Generaties

Generatie X

Generatie XI

Generatie XII

Generatie XIII

Generatie XIV

Generatie XV

Generatie XVI

Generatie XVII

Generatie XVIII

Generatie XIX

Kwartierstaat Arie Hollebeek (generatie XII, nrs 2048-4095)

Verantwoording

In deze kwartierstaat zijn alle bekende voorouders opgenomen vanaf generatie XII.

De voorgaande generaties worden in tabelvorm op Internet getoond.

Alle vermelde dopen hebben plaatsgevonden in de Gereformeerde Kerk, tenzij anders aangegeven.

Als iemand hertrouwt dan is zij of hij in bijna alle gevallen weduwe of weduwnaar, dit is niet apart vermeld.

GENERATIE XII

2048. Jan Jansz HOLBEECK

Op 13-nov-1595 verkocht Harman Ariensz Bontetas aan Jan Jansz Holbeeck uit Vlaenderen, nu hier in Warmond wonende, een huisje grenzend ten NO Mouwering Pietersz, ten ZO Harman Ariensz zelf, ten ZW 't gangpad en ten NW Grietgen Joosten, weduwe van Cornelis Janszn den Ouwen (GAL, Protocollen van Warmond, 122v).

In verband met namen, tijd en plaats wordt aangenomen dat deze Jan Jansz Holbeeck de vader is van de volgende kinderen:

1.            Claes Jansz, geboren in Vlaanderen, woonachtig te Rijnsburg, gehuwd feb-1608 te Warmond met Sara Thonisdr ELBERLINXS.

2.            Beatrijs Jans, woonachtig te Warmond, overleden tussen 1623 en 1625, gehuwd ongeveer 1604 te Warmond, met Joris Jorisz van BELLE, weduwnaar van Pietergen Jans, ondertrouw (3) 1-mrt-1625 te Warmond, met Maertge Matthees, weduwe van Bastiaan Jansz, wonend te Warmont, op 17-mrt-1625 betooch op Rijnsburch.

3.            Tobias Jansz, zie [1024].

4.            Francijntje (Hollebeecks), geboren te Warmond, woonachtig te Warmond, ondertrouw 2-dec-1616 te Leiden, getuigen Beatris Jans haar zuster en Claes Blomme zijn oom, gehuwd 30-dec-1616 te Warmond, met Michiel BLOM, geboren te Hondschoote, saaiwerker, wonende te Delft, eerder ondertrouw 1-aug-1607 te Leiden, getuigen Laurens van der Walle zijn bekende en Maycken Bricx haar nicht, ondertrouw 19-aug-1607 te Delft, met Prijntgen Willems Vercarres, geboren te Tielt in Vlaenderen, weduwe van Pieter Maillaert, schipper.

2056. Pieter VAN EGMONT

Kinderen:

1.            Laurens, geboren te Leiden, zie [1028].

2.            Pieter.

3.            Tonis, timmerman, gehuwd (1) met Neeltgen Huygensdr, ondertrouw (2) 7-feb-1620 te Leiden, met Marytgen JANS, geboren te 's-Gravensande, ondertrouw (3) 14-jul-1625 te Leiden, met Beatrix Dircxdr VAN SCHAKENBOSCH, geboren te Alphen.

2098. Jan KEST (KESTELEN)

Geboren te Poperinge.

Ondertrouw 22-aug-1592 te Leiden, getuigen Symon Kestelen zijn vader, Jan Seruis zijn bekende, Barbara van de Capelle haar moeder en Barbara la Meyn haar bekende.

2099. Lowijse VAN DE CAPELLEN (CEST, DE KEST, VAN CAPEL)

Geboren te Ronse, overleden na 1643.

Kinderen:

1.            Maycken (KEST, KESTE), geboren te Leiden, ondertrouw (1) 25-apr-1614 te Leiden, getuigen Jan Houfnagel zijn broeder en Loysken Kest haar moeder, met Daniel HOUFFNAGEL, geboren te Leyden, baaiwerker, ondertrouw (2) 8-mrt-1619 te Leiden, getuigen Jan Kaeste zijn toekomstig schoonvader en Magdalena Geltoff haar moeye, met Abraham TYBAULT, geboren te Haerlem, baaiwerker, later ondertrouw 2-jul-1625 te Leiden,met Magdalena Andries.

