Generaties

Jongste generatie

[I] Genealogie familie Hollebeek uit Ieper

Verantwoording

In deze genealogie zijn alle bekende afstammelingen opgenomen die

1.         dezelfde familienaam dragen als de stamvader en

2.         langer dan 100 jaar geleden geboren zijn.

De families zijn aangeduid met een volgletter.

De nummering van de personen bestaat uit het (Romeinse) volgnummer van de generatie en optioneel een volgletter.

Alle vermelde dopen hebben plaatsgevonden in de Gereformeerde Kerk, tenzij anders aangegeven.

 

GENERATIE I

I. François Hollebeecq

Geboren te Ieper, saaiwerker.

Huwelijk 9-sep-1657 te Leiden, ondertrouw (Sch) 19-aug-1657 aldaar, getuigen Joost Bastaert zijn neef en Antonetta Josens haar moei, met Cornelia VAN PEENEN, geboren te Hondschoote.

Uit dit huwelijk:

1.            Jan, geboren te Leiden, volgt II-a.

2.            Jacobus, geboren te Leiden, volgt II-b.

3.            Catrijna, geboren te Leiden, gehuwd 11-mei-1692 te Leiden, ondertrouw (Sch) 18-4-1692 aldaar, getuigen Cornelia Pele haar moeder en Pieter Leu zijn vader, met Jan DE LEU, geboren te Leiden, velleploter.

GENERATIE II

II-a. Jan Hollebeek

Geboren te Leiden, zoon van François Hollebeek [I] en Cornelia van Peenen.

Ondertrouw 30-okt-1682 te Leiden, getuigen Jacob Kaesgieter zijn bekende en Jaecquemijntje Maertens haar meuy, met Pieternelle SIMMERTEIJN (SIMARTIJN, ST. MARTIJN), geboren te Leiden, later ondertrouw 27-mei-1690 te Leiden, getuigen Samuel Worsele zijn vader, Cornelia Hollebeecke haar schoonmoeder en Susanna Pieters haar bekende, met Isaack Worsele, geboren te Leiden, spinner.

Uit dit huwelijk:

1.            Frans, gedoopt 20-okt-1683 te Leiden, getuige Marijtje de Waard.

2.            Jannetje, gedoopt 8-nov-1684 te Leiden, getuigen Christine Simmersteijn en Catrijn Bartelmees.

3.            Cornelia. gedoopt 13-sep-1686 te Leiden, getuige Cathrijn Hollebeek.

4.            Jan, gedoopt 13-mrt-1689 te Leiden, getuigen Jacob Hollebeek en Susanna Pieters.

II-b. Jacob Hollebeek

Geboren te Leiden, zoon van François Hollebeek [I] en Cornelia van Peenen.

Ondertrouw 6-mei-1689 te Leiden, getuigen Pieter de Ras zijn bekende en Jannetje Pieters haar bekende, met Susanna Pieters TROUWEE, dochter van Pieter Trouwé en Jacquemyna Bouleyn (eerder gehuwd met Pierre de Ras).

Uit dit huwelijk:

1.            Frans, gedoopt 5-feb--1690 te Leiden (MK), getuigen Samuel Trouwe en Katharina Hollebeek, volgt III-a.

2.            Pieter, gedoopt 31-aug-1692 te Leiden (HK), getuigen Pieter de Raas en Rachel Trouwe.

3.            Pieter en

4.            Jacob, gedoopt 6-jan-1695 te Leiden (HK), getuigen Frans van Bik, Magteld Plunis, Barbar Jacobs en Rachel Trouw, volgt III-b.

