waar ze in Den Haag woonden.

GENERATIE IV

IV-a. Cuinira Ariens DEKEN

Geboren aan de Boterdijk te Uithoorn, gedoopt 7-aug-1785 te Kudelstaart, dochter van Ari Gerbrandsz Deken [III-a] en Jannitje Keetel, overleden 2-sep-1814 te Mijdrecht.

Gehuwd 16-dec-1810 te Kudelstaart, met Klaas Willemsz VAN BUUREN, geboren te Mijdrecht, gedoopt 22-mrt-1789 te Mijdrecht, zoon van Willem Klaasz van Buuren en Niesje Aldewereld, marktschipper, overleden 6-aug-1864 te Mijdrecht, later gehuwd 26-mrt-1815 te Mijdrecht, met Petronella Wolfetang, geboren 1788/89 te Amsterdam, dochter van Hendrik Wolfetang en Jany van Aalten, overleden 4-aug-1846 te Mijdrecht, later gehuwd 10-mrt-1861 te Mijdrecht, met Teuntje van der Zaan, geboren 1815/16 te Mijdrecht, dochter van Jan van der Zaan en Elizabeth Koorn, overleden 10-feb-1875 te Vinkeveen en Waverveen, eerder weduwe van Hijmen van Veen.

Uit dit huwelijk:

1.            Jannetje, geboren 1813, overleden 18-mrt-1814 te Mijdrecht.

IV-b. Grietje Ariens DEKEN

Gedoopt 4-aug-1793 te Kudelstaart, dochter van Ari Gerbrandsz Deken [III-a] en Jannitje Keetel, overleden voor 1870.

Gehuwd (1) 25-jul-1817 te Bunnik, met Aart KEETEL, geboren 1764/65 te Utrecht, zoon van Jan Corsse Keetel en Engeltje Willems Schimmel, overleden 27-aug-1831 te Oud- Wulven.

Uit dit huwelijk:

1.            Engeltje, geboren 3-okt-1817 te Bunnik, gehuwd 19-apr-1837 te Oudwulven, met Jan VAN LEEUWEN, geboren 1807/08 te Utrecht, zoon van Matthijs van Leeuwen en Maria Snoek.

2.            Arie, geboren 27-aug-1818 te Oud-Wulven, overleden 12-sep-1818 aldaar.

3.            Jannetje, geboren 1819/20 te Oud-Wulven, overleden 13-jan-1878 te Abcoude-Baambrugge, gehuwd 31-mrt-1846 te Oud-Wulven, met Hendrik SCHOENMAKER, geboren 1818/19 te Maarsseveen, zoon van Hendrik Schoenmaker en Annetje van de Vuurst, overleden na 1877.

4.            Marritje, geboren 1820/21, overleden 23-apr-1837 te Oud-Wulven.

 

Gehuwd (2) 18-sep-1833 te Oudwulven, met Gerrit VAN STAM, geboren te Maarssen, gedoopt 24-okt-1802 te Montfoort, zoon van Frans van Stam en Adriaantje Gerrits Verkaaik, later gehuwd 12-jan-1870 te Utrecht, met Gerrigje van Gelder, geboren 1831 te Vleuten, dochter van Cornelis van Gelder en Adriana Lakerveld.

Familie E

GENERATIE I

I. N.N. BEBBER

Mogelijk kinderen van dezelfde vader:

1.            Hendrikje Bebber, volgt II-a.

2.            Arend Bebber, volgt II-b.

3.            Margaretha Bebber, volgt II-c.

4.            N.N. Bebber, volgt II-d.

GENERATIE II

II-a. Hendrikje BEBBER

Gehuwd met Barent BOLK.

Uit dit huwelijk:

1.            Barentje, gedoopt 12-feb-1697 te Amsterdam, gehuwd mei-1725 te Nederhorst den Berg, met Jillis Gerbrandse VAN HILTEN, gedoopt 29-nov-1687 te Nederhorst den Berg, zoon van Gerbrand Joosten van Hilten en Anna Tiberus.

II-b. Arend BEBBER

Kinderen:

1.         Geertruy Arends, volgt III-a.

2.         Catharina Arends, volgt III-b.

II-c. Margaretha BEBBER

Geboren rond 1675 te Amsterdam, begraven 13-mei-1751 te Amsterdam.