2.            Jan (DE JONGE), geboren te Leiden, saaiwerker (1622), conroyer (1632), ondertrouw (1) 18-okt-1622 te Leiden, met Abeltgen ADRIAENSDR, geboren te Oudewater, ondertrouw (2) 14-okt-1632 te Leiden, getuigen Jan Kest zijn vader en Jaecquemijntgen Pierret haar stiefmoeder, met Maertgen JANSDR, weduwe van Jacob Jansz.

3.            Pieter, geboren te Leiden, kantoorkleedwerker, begraven 7-jul-1635 te Leiden, ondertrouw 6-apr-1626 te Leiden, met Neeltgen JANSDR, geboren te Leyden, later ondertrouw 16-sep-1636 te Leiden, getuigen Mahieu van Barten zijn vader en Hester Roelantsdr haar bekende, met Andries van Barten, geboren te Godsvelden, dekenwerker.

4.            Jacob, geboren te Leiden, metselaar, ondertrouw (1) 12-sep-1630 te Leiden, getuigen Jan Kest zijn vader en Jannetgen Thonisdr haar halfzuster, met Aertgen JANSDR, geboren te Oudewater, ondertrouw (2) 28-sep-1635 te Leiden, getuigen Jan Kest zijn vader en Anna Fransdr haar bekende, met Maertgen FRANSDR, dochter van Frans NN en Emsgen Douwes, eerder gehuwd 21-jul-1630 te Leiden (PK), ondertrouw 3-jul-1630 aldaar, getuigen Samuel Basting zijn vader, Eemsgen Douwens haar moeder en Passchijntgen Jacobsdr haar toekomstige schoonmoeder, met Franchoijs Bastingsz (Bastijn), geboren te Leiden, zoon van Samuel Bastings, varensgezel.

5.            Hester (KESTE), geboren te Leiden, ondertrouw 18-jul-1631 te Leiden, getuigen Cornelis Jacobsz van Leeuwen zijn vader en Lowijse Keste haar moeder, met Willem Cornelisz VAN LEEUWEN, roodleer-bereider.

6.            Barber (KESTALYN), geboren te Leiden, zie [1049].

2100. Jacob VERMEULEN (VERMOLEN)

Geboren te Waest in Vlaanderen, voller.

Gehuwd (1) met Christyna SMITS.

Ondertrouw (2) 8-mrt-1603 te Leiden, getuigen Giellis Huybrechts zijn meester, Pieter Jans zijn bekende, Maycken van Kemmels haar bekende en Pieryntgen Herrewyns haar bekende.

2101. Anneken FREDERICX

Geboren te Meljaert in Brabant, begraven 24-nov-1632 te Leiden.

Ondertrouw (2) 17-sep-1610 te Leiden, getuigen Abel de Meye zijn neef , Jacobmijntgen Battens haar bekende en Stijntgen Pacquets haar bekende, met Claes TRYOEN, geboren te Poperingen, lakenwerker, weduwnaar van Mechelijne Outermans.

Kinderen:

1.            Pieter, zie [1050].

2.            Rebecca, geboren te Leiden, ondertrouw 16-apr-1620 te Leiden, met Barent DIRCXZ, geboren te Borken (Munster), lakenwerker.

2102. Robbrecht WILLEMSZ

2103. Ermptgen (Ermtgen) JANSDR

Ondertrouw (2) 24-jun-1625 te Leiden, met Gommer TIJSSENSZ, geboren te Leyden, wolkammer.

Kinderen:

1.            Engeltgen, zie [1051].

2.            Willem (ROBBRECHTSZ), warmoesman, geboren te Leiden, ondertrouw 22-okt-1626 te Leiden, getuigen Pouls Robbrechtsz zijn broeder en Neeltgen Claes haar moeder, met Pietertgen MICHIELSDR, geboren te Leyden.

3.            Paulus.

2112. Petrus HANNAERT

Geboren ongeveer 1583 te Brussel.

2113. Clara VAN DE PUTTE

Kinderen:

1.            Michael, gedoopt omstreeks 1605, gehuwd met Margarita PATOUX.

2.            Gielis, geboren 15-dec-1613 te Brussel, zie [1056].

2116. Isaack VENNEKOOL

Boekbinder.

