Emigranten

Adam

Willem

Generaties

Jongste generatie

[F] Genealogie Jan Jansz Holbeeck

Verantwoording

In deze genealogie zijn alle bekende afstammelingen opgenomen die

1.         dezelfde familienaam dragen als de stamvader en

2.         langer dan 100 jaar geleden geboren zijn.

Van vrouwelijke naamdragers zijn de bekende kinderen vermeld en wordt de genealogie niet verder vervolgd.

De nummering van de personen bestaat uit het (Romeinse) volgnummer van de generatie en optioneel een volgletter.

Alle vermelde dopen hebben plaatsgevonden in de Gereformeerde Kerk, tenzij anders aangegeven.

Met dank aan Kees Walle voor de afstammingsgegevens van Joannes Hollebeek [VIII] en Hendrik Hollebeek [VII-i].

GENERATIE I

I. Jan Jansz HOLBEECK

Op 13-nov-1595 verkocht Harman Ariensz Bontetas aan Jan Jansz Holbeeck uit Vlaenderen, nu hier in Warmond wonende, een huisje grenzend ten NO Mouwering Pietersz, ten ZO Harman Ariensz zelf, ten ZW 't gangpad en ten NW Grietgen Joosten, weduwe van Cornelis Janszn den Ouwen (GAL, Protocollen van Warmond, 122v).

 

 

Uit: Jan Pietersz Dou, Kaart van zekere landen, gelegen onder Warmond en Alkemade, 1617, Nationaal Archief

 

In verband met namen, tijd en plaats wordt aangenomen dat deze Jan Jansz Holbeeck de vader is van de volgende kinderen:

1.            Claes Jansz, geboren in Vlaanderen, volgt II-a.

2.            Beatrijs Jans, volgt II-b.

3.            Tobias Jansz, geboren te Warmond, volgt II-c.

4.            Francijntje (Hollebeecks), geboren te Warmond, woonachtig te Warmond, ondertrouw 2-dec-1616 te Leiden, getuigen Beatris Jans haar zuster en Claes Blomme zijn oom, gehuwd 30-dec-1616 te Warmond, met Michiel BLOM, geboren te Hondschoote, saaiwerker, wonende te Delft, eerder ondertrouw 1-aug-1607 te Leiden, getuigen Laurens van der Walle zijn bekende en Maycken Bricx haar nicht, ondertrouw 19-aug-1607 te Delft, met Prijntgen Willems Vercarres, geboren te Tielt in Vlaenderen, weduwe van Pieter Maillaert, schipper.

 

Op 21-okt-1611 ondertrouwt Tobias Jansz te Leiden en is Joris Jorisz van Belle, de man van Beatrijs Jans, zijn voogd. De vader Jan Jansz zal dus vóór 21-okt-1611 overleden zijn.

GENERATIE II

II-a. Claes Jansz HOLLEBEECQUE

Geboren in Vlaanderen, zoon van Jan Jansz Holbeeck [I], is woonachtig te Rijnsburg.

Gehuwd feb-1608 te Warmond met Sara Thonisdr ELBERLINXS.

Uit dit huwelijk:

1.            Jan Claesz, geboren te Rijnsburg, volgt III-a.

2.            Teunis Claesz, geboren te Rijnsburg, volgt III-b.

3.            Pieter Claessen, geboren te Rijnsburg, volgt III-c.

4.            Janneke Claesdr, geboren te Rijnsburg, volgt III-d.

 

Het kohier van het hoofdgeld anno 1623 te Rijnsburg vermeldt: claes jansz en sara thonisdr, man en wijf, met jan, fransgen, cornelis, teuntgen en pieter, hare kinderen - onvermogend-.

II-b. Beatrijs JANS

Woonachtig te Warmond, overleden tussen 1623 en 1625.

Gehuwd ongeveer 1604 te Warmond, met Joris Jorisz VAN BELLE, weduwnaar van Pietergen Jans, voogd van Tobias Jansz (1611), later ondertrouw 1-mrt-1625 te Warmond, met Maertge Matthees, weduwe van Bastiaan Jansz, wonend te Warmont, op 17-mrt-1625 betooch op Rijnsburch.

Uit dit huwelijk zijn bekend:

1.            Maritgen, gedoopt 15-okt-1606 te Warmond.

2.            Francijnken, gedoopt 1607 te Warmond, dochter van Joris Jorisz en Peetra Jansdr, overleden vóór 1623.

3.            Joris, geboren te Warmond, gehuwd 25-mrt-1635 te Rotterdam, ondertrouw 17-mrt-1635 te Warmond, met Lijsbeth TEUNIS, geboren te Watering, woonachtig te Rotterdam.

4.            Neeltge, gedoopt 25-okt-1620 te Warmond.

 

Het kohier van het hoofdgeld anno 1623 te Warmond vermeldt: Joris Jorisz ende Beatris sijn huijsvre met Maritgen, Jorisgen, Pietertgen, Jan, Jannetgen ende Neeltgen heure kinders 8 hoofden.

II-c. Tobias Jansz HOLLEBEECQUE

Geboren te Warmond, zoon van Jan Jansz Holbeeck [I], saaiwerker, overleden 1636.

Op 21-dec-1616 werd Thobias Jansz van Hollebeecq wegens ontduiking van de impost op bier veroordeeld tot 8 dagen hechtenis, water en brood, en met de stadston om langs de Leidse straten te worden gevoerd. De eis was geseling, 25 jaar verbanning uit Holland en West-Friesland en confiscatie. Zijn beroepen waren toen saaimaker en houtdrager.

Hij werd op 11-feb-1636 poorter van Leiden, afkomstig van Warmond.

 

Gehuwd (1) 24-okt-1611 te Leiden, ondertrouw 21-okt-1611 aldaar, getuigen Joris Jorisz. van Belle zijn voogd en Anna Claesdr haar tante, met Trijntje MAARTENSDR, geboren te Leimuiden, overleden 10-mrt-1622.

Uit dit huwelijk:

1.            Marijtgen, geboren vóór 23-jun-1613.

2.            Jan Tobiasz, geboren vóór 23-jun-1617 te Delft, volgt III-e.

 

Op 23-jun-1636 zijn "Jan Claesz. Hollebeecque, droogscheerder, neeff ende Tobias Crop fusteyn drapier, gebden vrundt voochden gestelt over Jan out xix ende Marijtgen xxiii jaren off daer omtrent naegelaten kinderen van Tobias Jansz. Hollebeecque saeywercker Za. (liger) gewonnen bij Marijtge (=half doorgestreept) Trijntgen beyden Za. Comparanten hebben de voochdye aengenomen ende eet gedaen aan Weestmrn ... (enz.)" (Voogdenboek D fol. 158 vso)

 

Gehuwd (2) 7-mei-1622 te Leiderdorp met Maritje ELIASDR, geboren te Haarlem, dochter van Marijtgen Jans, weduwe van Cornelis Jacobsz Schout (schippersgezel), ondertrouw (3) 26-okt-1636 te Leiden, getuigen Thobias Cros zijn bekende en Tryntgen Joosten haar zuster, met Lieven Jacobsz, geboren te Amsterdam, wolkammer.

 

Op 6-nov-1627 wordt Marijtgen Elias veroordeeld tot 2 jaar verbanning uit Leiden, voor de smokkel van bier. De eis was geseling en 15 jaar verbanning uit Holland en West-Friesland.

 

Uit dit huwelijk:

3.            Bastiaen, gedoopt 23-apr-1623 te Leiden (HK), getuigen Joris Jorissen, Maertgen Staef en Beatris Jans.

4.            Jaecquemijntgen, geboren vóór 25-jun-1627.

5.            Willem Thobiasz (VAN HOLLEBEECK), gedoopt 7-jul-1628 te Leiden (PK), getuigen Jacob Willemsen van Swaen en Christijntie Jans, volgt III-f.

6.            Marijtgen, geboren vóór 25-jun-1634.

GENERATIE III

III-a. Jan Claesz HOLLEBEECQUE

Geboren te Rijnsburg, zoon van Claes Jansz Hollebeecque [II-a] en Sara Thonisdr Elberlinxs, varensgezel, overleden 10-feb-1655 te Leiden.

 

Op 23-jun-1636 is Jan Claesz. Hollebeecque, droogscheerder, (samen met Tobias Crop) als voogd aangesteld over de 2 kinderen van de overleden Thobias Jansz Hollebeecque en Trijntje Maartensdr (Voogdenboek D fol. 158 vso).

 

Gehuwd 11-sep-1633 te Leiden, ondertrouw 5-aug-1633 (Sch), getuigen zijn oom Tobias Jansz Hollebeecq en haar zuster Marytgen Pietersdr, met Annetgen Pietersdr VAN NOORTA, dochter van Pieter van Noorta en Trijntje Jans, wonend op de Delftse Vliet, later ondertrouw 19-jun-1657 te Leiden (Sch), getuigen haar zuster Maertgen Pieters van Noorta en zijn zwager Aernout Baerentsz, met Heyndrick Muller, weduwnaar van Annetgen Alders.

Uit dit huwelijk:

1.            Claes Jansz, geboren ongeveer 1635 te Leiden, volgt IV-a.

2.            Marijtje, geboren te Leiden, ondertrouw 17-apr-1694 te Leiden, getuigen Crijntie Jeroens van Noorta haar nicht op de Delffse Vlieth en Willem Hanselijn zijn bekende, met Bastiaen ALDERTSZ, weduwnaar van Grietje Claes.

III-b. Teunis Claesz HOLLEBEECQUE (HOLBEECK)

Geboren te Rijnsburg, zoon van Claes Jansz Hollebeecque [II-a] en Sara Thonisdr Elberlinxs, overleden 21-mrt-1654 te Leiden.

Gehuwd 17-okt-1638 te Leiden (PK), ondertrouw 1-okt-1638 te Leiden, getuigen Jan Claeszn Hollebeeck zijn broeder aldaar en Urseltgen Jansdr van Burgerhout haar moeder aldaar, met Maertjen Cornelisdr VAN WARMOND, geboren te Leiden, dochter van Cornelis Pietersz van Warmont (timmerman) en Urseltgen Jansdr van Burgerhout, later gehuwd 29-sep-1658 (PK), ondertrouw 13-sep-1658 aldaar, getuigen Gerrit Claesz Warmont zijn bekende en Jannetgen Adams haar nicht, met Christiaen Christiaensz, weduwnaar van Hester Jochems.

Uit dit huwelijk:

1.            Aagje, geboren 20-apr-1642 te Leiden, getuigen Jan van der Vliet en Aechjen Cornelissen van Warmond.

2.            Klaes, geboren 27-dec-1643 te Leiden (HK), getuigen Jan Claesz, Pieter Claesz Holbeeck en Cijntien Pieters.

3.            Jacobus, geboren 20-feb-1647 te Leiden, getuigen Jan Klaasz Holbeek, Sara Teunis en Trijntje Teunis.

4.            Jacobus, geboren 17-jun-1648 te Leiden, getuigen Antonie Angeraers en Aechjen Cornelis van Warmont.

5.            Teunis, geboren 21-dec-1650 te Leiden, getuigen Antonij Gerran en Saartje Teunis.

III-c. Pieter Claessen HOLLEBEECQUE

Geboren te Rijnsburg, zoon van Claes Jansz Hollebeecque [II-a] en Sara Thonisdr Elberlinxa.

Gehuwd 27-mei-1640 te Rijnsburg met Sijntge Pieters MATTEN, geboren te Rijnsburg.

Uit dit huwelijk:

1.            Cornelis Pietersz, geboren te Rijnsburg, volgt IV-b.

2.            Teunis Pietersz, volgt IV-c.

3.            Sara Pietersz, geboren te Leiden, volgt IV-d.

III-d. Janneke Claesdr VAN HOLLEBEECKE

Geboren te Rijnsburg, dochter van Claes Jansz Hollebeecque [II-a] en Sara Thonisdr Elberlinxs.

Gehuwd 27-okt-1647 te Rijnsburg met Dirck Pouwelsz VERKIJN, geboren te Rijnsburg, zoon van Pouwels Abelsz en Jannetgen Dircxdr.

Uit dit huwelijk:

1.            Claas Dirksen (VERPIJN), geboren te Rijnsburg, begraven te Rijnsburg 10-mrt-1721, trouwt (1) met Nelletje Jansdr van HEMERT, trouwt (2) 10-mrt-1685 te Rijnsburg, met Willemtje Cornelis VAN DER MEER, dochter van Cornelis Cornelisz van der Meer en Francijntje Karelsdr Overmaes, ondertrouw (3) 24-jul-1695 te Rijnsburg, met Lijsbeth Jansen VAN EGMOND, dochter van Jan Gerritsz van Egmond en Maartge Jansdr Possaeckel.

2.            Theunis Dirksz (VERPIJN), geboren te Rijnsburg, begraven 27-okt-1721 aldaar, gehuwd 10-mei-1692 te Rijnsburg, met Marijtje Florisdr VAN BARSINGERHORN (VAN BURNHOORN), overleden na 1726.

III-e. Jan Tobiasz HOLLEBEECQUE

Geboren vóór 23-jun-1617 te Delft, zoon van Tobias Jansz Hollebeecque [II-c] en Trijntje Maartensdr, bombazijnwerker, begraven op 10-nov-1655 te Leiden.

Gehuwd (1) 29-nov-1643 te Leiden (PK), ondertrouw 12-sep-1643 aldaar, ondertrouw 5-sep-1643 te Delft, met Trijntje JANSDR (VAN HOOGEVEEN), geboren te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Tobias, geboren 6-dec-1643 te Leiden, getuigen Jessaias Arentzen en Jaquemijntjen Tobias.

2.            Johannes, gedoopt 5-okt-1645 te Leiden (HK), getuigen Jan Jansz., Nelleken Dirckse en Anneken Ariens, volgt IV-e.

3.            Tobias, geboren 3-mei-1648 te Leiden, getuigen Rokes Alderts, Jeroen Jansz, Lijsbeth Jeroens en Baertjen Claes.

4.            Tobias, geboren 28-mrt-1653 te Leiden, getuigen Esaias Esaiasz en Martye Tobias.

5.            Cornelis, geboren 8-mei-1650 te Leiden, getuigen Rollant Fransen, Lijsbeth Pieters en Sara Popers

 

Ondertrouw (2) 11-feb-1657 te Leiden, getuigen Frans Jacobsz zijn bekende en Solome Pieters haar moeder, met Maartje PIETERSDR, dochter van Pieter Doreth en Salome Baert, eerder ondertrouw 9-jun-1636 te Leiden, met Harman Harmansz, geboren te Amsterdam, lintreder, getuigen Harman Harmansz zijn vader en Sara Pieters haar moeder, daarvoor ondertrouw 24-sep-1626 te Leiden, getuigen Abraham du Pon zijn oom en Salome Doreth haar moeder, met Jacques Dury, wolscheerder.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

III-f. Willem Thobiasz HOLLEBEECKE (VAN HOLLEBEECK)

Gedoopt 7-jul-1628 te Leiden (PK), getuigen Jacob Willemsen van Swaen en Christijntie Jans, zoon van Tobias Jansz Hollebeecque [II-c] en Maritje Eliasdr, vertrok als busschieter naar Oost-Indië.

Gehuwd (1) 3-nov-1647 te Delft, ondertrouw 19-okt-1647 aldaar, met Annetgen CLAES, begraven 26-aug-1661 te Delft.

Uit dit huwelijk:

1.            Heijndrick, gedoopt 21-okt-1648 te Delft, getuigen Lieve Jacobsz, Lijsbeth Claes en Maertgen Claes.

2.            Helena, gedoopt 29-jul-1653 te Delft, getuigen Jan Tobiasz, Trijntgen Jans en Jacquemijntgen le Fevre.

3.            Hendrickje, gedoopt 11-jun-1656 te Delft, getuigen Claes Mattijsz, Annetje Hendricx en Jacomijntje le Fevre.

4.            Tobias, gedoopt 27-sep-1658 te Delft, getuigen Jacomijntje Anthonis en Teuntje Pieters.

5.            Claes, gedoopt 30-sep-1660 te Delft, getuigen Jacobus Lefevres en Jacomijntje Teunis.

 

Gehuwd (2) 26-dec-1661 te Hellevoetsluis, ondertrouw 17-dec-1661 te Delft, met Fijtge JANS, pensionhoudster, begraven 1-dec-1679 te Delft, weduwe van Willem Michielsz van Casteels, zoon van Michiel Kasteel en Judith Dupont.

 

De carrière van Fijtge Jans wordt beknopt beschreven in: Ingrid van der Vlis, Leven in armoede: Delftse bedeelden in de zeventiende eeuw, Samenwerkende uitgeverijen Prometheus/Bert Bakker, 2001, pp 167-168.

 

Uit dit huwelijk:

6.            Tobias, gedoopt 24-jun-1663 te Delft, getuigen Lubbert Arentse, Teuntge Pieters en Catelijn Herperse.

GENERATIE IV

IV-a. Claes Jansz VAN HOLLEBEECQUE

Geboren ongeveer 1635 te Leiden, zoon van Jan Claesz Hollebeecque [III-a] en Annetgen Pietersdr van Noorta, lakenbereider.

Gehuwd (1) 2-jul-1656 te Voorschoten, ondertrouw 15-jun-1656 te Leiden, getuigen Jeroen Pietersz van Noorta zijn oom en Susanna de Coene haar bekende, met Catharina Jans VAN DOELSHOF (DELFFHOEK, DOELSHOUCK).

1.            Johannes, gedoopt 5-mrt-1658 te Leiden (HK), getuigen Johannes van de Velde, Maertje Willems van Tol en Maertje Cornelis.

2.            Pieternelle (Nelletge), gedoopt 23-jun-1660 te Leiden (PK) getuigen Claes de Koene en Susanneke Bocheljoens, ondertrouw 22-apr-1689 te Leiden, getuigen Pieter Langepee zijn vader en Geertruij de Muijter haar moeder, met Gijsbert Pieters LANGEPEE, gedoopt 7-jun-1665 te Leiden (MK), zoon van Pieter Langepee en Jannetje Abrahams Steen, lakenbereider, later ondertrouw 17-jul-1700 te Leiden, getuigen Pieter Langepee zijn broeder en Catharina Hoendervanger haar bekende, met Christina Haack, geboren te Leyden.

3.            Johannes Claesz, gedoopt 5-nov-1662 te Leiden (HK), getuigen Crijntje Jeroens van Noorda en Maria Loijs Sliepsen, volgt V-a.

 

Gehuwd (2) 4-mei-1664 te Zoeterwoude, ondertrouw 19-apr-1664 te Leiden, getuigen Hendrick Mulder zijn stiefvader en Jennetge Hermans haar bekende, met Elyzabeth MICHIELSDR (MACHIELSEN), geboren in Brabant.

Uit dit huwelijk:

4.            Michiel, gedoopt 29-jan-1665 te Leiden (HK), getuigen Jannetjen Michielsdr en Michiel Jansz.

5.            Pieter, gedoopt 24-mar-1666 te Leiden, zoon van Pieter van Helbeken, getuigen Jacob Jacobs Boummostart en de weduwe van Andries Mazijnschen Veer.

6.            Jannetje, gedoopt 17-apr-1667 te Leiden (HK), getuigen Arien Cornelissen van den Bergh, Hendrickgen Joosten en Hester Daniels, volgt V-b.