5.            Pieter, gedoopt 24-feb-1697 te Leiden (MK), getuigen Samuel Trouve en Jacomijntje Batens, volgt III-c.

6.            Abraham, gedoopt 5-apr-1699 te Leiden (MK), getuige Jannetie Trouwee.

7.            Johannes, gedoopt 31-okt-1700 te Leiden (MK), getuigen Pieter de Raas en Marijtie de Jaager.

8.            Isaac, gedoopt 20-jul-1702 te Leiden (HK), getuigen Jan Herrewijn en Rachel Trouwe, volgt III-d.

9.            Marij, gedoopt 2-jan-1704 te Leiden (MK), getuige Marij de Jager.

10.          Abraham, gedoopt 22-mrt-1705 te Leiden (MK), getuigen Pieter Raa en Catharina del Haad.

11.          Cornelia, gedoopt 27-nov-1706 te Leiden (MK), getuigen Isak de Ras en Jaapje Tijssen.

12.          Catrina, gedoopt 2-feb-1712 te Leiden (HK), getuigen Catrijn Hollebeek en Hester Trouwe, overleden 14-apr-1798 te Leiden, ondertrouw 16-sep-1756 te Leiden, getuigen Margaretha van Haag haar aanbehuwd zuster en Arent le Mair zijn zwager, met Pieter VAN DER BURGH, weduwnaar van Agnietje le Maer.

GENERATIE III

III-a. Frans Hollebeek

Gedoopt 5-feb-1690 te Leiden, getuigen Samuel Trouwe en Katharina Hollebeek, zoon van Jacob Hollebeek [II-b] en Susanna Pieters Trouwee, begraven 16-nov-1762 buiten Leiden.

Ondertrouw (1) 28-mrt-1711 te Leiden, getuigen Jacobus Hollebeeq zijn vader en Josijntge Kolijn haar moeder, met Maria VAN DER WALLEN, overleden 1744.

Uit dit huwelijk:

1.            Jacobus, gedoopt 26-dec-1711 te Leiden (MK), getuigen Jacobus Hollebeek en Susanna Trouwe, volgt IV-a.

2.            Abraham, gedoopt 4-feb-1712 te Leiden (PK), getuigen Pieter Hollebeek en Catharina Huberts.

3.            Jillis, gedoopt 8-apr-1714 te Leiden (MK), getuigen Jillis van der Wallen en Josijntie Molein.

4.            Susanna, gedoopt 30-okt-1715 te Leiden (PK), getuigen Jacobus Hollebeek en Susanna Trouwe.

5.            Pieter, gedoopt 28-okt-1717 te Leiden (HK), getuigen Pieter Hollebeek en Catrina Mijjer.

6.            Kornelia, gedoopt 23-nov-1719 te Leiden (HK), getuigen Jacobus Hollebeeck en Elisabeth Roesjou.

7.            Abraham, gedoopt 25-jan-1724 te Leiden (HK), getuigen Jakobus Hollebeek en Elizabeth Durrhen.

8.            Kaatje, gedoopt 15-apr-1725 te Leiden (HK), getuige Susanna Trouvee.

9.            Frans, gedoopt 11-apr-1727 te Leiden (HK), getuige Susanna Trouwee.

10.          Abram, gedoopt 22-aug-1731 te Leiden (PK), getuigen Jakobus Hollebeek en Elisabeth de Rusouw.

11.          Maria, gedoopt 28-apr-1733 te Leiden (HK), getuigen Pieter Hollebeek en Anna Rood, ingenomen 1-jun-1744 in het Heilige Geest Weeshuis (de moeder alhier overleden en de vader weggelopen), begraven 9-sep-1795 buiten Leiden, ondertrouw 21-apr-1769 te Leiden, getuigen Pieter Smit zijn oom en Catharina Hollebeek haar moey, met Jan ROOSENDAAL, geboren te Leiden, rokjesdrapier.

 

In de Leydse Courant van 28-apr-1800 (alsmede op 5-mei, 29-sep en 10-nov voor de vierde maal) is in verband met het overlijden van Maria de volgende oproep opgenomen:

“Wordt geadverteerd dat van wegen SAMUEL DANGRAMONT c.s., woonende te Leyden, voor de eerste maal by Edicte gedagvaard zyn ter Rolle van het Committé van Civile en Crimineele Justitie der Gemeente van Leyden, tegen Dingsdag den 10 Juny 1800, des morgens ten negen uuren precys, of by continuatie tegen de eerste daar aan volgende Rolle; allen die geenen welken zouden willen fustineeren, behalve of benevens opgemelde Persoonen Erfgenaamen intestate, en dus geregtigd te zyn tot den Boedel en Nalatenschap van wylen MARIA HOLLEBEEK, in leven Huisvrouw van JAN ROOSENDAAL, gewoond hebbende en overleeden binnen de Stad Leyden voorschreeve: zynde de voorn. SAMUEL DANGRAMONT, c.s., respectivelyk de eenige nagelatene descendenten van wyle SAMUEL TROUWEE en RACHEL TROUWEE, die geweest zyn de Broeder en Zuster van mede wyle SUSANNA TROUWEE, gehuuwd geweest met JACOBUS HOLLEBEEK, welke laatsten zyn geweest de Ouders van wylen JACOBUS HOLLEBEEK, en de Groot Ouders van de in dezen vermelde MARIA HOLLEBEEK: - om te aanhooren zodanigen eisch en conclusie als de Eischers ten dage dienende zullen doen en neemen: met inthimatie dat tegen de non Comparanten zal worden verzogt defaut als naar Rechten”.

Aangenomen wordt dat Maria de dochter is van Frans en niet van Jacob.

 

Ondertrouw (2) 16-feb-1753 te Leiden, getuigen Jacobus Hollebeek zijn broeder, Johanna Kampman haar aanbehuwde dochter en Pietertje van der Walle haar nicht, met Catharina CALJENÉ, weduwe van Arnoldus Kampman.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

III-b. Jacob Hollebeek

Gedoopt 6-jan-1695 te Leiden, getuigen Frans van Bik, Magteld Plunis, Barbar Jacobs en Rachel Trouw, zoon van Jacob Hollebeek [II-b] en Susanna Pieters Trouwee, greinwerker.

Ondertrouw (1) 6-mei-1719 te Leiden, getuigen Jacobus Hollebeek zijn vader en Lidia du Rouseaux haar moeij, met Elisabeth DE ROUSEAUX (ROESJOU, RUSCHEAU, RUSOUW)

Uit dit huwelijk zij geen kinderen bekend.

 

Ondertrouw (2) 27-jul-1736 te Leiden, getuigen Frans Hollebeek zijn broeder en Lijsbet Starkenbrugge haer snaer [schoondochter] en Ariaentje Roevenaar haar goede bekende, met Maria VAN DE NOORDA, gedoopt 28-aug-1695 te Leiden, dochter van Roelant Simons van de Noorda en Jannetge Allar, weduwe van Anthonij de Hoog (Hoop) met 1 kind.

Uit dit huwelijk zij geen kinderen bekend.

 

Ondertrouw (3) 25-jan-1738 te Leiden, getuigen Frans Hollebeek zijn broeder en Jozina van der Waert haar zuster en Lijsbeth Armijs haar nicht, met Catharina VAN DER WAERT, weduwe van Arij Vennekool.

Uit dit huwelijk zij geen kinderen bekend.

 

Ondertrouw (4) 8-feb-1753 te Leiden, getuigen Jacobus Thomasz zijn Neeff en Kaatje Hollebeek haar goede bekende ende Lijsbeth Hillegers mede haar goede bekende, met Margaretha VAN HAAG, weduwe van Anthonij van Embden.

Uit dit huwelijk zij geen kinderen bekend.

III-c. Pieter Hollebeek

Gedoopt 24-feb-1697 te Leiden, getuigen Samuel Trouve en Jacomijntje Batens, zoon van Jacob Hollebeek [II-b] en Susanna Pieters Trouwee, greinwerker, overleden 1-jun-1748 te Leiden.

Ondertrouw (1) 17-apr-1722 te Leiden, getuigen Jacobus Hollebeek sijn vader en Catharina Moutier haar moeder, met Catharina HUBERTS, geboren te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Catharina, gedoopt 3-mei-1724 te Leiden, getuigen Klaas Hardij en Susanna Trouwee.

 

Ondertrouw (2) 28-mrt-1727 te Leiden, getuigen Frans Hollebeecq zijn broeder en Margareta Root haar zuster, met Anna ROOD, geboren te Solingen.

Uit dit huwelijk:

1.            Jacobus, gedoopt 1-nov-1730 te Leiden (PK), getuigen Frans Hollebeek en Maria van der Wallen.

III-d. Isaak Hollebeek

Gedoopt 20-jul-1702 te Leiden, getuigen Jan Herrewijn en Rachel Trouwe, zoon van Jacob Hollebeek [II-b] en Susanna Pieters Trouwee, gordijnwerker.