Ondertrouw 23-apr-1606 te Delft.

2117. Pietertje JACOBS

Kinderen:

1.            Maximiliaan, gehuwd 18-dec-1627 te Delft, met Hilleken HENDRIKS.

2.            Hendrik, ondertrouw 7-apr-1638 te Leiden, getuigen zijn broer Maximiliaan Isaaks en haar moeij Ariaantje Ariens, met Grietje CORNELIS.

3.            Jacob, zie [1058].

4.            Claas, gedoopt 14-mei-1617 te Leiden, getuigen Maarten Cornelisz en Trijntje Cornelisz.

5.            Abraham, geboren te Delft, kaardenzetter, begraven 17-jan-1649 te Rotterdam, ondertrouw 31-okt-1640 te Leiden, getuigen Maximilianus Vennecool zijn broeder en Grietgen Jans, met Baertgen BALTENS, geboren te Utrecht.

6.            Isaak Vennekool, gedoopt 31-mrt-1624 te Leiden, getuige Geertge Cornelisz.

2118. Cornelis Symonsz VAN DER NOORTA

Geboren te Leiden, scheepmaker, scheepstimmerman.

Gehuwd (2) 5-sep-1617 te Leiden, ondertrouw 18-aug-1617 aldaar, getuigen Pieter Symonsz zijn broer en Lautgen Claes haar zuster, met Claesgen Claes VAN HEEMSTEDE, geboren te Heemstede, wonend te Leyden.

Gehuwd (3) 28-apr-1630 te Leiden, ondertrouw 11-apr-1630 aldaar, getuigen Pieter Symonsz van Noortaa zijn broer (scheepmaker) en Grietgen Dircxdr, met Aehfgen JANSDR, geboren te Leiden,

Gehuwd (1) 5-jul-1605 te Leiden, ondertrouw 17-jun-1605 aldaar.

2119. Ghysbertgen HEINRIJCX

Geboren te Arnhem, wonend te Woerden.

2128. Kaspar PLÜCKER

Geboren te Elberfeld (DLD).

Gehuwd 30-jan-1602 te Elberfeld.

2129. Katharina TILMGES

Begraven 6-feb-1657 te Elberfeld.

Kinderen:

1.            Sibylla, gedoopt 9-feb-1603 te Elberfeld, begraven 11-jul-1669 te Elberfeld.

2.            Peter, geboren 20-jan-1605 te Elberfeld, gedoopt 26-jan-1605 aldaar, begraven 1-mrt-1638 te Elberfeld.

3.            Reinhard, gedoopt 28-jan-1607 te Elberfeld, begraven 19-jan-1660 aldaar.

4.            Katharina, gedoopt 15-feb-1609 te Elberfeld.

5.            Kaspar, gedoopt 14-sep-1611 te Elberfeld, begraven 25-jun-1616 aldaar.

6.            Kaspar, Gedoopt 13-apr-1614 te Elberfeld,, zie [1064].

7.            Heinrich, gedoopt 23-okt-1616 te Elberfeld, begraven 17-dec-1619 aldaar.

2130. Johann TESCHEMACHER

Overleden 9-nov-1625.

2131. Helena LÜTTRINGHAUSEN

Geboren omstreeks 1570 te Lennep (DLD), begraven 24-mrt-1627 te Elberfeld.

2132. Kaspar FROWEIN

Geboren rond 1575 te Lennep (DLD), overleden 9-nov-1631 aldaar en begraven te Elberfeld (DLD).

Gehuwd 1-aug-1601 te Elberfeld.

2133. Gertrud RITTERSHAUS

Geboren 1585 te Barmen (DLD), begraven 26-dec-1665 te Elberfeld.

Kinderen:

1.            Kaspar.

2.            Johannes, zie [1066].

2142. Jan WICKE

Velleploter, wonend aan het Noorteynde.