7.            Sara, gedoopt 11-okt-1669 te Leiden (PK), getuigen Michiel Janse en Geertruyd de Muijters.

 

Ondertrouw (3) 19-apr-1670 te Leiden (3), getuigen Hendrik Mulder zijn behuwde [stief] vader op de Vliet en Annetge de Croy haar [schoon]zuster, met Geertruijt MUIJTERS (DE MUIJTER, MUYTER, MYTER, MUNTER), geboren te Wesel.

Uit dit huwelijk:

8.            Anna, gedoopt 13-dec-1671 te Leiden, getuigen Daniël de Muijter [broer], Trijntje Bruers en Anna Claes.

9.            Daniël, gedoopt 17-6-1674 te Leiden, getuigen Daniël de Muijter [broer], Agnijs de Muijter en Maertje Jans van Hollebeeq.

10.          Aghnes en

11.          Catharina, gedoopt 10-nov-1676 te Leiden, getuigen Cornelis Pietersz van Holbeek, Reijnier Wilts, Aegje Claes van Warmont [schoonzuster] en Catharina Broers.

IV-b Cornelis Pietersz HOLLEBEECK

Geboren te Rijnsburg, zoon van Pieter Claessen van Hollebeeck [III-c] en Sijntge Pieters Matten, metselaar.

Gehuwd (1) 11-jun-1667 te Zoeterwoude, ondertrouw 25-mei-1667 te Leiden, getuigen Pieter Claasz van Hollebeecq zijn vader te Reijnsburch en Trijntge Wijnants haar moeder, met Marijtge Heijndricx CLAAR (CLAROEN) uit 't lant van Guleck, dochter van Trijntje Wijnants.

Uit dit huwelijk:

1.            Catharina, gedoopt 30-okt-1667 te Leiden (LK), getuige Trijntie Wijnants (schoonmoeder).

2.            Pieter, gedoopt 6-jan-1669 te Leiden (LK), getuigen Trijntjen Wijnantsdr en Barbara Hendricksdr (schoonzuster).

3.            Catarina, gedoopt 4-apr-1670 te Leiden (HK), getuige Barbara Heijndrix.

4.            Heindrick, gedoopt 4-nov-1671 te Leiden (PK), getuigen Matthijs Jansz en Maria Hollebeeck.

5.            Wilhelmus, gedoopt 3-okt-1674 te Leiden (HK), getuigen Bastijaan Schoute, Barbar Claas en Maria Heeren.

6.            Maria, gedoopt 12-dec-1675 te Leiden (HK), dochter van Maria Claroen, getuigen Bastiaen Schouten (letterzetter, zwager), Maria Haeren en Barbara Claroen (schoonzuster).

7.            Maria, gedoopt 8-aug-1677 te Leiden (HK), getuigen Matthijs Jansz, Trijntje Wijnantsdr en Barbara Hendricksdr.

8.            Willem, gedoopt 1-jun-1679 te Leiden (HK), getuigen Mattijs Jansz Hunne en Maria Heere.

 

Ondertrouw (2) 16-aug-1681 te Leiden (X-273), getuigen Joris Dircksz zijn schoonvader en Marijtje Halingh haar zuster, met Grietje HALINGH geboren te Leiden, dochter van Claes Hallingh en Grietje Barents, later ondertrouw 14-feb-1686 te Leiden, getuigen Johannes Starckenbrug zijn vader, Marijtje Haling haar zuster en Susanna Jans haar bekende, met Johannes Jansz van Starckenbrug, geboren te Leiden, schoenmaker.

Uit dit huwelijk:

9.            Pieter, gedoopt 14-okt-1682 te Leiden (PK), getuigen Teunis Hollebeek en Geertruijd de Mijter, volgt V-c.

10.          Cornelia, gedoopt te Leiden, volgt V-d.

IV-c. Teunis Pietersz HOLLEBEECKE

Zoon van Pieter Claessen van Hollebeeck [III-c] en Sijntge Pieters Matten.

Gehuwd (1) met Willemtje Huigen VAN DER BRUGGE.

Uit dit huwelijk:

1.            Pieter, gedoopt 11-mrt-1681 te Leiden (HK), getuigen Cornelis Hollebeek, Marijtje Jans en Marijtje Willems, volgt V-e.

2.            Josijntje, gedoopt 1-jun-1683 te Leiden (HK), getuigen Jan Huigen van der Brugge en Maartje Jansdr.

3.            Maria, gedoopt 2-jun-1686 te Leiden (HK), getuigen Cornelis Huijgen van der Bruggen en Cornelia Moijman.

 

Ondertrouw (2) 16-aug-1686 te Leiden met Grietje Gerritsdr GLASBERGEN, geboren rond 1656 te Rijnsburg, dochter van Gerrit Claessen Glasbergen en Maertgen Maljaertsdr le Fort, overleden 31-okt-1716 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

4.            Maertje, gedoopt 26-feb-1687 te Leiden, getuige Maria Glasbergen, volgt V-f.

5.            Marijtje, gedoopt 7-mei-1688 te Leiden (PK), getuige Jannetje Gerritsdr.

6.            Eva, gedoopt 19-aug-1691 te Leiden (HK), getuigen Zacharias de Vos en Jannetje Dircks.

7.            Adam, gedoopt 9-mei-1694 te Leiden (HK), getuige Anna van der Vliet, volgt V-g.

8.            Maria, gedoopt 23-okt-1696 te Leiden, getuige Maria Hollebeeck, volgt V-h.

9.            Eva, gedoopt 25-mei-1698 te Leiden (HK), getuige Maria Hollebeeck, volgt V-i.

 

Ondertrouw (3) 4-dec-1716 te Leiden, getuigen Pieter Simons zijn neef, Elisabeth Jans van Ankerna en Adriana van der Graaf haar bekenden, met Grietje VINK, weduwe van Hendrik Hopman.

Uit dit huwelijk:

10.          Pieter, gedoopt 5-jan-1718 te Leiden (PK), getuigen Jan Bijl en Gerritie Cornelisdr.

IV-d. Sara Pietersz HOLLEBEEK

Geboren te Leiden, dochter van Pieter Claessen van Hollebeeck [III-c] en Sijntge Pieters Matten.

Ondertrouw 13-sep-1680 te Leiden, getuigen Jannetje Gilles haar bekende en Willem Barentsz zijn neef, met Jan Hendricksz RIJCKEWAERT (RIJCKAERT), geboren te Leiden, dekenwerker, later ondertrouw (2) 8-mei-1683 te Leiden, getuigen Johannes Coenraedts zijn bekende en Maertge Gerrits haar bekende, met Annetje Jans, geboren te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Josijntje (RIJKWAARD), gedoopt 7-okt-1682 te Leiden, getuigen Teunis Willemsz en Willemtjen Huijbertsdr Hollebeek (VAN DER BRUGGE).

IV-e. Johannes Jansz HOLLEBEECQUE

Gedoopt 5-okt-1645 te Leiden (HK), getuigen Jan Jansz., Nelleken Dirckse en Anneken Ariens, zoon van Jan Tobiasz Hollebeecque [III-e] en Trijntje Jansdr van Hoogeveen, greinwerker, overleden 7-jun-1682 te Leiden.

Gehuwd 22-jan-1668 te Leiden (PK), ondertrouwd 7-jan-1668 (F 32v), getuigen Claes Pietersz Vonck zijn bekende en Neeltge Floren haar moeder, met Dirkje Pietersdr VAN EGMONT, geboren te Leiden, dochter van Pieter Laurensz van Egmond en Neeltje Floren, mogelijk begraven 20/23-feb-1700 te Leiden, gehuwd (2) 2-mei-1683 te Leiden, met Jacob Sanneken, geboren te Leiden, wolspinner.

Uit dit huwelijk:

1.            Jan, gedoopt 18-apr-1668 te Leiden, getuigen Dirck Pietersen van Egmont, Hubert Christiaen, Proyntgen Jans en Jannetge de Steen, volgt V-j.

2.            Trijntje, gedoopt 17-jun-1771 [1671] te Leiden (PK), getuigen Trijntje Vermeulen, Catharina Dirks en Jacob Kloesteringh.

3.            Maria, gedoopt 14-feb-1673 te Leiden (HK), getuigen David Worsele en Maria Pietersdr.

4.            Pieter, gedoopt 15-aug-1675 te Leiden (HK), getuigen Gerrit Cornelisz. en Teuntje Stevens.

5.            Hendrik, gedoopt 23-sep-1677 te Leiden (HK) , getuigen Jan Quaetgras en Maria Hendriks, volgt V-k.

6.            Tobias, gedoopt 4-jan-1680 te Leiden (HK), getuigen Jan Pieters van der Werve en Elisabeth Machielsdr.

7.            Tobias, gedoopt 15-apr-1682 te Leiden (PK), getuigen Jesaias van den Steen, Sytgen Abrahams, Claes Florisz en Mary Aernout.

GENERATIE V

V-a. Johannes Claesz HOLLEBEEK (VAN HOLLEBEECKE)

Gedoopt 5-nov-1662 te Leiden (HK), getuigen Crijntje Jeroens van Noorda en Maria Loijs Sliepsen, zoon van Claes Jansz van Hollebeecque [IV-a] en Catharina Jans van Doelshof, greinwever, overleden vóór 1692.

Ondertrouw 29-sep-1684 te Leiden, getuigen Claes Hollebeeck zijn vader en Trijntge Jans haar moeder, met Magdalena COLET (KOLIJN), gedoopt 28-jan-1660 te Leiden, dochter van Jeremias Coleth (drapier, geboren te Sedan) en Trijntje Jans, later ondertrouw 1-mrt-1692 te Leiden (met 1 kind), getuigen Barent Stoffelsz zijn bekende, Geertruij Hollebeeck haar schoonmoeder en Trijnt Jans haar moeder, met Gerrit Cornelisz, weduwnaar van Elsge Gerrits.

Uit dit huwelijk:

1.            Claes, gedoopt 27-dec-1685 te Leiden (HK), getuigen Claes Hollebeek, Jeremias Colet, Geertruijt Muijters en Trijntgen Jans.

2.            Jeremias, gedoopt 10-aug-1687 te Leiden, getuigen Johannes Colet, Deborah Colet en Pieternelle Hollebeek.

3.            Jeremias, gedoopt 1-dec-1688 te Leiden, getuigen Johannes van der Swelling, Jannetje Hollebeek en Lena Heugelenberg.

V-b. Jannetje HOLLEBEEK

Gedoopt 17-apr-1667 te Leiden, getuigen Arien Cornelissen van den Bergh, Hendrickgen Joosten en Hester Daniels, dochter van Claes Jansz van Hollebeecque [IV-a] en Elyzabeth Michielsdr, overleden 20-dec-1744 te Leiden.

Gehuwd (1) 30-apr-1690 te Leiden, ondertrouw 16-apr-1690 aldaar, getuigen Geertruij Hollebeeck (Muijters) haar moeder en Jacob Cock zijn broeder, met Wilhelmus COCK (KOECK, KOCK, KOK), geboren 1660 te Ketwegh, lakenwever, overleden 23-aug-1720 te Leiden, eerder ondertrouw 19-okt-1686 te Leiden, getuigen Engelbert Kok zijn broeder en Marta Pieters haar bekende, met Grietje Philips, geboren te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Joannes, gedoopt 3-feb-1692 te Leiden (LK), getuigen Klaas Hollebeek, Joannes Broekkerhof en Anna Hollebeek.

2.            Klaas, gedoopt 21-sep-1694 te Leiden (HK), getuigen Engel Bartelsz en Elisabeth Karelsdr.

3.            Elsje, gedoopt 27-jan-1697 te Leiden (HK), getuigen Gijsbert Langepee en Pieternelletje Hollebeeck.

4.            Daniël, gedoopt 5-feb-1698 te Leiden (PK), getuigen Daniël Hollebeek en Maria Hollebeek.

5.            Geertruijd, gedoopt 19-feb-1699 te Leiden (HK), getuigen Daniël Hollebeek en Maria Hollebeek.

6.            Daniël, gedoopt 26-mei-1702 te Leiden (PK), getuigen Gijsbert Langepee en Stijntje Haack.

7.            Jannetje, gedoopt 6-jan-1704 te Leiden (LK), getuigen Bastiaan Aldertsz en Maria Hollebeek.

8.            Elizabeth, gedoopt 24-sep-1705 te Leiden (HK), getuigen Abraham de Groot en Anna Joosten.

9.            Gerrit, gedoopt 8-mei-1707 te Leiden, getuigen Gerrit Westerhout en Catarina te Bekkens.

10.          Abram, gedoopt 25-okt-1708 te Leiden (HK), getuigen Abram de Groot en Annetje de Groot.

11.          Elsje, gedoopt 16-mrt-1710 te Leiden (HK), getuigen Gijsbert Langepee en Stijntje Haaks.

 

Ondertrouw (2) 31-jan-1727 te Leiden, getuigen Pieter Versbinder zijn zoon, Stijntje (P)aak haar snaer en Cornelia van der Zijde haar bekende, met Matthijs VERSBINDER, weduwnaar van Rebecca Brabander.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

V-c. Pieter HOLLEBEEK

Gedoopt 14-okt-1682 te Leiden (PK), getuigen Teunis Hollebeek en Geertruijd de Mijter, zoon van Cornelis Pietersz Hollebeeck [IV-b] en Grietje Halingh, schoenmakersknecht.

Ondertrouw (1) 22-4-1707 te Leiden, getuigen Johannes van Starckenbrugge zijn schoonvader en Catharina van der Maas haar goede bekende, met Johanna VAN DER WERFF, geboren te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Cornelis, gedoopt 1-nov-1708 te Leiden (HK), getuigen Joannes van Starckenbrug en Grietje Haling.

 

Ondertrouw (2) 1-feb-1709 te Leiden, getuigen Johannes Starckenbrugge zijn schoonvader en Marijtge van Ondertooren haar goede bekende en Catharina Deckers haar goede bekende, met Marijtje SOETE (SOETERT), geboren te Papendrecht, weduwe van Johannes Claas.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

V-d. Cornelia Maria HOLLEBEEK

Gedoopt 8-aug-1683 te Leiden, dochter van Cornelis Pietersz Hollebeeck [IV-b] en Grietje Halingh.

Ondertrouw (1) 4-dec-1705 te Leiden, getuigen Jan Jansz zijn broeder en Grietje Halingh haar moeder, met Noé JANSZ, eerder ondertrouw 25-sep-1704 te Leiden, getuigen Jan Jansz zijn broeder, Maartge Vermij haar nicht en Geertge Cornelis haar nicht, met Cornelia van der Eyck, weduwe van Pieter van 't Hoff, daarvoor gehuwd met Sara Pieters.

Uit dit huwelijk is blijkens de volgende ondertrouwacte in 1708 één kind aanwezig.

 

Ondertrouw (2) 15-jun-1708 te Leiden, getuigen Claes Starrevelt zijn zwager, Maria Passchiers haar aanbehuwde moeder en Grietge Halingh haar moeder, met Gerrit VAN DER VELEUW (VELOU, VELIP), geboren te Rotterdam, verversknecht, eerder ondertrouw 5-mei-1685 te Leiden, getuigen Evert Claesz Wou zijn oom en Marijtge Pieters haar bekende, met Angenietge van der Waerde, geboren te Leyden.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Ondertrouw (3) 30-mei-1710 te Leiden, getuigen Bartholomeus van Saalen zijn broeder, Grietge Halingh haar moeder en Catarina Halinghs haar tante, met Jan VAN SAALEN (GONSAAL, GONZAAL), geboren te Sedan, droogscheerder.

Uit dit huwelijk:

1.            Margaretha, gedoopt 18-mrt-1711 te Leiden, getuige Pieter Hollebeek, overleden 8-feb-1798 te Leiden, ondertrouw 15-aug-1737 te Leiden met haar stiefbroer Dionijs NIHOT (NIHODT), gedoopt 17-feb-1715 te Leiden, zoon van Caspar Nihot en Johanna Wolteringh, broodbakker, begraven 20-sep-1790 te Leiden.

2.            Daniel, gedoopt 25-aug-1712 te Leiden (HK), getuigen Marijtje Soute en Jan Starkenbrug.

 

Ondertrouw (4) 3-apr-1749 te Leiden, getuigen Denijs Nihot zijn broeder, Maria Gonsaal haar dochter en Lijsbet Starkenbrug haar snaar (stiefzuster), met Casper NIHOT, gedoopt 23-jul-1684, zoon van Denijs Niod en Aaltje Kaspers Jonkhals, eerder ondertrouw 10-apr-1722 te Leiden, met Maria van Beijeren, gedoopt 8-okt-1693 te Leiden, dochter van Huijbert van Beijeren en Elisabeth van IJsseldijk, begraven feb-1747 te Leiden, daarvoor ondertrouw 13-apr-1714 te Leiden, met Johanna Wolteringh, geboren te Breda, begraven mei-1721 te Leiden.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Ondertrouw (5) 6-aug-1751 te Leiden, getuigen Nicolaas van Deventer zijn schoonzoon en Margareta Gonsaal haar dochter en en Lijsbet Starkenbrug haar suster van halven bedde, met Abraham Teunisz VAN DER VORST, eerder ondertrouw 15-apr-1707 te Leiden, getuigen Hermanus Mugge zijn zwager en Grietje Jans van Murmer haar meui, met Grietje van Murmer (Worme), geboren te Amsterdam, daarvoor ondertrouw 6-feb-1699 te Leiden, met Marijtje Egberts van der Horn, geboren en wonende te Tamen aen Uythoorn.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

V-e. Pieter HOLLEBEECKE

Gedoopt 11-mrt-1681 te Leiden (HK), getuigen Cornelis Hollebeek, Marijtje Jans en Marijtje Willems, zoon van Teunis Pietersz Hollebeecke [IV-c] en Willemtje Huigen van der Brugge, twijnder.

Gehuwd (1) 31-aug-1709 te Leiden, ondertrouw 16-aug-1709 te Leiden, getuigen Theunis Hollebeeck zijn vader en Marijtge Huijberts haar tante, met Marijtje HUIJBERTS, geboren te Ophoven (Luik).

Uit dit huwelijk:

1.            Huigh, gedoopt 13-mei-1710 te Leiden (HK), zoon van Pieter Hollebeek en Marijtje Huigen, getuigen Cornelis van der Brugge en Cornelia van der Brugge.

2.            Petrus, gedoopt 30-jun-1712 te Leiden (RK, De Zon), getuigen Joannes van Hoove en Margareta Jans.

 

Ondertrouw (2) 21-sep-1714 te Leiden, getuigen Theunis Hollebeeck zijn vader en Anna van den Bergh haar zuster van halven bedde, met Adriana SMITH, geboren rond 1667 te Leiden (RK), overleden 29-mrt-1747 aldaar.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

V-f. Maartje HOLLEBEEK

Gedoopt 26-feb-1687 te Leiden, getuige Maria Glasbergen, dochter van Teunis Pietersz Hollebeecke [IV-c] en Grietje Gerritsdr Glasbergen, overleden 31-okt-1716.

Ondertrouw 18-sep-1705 te Leiden, getuigen Hendrik Hollebeek zijn bekende en Dirckge Pieters haar bekende, met Anthonie Gerritszn HONCOOP, jongeman van ‘s-Hertogenbosch, zoon van Gerrit Gerritzn Honcop en Geertruid Jansdr van Dam, schoenmakersknecht, overleden 30-mei-1733, later ondertrouw 29-sep-1719 te Leiden, met Rachel van der Kemel, weduwe van Arend Feusenhove.

