Generaties

Generatie X

Generatie XI

Generatie XII

Generatie XIII

Generatie XIV

Generatie XV

Generatie XVI

Generatie XVII

Kwartierstaat Elisabeth van Veen (generatie XI, nrs 1024-2047)

Verantwoording

In deze kwartierstaat zijn alle bekende voorouders opgenomen in generatie XI.

De voorgaande generaties worden in tabelvorm op Internet getoond.

Alle vermelde dopen hebben plaatsgevonden in de Gereformeerde Kerk, tenzij anders aangegeven.

Als iemand hertrouwt dan is zij of hij in bijna alle gevallen weduwe of weduwnaar, dit is niet apart vermeld.

GENERATIE XI

1040. Gerrit DIRCKSZ

Gehuwd (1) met Leentje JANSDR.

Ondertrouw (2) 22-1-1634 te Overschie, attestatie gegeven om te trouwen van Cralingen.

1041. Trijntgen DIRCX

Jongedochter van Cralingen.

Kinderen:

1.            Dirk, geboren rond 1635, zie [520].

2.            Arie, geboren rond 1637, bouwman, molenmeester aan de Beukelsdijk (1683), ambachtsbewaarder en gaarder van het molen- en penninggeld van de polder Blijdorp, overleden 1-aug-1727 te Cool, begraven 8-aug-1727 te Overschie, gehuwd 1-jan-1668 te Overschie, met Jannetje VAN SCHIE, gedoopt 12-aug-1646 te Overschie, overleden tussen 29-jan-1690 en 4-mrt-1691.

3.            Aaltje, geboren rond 1644, begraven 14-jun-1722 te Overschie, gehuwd 12-feb-1668 te Overschie, met Arent POST, gedoopt 9-nov-1642 te Overschie, overleden na 4-sep-1689.

4.            Maarten, geboren rond 1650 te Overschie, meester huistimmerman, overleden vóór 18-dec-1694, gehuwd 27-okt-1675 te Overschie, met Cornelia VAN SCHIE, gedoopt 25-aug-1652 te Overschie, begraven 13-okt-1723 te Overschie.

5.            Trijntje (GERRITSDR), overleden na 30-mei-1677.

1044. Cornelis Pietersz RODENBURG

In 1645 vermeld als gezworene boer op 't Woudt op een eigen hofstede met 4 morgens land, overleden na 1651.

Gehuwd 14-jan-1618 op ’t Woud, met Maertgen Leenders VAN DER MEER (VAN DER CHIJS), geboren te Vlaardingen, ovlerleden na 15-jul-1633.

Kinderen:

1.            Cornelis Cornelis, gedoopt 16-nov-1630 op 't Woudt, landbouwer, overleden na 1662, gehuwd 9-dec-1657 te Berkel, met Maartje Willems VAN DEN BERGH, gedoopt 7-jan-1635 te Berkel, overleden na 1662.

2.            Jan Cornelis, geboren 1638 op ’t Woud, zie [522].

1046. Ary Willemsz VAN DEN BOSCH

1047. Magdalena (Matje) CLAES

1056. Sijbrant Cornelis VAN RUIJVEN

Geboren rond 1590, armenmeesters van Pijnacker (1638).

1057. Maritgen Cornelisdr VAN CLAPWIJCK

Geboren rond 1590 te Pijnacker.

Kinderen:

1.            Jacob, gedoopt 5-mrt-1628 te Pijnacker, zie [528].

2.            Cornelis, gedoopt 23-jan-1633 te Pijnacker, getuige Maertgen Jansdochter.

1152. Mattheus VAN RIEL

1280. Ary Jacobsz DE RECHT

Geboren circa 1595.

1282. Jan Jansz DE GEUS

1283. Grietje LEENDERTS

Overleden te Mijnsheerenland voor 1656.

1512. Govert GEUS

Woonde te Maastricht en Leiden.

Kinderen:

1.            Jacob, geboren te Maastricht, greinwerker, ondertrouw 10-sep-1670 te Leiden, getuigen Govert Geus zijn vader Zijtgraft en Marya Goewentes (?) haar schoonzuster, met Engeltgen BOGAERTS, geboren te Heusden.

2.            Jan, geboren te Maastricht, zie [756].

3.            Pieter, geboren in het Land van Guleck, lakenwerker, gehuwd te Leiden, ondertrouw 5-dec-1679 aldaar, getuigen Jan Geuse zijn broeder en Marya Thomas haar bekende, met Heyndrickge DE MOET, geboren in het Land van Cleef.

1514. Thomas

1515. Franchyntge

Kinderen:

1.            Susanna, geboren te Leiden, zie [757].

2.            Marya, geboren te Leiden, overleden ná 1697, ondertrouw 4-nov-1666 te Leiden, getuigen Jacob Oyevaert zijn oom en Franchyntge Thomas haar moeder Veststraet, met Heyndrick Egbertsz KNUIJST, geboren te Leyden, lakenbereider, overleden ná 1697.

1516. Michiel BARBIER (BARBIJER)

Geboren te Leiden, wolkammer.

Ondertrouw (1) 25-mei-1634 te Leiden, getuigen Andries de Blemertyer zijn zwager en Anna Jansdr haar moeder, met Maria CLAESDR, geboren te Leyden.

Uit dit huwelijk:

1.            Pierre, gedoopt 25-feb-1635 te Leiden (EW), getuigen Pierre Barbier, André des Bleumortier, Marie Picar en Marie Tibergien.

2.            Claes, gedoopt 12-sep-1636 te Leiden (PK), getuigen Jan Goddelie, Abraham van der Velde, Anna de Swarte en Margriete Barbier.

3.            Mary, gedoopt 14-jan-1638 te Leiden (HK), getuigen Pieter Leenaertsen, Joos Lettyn, Anneken Jacobs en Grietgen Barbier.

 

Ondertrouw (2) 7-mrt-1641 te Leiden, getuigen Piere Barbier zijn oom, Jan Pouwelsz zijn toekomstig oom en Susanna Smeth haar moeder.

1517. Francijntje (Chijntgen) PIETERSDR

Geboren te Leiden.

Ondertrouw (2) 26-feb-1656 te Leiden, getuigen Jan Janszn van Bremen zijn bekende en Barber Everts haar bekende, met Dirck DIRCXZ, geboren te Bremen, wolkammer.

 

Kinderen:

1.            Pieternelle, gedoopt 3-aug-1642 te Leiden.

2.            Janneken, gedoopt 22-nov-1643 te Leiden (HK), getuige Grietien Barbier.

3.            Pieternelle, gedoopt 24-jan-1646 te Leiden (PK), getuigen Jakob Sagaer en Jaquemijntje Jakobs.

4.            Michiel, gedoopt 8-sep-1647 te Leiden (HK), getuigen Willem Hendrickx en Sara de Mortier.

5.            Pieter, gedoopt 29-jun-1650 te Leiden (PK), getuige Margriet Barbier.

6.            Christoffel, gedoopt 26-jun-1652 te Leiden (PK), getuige Maria Jans.

7.            Andries, gedoopt 26-okt-1653 te Leiden, getuige Sara Andries, zie [758].

8.            Willem, gedoopt 7-nov-1655 te Leiden (HK), getuigen Frans Fijlebaut en Agniet Jacobs.

1518. Claes JACOBSZ

Geboren te Leiden, vachtenploter.