Ondertrouw (2) 30-jun-1636 te Leiden, getuigen Thobias de Witte zijn bekende en Franchijntgen Hollebeecke haar schoonzuster, met Susanneken DE WITTE, wonend aan de Gaernmarct en aan het Noortendt, eerder ondertrouw 7-feb-1620 te Leiden, met Pieter Willemsz de Lylaers, geboren te Middelburch in Zeelandt, vachtenploter, later ondertrouw 2-okt-1646 te Leiden, getuigen Job Dane zijn zwager en Francijntgen Hollebeecque haar zwagerin, met Michiel Cabbeljauw, weduwnaar van Pieternella van Slingelamt, wonend aan de Hoogewoert, dekendrapier.

Ondertrouw (1) 7-mei-1610 te Leiden, getuigen Jan Wicke zijn vader en Jaecquemijne de Noeckere haar moeder.

2143. Jaecquemijntgen DE NOECKERE

Geboren te Brugge.

Kinderen:

1.            Joris, vachtenploter, wonend aan het Noorteynde, ondertrouw 9-jul-1635 te Leiden, getuigen Jan Wicke zijn vader en Pieter de Lilaers haar broeder, met Susanna DE LILAERS, weduwe van Ysaac Celosse, wonend aan de Hoygraft.

2.            Marijtgen, zie [1071].

3.            Abraham, dekendrapier, wonend aan het Noorteynde, ondertrouw 6-jun-1646 te Leiden, getuigen Adryaen Henricxz zijn zwager en Judith Moyaerts haar moeder, met Martijntgen SERENS, geboren te Leyden, wonend aan de Hogewoert.

2168. Hendrick Jansz (Ary) HARDE (HARDJE)

Geboren te Parijs, drapier, overleden 1673 te Leiden.

Ondertrouw 8-okt-1650 te Leiden, getuigen Jan Joris zijn bekende en Mary Bouvy haar moeder.

2169. Mary WAREIJN

Geboren te Luxenburch.

Kinderen:

1.            Gerrit, gedoopt 28-jun-1648 te Leiden.

2.            Maria, gehuwd met Jan VAN HOECK.

3.            Joris.

2.            Susanna (DE HARDER), geboren rond 1656 te Leiden, ondertrouw 15-nov-1680 te Leiden, getuigen Johannes van Hoecke zijn bekende en Marya de Harder haar zuster, met Christiaen HENDRICKSZ, geboren te Leyden, kuiper.

3.            Jannetje, geboren rond 1659.

4.            Hendrik, geboren rond 1660.

5.            Pieter, geboren rond 1662.

6.            Joost, geboren rond 1665, zie [1084].

2176. NN LIGTVOET

Kinderen:

1.            Johannes, geboren rond 1575.

2.            Claas, geboren rond 1580, zie [1088].

3.            NN.

2186. Christiaen VAN DUYSEN

Geboren te Cassel.

Ondertrouw 15-jul-1595 te Leiden.

2187. Maicken HONIS

Geboren te Belle.

2274. Toussaint LYBOET (LAMBERT)

Drapier, overleden vóór 1653.

Ondertrouw (2) 30-mrt-1629 te Leiden, getuigen Franchoijs Poreijn zijn cosijn, Gillis Cauw zijn bekende, Barbara Vala haar moeder en Cathalina Phille haar bekende Santstraet, met Helysone (Alyson) MARANDA.

Ondertrouw (3) 29-apr-1636 te Leiden, getuigen Bartholomeus Tavarn en Pierre Saman zijn vrunden en Cathalina le Quijnge haar buurwijf, met Margarita MARTEYN, weduwe van Herry Tavarne, later ondertrouw 24-jan-1653 te Leiden (EW), getuigen Servaes Reynier zijn bekende en Anna Bernaer haar bekende, met Leendert le Bosch, weduwnaar van Catalyn Lussouw, drapier.

Gehuwd (1).

2275. Mary LAMBERT

Kinderen:

1.            Magdalena Elisabeth, geboren in het land van Luik, zie [1137].

2.            Marya, gehuwd (1) met Jean CHRISTOFFELSZ, ondertrouw (2) 19-feb-1656 te Leiden (EW), getuigen Pieter Symonsz zijn oom en Magdeleena Luboth haar zuster, met Daniel DE GARDYN, weduwnaar van Anna Andries, ondertrouw (3) 11-apr-1670 te Leiden, getuigen Matthijs Christoffel zijn bekende en Grietge Wouters haar behuwd moeder, met Jacob Reyniersz LALLEMAN, weduwnaar van Lijsbeth van der Vliet.