Uit dit huwelijk:

1.            Dirkje, gedoopt 6-jun-1706 te Leiden (HK), getuigen Hendrik Hollebeek, Barbara Gerretse en Saendrina Gerretse.

2.            Gerrit, gedoopt 24-jan-1708 te Leiden, getuigen Jacobus Polet en Maertie Honkoop.

3.            Jan, gedoopt 6-apr-1710 te Leiden, getuigen Louis Honkop en Zara van der Voorde.

4.            Gerrit, gedoopt 28-sep-1713 te Leiden, getuigen Arent Gilleman en Cornelia Willis.

5.            Jan, gedoopt 8-sep-1715 te Leiden, getuigen Hendrik Hollebeek en Marijtie Lammerts.

V-g. Adam HOLLEBEECKE

Gedoopt 9-mei-1694 te Leiden (HK), zoon van Teunis Pietersz Hollebeecke [IV-c] en Grietje Gerritsdr Glasbergen, getuige Anna van der Vliet, overleden vóór 1748.

Ondertrouw 18-feb-1718 te Leiden, getuigen Theunis Hollebeek zijn vader en Marijtje Vercruijsze haar bekende, met Elisabeth Jacobs VAN DER SWART, geboren te Katwijk aan den Rijn.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Adam maakte twee reizen voor de VOC naar Oostindië. Hij vertrok 29-okt-1728 als metselaar met het schip Borssele voor de kamer Zeeland naar Batavia en kwam daar aan op 19-mei-1729. Hij werd gerepatrieerd met de Adrichem in 1733.

Op 16-okt-1733 maakten Adam en Elisabeth hun testament op bij notaris Hendrik Isacq Kreet, net voordat Adam op 28-okt-1733 als soldaat voor de Kamer Delft met de Adrichem terugkeerde naar Batavia en daar aankwam op 20-jun-1734. In 1741 werd hij gerepatrieerd met het schip De Watervliet.

Op 29-nov-1736 wordt in een akte over Elisabeth vermeld dat zij " is van goed gedrag, doch kan zelf niet in haar onderhoud voorzien".

V-h. Maria HOLLEBEEK

Gedoopt 23-okt-1696 te Leiden, getuige Maria Hollebeeck, dochter van Teunis Pietersz Hollebeecke [IV-c] en Grietje Gerritsdr Glasbergen.

Ondertrouw (1) 27-jul-1719 te Leiden, getuigen Eva Hollebeeck haar suster en Jacc Segaar sijn swager, met Job HEYCOOP, gedoopt 10-apr-1672 te Leiden, zoon van Allert Heijkoop en Annetje Gerrits Haverkamp, weduwnaar van Catarijn Kiecke, gehuwd 28-apr-1695 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Hendrik, gedoopt 24-jul-1720 te Leiden, getuigen Claas Tilburg en Marijtie Vergijn.

2.            Maria, gedoopt 17-aug-1721 te Leiden, getuigen Claas Tilburg en Marij Vergijn.

3.            Johanna, gedoopt 27-jan-1724 te Leiden, getuigen Klas Tilburg en Johanna Tilborg.

4.            Job, gedoopt 2-jul-1726 te Leiden, getuigen Jan Segaar en Pietertie van Leeuwen.

5.            Grietje, gedoopt 18-dec-1727 te Leiden, getuigen Jan Segaar en Pietertie Weck.

 

Gehuwd (2) 5-aug-1736 te Leiden, getuigen Gijsje de Graeff haar goede bekende, Judith Voglesangh haar goede bekende en Johannes (Nijenhuis) sijn swager, met Daniël STARKENBURG (STARKENBRUG), geboren 12-nov-1684 te Leiden, zoon van Daniel Jansz van Starckenburgh en Margrieta Brouwers, lintwever, eerder gehuwd 20-mei-1708 te Leiden, met Maria de Bije.

Uit dit huwelijk:

6.            Grietje, gedoopt 19-jul-1733 te Leiden (HK), getuigen Karel Rijnhart en Grietje van Wolde.

7.            Daniël, gedoopt 13-aug-1737 te Leiden (HK), getuige Abigael Starkenbrugge.

8.            Daniël , gedoopt 29-mrt-1740 te Leiden (HK), getuige Anna Bijweg.

V-i. Eva HOLLEBEEK

Gedoopt 25-mei-1698 te Leiden (HK), getuige Maria Hollebeeck, dochter van Teunis Pietersz Hollebeecke [IV-c] en Grietje Gerritsdr Glasbergen.

Ondertrouw 17-dec-1717 te Leiden, getuigen Theunis Hollebeeck haar vader en Willem Hendriks van Willemstad zijn zwager, met Jacobus Pieterse GINJOOL, geboren te Leiden, zoon van Pieter Carelsz Ginjool en Hendrikje Jans de Vogel, droogscheerder.

Uit dit huwelijk:

1.            Pieter, gedoopt 16-jun-1718 te Leiden (HK), getuigen Pieter Karelse en Hendrikje Jans, zoon van Jakobus Pieterse en Eva Hollebeek.

 

Jacobus Gingiool vertrok op 4-mei-1719 als matroos met het schip Stadhuis van Delft in dienst van de Kamer Delft naar Batavia. Het schip kwam op 1-sep in Kaap de Goede Hoop aan en Jacob overleed aldaar een week later op 9-sep.

Zijn maandbrief noemt als begunstigde zijn vrouw Eva Hollibzeck.

V-j. Jan (Johannes) HOLLEBEEK

Gedoopt 18-apr-1668 te Leiden, getuigen Dirck Pietersen van Egmont, Hubert Christiaen, Proyntgen Jans en Jannetge de Steen, zoon van Johannes Jansz Hollebeecque [IV-e] en Dirkje Pietersdr van Egmont, dekenwerker, overleden vóór 1710.

Ondertrouw 4-aug-1691 te Leiden, getuigen Arent Arentsen zijn bekende en Aaffje van den Berg haar zuster, met Cornelia VAN DEN BERG, gedoopt 28-okt-1667 te Leiden, getuigen Jacob Arentsz van Sonnevelt en Marij Antoni, dochter van Gerrit Cornelisz (van der Bergh, van den Berch) en Sara Chaerlsdr van den Bogaert, later ondertrouw 15-feb-1710 te Leiden (met 3 kinderen), getuigen Isaak Siakleu zijn vader, Marijtje Lamberts haar bekende en Marijtje van Sonnevelt haar bekende, met Jacobus Siakleu, geboren te Leyden, lakenwerker.

Uit dit huwelijk:

1.            Jan, gedoopt 24-feb-1693 te Leiden (HK), getuigen Marcelis Theunis, Dirckje Egmont en Aafje van den Bergh.

2.            Gerrit, gedoopt 1-jan-1696 te Leiden (HK), getuigen Nanning Eliasz en Jannetje van der Berg (oom en tante), volgt VI-a.

3.            Sara, gedoopt 7-jul-1697 te Leiden, getuigen Johannes Kerck, Claesje Loeveenie en Maritje van Sonnevelt.

4.            Gerrarth, gedoopt 21-jan-1699 te Leiden (MK), getuigen Jan Sij, Maria van Sonneveldt en Anna Braack.

5.            Henrick, gedoopt 21-aug-1701 te Leiden (MK), getuigen Henrick van den Bergh, Aeltie van den Bergh en Marijtie Hollebeeck.

6.            Dirck, gedoopt 20-nov-1704 te Leiden (HK), getuigen Marcelis Teusen, Jannetje van den Berg en Marijtje Derwijns.

V-k. Hendrik HOLLEBEEK

Gedoopt 23-sep-1677 te Leiden (HK) , getuigen Jan Quaetgras en Maria Hendriks, zoon van Johannes Jansz Hollebeecque [IV-e] en Dirkje Pietersdr van Egmont, droogscheerder, begraven 8-feb-1738 te Leiden.

Gehuwd (1) 18-okt-1705 te Leiden (PK), ondertrouw 2-okt-1705, getuigen Philips van der Rhee zijn goede bekende en Marijtje van Sonneveld haar goede bekende, met Marijtje Lammerts MEESE, gedoopt 3-okt-1682 te Leiden, dochter van Lammert Meesz en Mary Hendriksdr van den Bergh.

Uit dit huwelijk:

1.            Jan, gedoopt 21-jul-1706 te Leiden (HK), getuigen Weijnard Goedaart en Teuntje van Velsen.

2.            Marijtje, gedoopt 19-jan-1708 te Leiden (HK), moeder Marijtje Meese, getuigen Lammerd Meese en Heindrina van der Schot.

3.            Jan, gedoopt 1-mei-1709 te Leiden (PK), getuigen Cornelis van der Schot en Cornelia Lamberts.

4.            Jan, gedoopt 24-mei-1711 te Leiden (MK), getuigen Ernst Groeneveld en Hendrina Lamberts.

5.            Jan, gedoopt 19-mrt-1713 te Leiden (MK), getuigen Wijaert Godart en Teuntie van Felse, volgt VI-b.

6.            Lammert, gedoopt 29-jan-1716 te Leiden (MK), getuigen Jan Vennekool en Marijtie Vennekool, volgt VI-c.

7.            Willem, gedoopt 27-nov-1718 te Leiden (MK), getuigen Willem Liefvelt en Kornelia Lemmen, volgt VI-d.

 

Gehuwd (2) 3-mrt-1726 te Leiden, ondertrouw 16-feb-1726, getuigen Paulus Sannekers sijn broeder van halve bedde en Maria Allaar en Susanna Pitit haar bekenden, met Dirckje PICKÉ weduwe van Jan Laurentius.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Gehuwd (3) 19-okt-1732 te Leiden, ondertrouw 4-okt-1732, getuigen Paulus Hollebeek zijn broeder en Jannetje Lange haar schoondochter, met Jannetje Willemse VAN DER WALLE, weduwe van Harmen Cornelisz.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

GENERATIE VI

VI-a. Gerrit HOLLEBEEK

Gedoopt 1-jan-1696 te Leiden, getuigen Nanning Eliasz en Jannetje van der Berg (oom en tante), zoon van Jan Hollebeek [V-j] en Cornelia van den Berg, soldaat in de compagnie van de heer luijtenant colonel Dibbets (1720).

Gehuwd 19-jan-1721 te Schoonhoven, ondertrouw 20-dec-1720 aldaar, met Geertruij Jansse VAN DER STAPPEN, geboren 15-feb-1699 te Schoonhoven, dochter van Jan Fransze van der Stappe en Jannigje Willemse Visscher, overleden 2-jun-1735 te Schoonhoven.

Uit dit huwelijk:

1.            Cornelia, gedoopt 25-feb-1721 te Schoonhoven.

2.            Johannis, gedoopt 7-apr-1722 te Schoonhoven.

3.            Catharina, gedoopt 22-dec-1723 te Bergen op Zoom, getuigen Frans Dimmer en Catharina Outvaders.

4.            Sara, gedoopt 28-sep-1725 te Heusden.

5.            Cornelis, gedoopt 7-nov-1727 te Heusden.

6.            Hartogh, gedoopt 28-jul-1730 te Kampen.

7.            Lijsje, gedoopt 9-dec-1731 te Schoonhoven, volgt VII-a.

VI-b. Jan HOLLEBEEK

Gedoopt 19-mrt-1713 te Leiden (MK), zoon van Hendrik Hollebeek [V-k] en Maria Mesen, getuigen Wijaert Godart en Teuntie van Felse, kleermaker.

Ondertrouw (1) 2-aug-1737 te Leiden, getuigen Hendrik Hollebeek zijn vader en Geertruijt van Lenderop haar goede bekende, met Maria (Marijtje) KOPS, geboren te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1.            Hendrik, gedoopt 14-nov-1737 te Leiden (HK), getuigen Hendrik Hollebeek en Jannetje Wilmers.

2.            Maria, gedoopt 31-mei-1739 te Leiden (HK), getuige Elisabeth Kops.

 

Ondertrouw (2) 30-okt-1739 te Leiden (met 1 kind), getuigen Willem Hollebeek zijn broeder en Hendrikje Jans haer moeder, met Sara KORET (CARET, KARET), geboren te Leiden, dochter van Abraham Koret en Hendrikje Jans.

Uit dit huwelijk:

3.            Hendrikje, gedoopt 9-nov-1740 te Leiden (PK), getuigen Jan Pot en Grietje Hamerse, volgt VII-b.

4.            Catharina, gedoopt 6-dec-1742 te Leiden (HK), getuigen Matthijs de Vink en Catharina van der Velden.

VI-c. Lammert HOLLEBEEK

Gedoopt 29-jan-1716 te Leiden (MK), getuigen Jan Vennekool en Marijtie Vennekool, zoon van Hendrik Hollebeek [V-k] en Marijtje Lammerts Meese, timmermansknecht, begraven 14/21-dec-1765 te Leiden (PB).

Ondertrouw 17-nov-1740 te Leiden, getuigen Jan Hollebeek zijn broeder en Celia Cornieh haar moeder, met Hendrina DE SWART, gedoopt 12-feb-1722 te Leiden (PK), dochter van Huybert Swart en Selia Corné, begraven 24-sep-1796 te Leiden (PK).

Uit dit huwelijk:

1.            Marijtje, gedoopt 8-mrt-1741 te Leiden (PK), getuigen Willem Hollebeek en Marijtje van den Berg.

2.            Maria, gedoopt 3-jan-1743 te Leiden (HK), getuige Cilia Kornie, volgt VII-c.

3.            Huybert, gedoopt 13-aug-1744 te Leiden (HK), getuige Cilia Cornie.

4.            Hendrik, gedoopt 3-apr-1746 te Leiden (HK), getuige Celia de Zwart.

5.            Lambert, gedoopt 28-jul-1748 te Leiden (HK), getuige Celia Cornie.

6.            Johannes, gedoopt 29-apr-1750 te Leiden (PK), getuige Selia Korni.

7.            Elisabeth, gedoopt 28-okt-1751 te Leiden (HK), getuige Selia Kornij, volgt VII-d.

8.            Hendrijntje (Hendrina), gedoopt 22-aug-1753 te Leiden (PK), getuige Seelia Kornie, overleden 24-dec-1829 te Leiden, begraven tweede klasse op begraafplaats Groenesteeg graf nr 063, gehuwd 23-nov-1805 te Leiden, ondertrouw 1-nov-aldaar, getuigen Abraham Arkeveld zijn broeder te Rijnsburg en Maria Moree haar nicht aan de Hogelandse kerk, gehuwd 16-nov-1805 te Delft, ondertrouw 2-nov-1805 aldaar, met Jacobus ARKEVELD, geboren te Leiden, zoon van Abraham Arkeveld en Jannetje van Erkel, blikslagersknecht, blikslager, overleden 19-jul-1818 te Leiden.

9.            Anna, gedoopt 13-jan-1756 te Leiden (HK), getuige Zelia Korni, volgt VII-e.

10.          Johannes, gedoopt 28-jan-1759 te Leiden (PK), getuigen Johannes de Zwart en Magdalena van Leeuwen.

11.          Jannetje, gedoopt 7-jan-1762 te Leiden (HK), getuigen Johannes de Zwart en Johanna de Zwart, volgt VII-f.

VI-d. Willem HOLLEBEEK

Gedoopt 27-nov-1718 te Leiden (MK), getuigen Willem Liefvelt en Kornelia Lemmen, zoon van Hendrik Hollebeek [V-k] en Marijtje Lammerts Meese, timmermansknecht.

Ondertrouw 26-jan-1742 te Leiden, getuigen Jan Hollebeek zijn broeder en Susanna t Hooft haar moeder, met Marijtje VAN DEN BERGH, geboren te Leiden, dochter van Hendrik Jansz van den Bergh en Susanna ’t Hooft, overleden 9-nov-1771 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Bregje, gedoopt 14-mei-1742 te Leiden (HK), getuige Bregje van der Klauw, volgt VII-g.

2.            Hendrik, gedoopt 19-apr-1744 te Leiden (MK), getuigen Laurens Dekker en Susanna van den Berg.

3.            Willem, gedoopt 2-mrt-1746 te Leiden (PK), getuigen Isak Kolderman en Anna Egmont, volgt VII-h.

4.            Joannes, gedoopt 17-jul-1748 te Leiden (HK), getuigen Pieter Ligtvoet en Marijtje van den Brink.

5.            Susanna, gedoopt 1-feb-1750 te Leiden (HK), getuigen Laurens Dekker en Susanna van den Berg.

6.            Marijtje, gedoopt 27-apr-1751 te Leiden (HK), getuigen Laurens Dekker en Susanna van den Berg.

7.            Hendrik, gedoopt 11-mei-1753 te Leiden, getuige Susanna van den Berg, volgt VII-i.

8.            Lourens, gedoopt 2-sep-1755 te Leiden (HK), getuigen Lourens Decker en Susanna van den Berg.

9.            Maria, gedoopt 1-dec-1756 te Leiden (MK), getuigen Lourens Decker en Susanna van den Berg.

10.          Maria, gedoopt 4-mei-1758 te Leiden (MK), getuige Anna Egmont.

11.          Jan, gedoopt 21-aug-1760 te Leiden (HK), getuige Bregje Hollebeek.

GENERATIE VII

VII-a. Lijsje HOLLEBEEK

Gedoopt 9-dec-1731 te Schoonhoven, dochter van Gerrit Hollebeek [VI-a] en Geertruij Jansse van der Stappen, overleden in het stedelijk gasthuis te Rotterdam, begraven 30-okt-1771 aldaar.

Gehuwd 30-mei-1766 te Rotterdam, ondertrouw 27-apr-1766 aldaar, met Johannes DEKKERS, jongeman van Beest, woonplaats buiten De Schiedamsche Poort, overleden vóór 30-okt-1771.

Uit dit huwelijk:

1.         Geertruij, gedoopt 20-nov-1768 te Rotterdam, getuige Lijsje van Wieringen.

VII-b. Hendrikje (Hendrika) HOLLEBEEK

Gedoopt 9-nov-1740 te Leiden (PK), getuigen Jan Pot en Grietje Hamerse, dochter van Jan Hollebeek [VI-b] en Sara Koret, uitdraagster, overleden 6-jul-1813 te Leiden, begraven 12-jul-1813 aldaar.

Ondertrouw (1) 3-mei-1765 te Leiden, getuigen Elisabeth de Robijn haar moey en Grietke Chaudron zijn moeder, met Abraham DOZY (DOSIE), geboren 9-okt-1736 te Leiden, zoon van Abraham Dozij en Grietje Chaudron, lakenwerker, begraven tussen 27-dec-1777 en 3-jan-1778 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Margrieta Hendrica, gedoopt 14-sep-1766 te Leiden, getuigen Willem Jonas Bijsterveld en Grietje Sjodron, overleden 29-aug-1825 te Leiden in het Minnehuis, gehuwd met Jan ZWAAN, geboren rond 1761.