Ondertrouw (1) 9-jun-1623 te Leiden, met Neeltgen JANSDR, geboren te Leiden.

Ondertrouw (2) 26-mrt-1625 te Leiden.

1519. Jaecquemijntge VAN ESTEN

Geboren te Haarlem, als inwoonster van het St Catharine Gasthuys 25-mei-1675 te Leiden getuige bij de ondertrouw van haar dochter Lijsbeth met Andries Barbier.

Ondertrouw (1) 1-dec-1623 te Leiden, met Cornelis CORNELISZ, geboren te Gouda, fusteinwerker.

Ondertrouw (3) 7-okt-1636 te Leiden, getuigen Jan Bylewet zijn schoonvader en Sara Liefooge haar bekende, met Dirck THONISZ, lakenwerker, weduwnaar van Jannetgen Meyers.

Kind:

1.            Lijsbeth, gedoopt 29-okt-1628 te Leiden (HK), als Lisebeth van Juste, dochter van Claes Jacobsen en Jaquemyntien van Juste, getuigen Crijn Pieters, Lisebeth Cornelis en Cateline Joris, zie [759].

1520. Willem VAN CLAVEREN

1524. Cornelis Jansz VICTORIE

1525. Neeltje CLAES

Kinderen:

1.            Machtelt, geboren vóór 1623, gehuwd met Aert JANSZ.

2.            Cornelis, volgt [762].

3.            Barbara, gehuwd 5-dec-1660, met Willem VAN DAM, zoon van Pieter Gijsberts van Dam en Annetje Huijgen de Heer.

4.            Dirk, gehuwd (1) 23-jun-1650, met Maartje KRIJEN, gehuwd (2) 26-nov-1656, met Neeltje KETH.

5.            Jacob, gehuwd met Trijntje Willems OOSTENRIJCK.

6.            Maritje, gehuwd met Jan Cornelisz SCHINCKEVELT.

7.            Aaltje.

8.            Annetje, gehuwd met Joris Sijmens VAN RIJN, zoon van Sijmon Janszoon van Rijn [1526] en Grietje Hendriksdr Kop [1527].

1526. Sijmon Jansz VAN RIJN

1527. Grietje Hendriksdr KOP

1528. Govert Jansz SCHENCKEVELT

1530. Roel Pietersz VAN SWIETEN

1540. Pieter STENEMARE

Op 5-mei-1639 te Leiden getuige bij de ondertrouw van zijn broer Jaques.

Kinderen:

1.            Jacob (STEMAER), geboren te Ieper, lakenwerker, ondertrouw (1) 26-apr-1652 te Leiden, getuigen Jeacques Stemaer zijn oom en Sara Beljauw haar moeye, met Maria ACHIERS (ARGIERS), geboren te Leyden, ondertrouw (2) 5-jul-1668 te Leiden, getuigen Jan Abrahamsz Melckstop zijn zwager en Rebecca Daniels haar bekende, met Debora Isaack DE LA RUE, geboren te Middelburg in Zeeland, weduwe van Willem Gerritsz van der Spoor.

2.            Mary (STEMAER), geboren te Ieper, gehuwd 1-mei-1650 te Leiden, ondertrouw 15-apr-1650 aldaar, getuigen Jaeques Stemaer zijn bekende en Trijntgien Jans haar moeye, met Michiel VERBEECK, geboren te Ieper, saaiwerker.

3.            Pieter (STEMAER), geboren te Ieper, zie [770].

1548. Jan WALENS (WALES)

1549. Jaepgen JACOBSDR

Kinderen:

1.            Jan, geboren te Leiden, zie [774].

2.            Willem (WALIJS), geboren te Leiden, schoenmaker, ondertrouw 8-feb-1636 te Leiden, getuigen Jan Wales zijn broeder en Trijntgen Meynerts haar bekende, met Jannetgen JACOBSDR, weduwe van Jan Hones.

3.            Jacob, geboren te Leiden, varensgezel, ondertrouw 3-sep-1636 te Leiden, getuigen Jan Wales zijn broeder Coenesteech en Lijsbeth Lenaertsdr haar moeder, met Lijsbeth POUWELSDR VAN BREDENRODE, geboren te Leyden, later ondertrouw 22-sep-1651 te Leiden, getuigen Benjamin Doedens zijn bekende en Lijsbeth Leenderts haar moeder, met Arent Jansz van Nieuwenhuysen, weduwnaar van Judith Prienes.

1550. Jasper DIRCXZ

1551. Aeltgen RUTTEN

Geboren te Minmagen.

Ondertrouw (1) met Jasper DIRCXZ, ondertrouw (2) 21-aug-1623 te Leiden, met Adam VAN DE QUERNI (VERQUAREN), geboren te Eeckelbeecke, wolkammer, weduwnaar van Maeycken Sinckets.

1616. Pieter Symonsz BINCK

Geboren te Leiden, franchijnwerker.

Ondertrouw 4-dec-1615 te Leiden, getuigen Gerrit Symonsz Binck zijn broer en Susanna Bartholomeesdr haar schoonzuster.

1617. Lijsbetgen Jacobsd VAN TETTEROODE (TETRODE)

Geboren te Leiden.

Ondertrouw (1) 21-mrt-1614 te Leiden, getuigen Pieter Jaspersz zijn vader en Susannetgen Bartholomees haar schoonzuster, met Dirck Pietersz VAN ROSSUM, geboren te Leiden, timmerman.

Kinderen:

1.            Jan, zie [808].

2.            Neeltien, gedoopt 22-mrt-1623 te Leiden, getuigen Willem Jacobs van Tetterooden, Susanna Bartolomeus en Catrijne Tobias (Schaeck).

3.            Baertien, gedoopt 18-nov-1626 te Leiden, getuigen Willem Jacobsen van Tetteroo, Abigel Moijaerts en Trijntien Tobias (Schaeck).

1618. Salomon Jansz OBRYS

Geboren te Leiden, vachtenploter.

Ondertrouw 13-jan-1617 te Leiden, getuigen Jan des Obrys zijn vader en Maycken van den Hoet haar moeder.

1619. Sara MERVEILLIE

Geboren te Leiden.

Kinderen:

1.            Sara, geboren te Leiden, ondertrouw 22-sep-1637 te Leiden, getuigen Cornelis de Bije zijn bekende en Judith Phillipsdr haar tante, met Phillips Philips DE TOMBE, geboren te Leyden, velleploter.