Ondertrouw 20-nov-1728 te Leiden, getuigen Susanna Trouwee zijn moeder en Huijbert Fonteijn haar vader, met Stijntje FONTEIJN, geboren te Leiden, dochter van Huijbert Fonteijn.

Uit dit huwelijk:

1.            Jacobus, gedoopt 20-sep-1729 te Leiden, getuige Susanna Trouwee.

2.            Huijbert, gedoopt 26-nov-1730 te Leiden, getuigen Huibert Fontijn en Anna Schoeren, overleden 12-nov-1757 in Azië.

 

Huijbert is ingenomen 29-apr-1743 in het Hou-huis en arm-kinderhuis omdat beide ouders zijn overleden en begraven, op 31-mei-1747 met consent overgegaan in 's Lands dienst in het Regt. Smissaert Wallon onder de Compagnie van de Luitenant Generaal Smissaert,
op 17-mrt-1749 uit den dienst ontslagen en weder ingenomen,
op 4-nov-1750 weggeloopen en vernomen dat hij naar Oost Indie is met het schip Luxemburg,
vetrekt 26-dec-1750 als hooploper voor de kamer Amsterdam met de Luxemburg, aangekomen 8-jul-1751 te Ceylon,
leeft ultimo augustus 1752 op Galle,
gaat ultimo maij 1753 op de ‘Spaarsaamheid’, gerepatrieerd 19-aug-1756,
heeft zich 14-sep-1756 “op 't huys vertoont en aan hem een ontslagbriefje gegeeven met belofte als hij weder dienst heeft daar kennis van te geeven”,
uitgevaren 12-nov-1756 als bosschieter voor de Kamer Enkhuizen met het schip ‘Ruijskenstijn’, aangekomen 7-dec-1756 te Batavia en binnen een jaar na aankomst overleden.

 

3.            Jacobus, gedoopt 20-jul-1732 te Leiden, getuige Susanna Trouwee.

GENERATIE IV

IV-a. Jacobus Hollebeek

Gedoopt 26-dec-1711 te Leiden, getuigen Jacobus Hollebeek en Susanna Trouwe, zoon van Frans Hollebeek [III-a] en Maria van der Wallen, greinwerker.

 

Jacob is op 6-mei-1748 vertrokken als korporaal met het schip Huigenwaard naar Batavia. Hij is op 29-nov-1748 op het schip overleden, een maand voor aankomst.

 

Ondertrouw 31-jan-1738 te Leiden, getuigen Frans Hollebeek zijn vader en Johanna Backer haar moeder, met Margreta TOUSSAINT, geboren te Leiden, dochter van Isaak Abrahamsz Toussain en Johanna Backer.

Uit dit huwelijk:

1.            Frans, gedoopt 12-nov-1738 te Leiden (PK), getuigen Frans Hollebeek en Maria van der Wallen.

2.            Isaac, gedoopt 27-jul-1740 te Leiden, getuige Jannetje Bakker.

3.            Jacobus, gedoopt 11-apr-1742 te Leiden, getuige Johannes van der Klos.

4.            Isaac, gedoopt 15-sep-1743 te Leiden, getuige Jannetje Bakker.

5.            Jacobus, gedoopt 24-sep-1744 te Leiden (HK), getuige Frans Hollebeek.

6.            Maria Margaretha, gedoopt 23-nov-1746 te Leiden, getuige Maria Hollebeek.

Documenthistorie

Versie

Datum

Inhoud

1

18-apr-2005

Raamwerk op website

2

3-mei-2005

Ingevuld tot en met generatie II

3

31-jul-2005

Compleet ingevuld

4

27-aug-2005

Correctie geboortedatum Pieter Hollebeek [III-c]

5

16-jun-2008

Aanpassing reizen van Huijbert Hollebeek [III-d onder 2] en aanvulling uitreis en overlijden Jacobus Hollebeek [IV-a]

6

6-jul-2009

Toegevoegd huwelijk van Maria Hollebeek [nr 11 onder III-a]

7

10-jan-2013

Toegevoegd tweede huwelijk van Pieternella Simmerteijn [onder II-a], diverse kleine aanvullingen

 

© 2013 N.J. Hollebeek, Gouda