Gehuwd 8-mei-1700 te Amsterdam, met Lubbartus BUSSERUS, gedoopt 4-mrt-1676 te Amsterdam, zoon van Samuel Busserus (winkelier) en Grietje Lubbers, schilder.

Uit dit huwelijk:

1.            Hendrick, gedoopt 23-jan-1701 te Amsterdam, getuigen Samuel Busserus en Grietie Lubers, kunstkenner en verzamelaar, overleden 18-aug-1781 te Amsterdam.

 

Hendrik Busserus is ongehuwd gebleven. Hij stelde belang in de beeldende kunst, deed aan teekenen en bracht in zijn huis op de Haarlemmerdijk een aanzienlijk kabinet teekeningen en prenten bijeen, dat na zijn dood overeenkomstig zijn uiterste wilsbeschikking geveild werd. Bij de inventariseering van zijn boedel vonden degenen, die met dat werk belast waren, in de voor- en achterkamer een verzameling “van een atlas van de Zeven Vereenigde Nederlandsche Provintiën, gebonden prentwerken en kopere plaaten, als mede onderscheydene en diverse tekeningen en prenten in hun portefeuljes, als meede een atlas van Amsterdam en van diverse andere steeden:. Busserus bezat ook een bibliotheek met Nederlandsche, Latijnsche en Fransche boeken, “so in folio, quarto, octavo als in twaalvo”, voorts enkele tientallen schilderijen; in een doos bewaarde hij twaalf padden en hagedissen. Twee huizen op den Haarlemmerdijk waren zijn eigendom: het eene bewoonde hij zelf en het andere, “waar de witte roos in den gevel staat”, was verhuurd voor f 400,- per jaar. Bij zijn dood had hij ruim f 13.000,- gemunt geld in huis.

(Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolff en personen uit haar kring, H.A. Höweler, Amsterdam, 1949)

 

De veilingcatalogus van Hendrik Busserus nalatenschap:

 

Titel

Details

Jaar

Naamlyst van een Atlas van de Zeven Vereenigde Nederlandsche Provintiën, vertoonende al het zigtbaare, dezelve betreffende, ... in 74 dln of 90 stukken : als meede zeer fraaye en welgeconditioneerde gebonden en ongebonden prent-werken, koopere plaaten met hunne afdruksels : alles in veele jaaren met veel moeite en onkosten byeen verzamelt, in orde geschikt en nagelaaten door wylen den heere Hendrik Busserus te Amsterdam : alle het welke verkogt zal worden door de makelaars Philippus van der Schley, ... op maandag den 12 aug. 1782, ... ten huizen van Arnoldus Dankmeyer en Zoon, Casteleins in het Oude Zyds Heere Logement, tot Amsterdam

 

1782

 

Op 23 Juli 1778 testeerde Hendrik Busserus ten overstaan van den Amsterdamschen notaris Daniël van den Brink. [...] De rest kwam aan zijn erfgenamen. Busserus verdeelde ze in vier groepen, die elk tot een vierde deel gerechtigd zouden zijn. Het waren:

a.         Hendrik van Hilten en Willem van Hilten, zoons van Gillis van Hilten en Barentje of Barta Bolk [zie II-a onder 1];

b.         Aegje Deken, dochter van wijlen Pieter Deken en Geertruy Bebber [zie II-d onder 1];

c.         Lucas van Oosterwout, Evert van Oosterwout en de kinderen van wijlen Geertruy van Oosterwout, gehuwd met Cornelis de Bruyn, zijnde zij drieën zoons en dochter van Hendrik van Oosterwout en Geertruy Arends Bebber [III-b];

d.         Catharina Meijer, Maria Meijer en de kinderen van wijlen Sara Meijer, gehuwd met Willem Eelbregt (of Eelbragt), zijnde zij drieën dochters van Catharina Arends Bebber [III-a] en Jurriaen Meijer.

(Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolff en personen uit haar kring, H.A. Höweler, Amsterdam, 1949)

II-d. N.N. BEBBER

Kind:

1.            Geertruy, geboren te Amstelveen, overleden kort vóór 28-dec-1745, gehuwd 1-jan-1730 te Amstelveen, met Pieter Teunisz DEKEN, geboren rond 1700 te Nieuwkoop, zoon van Teunis Deken en Antje Pieters Brak, veeboer, begraven 28-dec-1745 te Nieuwer-Amstel.