2.            Maertgen, geboren te Leiden, zie [809].

1620. Anthonis VAN DER HAGHEN

Geboren te Ronse, saaidrapier.

Ondertrouw (2) 25-jun-1610 te Leiden, getuigen Willem van der Haghe zijn broeder en Gelyntgen Baes haar nicht, met Betgen VAN DER HOLE, geboren te Ronse, weduwe van Remeus de Monier.

Ondertrouw (1) 4-jun-1593 te Leiden, getuigen Willem van der Hage zijn broeder, Hans Dierman zijn bekende, Mayken Lindens haar zuster en Cathelyna Coles haar nicht.

1621. Jacobmyntgen LINDEN

Geboren te Poperingen.

Ondertrouw (1) 21-jun-1586 te Leiden, getuigen Gillis Boorns zijn bekend, Willem van der Haegen zijn broer, Janneken Bossaerts haar bekende en Mayken Linders haar zuster, met Hans DE LEPELAER, geboren te Oudenaerde.

1622. Pieter MOYAERT

Geboren te Ronse, wordt 15-nov-1592 poorter van Leiden als Peter Moyaert, volder, afkomstig van Ronse, dekendrapier.

Ondertrouw (1) 22-aug-1587 te Leiden, getuigen Martyne Moeyaert zijn moeye, Aernt Consaert en Jaecques de Vannemaecker, Neeltgen Cornelisdr haar bekende en Martyne Moeyaert, mede haar bekende, met Mayken VAN DE PLADETZE, geboren te Ronssen.

Ondertrouw (2) 7-mei-1594 te Leiden, getuigen Daniel Moyaert zijn broer, Anthonis Vermoesen, Martyn Moyart haar toekomstige zwager en Jorijntgen Rourings haar nicht.

1623. Celeken TI(E)RENS (Celijntgen, Ceeltgen TYERINGS

Afkomstig van Ronsse.

Ondertrouw (2) 1626 te Leiden, met Adriaen DE VISSCHER, ouderling te Oudewater, afkomstig van Ronsse, weduwnaar van Tanneken Gijselings.

Kinderen:

1.            Judick, geboren te Leiden, ondertrouw (1) 14-okt-1622 te Leiden, met Gillis SERUYS, geboren te Leyden, ondertrouw (2) 23-jun-1636 te Leiden, getuigen Jan Blondeel zijn broer en Jannetgen Tidens haar nicht, met Valentijn BLONDEEL, hosenverver, weduwnaar van Catelijne van Roevroy.

2.            Maertgen, geboren te Leiden, zie [811].

1624. Pieter BOUDERY

Geboren te Sandwich, baaiwerker.

Ondertrouw 16-mrt-1613 te Leiden, getuige Claes Boudery zijn oom.

1625. Susannetgen Jansdr RUTTEBAERTS (RUSSELAERT)

Geboren te Oudewater.

Kinderen:

1.            Hendrik, zie [812].

2.            Cornelis (BOUDRI), geboren te Leiden, kleermaker, in 1639 begraven nadat bij lijkschouwing was vastgesteld dat hij door ernstige verwondingen om het leven was gekomen, ondertrouw 27-mei-1637 te Leiden, getuigen Henrick Boudery zijn broer en Judith Willemsdr haar moeye, met Jannetje CLAESDR, later gehuwd 8-feb-1643 te Leiden, ondertrouw 17-jan-1643 aldaar, getuigen Abraham Thebias zijn bekende en Judith Willemsdr haar moeye, met Pieter Maertensz van Kessel, geboren te Hamburch, fusteinwerker.

3.            Ariaantje.

4.            Willem.

5.            Anne, gedoopt 23-okt-1622 te Leiden (HK), getuigen Josuwa de Witte en Tanneken Daems.

6.            Zacharias, gedoopt 20-jul-1625 te Leiden (HK), getuigen Abraham de Visscher, Jan Ruffelaert en Susanna Bouderij.

7.            Susanna, gedoopt 29-sep-1626 te Leiden (HK), getuigen Thijs Thijssen van Eeck en Celijken Tierins.

8.            Susanna, gedoopt 30-jan-1628 te Leiden (HK), getuigen Tijs Tijssen van der Eijck, Adriaen de Visscher, Selitie Tierijn en Susanna van Aersdale.

9.            Johannes, gedoopt 10-feb-1630 te Leiden (HK), getuigen Thijs Thijssen van Eijck en Gyllet Seruys.

1628. Jacob JORIS

1632. Hendric CLOUC

1633. Jacoba LAMBRECHTSDR

Kinderen:

1.            Andries, geboren te Leiden, boekverkoper (1602, 1615), veertig (1636), veertich, kerckmeester & comm. huwelicxe saecken (1638), ondertrouw (1) 14-jun-1602 te Leiden, getuigen Hendric Clouc zijn vader en Neeltgen Hendricx haar beste moeder,met Adriana DIRXDR, geboren te Leyden, ondertrouw (2) 30-apr-1615 te Leiden, getuigen Lambrecht Henricxz Clouck zijn broeder en Willemtgen Assuerus Geerst haar zuster, met Margarita Assuerus VAN GEERST, geboren te Leyden.

2.            Lambert, geboren te Leiden, saaiwerker, ondertrouw 24-jun-1605 te Leiden, getuigen Andries Clouck zijn broeder en Jacquemijntgen Wijneels haar moeder, met Jacquemyntgen WIJNEEL, geboren te Leyden.

3.            Marijtje, geboren te Leiden, ondertrouw 21-okt-1611 te Leiden, getuigen Cornelis Pietersz Speck zijn vader en Jacoba Lambrechtsdr haar moeder, met Frans Cornelisz SPECK, geboren te Leyden, schoenmaker.

4.            Jannetje, geboren te Herderwyck, ondertrouw 26-apr-1619 te Leiden, getuigen Arent Thonisz zijn meester en Soetgen Floris haar bekende, met Jan MEPPEN, geboren te Westrackum in West-Friesland, kuiper.

5.            Pieter, zie [816].

6.            Catharina, getuige bij de ondertrouw van haar nicht Jacoba Andriesdr Cloucx op 15-sep-1638 te Leiden met Johannes van Rijswijck, geboren te Ziericzee, wonend te Amstelredam, koopman.

1636. Meijndert DE GRAAF

Kinderen:

1.            Isaack, geboren te Zoeterwoude, zie [818].

2.            Salomon (MEYNAERTSZ), baaiwerker, kroonsaaiwerker,
gehuwd (1) met Cathalina COUFFE,
ondertrouw (2) 17-jul-1626 te Leiden, met Jaecquemyntgen CLERQ (CLERCS), weduwe van Stoffel Ringer,
ondertrouw (3) 11-jan-1630 te Leiden, getuigen Jan de Neel zijn broeder en Louwijsgen Andries haar bekende, met Abigael CORNELIS, weduwe van Ysaack Teunisz,
ondertrouw (4) 6-apr-1657 te Leiden, getuigen Isaack Meyndertsz de Graeff zijn broeder en Dyna Jans haar dochter, met Susanna ISAACX , weduwe van Caerl Chelbaert.