2.            Abraham, gedoopt 28-jan-1768 te Leiden, getuigen Jacob Kromwijk en Jannetje van der Voet.

3.            Abram, gedoopt 19-jul-1769 te Leiden, getuigen Isaac van den Berg en Marijtje Pollee.

4.            Sara, gedoopt 10-feb-1771 te Leiden, getuigen Willem Jonas Bijsterveld en Grietje Coudron.

5.            Hendrikje, gedoopt 16-feb-1772 te Leiden, getuigen Joost van Putten en Grietje Coudron.

6.            Heijnderijntje, gedoopt 14-dec-1773 te Leiden, getuigen Joost van Putten en Grietje Coudron.

7.            Hendrikje, gedoopt 7-feb-1775 te Leiden, getuigen Joost van Putten en Grietie Coudron.

8.            Abram, gedoopt 25-mei-1777 te Leiden, getuigen Jan van der Putten en Grietge Coudron.

 

Ondertrouw (2) 10-jul-1778 te Leiden, getuigen Marguerita Chaudron haar schoonmoeder en Heijndrina Swart haar moey en Lucas Jongbloed zijn broeder, met Matthijs JONGBLOED, geboren te Leiden, baaywerker.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Gehuwd (3) 15-sep-1782 te Leiden, ondertrouw 30-aug-1782 aldaar, getuigen Hendrina de Swart haar moey en Lucas Jongbloed haar aanbehuwde broeder en Pieter Leeflang zijn broeder, met Willem LEEFLANG, gedoopt 17-jul-1742 te Leiden, zoon van Pieter Leeflang en Antonia van de Broek, vachteblotersknecht, weduwnaar van Neeltje van Dijk met 5 kinderen, overleden 26-okt-1802 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

9.            Jan, gedoopt 10-feb-1784 te Leiden, getuigen Jan van der Kolk en Wijntje van der Kolk, rokjeswever, gehuwd 16-jun-1804 te Leiden, ondertrouw 1-jun-1804 aldaar, getuigen Heyndereyntje Hollebeek zijn [aanbehuwd] moeder en Lena Dorsman haar moeder, met Johanna VERMAAS, geboren te Leyden.

VII-c. Maria HOLLEBEEK

Gedoopt 3-jan-1743 te Leiden (HK), getuige Cilia Kornie, dochter van Lammert Hollebeek [VI-c] en Hendrina de Swart, begraven 10/17-dec-1803 te Leiden.

Gehuwd 12-mei-1765 te Leiden (PK), ondertrouw 26-apr-1765 aldaar, getuigen Hendrina de Swart haar moeder en Paulus Veeffkind zijn vader, met Passchier VEEFKIND, gedoopt 1-jan-1742 te Leiden (LK), zoon van Paulus Passchierszn Veefkind en Maria Macko, lakenwerker, begraven 14/21-apr-1787 te Leiden (PK).

Uit dit huwelijk:

1.            Paulus, gedoopt 21-aug-1766 te Leiden (HK), getuigen Paulus Feeffkint en Maria Makko, overleden 1804.

2.            Lammert, geboren en overleden 1768.

3.            Lambert, gedoopt 29-jan-1769 te Leiden (HK), getuige Maria Makko, gehuwd 1-aug-1807 te Leiden, met Elisabeth DE KORT, weduwe van Hendrik van Huel Chevale.

4.            Passchier, gedoopt 29-dec-1771 te Leiden (HK), getuige Henderijntje de Zwart.

5.            Johannes, gedoopt 28-mrt-1773 te Leiden (HK), getuige Henderijntje de Zwart, timmermansknecht, timmerman, overleden 21-mei-1813 te Leiden, gehuwd (1) 9-jun-1794 te Leiden, met Jacoba DE BRUIJN, gedoopt 12-aug-1770 te Leiden, gehuwd (2) 31-okt-1807 te Leiden (Sch), ondertrouw 15-okt-1807 aldaar, getuigen Lambertus Veefkind zijn broeder, Elisabeth Beoch haar moeder en Johanna Maria Anslijn haar bekende, met Elisabeth VREUGDENBURG, eerder gehuwd 11-5-1799 te Leiden (Sch), ondertrouw 26-4-1799 aldaar, getuigen Jan Koole zijn vader en Elisabeth Biag haar moeder, met Hendrik Koole, geboren te Leyden, drukkersknecht.     

6.            Maria, gedoopt 23-apr-1775 te Leiden (HK), getuige Heinderijntje de Swart, gehuwd 12-apr-1795 te Leiden, met Hermanus VAN DER WAART, gedoopt 5-jan-1769 te Leiden, zoon van Jan Jacobszn van der Waart (boerenknecht) en Catharina Van Leeuwen.

7.            Heijndrijntje, gedoopt 25-feb-1777 te Leiden (MK), getuige Heijndrijntje Hollebeek, gehuwd 26-mei-1798 te Leiden, met Maarten VAN DIJK, geboren 1773 te Leiden, zoon van Johannes van Dijk en Leentje Verhoorn.

8.            Hendrik, gedoopt 12-mei-1779 te Leiden (PK), getuige Hendrijntje de Zwart, comptoirbediende, manufactuurverver, koopman, overleden 28-nov-1848 te Leiden, ondertrouw 24-apr-1800 te Leiden, met Johanna Maria ANSLIJN, gedoopt 12-nov-1780 te Leiden, dochter van Nicolaas Anselijn en Elisabeth Bols, overleden 1835.

9.            Elizabeth, gedoopt 8-nov-1781 te Leiden (HK).

VII-d. Anna HOLLEBEEK

Gedoopt 13-jan-1756 te Leiden (HK), getuige Zelia Korni, dochter van Lammert Hollebeek [VI-c] en Hendrina de Swart.

Ondertrouw 25-apr-1787 te Leiden, getuigen Abraham Picaer zijn vader en Hendrina Swart haar moeder, met Hendrik PICAER, kabinetwerkersknecht, geboren te Leiden, zoon van Abraham Picaer, wonend in de Haarlemstraat, gehuwd (2) 29-sep-1798 te Leiden, ondertrouw 14-sep-1798 aldaar, getuigen Teuntje Ranselaar zijn moeder en Pieter van Sonsbeek haar broer en Anna van den Burg haar aanbehuwd moeder, met Hillegonda van Sonsbeek.

Uit dit huwelijk:

1.            Abram, gedoopt 4-jun-1788 te Leiden, getuigen Abram Pikaar en Teuntje Ranselaar.

2.            Hendrijntje, gedoopt 26-dec-1789 te Leiden, getuige Hendrijntje de Zwart.

3.            Teuntje, gedoopt 16-jan-1791 te Leiden, getuigen Abram Pikaar en Teuntje Ranselaar, gehuwd 3-nov-1819 te Den Haag, met Johannes BOURDON, 25 jaar oud, geboren te Voorburg, zoon van Henry Bourdon en Johanna de Meijer.

4.            Joanna Maria, gedoopt 18-nov-1792 te Leiden, getuigen Abram Pikaar en Teuntje Ranselaar.

5.            Hendrik, gedoopt 24-mei-1795 te Leiden, geuige Teuntje Ranselaar wed. A. Pikaar.

VII-e. Elisabeth HOLLEBEEK

Gedoopt 28-okt-1751 te Leiden (HK), getuige Selia Kornij, dochter van Lammert Hollebeek [VI-c] en Hendrina de Swart, begraven tussen 16 en 23-feb-1788.

Ondertrouw 12-mei-1780 te Leiden, getuigen get Jacobus van der Kaa zijn vader en Heijnderijn de Swart haar moeder, met Johannes VAN DER KAA, gedoopt 2-dec-1753 te Leiden (PK), getuigen Johannes Hendriks Welleman en Sophia Genel, zoon van Jakobus van der Kaa en Magdalena Welleman, timmermansknegt, later ondertrouw 27-jun-1788 te Leiden, getuigen Hendrina Swart zijn behuwdmoeder en Tieleman de Wit haar vader, met Jannetje de Wit, geboren te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Johanna, gedoopt 19-nov-1780 te Leiden (PK), getuigen Jacobus van der Kaa en Johanna Rihelj.

2.            Jacobus, gedoopt 9-okt-1783 te Leiden (HK), getuigen Jacobus van der Kaa en Johanna Reveljo.

3.            Elisabeth, gedoopt 9-okt-1785 te Leiden (HK), getuige Henderina Hollebeek.

4.            Elisabeth, gedoopt 17-feb-1788 te Leiden (HK), getuige Heinderijna Hollebeek.

VII-f. Jannetje HOLLEBEEK

Gedoopt 7-jan-1762 te Leiden (HK), getuigen Johannes de Zwart en Johanna de Zwart, dochter van Lammert Hollebeek [VI-c] en Hendrina de Swart, winkelierster, overleden 7-mei-1830 te Leiden, begraven tweede klasse op begraafplaats Groenesteeg graf nr 063.

Gehuwd 23-okt-1783 te Leiden, getuigen Hendrina Swart haar moeder en Isaack Landa zijn vader, met Johannes LANDA, gedoopt 24-aug-1764 te Leiden, zoon van Isaac Landa en Catharina van Koot, overleden 22-nov-1816 te Leiden, uitdrager.

Uit dit huwelijk:

1.            Isaak, gedoopt 22-apr-1784 te Leiden.

2.            Hendrina, gedoopt 3-jul-1785 te Leiden, gehuwd 3-mei-1806 te Leiden, ondertrouw 18-apr-1806 aldaar, getuigen Reynier Broekkerke zijn oom en voogd en Jannetje Hollebeek haar moeder, met Reynier DE GRAAFF, geboren te Leyden, timmermansknecht.

3.            Jan, gedoopt 17-sep-1786 te Leiden, gehuwd 25-apr-1816 te Leiden, met Sara Catharina DOUW, geboren rond 1784 te Amsterdam, dochter van Abraham Ambrozius Douw en Annaatje Haasma, weduwe van Geerhard Cats.

4.            Isaak, gedoopt 18-jun-1788 te Leiden.

5.            Jannetje, gedoopt 15-nov-1789 te Leiden.

6.            Lambertus, gedoopt 26-dec-1790 te Leiden, overleden 3-mrt-1841 te Bergen op Zoom, gehuwd 27-okt-1820 te Bergen op Zoom, met Cornelia Magdalena VAN DORT, geboren 12-feb-1799 te Bergen op Zoom, dochter van Wilhelmus van Dort en Elisabeth Augustijn, overleden 7-nov-1877 te Bergen op Zoom.

7.            Katrina, gedoopt 29-jul-1792 te Leiden, gehuwd 1-sep-1815 te Leiden, met Hermanus Lambertus NIEUWENHUIJZEN, geboren rond 1794 te Leiden, zoon van Gerardus Nieuwenhuijzen en Hendrina Remmelink, vleeschhouwer.

8.            Cornelia, gedoopt 5-jan-1794 te Leiden.

9.            Hendrik, gedoopt 11-dec-1796 te Leiden.

10.          Jannetje, gedoopt 22-mrt-1798 te Leiden.

11.          Geertruij, gedoopt 22-mrt-1801 te Leiden.

12.          Jacobus, gedoopt 18-jul-1802 te Leiden, gehuwd 2-sep-1830 te Leiden, met Wilhelmina MULDER, geboren 17-jul-1800 te Leiden, dochter van Izaak Mulder en Catharina Krog.

13.          Geertruida, geboren 1805 te Leiden, overleden 10-mei-1825 aldaar.

VII-g. Bregje (Brecht, Bregtje) HOLLEBEEK (HOLBEEK)

Gedoopt 14-mei-1742 te Leiden (HK), getuige Bregje van der Klauw, dochter van Willem Hollebeek [VI-d] en Marijtje van den Bergh. overleden 6-jan-1812 te Leiden.

Ondertrouw 8-apr-1763 te Leiden, getuigen Maria van den Berg haar moeder en Johannes van Buuren zijn vader, met Johannes (Hannes) VAN BUUREN DE JONGE, zoon van Johannes van Buuren, warmoesiersknegt, overleden 2-jan-1821 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Hannes, gedoopt 8-mrt-1764 te Leiden (HK), getuigen Janus Noorel en Anna Booijdes.

2.            Maria (Mietje), gedoopt 1-dec-1765 te Leiden (HK), getuigen Willem Hollebeek en Maria van den Berg, overleden 23-jul-1840 te Rotterdam, gehuwd met Bart ROËL (ROUWEL, ROWEL), geboren rond 1770 te Leiden, overleden 2-mrt-1824 te Rotterdam.

3.            Willem, gedoopt 20-mrt-1768 te Leiden (HK), getuigen Andries van Buure en Anna Kraaneburg.

4.            Willem, gedoopt 8-apr-1770 te Leiden (HK), getuigen Willem Hollebeek en Marijtje van den Berg, schippersknecht, ondertrouw 26-jun-1794 te Leiden, getuigen Bregje Hollebeek zijn moeder en Jonanna Hellings haar moeder, met Jannetje BRUMME (BREJEE, BRUJÉ), geboren te Leiden.

5.            Bregje, gedoopt 15-apr-1774 te Leiden (PK), getuigen Hendrik Hollebeek en Jopje Vermeulen, overleden 8-okt-1831 aldaar, ondertrouw 27-apr-1798 te Leiden (Sch.), getuigen Isaac Boma zijn vader en Bregje van Buren haar moeder, met Hendrik BOOMA (BOMA), lakenverversknecht.

6.            Hendrik (van Buere), gedoopt 6-okt-1776 te Leiden (HK), getuigen Hendrik Houlebeek en Ariaantje Tuyn.

7.            Johanna, gedoopt 10-dec-1778 te Leiden (HK), getuigen Hendrik Hollebeek en Ariaantje Tuijn.

8.            Jacobus, gedoopt 21-okt-1781 te Leiden (HK), getuigen Hendrik Hollebeek en Ariaan Tuin.

9.            Lydia, geboren rond 1783 te Leiden, overleden 19-feb-1827 aldaar.

10.          Leijja Jannetje, geboren 22-jul-1786 te Leiden, gedoopt 23-jul-1786 aldaar (HK), getuigen Adrianus Norel en Johanna Bodes.

VII-h. Willem HOLLEBEEK

Gedoopt 2-mrt-1746 te Leiden (PK), getuigen Isak Kolderman en Anna Egmont, zoon van Willem Hollebeek [VI-d] en Marijtje van den Bergh, lakenwerker.

Ondertrouw 4-jan-1766 te Leiden, getuigen Marijtje van den Berg zijn moeder en Marijtje de Gunst haar moeder, met Jannetje van der HEIJDEN, geboren 24-jun-1742 te Leiden, dochter van Hendrik van der Heyde en Marijtje de Gunst.

Uit dit huwelijk:

1.            Willem, gedoopt 21-6-1765 te Leiden (MK), getuigen Hendrik van der Heijden en Marijtje de Gunst.

VII-i. Hendrik HOLLEBEEK

Gedoopt 11-mei-1753 te Leiden, getuige Susanna van den Berg, zoon van Willem Hollebeek [VI-d] en Marijtje van den Bergh, in 1779 vertrokken uit het Heilige Geest Weeshuis na aldaar op 25-mrt-1779 geloofsbelijdenis te hebben gedaan bij ds. De Haas, warmoeziersknecht tevens tapper, op 5-nov-1824 opgenomen in het Oudeliedenhuis aan de Herengracht, overleden 20-mei-1829 aldaar.

Ondertrouw (1) 23-apr-1779 te Leiden, getuigen Bregje Hollebeek zijn zuster en Maria de Tuijn haar zuster, met Ariaantje DE TUIJN, gedoopt 21-mei-1747 te Leiden, dochter van Jacobus de Tuijn (persersknecht) en Jannetje Gijseling, begraven tussen 27-okt en 3-nov-1781 te Leiden.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Hendrik had een relatie (2) met Johanna (Anna) HANNAART (ANNAART), gedoopt 1-apr-1760 te Leiden (RK), dochter van Joannis Hannaart en Catharina Rochus, getuigen Joannes van der Hoef en Lijssie Hannaart, overleden 2-aug-1835 in het Minnehuis te Leiden, ondertrouwd 20-jan-1787 te Leiden, getuigen Marijtje Annaart haar zuster en Judith Hagen zijn moeder, met Johannes Nieuboer, geboren te Leiden, zoon van Judith Hagen, greijnwerker.

Uit deze relatie:

1.            Joannes Hollebeek, gedoopt 16-okt-1782 te Leiden (RK), getuigen Jacobus en Maria Hannaart, volgt VIII.

 

Johanna Hannaart ondernam direct na de geboorte van haar zoon Joannes juridische actie tegen Hendrik Hollebeek ter verkrijging van alimentatie en vergoeding van kraamkosten. Voor het College van Vredemakers eist zij op 29 november 1782 van Hendrik Hollebeek, gerekend vanaf de geboorte van haar zoon, een wekelijkse alimentatie van 1 gulden en 16 stuivers totdat hij de leeftijd van achttien heeft bereikt of eerder in staat is om zelf de kost te verdienen. Ook eist ze nog een vergoeding van 40 gulden als vergoeding voor kraamkosten. Ze word hierbij ondersteund door haar vader Jan Hannaart. Omdat Hendrik niet aan deze eis wil voldoen verlenen de Vredemakers haar op 13 december "opening van de weg tot de justitie". (GAL, Oud Rechterlijk Archief inv.no. 47, Vredemakersboeken, 27-9-1782 e.v.)

Voor het College van Schout en Schepenen der stad Leiden wordt de eis herhaald. In zijn verweer erkent Hendrik dat hij Johanna wel eens ontmoet heeft bij zijn nicht, en dat hij met haar wel eens "lachte en stoeide", maar dat zij daarvan niet zwanger kon zijn geraakt en dat hij haar sinds Sint Nicolaas avond 1781 niet of nauwelijks gezien of gesproken heeft. Schout en Schepenen veroordelen Hendrik evenwel op 3-nov-1783 tot een wekelijkse alimentatie van 18 stuivers en een vergoeding van kraamkosten van 20 gulden, precies de helft van de geeiste bedragen. (GAL, Oud Rechterlijk Archief inv. nr. 44, Dingboek van Grote Zaken, Reg. Y fol. 289 vso)

Op 29-aug-1785 wordt de zaak tenslotte in der minne geschikt. Hendrik heeft kennelijk al een en ander betaald en de partijen komen overeen dat Hendrik een finale kwijting van 80 gulden zal betalen, in termijnen van 30 gulden. Hendrik wil nog wel even kwijt dat hij "hier door niet verstaan wil worden de vaderschap van het voorschreeve kind te hebben geadvoueerd" (GAL, Scheidingen van tafel en bed, H 31a)

 

Ondertrouw (3) 12-apr-1782 te Leiden, getuigen Bregje Hollebeek zijn zuster en Dirk Oskam haar vader, met Barbera OSKAM, geboren 16-apr-1752 te Zevender bij Schoonhoven, dochter van Dirk Jans Oskamp en Geertruij Boonstoppel, overleden 26-jul-1820 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

2.            Maria, gedoopt 19-apr-1789 te Leiden (HK), getuigen Dirk Oskamp en Geertrui Boonstoppel, begraven 9/16-mei-1789 te Leiden (Papegaaijen Bolwerk).

GENERATIE VIII

VIII. Joannes HOLLEBEEK

Gedoopt 16-okt-1782 te Leiden (RK), getuigen Jacobus en Maria Hannaart, met de vermelding 'als vader aangetekent Henricus Hollebeek' [VII-i], zoon van Johanna Hannaart, wolkammer.