3.            Margariet, geboren in het land van Luik, ondertrouw 15-jul-1655 te Leiden (EW), getuigen Pierre de Forre zijn neef en Marya Lyboth haar zuster, met Geraerdt MONNE, geboren in het land van Luyck, drapier.

4.            Jenne, gehuwd (1) met Leonardt LOUYS, ondertrouw (2) 28-apr-1656 te Leiden (EW), getuigen Pierre de Foree zijn neef en Marya Lyboth haar zuster, met Tielman MONNÉ, geboren in het land van Luyck, drapier, gehuwd (3) 16-aug-1659 te Leiden, ondertrouw 26-jul-1659 aldaar, getuigen Henry Orban zijn zwager en Mary Lybot haar zuster, met Franck Johan WATY, geboren in het land van Luycq, lakenwerker.

2304. Frans CRAMA

Kinderen:

1.            Frans, geboren te Verviers, zie [1152].

2.            Simon, lakendrapier, poorter van Leiden 19-jun-1643, overleden 22-dec-1659 te Leiden, gehuwd met Anne NN.

2306. NN POTHEUCK

2307. Beatrix NN

Woonde o.a. in Leiden.

Kinderen:

1.            Jaecques, poorter van Leiden, drapier, gehuwd (1) met Piertgen TIJCQUEN, ondertrouw (2) 17-mrt-1627 te Leiden, getuigen Jacob Tongeren, Sarvaes Potheucq zijn broeder, Pirone Provoost haar zuster en Lijsbeth Potheucq haar schoonzuster, met Maria PROVOOST.

2.            Jenne, geboren te Verviers, ondertrouw 13-sep-1622 te Leiden, met Isaack RENET, geboren te Hanuwijler in de Pals, lakendrapier.

3.            Anna, geboren te Verviers, ondertrouw 22-sep-1624 te Leiden, met Nicola COPE, geboren te Verviers bij Luyck, saaidrapier.

4.            Hilwyse, geboren te Luik, ondertrouw 22-mrt-1627 te Leiden, getuigen Jaecques Potheuc, Jean de Vivi en Beatrix Potheuc haar moeder, met Pierre LAMBERT, geboren te Luijc, drapier.

5.            Wouter (Welter), poorter van Leiden, kaardenmaker,
heimelijk opvoeder (tot 1645) van Tancredo de Rohan, voorgewende zoon van de hertog van Rohan en Marguerite de Betune Sully,
bemiddelde in sep-1655 in een conflict te Olne (tussen Luik en Verviers) tussen Antoine Delva (pastoor van Olne) en Henri Chrouet (predikant aldaar),
ondertrouw (1) 22-nov-1630 te Leiden, getuigen IJsaac Remeth zijn schoonbroer, Piere Lambert zijn schoonbroer en Beatris Potheuck haar toekomstig schoonmoeder, met Roeyine HARMAN,
ondertrouw (2) 23-jun-1636 te Leiden, getuigen Servaes Potheuck zijn broeder en Lysbeth Potheuck haar toekomstig schoonzuster, met Cathalina CORTY, geboren te Lutsenburch,
ondertrouw (3) 8-mei-1665 te Leiden (EW), getuigen Isaack Reneth zijn zwager en Michelle Martijn haar bekende, met Marya MAGIJN, weduwe van Nicolaes Tongeren,
ondertrouw (4) 6-jan-1667 te Leiden (EW), getuigen Isaack Reneth zijn zwager en Michelle Beseur haar nicht, met Elysabeth CLOCKER, weduwe van Gillis Tycque.

6.            Maria, ondertrouw 24-jan-1631 te Leiden, getuigen Isaac Renneth zijn bekende, Beatris Potheuck haar moeder en Anna Dagovos toekomstige schoonmoeder, met Henrick DACHGOVOS, kleermaker.

7.            Beatrix, geboren in het Land van Luik, ondertrouw 5-feb-1627 te Leiden, getuigen Servaes Potheuc zijn bekende en Anna Potheuc haar zuster, met Pieter VAN DE VIVER, geboren te Aken, saaiwerker.