1638. Pieter SERUYS (SERUIS)

Geboren te Yperen, comptoirkleedmaker.

Ondertrouw (2) ondertrouw 12-okt-1623 te Leiden, met Maria LOWIJS, weduwe van Jacobus Harmans te Amsterdam.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Ondertrouw (1) 20-jun-1602 te Leiden, getuigen Giellis en Roelandt Seruys zijn broeders, Lyntgen Cruyt haar moeder en Lyntgen Mathys haar zuster.

1639. Claertgen CRUYTS

Geboren te Mechelen.

Kinderen:

1.            Lyntgen Pietersdr, geboren te Leiden, zie [819].

2.            Jan Pietersz, geboren te Leiden, ondertrouw 25-apr-1635 aldaar, met Fijtgen PIETERSDR te Amsterdam.

3.            Maeycken Pietersdr Serruys, ondertrouw 16-mrt-1638 te Leiden, getuigen Gerrit Cornelisz Vonck zijn broer en Fijtgen Pietersdr haar schoonzuster, met Aelbert Cornelisz VONCK, bakker.

1668. Govert DE SEYGE

Drapier.

Ondertrouw (2) 8-mei-1636 te Leiden, getuigen Jan Lamberts zij compeer en Barber Woutersdr haar nicht, met Maria FLOORKIJN, (9 maanden) weduwe van Willem Driscas.

1669. Jenne ADAM

Kinderen:

1.            Abraham (EYCKE), zie [834].

2.            Paulus (Pouwels DU CHAEN), geboren te Leiden, drapier, getuige 16-apr-1667 te Leiden bij de ondertrouw van zijn broer Abraham, ondertrouw 13-apr-1638 te Leiden, getuigen Goffeyn du Schayn zijn vader en Jannetgen Lambertsdr haar moeder, met Mary CHAUMON, geboren te Leyden.

1672. Henry DE LA CROIX

1674. Guillaume DE LA CROIX

Geboren te Valenciennes.

1712. Jan DE LA CULJERYE

Greinwerker.

Ondertrouw (2) 6-aug-1649 te Leiden (EW), getuigen Jan Anselingh zijn zwager en Jenne Pinsion haar bekende, met Simone GYLJAER, geboren te Valenchijn.

Gehuwd (1).

1713. Jenne MESSION

1715. Cathalyna DE PLANCQUE

1716. Jacques NOLET

Geboren te Tourcoing, spinner.

Ondertrouw 6-mrt-1621 te Leiden.

1717. Marya BOESMAER (BOUSSEMAR, BOUSSENAER)

Geboren te Tourcoing.

Kinderen:

1.            Isaac, gedoopt 10-mrt-1622 te Leiden (EW), getuigen Goutier Nollet [als weduwnaar gehuwd 1626 met Maria Fromont], Judith Boussenaer, Jean Creton en Jeanne Billet.

2.            Jaques, gedoopt 28-feb-1627 te Leiden (EW), getuigen Jan Loquisij en Anthoine Prevost, Marie Fremault en Philippote Polet.

3.            Jean, gedoopt 10-mrt-1630 te Leiden (EW), getuigen Jaques Boussemare, Cathalina Boussemare en Esther Petit.

4.            Marie, gedoopt 21-jan-1632 te Leiden (EW), getuigen Jaques Boussemar, Jaques Clarisse, Gerardeine Liagre en Barbe Boussemaire.

1718. NN AVENNE

Kinderen:

1.            Catheline.

2.            Jenne.

1720. Pierre TAVERNE

Geboren te Rijssel.

1721. Franchoise BELLELEVER

Ondertrouw (2) 15-jun-1656 te Leiden (EW), met Matthijs Pieteljoen, weduwnaar van Annetgen Couliers, getuigen Claes Tijcque zijn bekende en Neeltgen Decker haar bekende.

Kinderen:

1.            Paulus, geboren te Rijssel, zie [860].

2.            Mary, gedoopt 4-sep-1639 te Leiden (EW), getuigen Philippe Morren, Pierre du Bois, Ester Edigil en Tonette Latre, ondertrouw 24-mrt-1660 te Leiden (EW), met Symon DE HENNIJN, geboren bij Valenchijn, greinwerker, getuigen Augustijn Louagie zijn bekende en Franchoyse Bellelever haar moeder.

3.            François, gedoopt 27-dec-1648 te Leiden (EW), getuigen Jean de Nivelle, Antoine de la Cour, Catherine du Bie en Michelle Martin.

1748. Aron DE LA COERT

Geboren te Meesen in Vlaenderen .

Gehuwd 24-feb-1598 te Leiden, ondertrouw 24-jan-1598 aldaar, getuigen Gielis Speelman en Jan de Cueninck zijn bekenden, Grietgen van Bonen haar nicht en Maijken Lamberts haar nicht.

1749. Niesgen CARPENTIERS

Geboren te Meessen.

1750. Joost HEURLUYT (HUIJRLUTH)

Geboren te Halewijn in Vlaenderen, werd 27-jul-1598 poorter te Leiden, begraven 25-mrt-1621 aldaar (PK).

Gehuwd 16-jun-1598 te Leiden (PK), ondertrouw 29-mei-1598 aldaar, getuigen Jan Huijrluth de oude zijn vader, Jan Huijrluth de jonge zijn broeder, Sijntge van Elslandt haar moeder en Catelijne Honorette haar bekende.

1751. Maeycken VAN ELSLANDT

Geboren te Menen in Vlaenderen.

1752. Philippe GAILLARD

Woonde te Valenciennes.

Kinderen:

1.            Gillis, geboren te Valenciennes, zie [876].

2.            Pieter, geboren te Valenciennes, twijnder, ondertrouw 4-mrt-1638 te Leiden, getuigen Gilles Galiarde zijn broeder en Mary Batremi haar moeder, met Maertgen HUYBRECHT (Mary ROBERT), geboren in het Land van Luyck, later ondertrouw 25-jan-1656 te Leiden, getuigen Daniel de Toer zijn broeder en Jenne Bonneur haar schoonzuster, met Pouls de Toere, weduwnaar van Tonette de Lanoy.

1754. NN BONNAIR

1755. Jacqueline DOUCHET (DOCHEU)

1762. Herry DU MON

Spiegelwerker.

Ondertrouw (2) 22-jun-1625 te Leiden, met Ragel CORS, geboren te Leyden.

1763. Franchoyse CARBONJOUW

1824-1855.

Identiek aan de nummers 4032-4063 in generatie XII.

