Hofjes

Instellingen

Ziekenhuizen

LEIDSE HOFJES
EN INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID

(Bronnen:
Architectuur & monumentengids Leiden;
Digitale Krantenarchief Leiden;
Hofjes in Leiden;
Hofjes in Leiden | Wikipedia;
De Leidse hofjes;
Mijn hofjeswandeling door Marius Klein)
Schachtenhofje

Hofjes

Bestaande hofjes

HofjeAdresJaarStichter
Annahofje of Aalmoeshuis, StHooigracht 9, Middelstegracht 41507Willem Claesz en Hillegont Willemsdr
Annahofje of Joostenpoort, StZegersteeg 14 (Kaiserstraat)1503Joost Hendricksz. van der Strijpen van Duivelandt, apotheker
Assendelfthofje, VanLangegracht 491624Bartholomeus Willemsz van Assendelft, houtkoopman
Bethaniën- of EmmaüshofjeKaiserstraat 431563Vrouwe Agatha van Alckemade, weduwe van Johan van Culemborch, Vrouwe van Opmeer, Ambachtsvrouwe van Rijnswoude, Lier en Zoutveen
BethlehemshofjeLevendaal 109-1111630Gerrit van Frankensz. Van Hoogmade, koopman
Brouchovenhofje, VanPapengracht 161631Jacob Van Brouchoven, burgemeester van Leiden
Carelhuis, JustusWitte Rozenstraat 51a1936Carel en Justus Pape
ConinckshofjeOude Vest 151773Cecilia Coninck
Elisabethgasthuishof, StOude Vest 25, Caeciliastraat 161428Jan Dirk Coenenzn en Katrijn Willem Tedendr
GroeneveldstichtingOude Vest 411878Eduard Cornelis Groeneveld, dominee
Heilige Geest- of Cornelis Sprongh-hofjeDoezastraat 1aBET 1850-1852Cornelis Sprongh
Hoogeveenshofje, Eva vanDoelensteeg 71650Mejuffrouw Eva van Hoogeveen
Houttijnhofje, FrançoisHooigracht 811685François Houttijn
Jacobsdochterhofje, CathrijnKaarsenmakerstraat 11928Cathrijn Jacobs, dochter van een 16e eeuwse Amsterdamse priester
Jacobs of Crayenboschhofje, StDoezastraat 251672Gomarus Jacobsz van Kraayenbosch
Janshofje of van der Laanshofje, StHaarlemmerstraat 2641504Jan Stoop Kerstiaansz. en zijn echtgenote Claertgen, Pieter Jan Clearenszoons dochter
JeruzalemhofKaiserstraat 491467Wouter IJsbrantszoon Coman, lakenkoopman
Laterehofje, Jan de 2e Binnenvestgracht 131616Jan de Latere, koopman
Lindenhofje of Remonstrantenpoort, Joost Frans van derGrevenstraat 161668Joost Fransz van der Linden
Loridanshofje, PieterOude Varkenmarkt 11655Pieter Loridan, lakenverver van Waalse afkomst
Maartensdochterhofje, CathrijnPasteurstraat 2a1608Cathrijne Maartensdochter, weduwe van een rijke kleermaker
Maashofje, JuffrouwKalvermarkt 61899Juffrouw Maas
MeermansburgOude Vest 1591680Maarten Ruyckhaver Meerman, bewindvoerder van de VOC (kamer Delft) en diens echtgenote Helena Verburg
Michelshofje, JeanPieterskerkstraat 101687Juffrouw Catharina Geschier, weduwe van Jean Michielsz
MierennesthofjeHooglandse Kerkgracht 381760mr. Diederik van Leyden, rijksgraaf, heer van Vlaardingen en kerkmeester
Namenhofje, Barend vanHoefstraat 121728Barend van Namen, koopman
Pesijnhofje, JeanKloksteeg 211655Marie de Lannoy, de weduwe van Jean Pesijn
Pieters- of van der Speckhofje, StPieterskerkhof 421645Pieter Gerritse van der Speck, rentmeester van de Leidse parochiekerken
Salvatorhofje, StSteenstraat 171625Pauwels van de Velde, RK priester
SchachtenhofjeMiddelstegracht 271664Theunis Jacobsz. Van der Schacht
SionshofjeSionssteeg 41480Huych van Zwieten en Luytgert Clarisdochter van Boshuysen
Sionshofje, KleinLange Schoolsteeg 3-51641Emerentia van Brouchoven - Banning, echtgenote van Jacob van Brouchoven, burgemeester van Leiden
Stevenshofje of Convent van Tetterode, StHaarlemmerstraat 501487Willem Aerntsz. van Tettrode, brouwer, en Christina Arentsdr
Tevelingshofje4e Binnenvestgracht 71655Jacob en Charles Tevel, kooplieden
Zee's hofje, Samuel deDoezastraat 161724Samuel de Zee