Gehuwd (1) 5-jan-1811 te Leiden, ondertrouw 20-dec-1810 aldaar, getuigen Johanna Hannaart zijn moeder en Pieter Peper haar vader, met Geertruy PEPER, gedoopt 3-dec-1780 te Leiden, getuigen Johannes Bink en Jannetje Sintiel, dochter van Pieter Peeper en Marijtje Bink, overleden 14-apr-1816 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Johannes, gedoopt 10-mrt-1805 te Leiden (PK), getuigen Pieter Peper en Maria Bink, overleden 20-apr-1805 te Leiden.

 

Gehuwd (2) 20-aug-1818 te Leiden met Johanna LIGTVOET, gedoopt 1-mei-1796 te Leiden, dochter van Claas Ligtvoet en van Catrina Simons, spinster, overleden 5-jul-1853 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

2.            Johannes, geboren 10-aug-1818 te Leiden, overleden 10-feb-1821 te Leiden.

3.            Johannes, geboren 15-feb-1821 te Leiden, volgt IX-a.

4.            Catharina, geboren 7-mrt-1823 te Leiden, volgt IX-b.

5.            Klaas, geboren 20-feb-1825 te Leiden, volgt IX-c.

6.            Anna, geboren 10-sep-1827 te Leiden, dienstbode, overleden 22-sep-1850 te Leiden.

7.            Anthony, geboren 11-okt-1830 te Leiden, volgt IX-d.

8.            Willem, geboren 3-jun-1834 te Leiden, overleden 16-sep-1834.

9.            Albertus, geboren 12-mrt-1836 te Leiden, overleden 4-aug-1844 te Leiden.

10.          Gerrit, geboren 22-apr-1841 te Leiden, op 13-okt-1853 opgenomen in het Heilige Geest weeshuis, overleden 13/19-apr-1865 te Leiden.

GENERATIE IX

IX-a. Johannes HOLLEBEEK

Geboren 15-feb-1821 te Leiden, zoon van Joannes Hollebeek [VIII] en Johanna Ligtvoet, blauwverver.

Gehuwd 15-mei-1845 te Leiden met Anna SEHEE, geboren 23-jan-1818 te Leiden, dochter van Anthony Sehee en Anna Blanzitet, dienstbode.

Uit dit huwelijk:

1.            Anna, geboren 8-mei-1846 te Leiderdorp, volgt X-a.

2.            Johannes, geboren 29-dec-1851 te Leiderdorp, volgt X-b.

3.            NN, geboren en begraven 3-aug-1854 te Leiden.

IX-b. Catharina HOLLEBEEK

Geboren 7-mrt-1823 te Leiden, dochter van Joannes Hollebeek [VIII] en Johanna Ligtvoet, dienstbode, overleden 16-jan-1894 te Leiden.

Gehuwd 10-mei-1848 te Leiden, met Abraham KRUIT, geboren 5-jan-1825 te Leiden, zoon van Abraham Kruit en Maria Hoppezak, overleden 16-sep-1908 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Maria, geboren 20-feb-1849 te Leiden, overleden 6-dec-1874 te Leiden.

2.            Johanna, geboren 14-jul-1850 te Leiden, fabriekwerkster, overleden 15-aug-1893 te Leiden, gehuwd 4-feb-1874 te Leiden, met Johannes VAN PUTTEN, geboren 28-nov-1850 te Leiden, zoon van Johannes van Putten en Johanna van Haarlem, dekenvolder, fabriekwerker, overleden 2-jan-1939 te Leiden.

3.            Catharina, geboren 3-dec-1851 te Leiden, overleden 8-sep-1859 te Leiden.

4.            Abraham Johannes, geboren 19-okt-1853 te Leiden, spinner, werkman, overleden 28-apr-1919 te Leiden.

5.            Dorothea, geboren 6-jan-1855 te Leiden, overleden 18-okt-1859 te Leiden.

6.            Margaretha, geboren 2-jun-1858 te Leiden, overleden 17-apr-1887 te Leiden.

7.            Willem, geboren 15-nov-1862 te Leiden, wever, brugwachter, overleden 30-jan-1952 te Leiden, gehuwd 14-apr-1886 te Leiden, met Johanna BINK, geboren 26-mrt-1861 te Leiden, dochter van Nicolaas Bink en Maria Onderwater, overleden 30-jun-1954 te Leiden.

8.            Jannetje, geboren 22-jul-1864 te Leiden, overleden 25-feb-1950 te Leiden, gehuwd 19-jul-1893 te Leiden, met Willem PATIST, geboren 22-feb-1869 te Leiden, zoon van Lodewijk Patist en Maria Lamberdina Sophia Massaar, fabrieksarbeider, overleden 11-dec-1953 te Leiden.

9.            Hendrik, geboren 8-jun-1866 te Leiden, overleden 29-apr-1933 te Leiden, gehuwd 21-aug-1889 te Leiden, met Jannetje VAN DEN BERG, geboren 29-jul-1870 te Leiden, dochter van Wouter van den Berg en Jansje van der Linden, overleden 26-mrt-1929 te Leiden.

IX-c. Nicolaas (Klaas) HOLLEBEEK

Geboren 20-feb-1825 te Leiden, zoon van Joannes Hollebeek [VIII] en Johanna Ligtvoet, spinder en fabriekswerker, machinist bij de firma J.C. Zaalberg en Zn., overleden 11-nov-1902 te Leiden.

 

Nicolaas en zijn jongere broer Anthony waren beiden gedurende meer dan veertig jaar in dienst van de firma J.C. Zaalberg [vanaf hun 13e resp. 8e levensjaar]. Het Leidsch Dagblad meldt daarover op 29-okt-1878 het volgende:

“De door de Nederlandsche hoofdcommissie der wereldtentoonstelling te Parijs medegedeelde lijst der toegekende bekroningen schijnt niet geheel volledig te zijn. Blijkens den officiëelen, door het Fransche ministerie van handel en nijverheid uitgegeven catalogus toch zijn, behalve aan de firma Jan Zuurdeeg en Zn., ook aan twee werklieden van de firma J.C. Zaalberg en Zn., alhier, die zelve een zilveren medaille behaalde, onderscheidingen toegekend, welke op de lijst der Nederlandsche commissie ten eenenmale ontbreken. De bedoelde werklieden zijn de gebroeders N. Hollebeek, machinist, en Anthony Hollebeek, meesterknecht der spinnerij, die beiden deze firma gedurende ruim veertig jaren getrouw gediend hebben. Aan den eersten is een bronzen medaille en aan den tweeden een eervolle vermelding toegekend”.

 

Gehuwd 14-aug-1850 te Leiden met Maria Margaretha CRAMAA, geboren 3-apr-1829 te Leiden, dochter van Arie Cramaa en Eva Stouten, overleden 12-feb-1885 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Johannes, geboren 13-sep-1850 te Leiden, volgt X-c.

2.            NN, zoon geboren en overleden 11/17-nov-1852 te Leiden.

3.            Eva, geboren 18-nov-1853 te Leiden, overleden 25-aug-1855 te Leiden.

4.            Eva, geboren 21-mrt-1856 te Leiden, volgt X-d.

5.            Arie, geboren 17-sep-1858 te Leiden, volgt X-e.

6.            Nicolaas, geboren 8-jan-1861 te Leiden, overleden 5-mei-1863 te Leiden.

7.            Alida, geboren 17-jan-1864 te Leiden, overleden 5-feb-1937 te Leiden, gehuwd 3-mei-1899 te Leiden met Hendrik HENZEN, geboren 23-sep-1872 te Leiden, zoon van Hendrik Henzen (fabrieksarbeider) en Maria Betgem, fabrieksarbeider, overleden 1-sep-1928 te Leiden.

8.            Nicolaas, geboren 18-feb-1866 te Leiden, volgt X-f.

9.            Antonie, geboren 24-jun-1869 te Leiden, beambte aan het gemeentelijk slachthuis, overleden 26-apr-1922 te Leiden, gehuwd 20-sep-1893 te Leiden met Gerardina Johanna DOZIJ, geboren 31-jul-1870 te Leiden, dochter van Pieter Dozij en Christina van Tertholen, vertrokken jul-1937 naar De Bilt, overleden 26-jun-1947 te Utrecht.

IX-d. Anthony HOLLEBEEK

Geboren 11-okt-1830 te Leiden, zoon van Joannes Hollebeek [VIII] en Johanna Ligtvoet, machinespinner, spinmeester, meesterknecht bij de firma J. C. Zaalberg en Zn. te Leiden [zie ook onder IX-c], getuigde 28-jul-1890 voor de commissie van de arbeidsenquête van 1890, was in 1901 60 jaar in dienst van de firma Zaalberg, ontving 31-aug-1903 de zilveren medaille der Oranje-Nassau-orde, overleden 13-feb-1906 te Leiden.

Gehuwd (1) 16-sep-1854 te Leiden met Trijntje SCHIPAANBOORD, geboren 8-sep-1828 te Leiden, dochter van Gerrit Johannes Schipaanboord en Wilhelmina Hamerling, overleden 11-mrt-1867 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Johannes, geboren 27-nov-1854 te Leiden, volgt X-g.

2.            Gerrit Johannes, geboren 21-jan-1857 te Leiden, overleden 3-mrt-1858 te Leiden.

3.            Wilhelmina, geboren 30-nov-1858 te Leiden, volgt X-h.

4.            Johanna, geboren 18-aug-1860 te Leiden, volgt X-i.

5.            NN, geboren en overleden 29-jan-1862 te Leiden.

6.            Anthony, geboren 6-mrt-1863 te Leiden, volgt X-j.

7.            Catharina, geboren 25-nov-1865 te Leiden.

8.            NN, geboren en overleden 10-mrt-1867 te Leiden.

 

Gehuwd (2) 6-nov-1867 te Leiden, met Hendrica LA FEBER, geboren ongeveer 1837 te Leiden, dochter van Izaac la Feber en Catharina Dusoswa, overleden 20-jan-1903 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

9.            Hendrica, geboren 4-apr-1869 te Leiden, volgt X-k.

GENERATIE X

X-a. Anna HOLLEBEEK

Geboren 8-mei-1846 te Leiderdorp, dochter van Johannes Hollebeek [IX-a] en Anna Sehee, overleden 14-jun-1928 te Leiden.

Gehuwd 26-mei-1869 te Leiden met Johannes DE WIT, zoon van Willem de Wit en Jannetje Ossevoort, voorslager in een grofsmederij, smid.

Uit dit huwelijk:

1.            Jansje, geboren 5-jan-1869 te Leiden, gewettigd 27-mei-1869 bij voltrekking van het huwelijk van haar ouders, gehuwd 19-sep-1894 te Leiden, met Willem VAN DER VEER, geboren 16-feb-1867 te Leiden, zoon van Willem van der Veer en Christina van der Krogt (Voogt), fabrieksarbeider, bierbottelaarsknecht.

2.            Anna, geboren 3-mei-1870 te Leiden, overleden 9-mei-1944 te Leiden, gehuwd 6-mrt-1901 te Leiden, met Hermanus Petrus VAN DER VOS, geboren 5-dec-1870 te Leiden, zoon van Hermanus Petrus van der Vos (waterschuimer) en Catharina Delfos, schipper.

3.            Jacoba, geboren 3-mei-1872 te Leiden, overleden 7-mrt-1923 te Leiden, gehuwd 11-jul-1894 te Leiden, met Willem van POLANEN, geboren 21-aug-1870 te Leiden, zoon van Pieter van Polanen (fabrieksarbeider) en Maria Colpa, fabrieksarbeider, wever.

4.            Johannes, geboren 18-jul-1874 te Leiden, smid, fabrieksarbeider, overleden 19-feb-1940 aldaar, gehuwd 19-apr-1899 te Leiden, met Sophia Susanna SJARDIN, geboren 5-mrt-1876 te Leiden, dochter van Pieter Sjardin en Sophie Johanna la Lau.

5.            Alida, geboren 16-feb-1878 te Leiden, overleden 31-jul-1880 aldaar.

6.            Willem, geboren 25-dec-1880 te Leiden, gehuwd 17-mei-1900 te Rijnsburg, met Niesje HUIJSMAN, geboren rond 1881 te Ede, dochter van Johannes Huijsman en Teunisje Ossen, gescheiden 18-mei-1923.

7.            Antonie, geboren 20-okt-1883 te Leiden, gehuwd 26-jul-1907 te Oegstgeest, met Jannetje van der MEIJ, 24 jaar oud, geboren te Rijnsburg, dochter van Gerardus van der Meij en Clasina van Delft.

8.            Matthijs, geboren 24-mrt-1886 te Leiden, overleden 27-nov-1930 te Leiden, gehuwd 15-apr-1908 te Leiden, met Johanna Amelia BRONSGEEST, geboren 28-feb-1887 te Leiden, dochter van Jacobus Bronsgeest en Geertrui Erades, overleden 3-7-1972 te Leiden.

X-b. Johannes HOLLEBEEK

Geboren 29-dec-1851 te Leiderdorp, zoon van Johannes Hollebeek [IX-a] en Anna Sehee, manufacturenverver, blauwverver, overleden 17-okt-1934 te Leiden, in het Oudeliedenhuis aan de Heerengracht, begraven op de begraafplaats Rhijnhof.

Gehuwd (1) 22-apr-1874 te Leiden, met Helena KLOEK, geboren 18-dec-1850 te Leiden, dochter van Johannes Kloek en Jansje Martijn, overleden na de geboorte van haar dochter Helena, op 21-feb-1883 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Anna, geboren 10-apr-1875 te Leiden, overleden 9-jul-1880 aldaar.

2.            Johannes, geboren 16-okt-1876 te Leiden, volgt XI-a.

3.            Jansje, geboren 30-mrt-1879 te Leiden.

4.            Anna Helena, geboren 29-nov-1880, volgt XI-b.

5.            Helena, geboren feb-1883 te Leiden, overleden na een week op 25-feb-1883 aldaar.

 

Gehuwd (2) 13-jun-1883 te Leiden met, en gescheiden 17-feb-1891 van Sara Maria MEIJERS (MEIER), geboren 9-aug-1852 te Leiden, dochter van Willem Fredrik Meijers (aschophaler) en van Elisabeth Nieuwenburg, weduwe van Johannes Heimans, na haar echtscheiding gehuwd 10-feb-1892 te Leiden, met Jacobus Johannes Erades, geboren 20-nov-1853 te Leiden, zoon van Jacobus Erades (sjouwer) en van Geertruij Hoverort, zeepziedersknecht, weduwnaar van Christina Maria van der Nat.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Op 16-nov-1883 verscheen een opsporingsbericht in het Algemeen Politieblad volgens welke Johannes op 7-nov zijn vrouw en 4 kinderen verlaten had. Later dat jaar werd het bericht ingetrokken, weer gepubliceerd en weer ingetrokken. Het bericht werd ook gepubliceerd in het Algemeen Handelsblad, op 28-dec-1883.

X-c. Johannes HOLLEBEEK

Geboren 13-sep-1850 te Leiden, zoon van Klaas Hollebeek [IX-c] en Maria Margaretha Cramaa, wieder, wever (1875), overleden 13-jul-1890.

Gehuwd 12-nov-1873 te Leiden met Petronella DELFOS, geboren 10-nov-1851 te Leiden, dochter van Johannes Delfos (stukadoor, opperman) en Johanna Stiva, overleden 12-nov-1943 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Maria Margaretha, geboren 9-sep-1873 te Leiden, overleden 15-mrt-1954 te Leiden, gehuwd 6-feb-1895 met Cornelis van WEERLEE, geboren 12-jun-1872 te Leiden, zoon van Jacobus Johannes van Weerlee en Jansje Middelham, los werkman, overleden 26-apr-1955 te Leiden.

2.            Jan, geboren 5-apr-1875 te Leiden.

3.            Johanna Catharina, geboren 21-mei-1877 te Leiden, volgt XI-c.

4.            Eva, geboren 23-jun-1879 te Leiden, overleden 13-jan-1883 aldaar.

5.            Johannes, geboren 8-jul-1883 te Leiden, volgt XI-d.

6.            Nicolaas, geboren 26-mei-1885 te Leiden.

7.            Nicolaas, geboren 30-jun-1887 te Leiden, volgt XI-e.

8.            Petronella, geboren 30-mrt-1889 te Leiden, volgt XI-f.

9.            Arie, geboren 23-nov-1890 te Leiden.

X-d. Eva HOLLEBEEK

Geboren 21-mrt-1856 te Leiden, dochter van Klaas Hollebeek [IX-c] en Maria Margaretha Cramaa, overleden 15-dec-1922 te Den Haag.

Gehuwd 30-jul-1879 te Leiden, met Cornelis JANSSEN, geboren 2-mrt-1854 te Leiden, zoon van Cornelis Janssen en Sara Cornelia Fuchs, steenhouwer.

Uit dit huwelijk:

1.            Cornelis, geboren 28-apr-1880 te Leiden, overleden 4-jun-1930 te Loosduinen, weduwnaar van Johanna SCHURING.

2.            Nicolaas, geboren 29-dec-1882 te Leiden.

3.            Arie, geboren 21-feb-1885 te Leiden.

4.            NN, dochter geboren en overleden 22-dec-1886 te Leiden.

5.            Maria Margaretha, geboren 3-feb-1888 te Leiden.

6.            Lara Cornelia, geboren 10-mei-1891 te Leiden.

7.            Alida, geboren 30-nov-1893 te Leiden.

8.            Eva, geboren 14-okt-1896 te Leiden, overleden 5-apr-1978 te Leiden, gehuwd 25-nov-1925 te Leiden, met Arij PIKART, geboren 23-mrt-1890 te Oostvoorne, zoon van Ary Pikart en Johanna Dijkgraaf, rijksveldwachter, overleden 20-apr-1960 te Leiderdorp, eerder gehuwd 2-mei-1923 te Leiden, met Gerritdina Christina Nijhof, geboren rond 1890 te Enschede, dochter van Hendrik Nijhof en Johanna Poolman.

9.            Gerardina Johanna, geboren 24-dec-1899 te Vlaardingen.

X-e. Arie HOLLEBEEK

Geboren 17-sep-1858 te Leiden, zoon van Klaas Hollebeek [IX-c] en Maria Margaretha Cramaa, fabriekwerker, overleden 11-mei-1917 te Leiden.

Gehuwd (1) 12-feb-1879 te Leiden met Catharina Susanna RIBOT, geboren 25-sep-1860 te Leiden, dochter van Fredrik Michiel Ribot en Catharina van Nieuwenhoven, tapster, overleden 21-mrt-1893 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Nicolaas, geboren 12-mrt-1879 te Leiden, volgt XI-g.

2.            Catharina, geboren 19-jan-1881 te Leiden, volgt XI-h.

3.            Maria Margrietha, geboren 24-feb-1884 te Leiden, volgt XI-i.

4.            Eva, geboren 25-feb-1887 te Leiden, volgt XI-j.

5.            Frederik Machiel Hollebeek, geboren 20-jan-1890 te Leiden, melkboersknecht, fabrieksarbeider (1908), melkslijter, wonende te Zegwaart (1908-1909), overleden 20-jul-1916 te Leiden.

 

Frederik haalde op 11-nov-1909 het Rotterdamsch Nieuwsblad: "Te Zegwaard geraakte de dienstbode van den heer C.N. achter den tuin in het water. Toevallig werd dit spoedig opgemerkt, waarop T.M. Hollebeek zich gekleed te water begaf en haar behouden op het droge bracht".