1860. Pieter

Kinderen:

1.         Pieter, zie [930].

2.         Jacob, gehuwd met Maartje MEESEN.

1868. Joost VERRAS (VAN RAEST, VERHAES, VERRAES)

Geboren te Yperen, saaiwerker.

Ondertrouw (2) 6-jan-1626 te Leiden, getuigen Jacob de Praem zijn zwager en Marijtgen Willemsdr de Wolff haar stiefmoeder, met Lijsbeth Huybertsdr DE KEY, geboren te Leiden, eerder ondertrouw 8-apr-1616 te Leiden, getuigen Thonis Uytemare zijn bekende en Maycken Keys haar moeder, met Abraham Delinck, geboren te Leyden, raswerker.

Uit dit huwelijk:

1.            Joost, gedoopt 22-okt-1628 te Leiden.

 

Ondertrouw (1) 5-jun-1618 te Leiden, getuigen Jan Staessen zijn bekende en Rachael de Praem haar zuster.

1869. Anna DE PRAEM

Geboren te Leiden.

Kinderen:

1.            Rogier (Rutger), zie [934].

2.            Anna, gedoopt 26-sep-1621 te Leiden (HK), getuigen Johannes Ramaecker en Janneken van Hille.

3.            Annetien, gedoopt 7-okt-1622 te Leiden (PK), getuigen Hendrick Janssen en Jannetein van Gijlle.

4.            Pieter, gedoopt 20-okt-1624 te Leiden (HK), getuigen Jan de Ramaker en Raghel de Praem.

1872. NN TIQUET

Kinderen:

1.            Bastiaan, geboren bij St. Pol in Artois, zie [936].

2.            Jean, geboren in Artoys, wolkammer, overleden ongeveer 1637 te Leiden, ondertrouw 22-okt-1632 te Leiden, getuigen Robbert de Fae zijn bekende en Mary Lalaing, met Hester Pietersdr LE FEVRE, geboren te Leyden, later ondertrouw 23-mrt-1637 te Leiden, getuigen Jan le Buff zijn bekende en Maria la Leyn haar moeder, met Noe Colaes, geboren te Hanouw, passementier.

1878. NN DU HEN

Kinderen:

1.            Marie (DU HAIN), gehuwd (1) met Gilles de Can, ondertrouw (2) 19-jun-1637 te Leiden, getuigen Mathijs Tybout zijn vader en Mary Bousar haar zuster, met Jean TYBOUT, geboren bij St Aman, wolkammer, zie [939].

2.            Jean (DU HAIN), geboren te St Aman, passementier, ondertrouw 2-aug-1641 te Leiden, getuigen Jean Tiboult, Pierre del Croo zijn bekende, Marij du Gardeyn haar tante en Marij du Hain eveneens haar tante, met Mary DU SAR, geboren te St Aman.

 

En waarschijnlijk:

3.            Simon (DUHEY), geboren te Samiaen [waarschijnlijk St. Aman], wolkammer, ondertrouw 18-jul-1631 te Leiden (EW), getuigen Huijbert de Sare zijn cosijn en Maria Clarisse haar moeder, met Jenne DURIER, geboren bij Luijck.

1904. Roeland DE LEPELAER

Gedoopt 13-sep-1590 te Ronse, saaiwerker, begraven 22-sep-1645 te Leiden.

Gehuwd 3-okt-1610 te Leiden, ondertrouw 10-sep-1610 aldaar, getuigen Loys de Lepelaer zijn vader en Teuntgen Pieters haar moeder.

1905. Aaltje Dirks

Geboren te Leiden.

Kinderen:

1.            Cathelijne Roelants, geboren 1611 te Leiden, overleden 1678 te Leiden,
gehuwd (1) 17-apr-1634 te Leiden, ondertrouw 1-mrt-1634 aldaar, getuigen Pieter Waterloo zijn vader en Aeltgen Dircxdr haar moeder, met Pieter WATERLOO de Jonge, geboren 3-mrt-1613 te Leiden, gedoopt 7-mrt-1613 aldaar, zoon van Pieter Pieters Waterloo en Catelijne Louwijs de Sainte, boratwerker,
gehuwd (2) 30-nov-1670 te Leiden, ondertrouw 14-nov-1670 aldaar, getuigen Aeltgen Christiaens haar bekende, Theuntgen Lepelaer haar zuster en Gerrit Jansz van Toledo, met Huijbert Jansz VAN TOLEDO, geboren te Voorschoten, zoon van Jan Janz Van Toledo.

2.            Lowijs, begraven 28-dec-1618 te Leiden.

3.            NN, begraven 4-aug-1624 te Leiden.

4.            Teuntje, gedoopt 20-feb-1624 te Leiden, ondertrouw 6-sep-1641 te Leiden, getuigen Aeltge Dircxdr haar moeder en Pieter Waterloo zijn bekende, met Andries Jans CAPPERS, geboren te Essen, lakenbereider.

5.            Lowijs, gedoopt 18-okt-1626 te Leiden, soldaat onder de binnenwacht van Leiden, overleden vóór 13-jan-1685,
gehuwd (1) 6-mei-1646 te Leiden, ondertrouw 13-apr-1646 aldaar, getuigen Pieter Waterloo zijn zwager en Maijcken van de Walle haar moeder, met Jannetje WILLEMS, dochter van Willem Claasz en Maijke Van der Walle,
ondertrouw (2) 2-jun-1651 te Leiden, getuigen Pieter Waterloo de jonge zijn zwager en Susanna Jans haar moeder, met Lijsbeth PIETERS, gedoopt 13-apr-1628 te Leiden, dochter van Pieter Willems en Susanna Jans,
gehuwd (3) 18-aug-1675 te Leiden. ondertrouw 2-aug-1675 aldaar, getuigen Jan Martijn zijn schoonvader en Jannetge Broeders haar zuster, met Maria Stevens BROEDERS, geboren te Gouda, dochter van Steven Broeders, latere ondertrouw 13-jan-1685 te Leiden, getuigen Susanna Lepelaer haar schoondochter, Jannetge Stevens haar zuster en Willem de Smith zijn broeder, met Abraham de Smith, geboren te Leiden, lakenwever, latere ondertrouw 28-sep-1709 te Leiden, getuigen Lijsbeth Stevens haar nicht, Catharina Jans haar bekende en Karel Segaar zijn bekende, met Guiljaem de Veth, weduwnaar van Maria Pieters Mol.

6.            Dirk, geboren 1628 te Leiden, zie [952].

7.            Leendert, gedoopt 10-mrt-1630 te Leiden (HK), getuigen Adriaen Dircx, Abram Pammereyn, Judith Pieters en Maritgen Joosten.

1906. Simon Dirksen VAN DER VLIET

1907. Martijntje CORNELIS

1918. NN HAVENE

Woonachtig te St. Amand.