8.            Servaas, poorter van Leiden, kaardenmaker, vader van de schilder Johan Potheuck, gehuwd (1) met Elisabeth CRAEMERS, overleden vóór 1637, ondertrouw (2) 12-mei-1637 te Leiden, getuigen Jacques Florkyn en Anna Potheuck haar toekomstige schoonmoeder, met Maria Jan Thomas SYMON, geboren in het Land van Luyck.

9.            Lijsbeth, zie [1153].

2308. NN BONT

2309. Cathalina CLARIS

Kinderen:

1.            Jan, geboren te Mouveau, zie [1154].

2.            Jannetgen, geboren te Mouvou, ondertrouw 7-apr-1638 te Leiden, getuigen Wijnandt Schrijver zijn vader en Cathalina Claris haar moeder, met Gerrit SCHRIJVER, geboren te Leyden, lakendrapier.

3.            Claes.

4.            Pieter (BONTE), geboren te Moveau, kleermaker, ondertrouw 20-mrt-1643 te Leiden, getuigen Claes Bonte zijn broer en Jaecquemijntgen Canis haar moeder, met Maertgen PIETERSDR, geboren te Leyden.

2310. Jacques DE LA NOO (LANNOY)

Geboren te Turcoingen, kleermaker.

Ondertrouw 26-jun-1615 te Leiden, getuigen Jaecques de Colombier zijn bekende, Jan de la Dessoubs zijn bekende, Anna Syga haar nicht en Mary du Pree haar bekende.

2311. Catalina HUS (HEUS, HUYS)

Geboren te Ronck bij Rijssel.

2356. Frans HEYNDRICXZ

Zeepsopvoerder.

Gehuwd 17-jun-1612 te Delft, ondertrouw 17-jun-1612 aldaar.

2357. Pietercken LEENDERTS

Kinderen:

1.            Hendrik, zie [1178].

2.            Cornelis, gedoopt 18-feb-1618 te Delft, getuigen Wollebrant Jacobsz, Claes Claesz, Lijsbeth Heijndricx en Huijchtgen Cornelisdr.

3.            Baertje, gedoopt 8-nov-1620 te Delft, getuigen Lodowijck Leenderts en Helena Jans.

4.            Jeroen, gedoopt 14-mei-1623 te Delft, getuigen Willem Cosijnse en Artge Claes.

2360. Abraham Laurysz (Laurentsen, Lauris) VAN WAELSWIJCK

Geboren te Leiden, warmoesgezel.

Ondertrouw (2) 22-apr-1637 te Leiden, getuigen Jacob Schipman zijn bekende en Maertgen Jans haar bekende, met Grietje WESSELS, geboren te Purmerland, eerder ondertrouw 9-aug-1633 te Leiden, getuigen Servaes Niclaes zijn bekende en Marytgen Jansdr haar bekende te Purmerland, met Tijs Jansz, geboren te Leyden, wolkammer, eerder weduwe van Aelbert Jansz.

Uit dit huwelijk:

1.            Trijntge, gedoopt 21-mrt-1638 te Leiden (HK), getuige Sytge Jans, ondertrouw 11-jul-1656 te Leiden, getuigen Wouter Brouwer zijn oom en Grietgen Wessels haar moeder, met Jan Jansz HEERMAN (HEEREMAN, HEREMAN), geboren te Leyden, vleeshouwer.

2.            Anneken (Annetgen), gedoopt 21-feb-1641 te Leiden (HK), getuige Maeycken Symons, gehuwd 25-mei-1659 te Soeterwoude, ondertrouw 8-mei-1659 te Leiden, getuigen Heyndrick Jorisz Aem zijn oom en Grietgen Wessels haar moeder, met Jan Jansz AMEN (AVEMANS, AVERMAN, ENEMAN), geboren te Dorsten, schoenmaker.