 

Gehuwd (2) 22-nov-1893 te Leiden met zijn schoonzuster Elisabeth VAN DER NAT, geboren 24-feb-1850 te Leiden, overleden enkele dagen voor 20-okt-1900 te Leiden, dochter van Jacobus van der Nat en Jacoba Bon, weduwe van Thomas Ribot, geboren 11-nov-1850 te Leiden, zoon van Fredrik Michiel Ribot en Catharina van Nieuwenhoven.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Gehuwd (3) 25-okt-1905 te Leiden met Susanna Maria LINSCHOOTEN, geboren 20-feb-1866 te Leiden, dochter van Jan Linschoten en Susanna Maria de Ridder, weduwe van Hendrik van Welzen (met 4 kinderen).

 

Het gezin woonde op het adres 4de Groenesteeg 82.

 

Uit dit huwelijk:

6.            Arie, geboren 8-dec-1906 te Leiden, volgt XI-k.

X-f. Nicolaas HOLLEBEEK

Geboren 18-feb-1866 te Leiden, zoon van Klaas Hollebeek [IX-c] en Maria Margaretha Cramaa, overleden 7-okt-1951 te Leiden, begraven 10-okt-1951 op de begraafplaats "Rhijnhof".

Gehuwd 10-sep-1889 te Leiden met Maria Catharina IMANS, geboren 17-okt-1866 te Leiden, dochter van Johannes Imans en Susanna Zirkzee, overleden 22-sep-1934 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Maria Margaretha, geboren 10-nov-1889 te Leiden, overleden 30-jul-1945 te Velsen, gehuwd 7-jun-1920 te Leiden, met Arie GESTMAN, geboren 28-jan-1891 te Leiden, zoon van Jan Piet Gestman en Elisabeth Plu, overleden apr-1958 te Velsen, later gehuwd 1946 te Velsen, met Maaike Rozema, geboren omstreeks 1900.

2.            Johannes, geboren 20-jun-1891 te Leiden, banketbakker in de Doezastraat, overleden 7-mrt-1956 te Leiden, begraven 12-mrt-1956 op de begraafplaats bij het Groene Kerkje te Oegstgeest, gehuwd 1-mei-1922 met Catharina Geertruida VAN RIJNSWOU, geboren 15-dec-1893 te Zoeterwoude, dochter van Nicolaas Bouke Cornelis van Rijnswou en Maria Sophia Verhoog, naaister, overleden 31-dec-1975 te Leiden.

3.            Nicolaas, geboren 13-nov-1892 te Leiden, volgt XI-l.

4.            Isaäc, geboren 14-apr-1896 te Leiden, volgt XI-m.

5.            Antoon, geboren 27-8-1898 te Leiden, kapper, overleden 20-jul-1965 te Den Haag na een langdurige ziekte, gehuwd 15-jul-1936 te Den Haag met Petronella Wilhelmina van LOCHEM, geboren 20-mrt-1908 te Den Haag, dochter van Gerrit van Lochem.

6.            Jacobus, geboren 15-sep-1902 te Leiden, volgt XI-n.

7.            Hendrik Isaäc, geboren 17-mei-1907 te Leiden, overleden 21-jan-1997 te Sassenheim, gehuwd jul-1939 te Leiden, met Henriëtte Catharina LEK, geboren 10-feb-1902 te Leiden, dochter van Johannes Lek (lijstenmaker) en Henriëtte Catharina van der Reijden, overleden 2-aug-1990 te Katwijk.

X-g. Johannes HOLLEBEEK

Geboren 27-nov-1854 te Leiden, zoon van Anthony Hollebeek [IX-d] en Trijntje Schipaanboord, fabriekswerker, overleden 3-jun-1928 te Leiden.

Gehuwd 3-okt-1877 te Leiden met Helena Maria SELIER, geboren 25-mrt-1854 te Leiden, dochter van Bartholomeus Selier en Catharina van Bemmel, overleden (gevonden) 17-okt-1932 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Henderika, geboren 7-jul-1877 te Leiden, volgt XI-o.

2.            Catharina, geboren 5-jun-1879 te Leiden, overleden 7-apr-1929 te Leiden.

3.            Bartholomeus, geboren 10-feb-1883 te Leiden, volgt XI-p.

4.            Helena Maria, geboren 5-sep-1885 te Leiden, volgt XI-q.

5.            Johannes, geboren 4-mrt-1888 te Leiden, volgt XI-r.

6.            Willem Frederik, geboren 17-mrt-1891 te Leiden, volgt XI-s.

7.            Wilhelmina, geboren 6-nov-1894 te Leiden, volgt XI-t.

X-h. Wilhelmina HOLLEBEEK

Geboren 30-nov-1858 te Leiden, dochter van Anthony Hollebeek [IX-d] en Trijntje Schipaanboord, overleden 5-apr-1941 te Oegstgeest.

Gehuwd 5-dec-1883 te Leiden, met Isaac TAVERNE, geboren 19-jan-1859 te Leiden, zoon van Willem Fredrik Taverne (sjouwer) en Jacoba Maria van Putten, sjouwer (1883), fabrieksarbeider, overleden 5-feb-1934 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Elisabeth Jacoba, geboren 13-11-1884 te Leiden, overleden 14-1-1971 aldaar, gehuwd 27-mei-1908 te Leiden, met Jacob VERHOEVEN, geboren 27-sep-1884 te Leiden, zoon van Isaac Verhoeven en Wilhelmina Catharina de Blauw, overleden 4-jun-1955 te Leiden.

2.            Anthony, geboren 3-nov-1887 te Leiden, boekdrukker, gehuwd 30-apr-1913 te Leiden, met Catharina Maria VERHOEVEN, geboren 14-dec-1887 te Leiden, dochter van Isaac Verhoeven en Wilhelmina Catharina de Blauw, overleden ongeveer 6-okt-1964 te Leiden.

3.            Catharina, geboren 8-nov-1890 te Leiden, overleden 4-apr-1927 te Leiden, gehuwd 17-jan-1917 te Leiden, met Jonas DREEF, geboren 21-dec-1890 te Leiden, zoon van Jonas Dreef (broodbakker, kettingtoetser) en Catharina Maria van den Berg, grof-bankwerker.

4.            NN, zoon, geboren 1-dec-1893 te Leiden.

5.            Johanna, geboren 15-nov-1896 te Leiden.

6.            Hendrika, geboren 1-feb-1900 te Leiden, gehuwd 22-sep-1926 te Leiden, met Jacobus PARDON, geboren 2-apr-1902 te Leiden, zoon van Jacobus Pardon en Jannetje Ober, kleedermaker.

X-i. Johanna HOLLEBEEK

Geboren 18-aug-1860 te Leiden, dochter van Anthony Hollebeek [IX-d] en Trijntje Schipaanboord, overleden 18-nov-1953 te Leiden.

Gehuwd 24-jul-1912 te Leiden, met Bartholomeus DE BRUIN, geboren 20-okt-1851 te Leiden, zoon van Abraham de Bruin en Helena Simjou, fabrieksarbeider, overleden 4-mei-1923 te Leiden, eerder gehuwd 8-mei-1872 te Leiden, met Maria Erades.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

X-j. Anthony HOLLEBEEK

Geboren 6-mrt-1863 te Leiden, zoon van Anthony Hollebeek [IX-d] en Trijntje Schipaanboord, spinner, overleden 14-aug-1929 te Leiden.

Gehuwd 17-okt-1888 te Leiden met Hendrika Catharina Maria VAN EGMOND, geboren 16-jul-1865 te Leiden, dochter van Franciscus Johannes van Egmond en Agnieta Regeer, overleden 1-apr-1951 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Hendrica, geboren 27-okt-1886 te Leiden, volgt XI-u.

2.            Anthony, geboren 5-jan-1889 te Leiden, volgt XI-v.

3.            Agnieta, geboren 18-jan-1891 te Leiden.

4.            Franciscus Johannes, geboren 21-feb-1892 te Leiden.

5.            Trijntje, geboren 2-apr-1893 te Leiden, volgt XI-w.

6.            Franciscus Johannes, geboren 19-feb-1896 te Leiden, volgt XI-x.

7.            Johannes, geboren 4-jun-1898 te Leiden, monteur Rijkstelegrafie, overleden 23-aug-1983 te Leiden, gehuwd 18-jul-1923 te Zierikzee met Jacoba Martina LINDHOUT, geboren 11-nov-1900 te Zierikzee, dochter van Marinus Lindhout en Maria de Oude, dienstbode, gevestigd 24-jul-1923 te Leiden, overleden 11-jan-1984 te Dordrecht.

X-k. Hendrica HOLLEBEEK

Geboren 4-apr-1869 te Leiden, dochter van Anthony Hollebeek [IX-d] en Hendrica la Feber, overleden 6-aug-1950 te Leiden.

Gehuwd (1) 25-mei-1892 te Leiden, met Willem Marius KOPPIER, geboren 17-apr-1862 te Oegstgeest, zoon van Arie Koppier en Maria de Groot, timmerman, overleden 29-mrt-1896 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Maria, geboren 3-aug-1893 te Leiden, overleden 23-mei-1899 aldaar.

2.            Willem Marius, geboren jun-1894, overleden ongeveer 17-okt-1894 te Leiden.

3.            Hendrica, geboren 26-jan-1895 te Leiden, overleden 6-sep-1988 aldaar, gehuwd 2-aug-1922 te Leiden, met Willem Johannes NEUTEBOOM, geboren 13-apr-1896 te Leiden, zoon van Johannes Neuteboom en Johanna Labordus, huisschilder, overleden 1-dec-1981 te Leiden.

4.            Maartje, geboren 18-sep-1896 te Leiden, gehuwd 1-aug-1923 te Leiden, met Wijbrandt Hendrik PEL, geboren 18-jul-1894 te Leiden, zoon van Gerbrand Pel (kastelein) en Maartje Scholtens, chauffeur.

 

Gehuwd (2) 19-jul-1911 te Leiden, met Johannes BON, geboren 5-jan-1864 te Leiden, zoon van Johannes Bon en Johanna Maria Slegtenhorst, begrafenisondernemer, overleden 21-jul-1935 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

5.            Anthony Johannes, geboren 28-mei-1913 te Leiden.

GENERATIE XI

XI-a. Johannes HOLLEBEEK

Geboren 16-okt-1876 te Leiden, zoon van Johannes Hollebeek [X-b] en Helena Kloek, kuiper (1897), zeepziedersknecht, op 3-dec-1920 25 jaar in dienst bij de firma Dros en Gebrs. Tieleman, zeepfabrikanten te Leiden, overleden 9-mrt-1951 te Leiden.

Gehuwd 16-jun-1897 te Leiden met Johanna BOON, geboren 23-apr-1877, dochter van Hendrik Boon en Elisabeth Trouwee, overleden 16-okt-1960 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Johannes, geboren 7-apr-1898 te Leiden, volgt XII-a.

2.            Elisabeth Johanna, geboren 16-jan-1903 te Leiden, volgt XII-b.

XI-b. Anna Helena HOLLEBEEK

Geboren 29-nov-1880 te Leiden, dochter van Johannes Hollebeek [X-b] en Helena Kloek, dienstbode, overleden 24-dec-1966 te Amsterdam.

Gehuwd 20-jun-1918 te Alkmaar met Pieter DENIJS, geboren 17-sep-1894 te Anna Paulowna, zoon van Jan Denijs en Maartje Schrijver, schipper, fabrieksarbeider, overleden 19-jul-1976 te Alkmaar.

Uit dit huwelijk:

1.            Pieter Anne, geboren 8-mrt-1918 te Alkmaar.

XI-c. Johanna Catharina HOLLEBEEK

Geboren 21-mei-1877 te Leiden, dochter van Johannes Hollebeek [X-c] en Petronella Delfos, overleden 5-feb-1941 te Leiden.

Gehuwd 17-aug-1898 te Leiden, met Willem STAVLEU, geboren 4-okt-1875 te Leiden, zoon van Jacobus Stavleu en Hester Laterveer, schrobbelaar, overleden 11-dec-1950 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Jacobus, geboren 9-sep-1899 te Leiden, overleden 29-nov-1899 aldaar.

2.            Johanna Catharina, geboren 2-okt-1900 te Leiden.

3.            Johannes, geboren 5-feb-1908, smid, overleden 22-okt-1995 te Leiden, gehuwd 2-jan-1929 te Leiden, met Christina LUT, geboren 21-mrt-1908, dochter van Pieter Lut en Jannetje Elkenbout, lid van de Reciteerclub U.V.K. (1934), overleden 29-jul-1985.

XI-d. Johannes HOLLEBEEK

Geboren 8-jul-1883 te Leiden, zoon van Johannes Hollebeek [X-c] en Petronella Delfos, 35 jaar lang smid bij de Grofsmederij totdat hij in 1930 wegens slapte in het bedrijf zijn baan verloor, lid van het viscollege “De Ruisvoorn”, overleden 26-feb-1967 te Alphen aan den Rijn.

 

Op 9-okt-1928 meldde de Purmerender Courant over een Ernstig ongeval:

“Zaterdagmiddag had op het terrein van de Kon. Ned. Grofsmederij aan den Zuidsingel te Leiden een ernstig ongeval plaats. Bij de bediening van een zwaren stoomhamer door den 45-jarigen voorwerker Johannes Hollebeek vloog van het te bewerken stuk ijzer een brok van ruim 3 K.G., tegen het rechterbeen van H., ten gevolge waarvan dit vrijwel geheel verbrijzeld werd. H. is, na door den Eerste-Hulpdienst voorloopig te zijn verbonden, in het Academisch Ziekenhuis opgenomen. Zijn toestand is vrij ernstig”.

 

Gehuwd 16-dec-1903 te Leiden met Maria Catharina Susanna ANKERNA, geboren 3-jul-1883 te Leiden, dochter van Hendrik Ankerna (sjouwer) en Alida Pennenburg, overleden enkele dagen voor 14-jan-1970 te Leiden.

 

Bij hun gouden huwelijksfeest in 1953 schrijft het Leids Dagblad over het echtpaar Hollebeek-Ankerna het volgende:

“Gouden leven in dienst van de t.b.c.-bestrijding. Meer dan drie ton èn een open hart.

De Leidse “Jan van Zutphen” en de Leidse “Johan(na) Bodegraven” zijn heden een halve eeuw getrouwd.

Zo moet ieder, die de heer en mevrouw Hollebeek-Ankerna, wonende Lombokstraat 42, kent, het gouden huwelijk zien dat zij heden herdenken.

Gewoonlijk valt van zo’n gouden huwelijk – behalve dan het zeer vele wat het voor de echtelieden betekent – buiten de huiselijke kring niet veel meer te vertellen dan: nog kras, dit of dat beroep uitgeoefend, zoveel kinderen en een heleboel verder nageslacht.

Met dit gouden huwelijk is het iets anders. Het is niet van belang, dat de heer Hollebeek smid geweest is. Wel dat hij en zijn trouwe gade nog kerngezond en kwiek zijn. Want anders zouden zij het werk niet kunnen voortzetten, dat zij met zoveel liefde zovele jaren hebben gedaan: Zonnestraal, Emmabloemcollectes, nazorg voor tbc-patiënten, kortom alles wat te maken heeft met het bestrijden en helpen dragen van het grote leed dat met die simpele letters t.b.c. wordt aangeduid”.

 

Uit dit huwelijk:

1.            Johannes, geboren 6-apr-1904 te Leiden, volgt XII-c.

2.            Hendrik, geboren 9-sep-1905 te Leiden, volgt XII-d.

3.            Nicolaas, geboren 8-apr-1907 te Leiden.

4.            Nicolaas, geboren 25-apr-1908 te Leiden, overleden 6-okt-1920 te Leiden.

5.            Jacobus Adrianus, geboren 6-jun-1910 te Leiden, overleden okt-1911 aldaar.

6.            Alida Petronella, geboren 15-jan-1912 te Leiden, overleden 11-mrt-1930 te Leiden.

XI-e. Nicolaas HOLLEBEEK

Geboren 30-jun-1887 te Leiden, zoon van Johannes Hollebeek [X-c] en Petronella Delfos, smid en vuurwerker, gefusilleerd op 8-mrt-1945 in Kamp Amersfoort te Leusden n.a.v. de aanslag op Rauter, evenals zijn 23-jarige zoon Johan Philip, begraven op de Gem. Begraafplaats Rusthof te Amersfoort (Vak 12 Nummer 128).

Gehuwd 29-nov-1911 te Leiden met Johanna FAVIER, geboren 22-okt-1891 te Leiden, dochter van Jacobus Favier en Catharina Goedraad, overleden 6-mrt-1934 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Johannes, geboren 17-feb-1912 te Leiden, volgt XII-e.

2.            Jacobus, geboren 7-apr-1913 te Leiden, volgt XII-f.

3.            Nicolaas, geboren 27-apr-1914 te Leiden, volgt XII-g.

4.            Willem, geboren 14-nov-1915 te Leiden, volgt XII-h.

5.            Cornelis (Nelis), geboren 16-jan-1917 te Leiden, volgt XII-i.

6.            Johan Philip (Flip), geboren 1-jun-1922 te Leiden, lid van de Chr. Muziekvereniging Kunst en Genoegen (K&G), metselaar, gefusilleerd op 8-mrt-1945 in Kamp Amersfoort te Leusden n.a.v. de aanslag op Rauter, begraven op de Gem. Begraafplaats Rusthof te Amersfoort (Vak 12 Nummer 104).

7.            Adrianus (Aad), geboren 4-jun-1925 te Leiden, volgt XII-j.

XI-f. Petronella HOLLEBEEK

Geboren 30-mrt-1889 te Leiden, dochter van van Johannes Hollebeek [X-c] en Petronella Delfos, overleden 28-mei-1961 te Leiden.

Gehuwd 28-dec-1910 te Leiden met Willem BERLEMON, geboren 15-mei-1889 te Leiden, zoon van Johannes Berlemon (fabrieksarbeider) en Jannetje Catharina Ju, sjouwer, smid, overleden 20-dec-1965 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Petronella, geboren 1-apr-1911 te Leiden, overleden ongeveer 25-jan-1993 aldaar, gehuwd sep-1938 te Leiden, met Antonius Hendrik BRANDT, geboren 20-nov-1910 te Leiden, zoon van Gerardus Albertus Brandt en Lena Laterveer.

 

Op 16-dec-1960 plaatste het Leidsch Dagblad het volgende arikel over het "Gouden huwelijksfeest" van echtpaar Berlemon-Hollebeek:

"Wat een belangstelling! En dat is nu juist zo aardig bij een gouden huwelijksfeest, dat je van zoveel mensen, sommigen ken ik nauwelijks, zoveel medeleven ondervindt.: Mevr. P. Berlemon-Hollebeek (71) wees trots op een fruitschaal. "Gekregen van de slager".

Haar echtgenoot, de heer Willem Berlemont (71) kijkt dat alles goedkeurend aan. Vijftig jaar zijn ze getrouwd. Al 35 jaar wonen zij in de Leliestraat 19, waar ze het best naar hun zin hebben. Uit het huwelijk is een dochter geboren. De heer en mevrouw Berlemon hebben een kleindochter van twintig jaar.