Kinderen:

1.            Cathalina (AVYNE), geboren bij St. Amand, zie [859].

2.            Jenne (HAVENNE, LAVEIGNE), geboren te St. Amand, ondertrouw 30-dec-1655 te Leiden (EW), getuigen Jean Verye zijn broeder en Cathalijna du Sar haar moei, met Jaecq VERYE (VERRI), weduwnaar van Cathalijna du Han (Hen).

1928. Jan PONT

Kinderen:

1.            Jean, geboren te Nieukercke, baaiwerker, gehuwd 24-feb-1641 te Leiden, ondertrouw 6-feb-1641 aldaar, getuigen Jan Steyn zijn bekende en Maertgen Pieters haar bekende, met Trijntgen Pieters MOL, weduwe van Pieter Pouwelsz.

2.            Joris, geboren te Nieukercke, gehuwd 10-mei-1637 te Leiden (Sch), ondertrouw 18-apr-1637 aldaar, getuigen Heynrick Voosaert zijn bekende en Jenne de Chan haar schoonzuster, met Marye MONTANJE, weduwe van Carel de Can.

3.            Chaerl, geboren te Nieukercke Belgie, zie [964].

4.            Jacob, geboren te Nieukercke, baaiwerker, gehuwd 16-sep-1646 te Leiden (Sch), ondertrouw 24-aug-1646 aldaar, met Franchijntgen DROUELIS, eveneens afkomstig van Nieuwkercke.

1932. Lodewijk (Louijs) ROMEIN (ROMAIN, ROMEN)

Geboren te Leiden, lakenwever, overleden na 1654.

Ondertrouw 23-okt-1625 te Leiden.

1933. Anna Servaes DE MOLIJN

Geboren te Luik.

Ondertrouw (1) 27-apr-1617 te Leiden (EW), getuigen Pierre Corto zijn bekende, Hubert Hurleyn zijn bekende en Cathelyna Servaes de Molijn haar zuster, met Glaude COPEYN, geboren te Loreynen, drapier.

Kinderen:

1.            Daniël, gedoopt 15-nov-1626 te Leiden (EW), zoon van Louduwick Domen en Anna Servaes, getuigen Clarette Marcus, Susanne Jean, Henry Bertran en Daniel Soteau, lakenwerker, ondertrouw (1) 18-okt-1647 te Leiden (EW), getuigen Lodowijck Romen zijn vader en Catalijn Jans haar bekende, met Mary DU BOO (BOIS), geboren te Armentiers, ondertrouw (2) 4-sep-1648 te Leiden (EW), getuigen Lodewijck de Romeyn zijn vader en Mary Henrick Aernout haar moye, met Anneken FRANSDR, geboren te Limburch, later ondertrouw 6-aug-1650 te Leiden, getuigen Cornelis Jansz zijn bekende en Diewertgien Heyndricxs haar zuster, met Jacob Jansz van Gangelt, weduwnaar van Neeltgien Roelants, lakenwerker.

2.            Jean (Jan ROMEYN), gedoopt 30-sep-1629 te Leiden (EW), getuigen Judith Rennuij, Catherine Serva en Jean Romain, lakenwerker, ondertrouw (1) 29-apr-1659 te Leiden, met Geertruyt JANS, wonend te Leyderdorp, met attestatie, gehuwd (2) EW, ondertrouw 13-feb-1665 te Leiden, getuigen Pieter Gillis Tant zijn zwager en Susanna Pauls haar zuster, met Judith PAULS (POLLET), weduwe van Gerrit Hellingh.

3.            Anne, gedoopt 4-jan-1632 te Leiden (EW), getuigen Jeanne Servas, Michel le Clercq en Lambert le Walon.

4.            Louis (ROMEN), gedoopt 7-mei-1634 te Leiden (EW), getuigen Anne Bequijn, Marguerite Jean Gille, Pierre Buonij en Jean le Gressier, lakenwerker, ondertrouw 22-apr-1654 te Leiden (EW), getuigen Lodewijck Romen zijn vader en Jannetgen Jacobs haar bekende, met Marya PLEUNIJS, geboren in het Land van Luyck.

5.            NN, gedoopt 5-apr-1637 te Leiden (EW), getuigen Jeanne Henri, Magdeleine Serve en Nicolas la Serise.

6.            Willem (Guillaume), gedoopt dec-1638 te Leiden (EW), getuigen Catelijne Jan, Jeanne Servaes, Jan Erkin en Marlijn Per, zie [966].

7.            Catelijne, gedoopt 18-mei-1640 te Leiden (EW), dochter van Louis Romtin, getuigen Cateline Henri, Susanne Noiret en Glaude Teim.

8.            Elisabeth (DROMYN), gedoopt 2-nov-1642 te Leiden (EW), getuigen Elizabeth Halewijn, Gelijn Chalar en Henri Bartelemij, ondertrouw 17-apr-1664 te Leiden, getuigen Carel Basijn zij oom en Anna Servaes haar moeder, met Pieter Gillisz DAN (TANT), geboren te Pynaecker, saaiwerker.

1934. Dirck VAN LEEUWEN (VAN LEUVEN)

Kinderen:

1.            Adryaantge, begraven 12-sep-1687 te Leiden.

2.            Jannetje.

3.            Geertje, geboren te Delft, zie [967].

4.            Willem, gehuwd (1) met Marya Gillis TANT, ondertrouw (2) 14-feb-1675 te Leiden, getuigen Jasper van Iperen zijn zwager, Willem Jansz zijn bekende, Dyna Jacobs van Helmont haar bekende en Jannetge Dircx mede haar bekende, met Grietge FRANSSE, weduwe van Pieter Bruneel, ondertrouw (3) 25-feb-1677 te Leiden, getuigen Ary Pieters zijn bekende, Lowysge Jans haar nicht en Elysabeth Daniels haar bekende, met Jaecquemyntge BULCKEN, weduwe van Pauls Philpsz.

1944. Roelant FRANCOIS

Begraven 20-sep-1655 te Leiden.

Kinderen:

1.            Thomas, geboren te Valenciennes, borattier, ondertrouw 11-okt-1633 te Leiden, getuigen Roelant Franchoys zijn vader, Olivier Marmeuse zijn toekomstige schoonvader, Seijntge Bouché haar moeder en Clara Franchoys haar toekomstige schoonzuster, met Mary MARMEUS (MARINUS, MARMUSÉ), geboren bij Atrecht.

2.            Clara, geboren te Valenciennes, ondertrouw 27-dec-1628 te Leiden, getuigen Jan le Roy zijn vader, Roelant Franchoys zijn toekomstig schoonvader, Cathalina Sevree haar toekomstig schoonmoeder en Elisabeth de Pre haar schoonzuster, met Marcus LE ROY, geboren te Valenciennes, voller.

3.            Jacques, geboren te Valenciennes, zie [972].

1946. Jean HEGO (GEGOU, HECHO)

Overleden na 1659.

