Aan Den Eersaame Jacobus Hollebeek

Gelogeert zijnde bij de Wel Edle

Heer Kingsbergen op de Plantagie de Vrijheijd

rio

Berbice [Guyana, tot 1815 een kolonie van Nederland]

Pr Capt:

D:G:G:

 

Waarde Zoon

 

 

In Toewensing van Godt dat dese UE in een

Volmaakte Welstand mag ter hand komen wat

U Moeder en Zuster benevens uw Oom en Meu

aangaat zijn wij God dank nog alle Gezond

En verders van uw Broeder jan hebben wij voor

en half Jaar nog gehoord dat hij nog in 't

Leven was, maar zedert dien tijd niet weer,

en ik heb vernomen dat UE bij de heer kinsbergen

was, mijn Zoon pas maar wel op en houdt

God voor oogen dan zal u wel gaan, en weest

uw heer en meester Gehoorsaam, ik hoop dat

wij malkaar in Gezondheijd weer eens zulle

Zien, Ik wens uw Gods Dierbare zegen en

Gezondheid en zo gij eenigzins Occasie hebt

om te Schrijven zo doet 't dan, Verders zyt

Gegroet van mijn uw Oom en Meu en Suster

Ik ben uwe Moeder

 

 

De Weduwe Geertruij Hollebeek

Den 20 July

Anno 1782