De bruidegom is ook wat gaan praten. Natuurlijk over vroeger. Dat hij tien jaar bij de Kon. Ned. Grofsmederij heeft gewerkt en daarna 34 jaar als onderhoudsmonteur bij Clos en Leembruggen. Het werken zit hem nog wel in de vingers. Hij is het manusje van alles in de buurt. Bovendien houdt hij erg van lezen: tijdschriften en kranten. Van zijn negende tot zijn twaalfde hielp hij een krantenbezorger reeds met het rondbrengen van het Leidsch Dagblad. In besloten kring zal het gouden feest gevierd worden.

XI-g. Nicolaas HOLLEBEEK

Geboren 12-mrt-1879 te Leiden, zoon van Arie Hollebeek [X-e] en Catharina Susanna Ribot, fabrieksarbeider (1904), melkbezorger, overleden 3-mrt-1942 te Leiden na een kortstondige ziekte.

Gehuwd (1) 13-jul-1904 te Leiden met Sara Maria SCHOUTEN, geboren 11-sep-1877 te Leiden, dochter van Adrianus Schouten en Catharina Dreef, overleden 31-dec-1912 te Leiden.

 

Direct na zijn huwelijk vestigde Nicolaas Hollebeek zich met zijn vrouw in Zegwaart. Hij was daar werkzaam als fabrieksarbeider. Het gezin vertrok op 12-okt-1910 naar Leiden en woonde op de Waardgracht 21 aldaar.

________________

Kinderen op de foto vlnr: Katrien, Arie, Suze en Nico.

 

Uit dit huwelijk:

1.            Catharina Sara (Katrien), geboren 22-dec-1897 te Leiden, op 13-jul-1904 erkend bij het huwelijk van haar ouders, volgt XII-k.

2.            Catharina Susanna (Suze), geboren 22-feb-1905 te Zegwaart, volgt XII-l.

3.            Nicolaas, geboren 16-jun-1907 te Zegwaart, volgt XII-m.

4.            Adrianus, geboren 13-sep-1909 te Zegwaart, volgt XII-n.

5.            Arie, geboren 25-nov-1911 te Zegwaart, volgt XII-o.

 

Gehuwd (2) 29-okt-1913 te Leiden met Martiena KRUIZINGA, geboren 18-feb-1879 te Noordbroek, dochter van Gerrit Kruizinga en Tijtje Schaaf, overleden 3-feb-1960 te Leiden.

Martiena

Gerard

 

Uit dit huwelijk:

6.            Titia, geboren 27-feb-1914 te Leiden, volgt XII-p.

7.            Gerard (Gerrit), geboren 22-apr-1915 te Leiden, van 20-sep-1929 tot 3-nov-1930 ingekwartierd aan boord van Opleidingsschip "Nederlander' te Rotterdam, op 18-jun-1935 vertrokken naar Nederlands Indië als KNIL-militair, wonend te Bandoeng en Semarang, als krijgsgevangene tewerkgesteld aan de Birma-spoorweg in Thailand, overleden 12-jan-1944 te Kanchanaburi (Thailand), begraven op het Ereveld Kanchanaburi (Vak 7 Rij A Nummer 21).

8.            Frederik Michiel, geboren 14-jul-1916 te Leiden, volgt XII-q.

XI-h. Catharina HOLLEBEEK

Geboren 19-jan-1881 te Leiden, dochter van Arie Hollebeek [X-e] en Catharina Susanna Ribot, overleden 6-mrt-1963 te Leiden.

Gehuwd 9-okt-1901 te Leiden met Pieter MIEREMET, geboren 10-apr-1881 te Leiden, zoon van Gerrit Mieremet en Maria van Leeuwen, sjouwer, smid, overleden 18-mei-1937 te Oegstgeest.

Uit dit huwelijk:

1.            Gerrit, geboren 31-mrt-1902 te Leiden, smid, overleden 7-sep-1982, gehuwd 27-jun-1928 te Leiden, met Geertrui STIKKELORUM, geboren 30-dec-1904 te Leiden, dochter van Hendrik Stikkelorum en Elisabeth Nieuwenhuizen.

2.            Catharina Susanna, geboren 7-apr-1904 te Leiden, overleden 26-apr-1985 te Leiden, gehuwd 22-okt-1930 te Leiden, met Simon BROUWER, geboren 11-aug-1905 te Leiden, zoon van Simon Brouwer (melkboer) en Johanna Adriana Maas, fabrieksarbeider, overleden 28-feb-1981 te Leiden.

3.            Maria, geboren 9-mrt-1906 te Leiden, gehuwd 28-jan-1931 te Leiden, met Willem BRES, geboren rond 1906 te Kampen, zoon van Maria Florentina Held en Hermanus Hendrik Bres, monteur.

4.            Susanna Maria, geboren 18-nov-1908 te Leiden, gehuwd 15-jun-1932 te Leiden, met Jacobus Gerardus FILIPPO, geboren 6-feb-1907 te Leiden, zoon van Willem Fredrik Filippo en Johanna Onderwater, huisschilder.

5.            Pieter, geboren 5-jul-1911 te Leiden, overleden 28-jun-1978 te Leiden, gehuwd 9-apr-1952 te Leiden, met Jannetje VAN KAMPEN, geboren 22-jul-1919 te Leiden, dochter van Antoon van Kampen en Susanna Sophia Springer, overleden 15-mrt-1999 te Leiden.

XI-i. Maria Margrietha HOLLEBEEK

Geboren 24-feb-1884 te Leiden, dochter van Arie Hollebeek [X-e] en Catharina Susanna Ribot, overleden 23-okt-1953 te Leiden.

Gehuwd 14-sep-1904 te Leiden met Johannes VAN ES, geboren 23-jan-1882 te Leiden, zoon van Johannes van Es en Adriana Seijn, blikslager (1904), bussenmaker, overleden 11-sep-1967 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Johannes, geboren 1-mrt-1905 te Leiden, gehuwd 17-mei-1926 te Leiden, met Maaike KANTEBEEN, geboren 9-sep-1907 te Leiden, dochter van Anton Jacobus Kantebeen en Geertruida Masurel.

2.            Catharina Susanna, geboren 5-apr-1906 te Leiden, gehuwd 5-jul-1933 te Leiden, met Theodorus BARENDSE, geboren 8-okt-1906 te Leiden, zoon van Anthony Barendse en Johanna Schouten, tuinder.

3.            Adriana, geboren 31-jul-1908 te Leiden, gehuwd 5-apr-1933 met Johannes OLIVIER, geboren 6-mrt-1906 te Leiden, zoon van Pieter Olivier (koekbakkersknecht) en Johanna Pauw, kantoorbediende.

XI-j. Eva HOLLEBEEK

Geboren 25-feb-1887 te Leiden, dochter van Arie Hollebeek [X-e] en Catharina Susanna Ribot, overleden 22-nov-1929 te Rotterdam.

Gehuwd (1) 22-aug-1906 te Leiden met, en 22-jan-1909 te Leiden gescheiden van Bartholomeus MARK, geboren 12-mei-1886 te Leiden, zoon van Jacobus Mark en Johanna van Berkel, ketelmaker bij de Stedelijke Lichtfabriek, overleden 14-jan-1949 te Leiden, later gehuwd 14-apr-1909 te Leiden, met Catharina Neuteboom, geboren 12-okt-1883 te Leiden, overleden 24-feb-1969 aldaar.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacob, geboren 28-dec-1906 te Leiden.

 

Gehuwd (2) 18-aug-1915 te Rotterdam, met Bastiaan SCHIPPERS, geboren 15-mei-1890 te Rotterdam, zoon van Bastiaan Schippers en Petronella Cornelia Trum, fabrieksarbeider, overleden 21-okt-1962 te Rotterdam, later gehuwd 17-sep-1930 te Rotterdam, met Henrica Elisabeth Riesouw, geboren 13-aug-1896 te Dieden.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XI-k. Arie HOLLEBEEK

Geboren 8-dec-1906 te Leiden, zoon van Arie Hollebeek [X-e] en Susanna Maria Linschooten, 45 jaren werkzaam bij de Sociale Raad van jongste bediende naar chef de bureau, diaken van de Christelijk Gereformeerde Kerk, secretaris van het Leids Onderling Ziekenfonds, overleden 3-jun-1989 te Oegstgeest.

 

Arie trad op 18-aug-1919 als jongste bediende (op 12-jarige leeftijd, zijn derde baan) in dienst bij de Armenraad. In 1938 werd hij in de buitendienst aangesteld. In 1945 werd de Armenraad omgedoopt in Sociale Raad en bij zijn veertigjarig jubileum in 1959 was Arie daar chef de bureau. Na de opheffing van de Sociale Raad in 1964 werkte hij nog enkele jaren, tot aan zijn pensioen, bij de afdeling Bevolking op het stadhuis.

 

Gehuwd 4-jul-1932 te Leiden met Clasina LEK, geboren 21-jun-1904 te Leiden, dochter van Hendricus Lek en Suzanna Fruchten, overleden 12-nov-2009 te Leiden.

 

Clasina Hollebeek-Lek werd op 21-jun-2009 105 jaar oud. Het Witte Weekblad uit Voorschoten meldt hierover:

“Burgemeester Henri Lenferink kwam haar zondag feliciteren.

Het gezin Lek bestond uit man, vrouw en acht kinderen, waarvan er twee binnen een jaar na hun geboorte zijn overleden. Haar ouders waren wees en als zodanig 'opgevoed' in het weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht. Haar vader verdiende zijn brood als timmerman. Om dichter bij een bepaald karwei te wonen verhuisde het gezin Lek per schip van de Oude Singel naar het Oude Levendaal 6B, naast de synagoge. Clasina bezocht van maart 1910 tot september 1916 de lagere school aan de Pasteurstraat, 'met vrucht, zich onderscheidend door zeer goed gedrag'.

Na de lagere school ging zij als meisje van 12 jaar in betrekking bij diverse Leidse families. In haar eerste betrekking verdiende zij één gulden per week: zes dagen en zondag na de kerkdienst terugkomen. Haar tweede baantje leverde een loonsverhoging op van maar liefst 25 procent: 1,25 gulden per week. De laatste jaren voor haar huwelijk werkte zij in het atelier van de firma Waals aan de Haarlemmerstraat. Op 4 juli 1932 trouwt zij met Arie Hollebeek. Tengevolge van de stadhuisbrand in 1929 werd het burgerlijk huwelijk voltrokken in de Stadsgehoorzaal. Direct na haar huwelijk stopte zij met werken, zoals in die tijd gebruikelijk was.

Na de huwelijksvoltrekking betrok het echtpaar een bovenwoning aan de Morsweg. Een erfenis stelde hen in staat om in 1935 een nieuwbouwhuis in de P.J. Blokstraat te kopen voor 5500 gulden. In dit huis heeft de familie Hollebeek tot 1969 gewoond. In dit jaar verkochten zij dit huis en kochten een flatwoning aan de Burggravenlaan waar zij tot december 2007 heeft kunnen wonen. Hoewel bekend als 'de krakende wagen van de familie' heeft zij inmiddels al haar broers en zussen overleefd. Mevrouw Hollebeek-Lek heeft een zoon, schoondochter, en een getrouwde kleindochter en woont inmiddels in verpleeghuis Zuydtwijck”.

 

Uit dit huwelijk is 1 zoon bekend.

XI-l. Nicolaas HOLLEBEEK

Geboren 13-nov-1892 te Leiden, zoon van Nicolaas Hollebeek [X-f] en Maria Catharina Imans, koopman, overleden 10-feb-1948 te Den Haag.

Gehuwd 8-mei-1918 te Leiden met Agatha OVERMEER, geboren 9-apr-1896 te Leiden, dochter van Daniël Overmeer en Anna Wallaart, overleden 28-dec-1945 te Den Haag.

Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend.

XI-m. Isaäc HOLLEBEEK

Geboren 14-apr-1896 te Leiden, zoon van Nicolaas Hollebeek [X-f] en Maria Catharina Imans, overleden 22-jan-1980 te Leiden.

Gehuwd 7-aug-1922 te Leiden met Geertruida VERLIND, geboren 26-feb-1898 te Leiden, dochter van Abraham Verlind en Maria Elisabeth Piket, overleden 24-jan-1989 te Leiden, begraven op Rhijnhof te Leiden.

Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend.

XI-n. Jacobus HOLLEBEEK

Geboren 15-sep-1902 te Leiden, zoon van Nicolaas Hollebeek [X-f] en Maria Catharina Imans, overleden 21-aug-1976 te Dongen.

Gehuwd 19-aug-1925 te Leiden met Apolonia VAN WELZEN, geboren 26-aug-1902 te Leiden, dochter van Jacobus van Welzen en Lena Jacoba van Duijl, overleden 27-apr-1964 te Leiden.

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend, waaronder:

1.            Nico, geboren 9-mrt-1927 te Leiden, overleden 17-mei-1945 te Goslar (DLD).

 

Der Student Klaas Hollebeek Religion unbekannt, wohnhaft in Leiden, P. de la Courstrasse 75,

ist am 17. Mai 1945 um 2 Uhr 30 Minuten in Goslar, im Vereinskrankenhaus verstorben.

Der Verstorbene war geboren am 9. März 1927 in Leiden / Holland

Vater Unbekannt

Mutter Unbekannt

Der Verstorbene war nicht verheiratet.

Tidesursache: Lungentuberkulose, Herzschwäche (Sterbeurkunde 22-sep-1945)

XI-o. Henderika HOLLEBEEK

Geboren 7-jul-1877 te Leiden, dochter van van Johannes Hollebeek [X-g] en Helena Maria Selier, overleden 12-jan-1945 te Leiden.

Gehuwd 6-aug-1902 te Leiden met Teunis Hendrik NAP, geboren 19-mei-1876 te Rietveld, zoon van Hendrik Nap en Maagje van Dijk, brandersknecht, stoker electriciteitscentrale, overleden 27-mei-1966 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.            Hendrik, geboren 27-jun-1903 te Leiderdorp, tuinder, overleden 29-dec-1985 te Leiden, gehuwd (1) 21-nov-1928 te Leiden, met Cornelia TELENG, geboren 4-feb-1903 te Leiden, dochter van Franciscus Teleng en Wilhelmina Favier, gehuwd (2) met Maria BOERS, geboren 15-apr-1915 te Hoek van Holland, overleden 5-mrt-2001 te Warmond.

2.            Helena Maria, geboren 25-jan-1905 te Leiden, overleden ongeveer 31-jul-1993 te Leiden, gehuwd 14-nov-1928 te Leiden, met Philippus Franciscus VAN GIJZEN, geboren 14-jan-1906 te Leiden, zoon van Antonius van Gijzen en Elisabeth Verstraaten, houtkoopersknecht, overleden 8-jul-1987 te Leiden.

3.            Maagje Maria, geboren 16-jan-1907 te Leiden, overleden 26-jun-2005 te Leiden, gehuwd 12-sep-1928 te Leiden, met Gijsbertus Agathus BATIST, geboren 13-feb-1904 te Leiden, zoon van Willem Jacobus Batist en Cornelia Marianna Wiethoff, huisschilder, overleden 17-feb-1978.

4.            Johannes, geboren 10-nov-1908 te Leiden, overleden 21-okt-1917 te Leiden.

5.            Cornelis, geboren 13-okt-1910 te Leiden, overleden 14-jun-1974 te Leiden, ondertrouw met Louise Wilhelmina SMIT, overleden 15-aug-1999 te Leiden.

6.            Bartholomeus, geboren 17-okt-1912 te Leiden, gehuwd ongeveer 22-jun-1939 te Leiden, met Sara Wilhelmina VAN VENETIËN, geboren 3-aug-1916 te Leiden, dochter van Carolus Willem van Venetiën en Catharina van der Wijngaard, penningmeesteresse van de afdeling Leiden van de C.H.U., overleden 13-okt-1998 te Leiden.

7.            Willem Frederik, geboren 26-okt-1914 te Leiden, overleden 31-okt-1981 te Leiden, gehuwd (1) aug-1941 te Leiden, met Everharda Woltera VAN DE BERG, geboren rond 1917, dochter van Albert van de Berg en Jantje Tersteeg, overleden 28-sep-1966 te Leiden, gehuwd (2) okt-1967 te Leiden, met J.C. VAN DER LAAKEN, geboren rond 1920, overleden 8-mrt-2008 te Voorschoten.

8.            Neeltje, geboren 24-sep-1918 te Leiden, gehuwd ongeveer 15-mei-1942 te Leiden, met Johannes MARTIJN, geboren aug-1912 te Leiden, zoon van Samuel Martijn en Clasina Kok, overleden jul-1980 te Leiden.

XI-p. Bartholomeus HOLLEBEEK

Geboren 10-feb-1883 te Leiden, zoon van Johannes Hollebeek [X-g] en Helena Maria Selier, 10-feb-1899 in militaire dienst, sergeant-majoor tamboer 4e R.I., gepensioneerd militair 1-jan-1934, tamboer-maitre van de harmonie kapel “Werkmans Wilskracht”, overleden 17-apr-1946 te Leiden.

Gehuwd 23-jun-1909 te Leiden met Johanna VAN LEENT, geboren 19-jan-1879 te Aarlanderveen, dochter van Johannes van Leent (landbouwer) en Jaapje Jacoba Krimpelman.

Uit dit huwelijk:

1.            Lena Maria, geboren 25-feb-1904 te Leiden, dienstbode te Amsterdam (1925), gehuwd 18-dec-1929 te Leiden, met Albertus Leendert (Bertus) HUETING, geboren 18-dec-1898 te Leiden, zoon van Johannes Hendricus Hueting (colporteur) en Lena Kooreman, expediteur, overleden 29-jun-1976 te Leiden.

2.            Johanna Jacoba Cornelia, geboren 5-jul-1911 te Leiden, overleden 7-dec-1998 te Warmond, gehuwd 17-jun-1936 te Leiden, met Petrus Coenradus VAN LEEUWEN, geboren 22-dec-1906 te Voorhout, overleden 4-dec-1973 aldaar.

3.            Johannes Cornelis, geboren 1-jul-1917 te Leiden, volgt XII-r.

XI-q. Helena Maria HOLLEBEEK

Geboren 5-sep-1885 te Leiden, dochter van Johannes Hollebeek [X-g] en Helena Maria Selier overleden 26-apr-1929 te Oegstgeest.

Gehuwd 7-mrt-1906 te Leiden met Abraham BAVELAAR, geboren 21-jan-1883 te Leiden, zoon van Abraham Bavelaar en Wilhelmina Catharina Fasseur, leerlooier, overleden 26 november 1966.

Uit dit huwelijk zijn 13 kinderen bekend, waaronder:

1.            Abraham, geboren 8-jul-1906, overleden 3-sep-1991.

2.            Johannes, geboren 6-mei-1908, overleden 25-mrt-1909.

3.            Johanna Wilhelmina, geboren 13-okt-1909 te Leiden, overleden 8-mrt-1978 te Leiden, gehuwd 5-jun-1929 te Leiden, met Dirk de l' ECLUSE, geboren 26-dec-1906 te Leiden, zoon van Herman Johannes de l'Ecluse en Johanna Braggaar, overleden 15-nov-1972 te Leiden.

4.            Johannes, geboren 18-nov-1910 te Leiden, overleden 3-dec-1972 aldaar, gehuwd 26-mei-1937, met Aagje KORSWAGEN, geboren 11-aug-1909 te Leiden, dochter van Nicolaas Korswagen en Hendrika Tegelaar, overleden 28-jan-1994 te Leiderdorp.