Gehuwd (2) 16-apr-1659 te Leiden, ondertrouw 27-mrt-1659 aldaar, getuigen Steven Hego zijn zoon en Marya Babisiau haar dochter, met Jenne YSOURY (ISOORE), geboren te Valenciennes (FRA), weduwe van Jan Babisiau.

 

Gehuwd (1) ongeveer 1623.

1947. Françoise GANGELION (GOGILLION)

Kinderen:

1.            Marie (HEGEAU, HEGRE), gedoopt 2-jun-1624 te Leiden (EW), getuigen Henri de Mon, Bauduin le Dru, Jeanne du Bois en Francoise Thoinette, zie [973].

2.            Jean, gedoopt 2-nov-1625 te Leiden (EW), getuigen Jean la Marche, Hilaire Vergnuy, Marie Gille, en Jaqueline Bousu.

3.            Esthienne (Steven, GEGOU), gedoopt 16-mei-1627 te Leiden, getuigen Esthienne Boulez, Jean Vary, Noele del Courcelle en Michiele del Forte, spiegelwerker, ondertrouw 13-okt-1646 te Leiden (EW), getuigen Jan Gegou zijn vader en Lijsbet Lombert haar moeder, met Margriet SAVARD, geboren Ter Vlaenderen.

4.            Jeanne, gedoopt 1-aug-1632 te Leiden (EW), getuigen Jaques Majeurt, Christoffle Simon, Guillemet Verij en Pasque des Buriaux.

1992. Jean PICAR (Jan PYCQUAER)

Ondertrouw (2) 15-aug-1657 te Leiden (EW), getuigen Caerl Derran zijn neef en Marya Fouvarcq haar zuster, met Anna FOUVARCQ (FAUVACQUE), weduwe van Jaeques de Bure.

Uit dit huwelijk:

1.            Susanne (PYCKAER), gedoopt 23-jun-1658 te Leiden (EW), getuigen Jean Fauvacque, Philippe du Quéne, Catharine Vermeille et Jeane Fauvacque.

2.            Maria (PICKAER), geboren te Oegstgeest,
ondertrouw (1) 1-mei-1683 te Leiden, getuigen Fillis van Eycke zijn bekende en Anna Favarck haar moeder, met Jacob PROVO, geboren te Aviele, lakenwever,
ondertrouw (2) 14-jun-1697 te Leiden, getuigen Sjaecq de Fetti zijn bekende, Swaentje Wijnhuysen haar bekende en Cornelia Jans haar bekende, met Anthony TIJSSEUR, geboren te Vaeljon, schrobbelaar.

3.            Abraham (PIKA), geboren te Oegstgeest, lakenwever, ondertrouw 30-nov-1686 te Leiden, getuigen Fillis van Eycken zijn oom en Willempge Gerrits haar moeder, met Debora LETTE, geboren te Leiden.

4.            Isaac (PIKAER), geboren te Oegstgeest, lakenwever, ondertrouw 28-nov-1687 te Leiden, getuigen Jan Pikaer zijn broer en Jenne Steenbergen haar moeder, met Catharyna RANDA (RANDACH), geboren te Luyck, later ondertrouw 3-mrt-1691 te Leiden, getuigen Jacob Jacobs zijn zwager, Maria Smith haar bekende en Jannetie Stember haar moeder, met Gilbert Kel, weduwnaar van Lowysie Fiou.

5.            Jan, geboren te Oegstgeest, lakenwever, getrouwd (1) voor het ziekbed van de bruidegom 29-apr-1687, ondertrouw 10-4-1687 te Leiden, getuigen s Jaecq Provoo zijn [schoon]broer en Tryntge Arents haar moeder, met Maria MATTYS, geboren te Leyden, ondertrouw (2) 20-jan-1691 te Leiden, getuigen Abraham Kortgras zijn bekende en Marytie Provo haar bekende Pieterskerckgraft, met Geertruyt PIETERS, geboren te Greenwert.

1993. Jeanne NORMAN (Jenne NOORMAN)

Kinderen:

1.            Isaack, gedoopt 27-feb-1628 te Leiden, drapier, getuigen François Coupran, Toussain Perquet, Martine Rohaut et Jeanne du Quesné, ondertrouw 27-jul-1646 te Leiden, getuigen Jan Picar zijn vader en Maria Agache haar moeie, met Maria BARTHOLOMEES (BARTELT), geboren te Limburch, later ondertrouw 8-nov-1652 Leiden (EW), getuigen Frederick de Samme zijn bekende en Geertgien Boom haar bekende, met Gillis Cornelisz, geboren in het Lant van Limburch, wolwasser.

2.            Elizabeth, gedoopt 17-jun-1629 te Leiden (EW), getuigen Daniël Dautrechyé, Pierre de Pan, Elizabeth le Prestre en Elizabeth Haluwijn.

3.            NN, gedoopt 30-jan-1631 te Leiden (EW), getuigen Charles Hinere, Pierre des Paul, Judith le Brun en Dierté Adam.

4.            Susanna, gedoopt 25-jul-1632 te Leiden (EW), getuigen Abraham Alart, Jean Couvreur, Marie Radot en Susanne Azelijn, ondertrouw 5-aug-1650 te Leiden (EW), getuigen Samuel Lucas zijn neef en Mary Bartel haar schoonzuster, met Isaack DU FREYNE, geboren omtrent Amiens, schoenmaker.

5.            Jean, gedoopt 26-feb-1634 te Leiden (EW), getuigen Jean Couvreur, Benjamin Huart, Jeanne Genart en Esther Beligans.

6.            Elisabeth, gedoopt 11-mei-1636 te Leiden, getuigen Jean Foelletel en Jean Rilken, Sara Fagnit en Marie Toeilletel, ondertrouw 26-jul-1657 te Leiden, getuigen Frans Lanchelle zijn vader en Judith Tycquer haar schoonzuster, met Isaack LANSELLE, geboren te Leyden, zoon van Frans Lansel, wolkammer.

7.            David, gedoopt 19-okt-1638 te Leiden (HK), getuigen Kaerel Wataigne, Francoys le (Per), Mary Symons en Mary Cunison, wolkammer, ondertrouw 14-feb-1658 te Leiden (EW), getuigen Jan Pycquaer zijn vader en Elysabeth Pycquaer haar toekomstige schoonzuster, met Anna LANSELLE, geboren te Leyden, dochter van Frans Lansel.

8.            Pierre, gedoopt 28-jul-1741 te Leiden (EW), getuigen Pierre de Vienne, Pierre bailleu, Cathalijne Beat en Marie Verda.

9.            Elias, gedoopt 8-feb-1643 te Leiden (EW), getuigen Denijs Caillé, Nicolas Tribou, Oerinne du Pon en Marie Caillé, zie [996].

1996. Jacob MOLETH

Geboren rond 1625 te Leiden.

1998. Jean PETYT

=[954].

1999. Marya LEFEBER

=[955].

2020. Fermyn PLATTE

Woonachtig te Amiens (Picardie), huwelijksgetuige te Leiden in 1652.