3.            Jan, gedoopt 21-okt-1643 te Leiden (HK), getuige Maertien Symens.

4.            Diewertje, ondertrouw 4-okt-1670 te Leiden, getuigen Jacob Thomas zijn neef en Annetge Abrahams haar zuster, met Maerten Hendricksz VAN SANDUYNEN (VAN SANTBERGEN), geboren Leyden, kuipersknecht, later ondertrouw 25-sep-1682 te Leiden, getuigen Christiaen Jansz zijn bekende, Catharijna Willems haar nicht en Jannetge Aelberts van Rietvelt haar bekende, met Catharijntge Gerrits, weduwe van Jacob van de Loper.

 

Ondertrouw (1) 11-nov-1611 te Leiden Abraham Laurysz, Leyden, getuigen Pieter Ryspoort zijn bekende en Marytgen Symons haar zuster.

2361. Diewertje Symons CRUL

Geboren te Leiden.

Kinderen:

1.            Marijtgen (Maertge), ondertrouw 12-mei-1637 te Leiden, getuigen Cornelis Cornelisz van Berckendael zijn meester en Marijtgen Sijmonsdr haar moeye, met Jan Evertsz VAN SONNENBERCH, slotenmaker, later ondertrouw 4-nov-1650 te Leiden Jan Evertsz, getuigen Abraham Lourisz van Waelswijck zijn schoonvader en Maertgen Servaes haar moeder, met Jaecquemijntgen Thomasdr, weduwe van Jan Jansz van Hamburch.

2.            Abraham, geboren te Leiden, zie [1180].

2396. Jean LE PERE

Geboren ca 1600.

Ondertrouw (2) 21-jul-1636 te Leiden, getuigen Antone l' Enfant zijn bekende en Maria Clarisse haar bekende, met Nouelle DURY, weduwe van Pierre le Sage.

Uit dit huwelijk:

1.            Daniel, gedoopt 12-apr-1638 te Leiden (EW), getuigen Marie Durieu, Marie Sij, Pierre le Roij en Jaques le Pert.

2.            Marie, gedoopt 30-nov-1642 te Leiden (EW), getuigen Marie Segar, Marie du Rieu en Jan Clarisse.

 

Ondertrouw (1) 21-mei-1627 te Leiden, getuigen Jacques le Pere zijn oom, Antonij Lenfan zijn zwager, Florence Cacij haar moeij en Jacquemijne Partije haar zuster, gehuwd 2-jun-1627 te Leiden.

2397. Maria PASSCHIERS (PARQUIÉ, PARTY)

Geboren ca 1600 te Lincelles, begraven 8-mei-1635 te Leiden.

Kinderen:

1.            Marie, gedoopt 28-feb-1627 te Leiden (EW), getuigen Jeanne Catoire, Catheline de Benne, André Catoire en Jean de Lannoij.

2.            Jean (LE PER), gedoopt 21-mei-1628 te Leiden (EW), getuigen Jean Parquié, Anthoine l' Enfant, Susanne le Per en Michele Parquié.

3.            Jean (LE PERT), gedoopt 23-aug-1629 te Leiden, getuigen Jaqueline Cantois, Susanne le Per, Jean Magliez en Anthoine Lenfant.

4.            NN, gedoopt 28-sep-1631 te Leiden (EW), getuigen Jean Parque en Esther le Perre.

2398. Matthieu (Matthijs) RENET

Gehuwd 22-mrt-1620 te Dordrecht (EW).

2399. Marie BADON

Begraven 26-feb-1651 te Dordrecht.

Kinderen:

1.            Abraham, gedoopt 14-mrt-1621 te Dordrecht, getuigen Henri Paul, Matthijs Nederhoven en Jeanne le Gas, gehuwd 12-jul-1643 te Dordrecht.

2.            Isaac, gedoopt 9-apr-1623 te Dordrecht, getuigen Istas Warnier, Anthoine de la Place en Catherine, vrouw van Frans de Meer.

3.            Marie (RENETH), gedoopt 27-jul-1625 te Dordrecht, getuigen Jean Gregoire, Judith, zijn vrouw, Art Stekelman en Marie, zijn vrouw, ondertrouw 31-okt-1649 te Dordrecht, gehuwd 6-nov-1649 te Delft (EW), met Thomas MORE, drapier.

4.            Marguerite (Margriet REYNIERS), gedoopt 21-feb-1627 te Dordrecht, getuigen François Jean, Elisabet, vrouw van Jan Gregoire en Anne, weduwe van Gerard de l'Eau, zie [1199].