5.            Gerrit, geboren 11-jan-1912, overleden 13-jan-1988, gehuwd met Johanna Maria De L’ ECLUSE, geboren 7-nov-1915, dochter van Herman Johannes de l'Ecluse en Johanna Maria Braggaar, overleden 25-jan-2006.

6.            Bartolomeus, geboren 22-jul-1913, overleden jun-2000.

7.            Johanna Catharina, geboren 16-mei-1915 te Leiden, overleden 5-apr-1998, gehuwd 31-mrt-1943, met Bartholomeus VAN DEN BURG, geboren 23-aug-1908, zoon van David van den Burg en Hendrika Jannetje Pardon, overleden 23-jan-1989.

XI-r. Johannes HOLLEBEEK

Geboren 4-mrt-1888 te Leiden, zoon van Johannes Hollebeek [X-g] en Helena Maria Selier, goudsmid, overleden 22-jan-1976 te Den Haag.

Gehuwd 29-apr-1914 te Leiden met Hendrika SCHOUTEN, geboren 10-apr-1890 te Leiden, dochter van Hendrik Schouten en Johanna Maria Neuteboom, overleden 5-aug-1975 te Den Haag.

Uit dit huwelijk:

 

1.        Helena Maria, geboren 13-feb-1915 te Leiden, kantoorbediende, overleden 23-sep-1990 te Zoetermeer, gehuwd 10-jul-1940 te Den Haag, met Gustaaf Wilhelmus HULZENBOOM, geboren 27-sep-1911 te Den Haag, overleden 26-jul-1995 te Zoetermeer.

2.        Hendrik Johannes, geboren 15-mrt-1916 te Den Haag, op 26-aug-1937 geslaagd voor akte M.A. (Teekenen M.O.), overleden 18-mrt-2003 te Den Haag, gehuwd 20-okt-1944 te Monster, met Neeltje LOOIJE, geboren 4-aug-1919 te Den Haag, dochter van Cornelis Looije (horlogemaker) en Cornelia Wilhelmina Brouwer.

XI-s. Willem Frederik HOLLEBEEK

Geboren 17-mrt-1891 te Leiden, zoon van Johannes Hollebeek [X-g] en Helena Maria Selier, keukenknecht bij de firma Tieleman en Dros, zilveren jubileum aldaar 29-mei-1942, overleden 24-apr-1973 te Leiden.

Gehuwd 15-apr-1914 te Leiden met Francina Margaretha Cornelia POPTIE, geboren 15-jan-1894 te Leiden, dochter van Frans Gerrit Poptie en Johanna Christina van Ettinger, overleden 27-jun-1951 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

 

1.            Helena Maria (Lenie), geboren 21-sep-1914 te Leiden, buffetjuffrouw, overleden 29-mrt-1999 te Apeldoorn, begraven te Ugchelen, gehuwd (1) 17-aug-1938 te Apeldoorn met en gescheiden 19-okt-1946 aldaar van Wijnand DE LEEST, geboren 19-sep-1902 te Apeldoorn, gehuwd (2) 12-mei-1948 te Apeldoorn, met Jacob Jan BERGHUIJS, geboren 1-sep-1914 te Kampen, politieagent, overleden 12-nov-1981 te Apeldoorn.

2.            Johanna Christina (Jopie), geboren 7-sep-1919 te Leiden, volgt XII-s.

XI-t. Wilhelmina HOLLEBEEK

Geboren 6-nov-1894 te Leiden, dochter van Johannes Hollebeek [X-g] en Helena Maria Selier, overleden 23-dec-1980 te Leiden.

Gehuwd 19-apr-1916 te Leiden, met Jacob BROKAAR, geboren 21-mrt-1890 te Leiden, getuigen Jacobus Bavelaar en Jan Brokkaar, zoon van Jacob Brokaar en Johanna de Boer, overleden 14-mei-1962 te Leiden.

Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend.

XI-u. Hendrica HOLLEBEEK

Geboren 27-okt-1886 te Leiden, dochter van van Anthony Hollebeek [X-j] en Hendrika Catharina Maria van Egmond, overleden 7-sep-1982 te Leiderdorp, begraven Rhijnhof te Leiden.

Gehuwd 1-dec-1915 te Leiden, met Jacobus VAN DER WILK, geboren 19-dec-1888 te Leiden, zoon van Cornelis van der Wilk en Elisabeth Eradus, tramconducteur, overleden 9-dec-1957 te Leiden.

Uit dit huwelijk kinderen.

XI-v. Anthony HOLLEBEEK

Geboren 5-jan-1889 te Leiden, zoon van Anthony Hollebeek [X-j] en Hendrika Catharina Maria van Egmond, overleden 9-nov-1981 te Leiden.

Gehuwd 18-jun-1919 te Leiden met Margaretha OUWERKERK, geboren 24-okt-1894 te Leiden, dochter van Louis Ouwerkerk en Jacoba Zaalberg, overleden 30-dec-1968 te Katwijk.

Uit dit huwelijk is 1 kind bekend.

XI-w. Trijntje HOLLEBEEK

Geboren 2-apr-1893 te Leiden, dochter van van Anthony Hollebeek [X-j] en Hendrika Catharina Maria van Egmond, overleden 9-jan-1973 te Amsterdam.

Gehuwd 10-feb-1915 te Leiden, met Willem Fredrik TEKAMP, geboren 15-aug-1890 te Rotterdam, zoon van Pieter Tekamp en Maria Mieremet, leerling machinist.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend.

XI-x. Franciscus Johannes HOLLEBEEK

Geboren 19-feb-1896 te Leiden, zoon van Anthony Hollebeek [X-j] en Hendrika Catharina Maria van Egmond, monteur bij de Rijkstelegrafie, chef monteur, hoofdopzichter, overleden 17-jun-1978 te Amersfoort.

 

Over zijn 40-jarig P.T.T.-jubileum schreef het Leidsch Dagblad op 1953 het volgende:

“Nadat de heer F.M. Hollebeek in verband met zijn veertigjarig P.T.T.-jubileum reeds in de ochtend te zijnen huize was gehuldigd, o.a. door de directeuren van de postkantoren Alphen, Boskoop en Bodegraven, werd hij ’s middags bezocht door ir D. Urbanus en ir Verhagen, leiders van de technische dienst. De heer Urbanus kon de jubilaris de verheugende mededeling doen, dat hij was bevorderd tot opzichter eerste klas van de technische dienst. Hij bood de heer Hollebeek een gratificatie en een oorkonde aan. Diens huis bleek te klein te zijn om alle belangstellenden ’s middags en ’s avonds te bevatten”.

 

Gehuwd 18-jul-1922 te Zwolle met Hendrika (Riek) VAN DER BEND, geboren 20-apr-1898 te Zwolle, dochter van Hermannus van der Bend en Johanna Wesselink.

Uit dit huwelijk is 1 kind bekend.

GENERATIE XII

XII-a. Johannes HOLLEBEEK

Geboren 7-apr-1898 te Leiden, zoon van Johannes Hollebeek [XI-a] en Johanna Boon, assistent accountant, op 30-jun-1951 25 jaar verbonden aan het accountantskantoor van Mr. Dr. H.D.M. Knol te Leiden, overleden 16-nov-1974 te Leiden.

Gehuwd 8-jun-1927 te Leiden met Cornelia JANSEN, geboren 20-jun-1898 te Leiden, dochter van Cornelis Jansen en Cornelia la Lau, overleden 8-jan-1972 te Leiden, begraven op de begraafplaats Rhijnhof aldaar.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend.

XII-b. Elisabeth Johanna HOLLEBEEK

Geboren 16-jan-1903 te Leiden, dochter van Johannes Hollebeek [XI-a] en Johanna Boon, overleden 22-jul-1992 te Zeist.

Gehuwd 2-jun-1926 te Leiden, met Cornelis Arend MECHELSE, geboren 8-feb-1898 te Voorschoten, zoon van Karel Anthonie Mechelse en Dirkje van der Meij, graveur, overleden 21-jun-1969 te Emmen.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen te Haarlem geboren.

XII-c. Johannes HOLLEBEEK

Geboren 6-apr-1904 te Leiden, zoon van Johannes Hollebeek [XI-d] en Maria Catharina Susanna Ankerna, smid, incasseerder, overleden 18-nov-1984 te Leiden.

Gehuwd 7-mei-1930 te Leiden met Barber DEN HOED, geboren 29-aug-1905 te Leiden, dochter van Jacobus den Hoed en Tietje Brigitta Geerlings, overleden 29-mrt-1993 te Oegstgeest.

Uit dit huwelijk is 1 kind bekend.

XII-d. Hendrik HOLLEBEEK

Geboren 9-sep-1905 te Leiden, zoon van Johannes Hollebeek [XI-d] en Maria Catharina Susanna Ankerna, monteur, winkelier in sigaren aan het adres Herensingel 26, overleden 8-dec-1993 te Leiden.

Gehuwd (1) 24-apr-1935 te Leiden, met Hendrika Lamberta HAVERKAMP, geboren 22-feb-1902 te Leiden, dochter van Bernard Johan Haverkamp (korporaal van de Infanterie) en Harmina Geertruida Peters, overleden 10-mrt-1956 te Leiden.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Gehuwd (2) 3-dec-1959 te Leiden, met Maria Adriana Mathilda BOTING, geboren 8-jan-1936 te Leiden, dochter van Hendricus Boting en Mathilda Johanna Winter.

Uit dit huwelijk is 1 kind bekend.

XII-e. Johannes HOLLEBEEK

Geboren 17-feb-1912 te Leiden, zoon van Nicolaas Hollebeek [XI-e] en Johanna Favier, overleden 3-jan-2004 te Leiderdorp.

Gehuwd 28-jul-1936 te Leiden, met Cornelia Hendrina NEUTEBOOM, geboren 10-apr-1916 te Leiden, dochter van Paulus Neuteboom en Wilhelmina van Polanen, overleden 5-okt-1988 te Leiden.

Uit dit huwelijk is 1 zoon bekend.

XII-f. Jacobus HOLLEBEEK

Geboren 7-apr-1913 te Leiden, zoon van Nicolaas Hollebeek [XI-e] en Johanna Favier, overleden 7-jan-1996 te Leiden.

Gehuwd 29-apr-1936 te Leiden, met Louisa Maria HOGENES, geboren 14-mrt-1916 te Leiden, dochter van Adrianus Hogenes en Petronella Koree, overleden 12-okt-1986 te Leiderdorp.

Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend.

XII-g. Nicolaas HOLLEBEEK

Geboren 27-apr-1914 te Leiden, zoon van Nicolaas Hollebeek [XI-e] en Johanna Favier, kleermaker, perser, filiaalhouder Stomerij "De Kroon" (Nicolaas Beetsstraat 13), directeur Chemisch reinigen "Zuid-West", overleden 29-apr-1974 te Leiden.

Gehuwd 14-apr-1938 te Oegstgeest, met Adriaantje SCHOENMAKER, geboren 30-jul-1915 te Oegstgeest, dochter van Cornelis Schoenmaker en Johanna Willems, overleden 9-mei-2000 te Leiden.

Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend.

XII-h. Willem HOLLEBEEK

Geboren 14-nov-1915 te Leiden, zoon van Nicolaas Hollebeek [XI-e] en Johanna Favier, overleden 5-mei-1983 te Leiden.

Gehuwd 30-mei-1938 te Leiden, met Adriana Maria VAN DER HOEVEN, geboren 3-apr-1919 te Leiden, dochter van Daniel Johannes Jacobus Verhoeven en Johanna Jacoba van der Pot, overleden 2-mrt-2005 te Voorschoten.

Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend.

XII-i. Cornelis (Nelis) HOLLEBEEK

Geboren 16-jan-1917 te Leiden, zoon van Nicolaas Hollebeek [XI-e] en Johanna Favier, lid van K&G, overleden 18-nov-1986 te Vlaardingen.

Gehuwd 22-okt-1941 te Leiden, met Adriana VAN OUDHEUSDEN, geboren 16-aug-1921 te Vlaardingen, dochter van Kornelis van Oudheusden en Elisabeth Johanna Saarloos, overleden jul-2004.

Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen bekend

 

XII-j. Adrianus (Aad) HOLLEBEEK

Geboren 4-jun-1925 te Leiden, zoon van Nicolaas Hollebeek [XI-e] en Johanna Favier, lid van K&G (1936), eigenaar glasbewerkingsbedrijf, overleden 14-apr-2014 te Warmond.

Gehuwd 6-jun-1952 te Leiden, verloofd 23-dec-1948, met Greet BREEDVELD.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend.

XII-k. Catharina Sara HOLLEBEEK

Geboren 22-dec-1897 te Leiden, dochter van Nicolaas Hollebeek [XI-g] en Sara Maria Schouten, op 13-jul-1904 erkend bij het huwelijk van haar ouders, op 29-jan-1906 op 8-jarige leeftijd verhuisd naar Leiden, op 26-okt-1908 teruggekeerd naar haar ouders in Zegwaart, op 11-feb-1909 weer verhuisd naar Leiden, overleden 27-okt-1966 te Lisse.

Gehuwd 6-mei-1920 te Leiden, met Jasper DE RIDDER, geboren 13-mei-1895 te Alphen, zoon van Willem de Ridder en Jacoba van ’t Wout, NS-employee, overleden 11-apr-1980 te Lisse.

Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend.

XII-l. Catharina Susanna HOLLEBEEK

Geboren 22-feb-1905 te Zegwaart, getuigen bij de aangifte Peter Johannes van Beek en Cornelis Molenwijk, dochter van Nicolaas Hollebeek [XI-g] en Sara Maria Schouten, overleden 25-nov-1983 te Leiden.

Gehuwd 29-aug-1923 te Leiden, met Willem CIERE, geboren 22-jul-1900 te Leiden, zoon van Simon Ciere (koopman) en Klazina van der Aar, koopman in groenten, chauffeur, exploitant van koffiehuis “De Blokhut” te Warmond, overleden 1-jul-1978 te Leiden.

Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen bekend.

XII-m. Nicolaas HOLLEBEEK

Geboren 16-jun-1907 te Zegwaart, aangifte 17-jun-1907 aldaar, getuigen Petrus Johannes van Beek en Arie Henneken, zoon van Nicolaas Hollebeek [XI-g] en Sara Maria Schouten, timmerman, overleden 12-sep-2000 te Leiden.

Gehuwd 1-jul-1931, met Henrica Maria DOESBURG LANOOY, geboren 18-dec-1909 te Leiden, dochter van Jacobus Doesburg Lanooy en Hendrica Maria Melet, overleden 5-aug-2004 te Leiden.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend.

 

In het Leids Dagblad van 11-jun-1996 worden Nico en Rika door Marijn Kramp geciteerd ("Met vallen en opstaan gewoon doorgaan"): Zij was zestien, hij was achttien toen ze elkaar ontmoetten op de Stijfselbaan, de Stationsweg, waar ze flaneerden met vele andere geliefden. Gisteren zaten mevrouw en meneer Hollebeek samen met 24 andere echtparen die dit jaar 60 of 65 jaar getrouwd zijn in de burgerzaal van het Stadhuis. De gemeente Leiden had een feestje voor hen georganiseerd.

Het cijfer zestig dat met chocolade op de gebakjes is gespoten, gaat niet op voor het echtpaar Hollebeek. Zij behoren tot de vijf aanwezige echtparen die dit jaar hun 65ste trouwdag vieren. Lekker zijn de tractaties echter wel, vindt meneer Hollebeek. Hij laat het zich goed smaken. "Ik heb het hier beter dan thuis", grapt hij tegen zijn vrouw. Maar die waarschuwt hem "We kunnen altijd nog scheiden hoor!"

XII-n. Adrianus HOLLEBEEK

Geboren 13-sep-1909 te Zegwaart, aangifte 14-sep-1909 aldaar, getuigen Petrus Johannes van Beek en Theodorus Petrus Böhm, zoon van Nicolaas Hollebeek [XI-g] en Sara Maria Schouten, tramconducteur, overleden 4-jan-1994 te Leiden.

Gehuwd 20-dec-1939 te Leiden, met Louisa BURGERJON, geboren 20-jan-1914 te Leiden, dochter van Philippus Burgerjon en Alida Susanna Zirkzee, overleden 10-mei-2003 te Leiden.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend.

XII-o. Arie HOLLEBEEK

Geboren 25-nov-1911 te Zegwaart, zoon van Nicolaas Hollebeek [XI-g] en Sara Maria Schouten, hovenier, concierge, bode, proeftrekker, overleden 27-mei-1978 te Leiden.

Gehuwd 17-nov-1943 te Leiden, met Elisabeth VAN VEEN, geboren 29-dec-1913 te Leiden, dochter van Johannes van Veen en Elisabeth Robijn, overleden 5-mei-1978 te Leiden.

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen te Leiden geboren.

XII-p. Titia HOLLEBEEK

Geboren 27-feb-1914 te Leiden, dochter van Nicolaas Hollebeek [XI-g] en Martiena Kruizinga, overleden 23-dec-2006 te Leiderdorp.

Gehuwd 11-jun-1942 te Leiden, met Cornelis van 't Zelfde, geboren 17-jan-1920 te Leiden, zoon van Cornelis van 't Zelfde en Jannetje van der Bent, electricien, overleden okt-2010 te Voorschoten.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend.

XII-q. Frederik Michiel HOLLEBEEK

Geboren 14-jul-1916 te Leiden, metaalbewerker, was op 17-jun-1958 25 jaar in dienst bij De Jonge's machinefabriek te Hazerswoude, laatst als chef van de reparatie-afdeling, overleden 17-apr-2009 te Leiden.

Gehuwd 6-sep-1939 te Leiden, met Johanna (Jannie) Philippo, geboren 17-jun-1913 te Leiden, dochter van Hendrik Philippo (wolsorteerder) en Johanna Groeneveld.

Uit dit huwelijk is 1 kind bekend.

XII-r. Johannes Cornelis HOLLEBEEK

Geboren 1-jul-1917 te Leiden, zoon van Bartholomeus Hollebeek [XI-p] en Johanna van Leent, timmerman, overleden 5-mrt-1979 te Leiden.

Gehuwd 29-dec-1943 te Leiden, met Ida Emma Wotburg SIEGERT, geboren 3-apr-1912 te Ixelles (Elsene, bij Brussel).

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend.

XII-s. Johanna Christina (Jopie) HOLLEBEEK

Geboren 7-sep-1919 te Leiden, dochter van Willem Frederik Hollebeek [XI-s] en Francina Margaretha Cornelia Poptie, overleden 19-okt-2001 te Leiden.

Gehuwd 20-feb-1946 te Leiden, met Johannes DE KLER, geboren 8-sep-1921 te Leiden.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend.

Documenthistorie

Versie

Datum

Inhoud

1

1-jul-2004

Oorspronkelijke tekst

31

31-jul-2014

Toegevoegd Johanna Christina Hollebeek [XII-r] en foto van haar vader Willem Frederik Hollebeek [XI-s]

32

7-mrt-2015

Toegevoegd Aad Hollebeek [XII-j] en Johanna Catharina Bavelaar [nr 7 onder XI-q], foto van Nelis Hollebeek [XII-i] en kleine aanvulling

 

© 2015 N.J. Hollebeek, Gouda