Gehuwd met Anna PICKAER, huwelijksgetuige te Leiden in 1661.

Kinderen:

1.            Jean, geboren in Picardie, kammer (1641), ondertrouw (1) 25-jan-1641 te Leiden, getuigen Vermeijn Plateel zijn vader, Andries de la Vinge zijn neef, Marij Remijn haar moeder en Jannetje Amijs haar bekende, met Cathalijn DE BRUNJE (LE BREU), geboren te Orchie, ondertrouw (2) 13-feb-1649 te Leiden, getuigen Fremeij Plate zijn vader en Sijnd Bouchaerd haar zuster, met Catalijn BOUCHAR (BOUCHARD, BOUSSAER), weduwe van Abraham Cornuelje, ondertrouw (3) 15-aug-1671 te Leiden, getuigen Philps del Croij zijn bekende, Sara Messon haar schoonzuster en Elisabeth Rapelje haar nicht, met Stevenotte NOE, geboren bij Amand, dochter van Lijsbeth Boudewijn, weduwe van Pierre Mattije, ondertrouw (4) 7-feb-1682 te Leiden, getuigen Isaak Plateel zijn zoon, Maria Lano haar schoonzuster en Magdeleen Verleus haar schoondochter, met Cathelijn SOLIE, weduwe van Jean Lalou, ondertrouw (5) 23-feb-1691 te Leiden, getuigen Isaak Platteel zijn zoon, Judick Henneboo haar zuster en Jannetje Henneboo haar nicht, met Maria HENNEBO, geboren rond 1628 te Leiden, dochter van Jean Hennebo en Nicole Le Fevere, weduwe van Gils le Fever.

2.            Martin, geboren te Autyn, zie [1010].

3.            Annetgen (Anne), geboren te Amiens, gehuwd 16-apr-1661 te Leiden (Sch), ondertrouw 25-mrt-1661 aldaar, getuigen Gijsbert de Puth zijn bekende en Ana Pickaer haar moeder, met Anthony DE PERNÉ (D'ESPERNET), geboren te Cappelle in Tieras, lakenwerker.

 

Uit dit huwelijk: Nicole (Claesje), gedoopt 1-apr-1662 te Leiden (RK De Zon), getuigen Jacques Lanoy en Marie Mareschal.

 

4.            Marie, gedoopt 11-mrt-1640 te Leiden.

5.            Jean, gedoopt 2-mrt-1642 te Leiden.

2034. Jacob VERMAES

Geboren te Brugge, lijndraaier.

Ondertrouw 8-mei-1648 te Leiden (EW), getuigen Jean del Mon zijn bekende en Mary van den Castele haar bekende.

2035. Adriana LE PLA

Geboren te Bergen Henegou.

Ondertrouw (2) 22-jul-1678 te Leiden (EW pro deo), getuigen Jan Brocaer zijn zoon, Mary Vermaes haar dochter en Grietge de Liever haar schoondochter, met Antony BROCAER, weduwnaar van Mary Hadoe.

Kinderen:

1.            Mary, geboren te Leiden, ondertrouw 25-apr-1671 te Leiden, getuigen Frans de Vael zijn bekende en Adryana la Pla haar moeder, met Jan DE FOUS, geboren te Parys, lakenwerker.

2.            Jan, geboren te Leiden, lakenwerker, ondertrouw 1-mei-1677 te Leiden, getuige Jean de Foer zijn zwager en Margriet Jans haar zuster, met Grietge DE LEEUW, geboren te Den Bosch.

3.            Catharijn, geboren te Leiden, zie [1017].

4.            Annetje.

2038. Reyer Dircxz HEYCOOP

Geboren te Leiden, fusteinwerker.

Ondertrouw 20-mei-1632 te Leiden, getuigen Dirck Pietersz Heijcoop zijn vader en Machtelt Jansdr haar moeder.

2039. Susanna GYSBERTSDR

Geboren te Leyden.

Kinderen:

1.            Pieter, gedoopt 2-aug-1637 te Leiden.

2.            Joost, gedoopt 12-mei-1641 te Leiden, getuigen Louwijs Jansz, Machtelt Jansz en Stijntjen Joppen, saeyporsser, ondertrouw (1) 20-mrt-1665 te Leiden, getuigen Reijer Dirks Heijcoop zijn vader en Marijtje Passavant haar bekende, met Catharina DANIELS, geboren te Leiden, ondertrouw (2) 1-apr-1689 te Leiden, getuigen Pieter Heijcoop zijn broer en Jacomijntje Jacobs haar bekende, met Hendrikje DIRKS.

3.            Dirck, gedoopt 15-feb-1643 te Leiden, getuigen Jop Dircks Haverkamp, Willem Allertsz en Stijntgen Joppen, ondertrouw 25-mei-1664 te Leiden, getuigen Reijer Dirks Heijkoop zijn vader en Jacquemijntje Jeuriaans haar bekende, met Jacomina Jacobs PENNING (BENNING), gedoopt 13-okt-1641 te Leiden, dochter van Jacob Penning en Hendrikje Dirks.

4.            Jacob, gedoopt 24-nov-1644 te Leiden.

5.            Hester, gedoopt 1-jan-1647 te Leiden, getuige Machtelt Jans.

6.            Stijntien, gedoopt 19-jul-1648 te Leiden.

7.            Claas, gedoopt 18-dec-1650 te Leiden, ondertrouw 19-apr-1691 te Leiden, getuigen Pieter Heijcoop zijn broer en Anna Blom haar moeder, met Philippina VAN DE VELDE.

8.            Machtelt, gedoopt 6-apr-1653 te Leiden, ondertrouw 5-apr-1680 te Leiden, getuigen Jan Pieters Crul zijn vader en Susanna Gijsbertshaar moeder, met Barendt Janse KRUL, gedoopt 14-sep-1653 te Leiden, zoon van Jan Pieterse Krul en Catalijntje Hendriks Van Etten.

9.            Ariaantje, geboren te Leiden, zie [1019].

Documenthistorie

Versie

Datum

Inhoud

1

13-jan-2010

Eerste versie

2

5-apr-2010

Invulling familie Lepelaar vlgs Fragmentgenealogie Lepelaar: een Leids vluchtelingengeslacht uit Ronse, P. Lepelaar, Wageningen, 1996

3

23-sep-2011

Aanvullingen families Taverne en Walens

4

12-mrt-2012

Toegevoegd families Havene, Du Hen, Pieters, De Praem en Verhaes, aanvulling families François, Hego, Nolet en Plateel

5

29-jan-2013

Invulling families Barbier en De Geus, met dank aan Wilfred Nieuwenburg

6

20-okt-2014

Aanvulling families Van der Haghe [1620], Linden [1621], Moyaert [1622], Tirens [1623], Romein [1932], De Molijn [1933] en Van Leeuwen [1934]