GENERATIE III

III-a. Geertruy Arends BEBBER

Dochter van Arend Bebber [II-b].

Gehuwd met Hendrick van OOSTERWOUT.

Uit dit huwelijk:

1.            Jannetje, gedoopt 24-jan-1716 te Amsterdam, getuigen Barnardus Smit en Catrina Arense.

2.            Jannetje, gedoopt 7-mei-1719 te Amsterdam, getuigen Luijcas Arentse en Grietje van Oosterwout.

3.            Aeltje, gedoopt 30-mrt-1721 te Amsterdam, getuigen Frans Beelthouijer en Anna Winters.

4.            Lucas, gedoopt 2-dec-1727 te Amsterdam, getuigen Luijcas Arentse en Maria Korvijn, gehuwd met Geurtje VAN DER HARDT.

5.            Evert, gehuwd met Anna BACKER.

6.            Geertruij, gedoopt 16-jul-1730 te Amsterdam, getuigen Frans Beelthouwer en Maria Kortrijk, gehuwd met Cornelis DE BRUIJN.

III-b. Catharina Arends BEBBER

Dochter van Arend Bebber [II-b].

Gehuwd met Jurriaen MEIJER.

Uit dit huwelijk:

1.            Maria, gedoopt 28-apr-1719 (EL) te Amsterdam, getuigen Lourens Meijer en Maria Schaak.

2.            Lourens, gedoopt 17-mei-1720 (EL) te Amsterdam, getuigen Lourens Meijer en Marike Schaaghs.

3.            Maria, gedoopt 11-aug-1722 (EL) te Amsterdam, getuigen Lourens Meijer en Maria Schags.

4.            Hendrik, gedoopt6-okt-1724 (EL) te Amsterdam, getuigen Lourens Meijer en Marike Huwaars.

5.            Jurriaan, gedoopt 6-sep-1726 (EL) te Amsterdam, getuigen Hendrik Suurhof en Saara Willemse.

6.            Sara, gedoopt 30-jun-1728 (EL) te Amsterdam, getuigen Hendrik Suurhof en Sara Willems, gehuwd met Willem EELBRAGT.

7.            Hendrik, gedoopt 19-mrt-1730 (EL) te Amsterdam, getuigen Hendrik Suurhoff en Sara Pieters.

8.            Lourens, gedoopt 11-mei-1732 (EL) te Amsterdam, getuigen Hendrik Suurhoff en Sara Willemse.

9.            Catharina, gedoopt 20-dec-1733 (EL) te Amsterdam, getuigen Hendrik Suurhof en Sara Willemse.

10.          Angenita, gedoopt 7-mrt-1736 (EL) te Amsterdam, getuigen Hendrik Bierhof en Sara Willems.

Documenthistorie

Versie

Datum

Inhoud

1

2-okt-2007

Eerste versie

2

5-okt-2007

Aanvullingen uit het boek van Buijnsters

3

31-okt-2007

Diverse aanvullingen, toegevoegd familie Bebber [E], diverse portretten en publicaties, doopgegevens van de kinderen van Gerardus Adrianus Wolff [Fam C, II], alsmede Jacobus Boudrie [Fam B, III-b], zijn zoon Ephraim [IV], en Wijnanda Maria Wilhelmina Wolff [Fam C, IV]

4

3-dec-2007

Toegevoegd Yda Catharina Wolff [Fam C, III-b] en Henrik Wolff [III-f], alsmede publicaties van Jan Noppen en Christiaan Brunings; verder kleine aanvullingen

5

7-aug-2008

Aanvullingen uit het Gemeentearchief te Vlissingen op de families Bekker en Boudrie

6

25-sep-2010

Toegevoegd artikel in het Nieuws van de dag voor Nederlandsch Indië uit 1938

7

16-apr-2011

Aanvulling uit de overlijdensakte van Johan Daniël van Gote [familie A, nr 3 onder IV-e], toegevoegd kinderen familie Pasmooij Molenaar-Wolff [familie C, IV], toegevoegd Gerrebrand Teunisz Deken [familie D, II-a], doop Pieter Teunisz Deken [familie D, II-b], Ari Gerbrandsz Deken [III-a], Cuinira Ariens Deken [IV-a] en Grietje Ariens Deken [IV-b], verder kleine correcties en aanvullingen

 

© 2012 N.J. Hollebeek, Gouda