Verdwenen hofjes

HofjeAdresVanTotBijzonderheden
Jacobsdochterhofje, CathrijnZegersteeg15971928Gesticht door Cathrijn Jacobs, dochter van een 16e eeuwse Amsterdamse priester, maakte plaats voor fabriek van R.M. Beuth en zonen, verplaatst naar Kaarsenmakersstraat
Heilige Geest- of Cornelis Sprongh-hofjeBreestraat bij de Vrouwensteeg1690BET 1850-1852Gesticht door Cornelis Sprongh, in 1875 afgebroken voor uitbreiding van studentensociëteit Minerva, verplaatst naar Doezastraat
WoudendorpshofjeVrouwenkerkkoorsteeg 17 (was Brandewijnsteeg)1645BET 1960-1963Gesticht door Jan Willemsz van Woudendorp, gesloopt


Instellingen van liefdadigheid

GestichtAdresVanTotBijzonderheden
Arm BakkerijOude Rijn
Arme Kinder- of HouhuisMiddelweg hoek Koppenhinksteeg17041774Samengevoegd met Heilige Geest Weeshuis, 1776 ontruimd
Centraal Israelitisch Wees- en DoorgangshuisNieuwsteeg 418901891Gehuurd huis
Centraal Israelitisch Wees- en DoorgangshuisStilleRijn 418911929
Centraal Israelitisch Wees- en DoorgangshuisRodenburgerstraat 1a / hoek Cronesteinkade19291943Ontruimd en de kinderen afgevoerd naar Westerbork (17-mrt)
Evangelisch Lutersch Wees- en OudeliedenhuisMiddelweg17191922Werd Districts consultatiebureau voor tuberculose
Gereformeerd Minne- of Arme Oude Mannen- en VrouwenhuisHerengracht 3517831975Oudeliedenhuis, bestemd tot het opnemen van bepaaldelijk oude mannen en vrouwen; Herengracht vanaf 1818, herbouw 1886; bewoners naar Huis op de Waard aan de Nieuwe Rijn
Heilige Geest-WeeshuisBreestraat 1814501584
Heilige Geest of Arme Wees- en KinderhuisHooglandsche Kerkgracht 1715831961
Leger des Heils LeidenGroenesteeg 661889hedenBegonnen op Van der Werfstraat 17, kort daarna Lammermarkt (35 jaar), Hooigracht 30 sinds 1930; in 1984 naar 3de Groenesteeg
Lorentzhof, ZorgcentrumLorentzkade1973hedenBejaardencentrum (stichting uitgaande van de Hervormde Diaconie Leiden)
RK WeeshuisSt. Jacobsgracht 71761
Robijnzicht, BejaardencentrumRobijnhof 11976heden
Waalse WeeshuisSt. Jacobsgracht17091807
Waalse WeeshuisOude Vest18071817Na de buskruitramp overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis

Laatst gewijzigd 07 mei 2013