5.            Jacob, gedoopt 13-mei-1629 te Dordrecht, gehuwd 2-mei-1655 te Lindt.

6.            Sara Mathijs, gedoopt 3-sep-1634 te Dordrecht, getuigen Jean Gregoire en de vrouw van Gerard Henri, ondertrouw 20-okt-1652 te Dordrecht, ondertrouw 1-nov-1652 te Leiden (met attestatie), met Jean SPIJS, geboren te Leiden, drapier.

7.            Anne (Annetje), gedoopt 1-jun-1637 te Dordrecht, getuigen Gerard Henry en Robert Mayken Frans, begr. 6/12-jul-1681 te Leiden, gehuwd 2-jun-1659 te Dordrecht, met Joost DE MEESEMAKER, later ondertrouw 20-nov-1681 te Leiden, getuigen Theunis Jansz Vorster zijn bekende, Jannetge Jans Verhoogh haar nicht en Leentje Claes haar bekende, met Anthonette Nahoth, wonend te Dordrecht, weduwe van Gillis Pijnster.

8.            Matthieu, gedoopt 20-nov-1639 te Dordrecht, getuigen Thilman Herman, Nicolas Warry en de vrouw van Thomas Jean, ondertrouw (1) 7-apr-1660 te Leiden, getuigen Jean le Per zijn zwager en Grietge Hendriks haar schoonzuster, met Barber GAVAER (Gavare), geboren te Verviers, dochter van Jean Gavaer, weduwe van Evert Gregoor, ondertrouw (2) 15-mrt-1670 te Leiden, getuigen Joost Mesemaecker zijn zwager en Cathalina Claes haar moei, met Marya CLAES.

2428. NN DU SAER

2429. NN

Gehuwd (1) met NN DE LILLE.

Uit dit huwelijk:

1.            Jan de Lille, geboren te Valenciennes, schoenmaker, overleden rond 1636 te Leiden.
gehuwd 12-nov-1621 te Leiden (Vrouwekerk), ondertrouw 17-aug-1621 aldaar, met Sara HENNEBO, geboren te Leiden, dochter van Jan Hennebo (trijpwerker) en Maria le Pla, overleden na 1637, later ondertrouw 15-aug-1636 te Leiden, met Bartholomeus Taverne, metselaar, weduwnaar van Catelijn Marande.

 

Jan de Lille, oud schoenmaker, kocht op 28-aug-1630 een pand aan de West Dwarsgracht, dat op 1-mrt-1636 overging naar zijn weduwe Sara Hennebo. Op 6-feb-1659 verkochten Sara Hennebo en haar tweede echtgenoot dit huis.

 

Kinderen:

2.            Jan (DU SART), geboren te Valenciennes, baaiwerker, lakenwerker, overleden na 1663,
gehuwd (1) 4-mei-1628 te Leiden (Vrouwekerk), ondertrouw 14-apr-1628 aldaar, getuigen Jan de Lile zijn broeder, Guilliame Per zijn toekomende neef, Cathalijne le Cante haar moeder en Maria le Per haar zuster, met Jenne LE PER, geboren te Mouvaux, dochter van NN le Per en Cathalyne le Conte, begraven 5-jun-1651 te Leiden
gehuwd (2) 8-aug-1660 te Rijnsburg, ondertrouw 19-jul-1660 te Leiden, getuigen Noé du Chaer zijn broeder en Jannetgen Basijn haar schoonmoeder, met Christijntje Pietersdr DENIJS, geboren te Brugge, overleden na 1663, eerder gehuwd 28-aug-1649 te Leiden, getuige Passchier de Masuer zijn vader, met Moyses de Masure, geboren te Haarlem, lakenwever.

3.            Noë, geboren te Valenciennes, zie [1224].

2430. Claes BAELDE

Geboren te Nieuwkerke, lakenbereider, overleden na aug-1660.

Gehuwd (2) 22-nov-1648 te Leiden (PK), ondertrouw 7-nov--1648 aldaar, getuigen Noë Duysart zijn schoonvader en Sara de Wale haar schoonzuster, met IJsabeau Barentsdr VERBEECK, geboren te Leiden, eerder gehuwd 30-aug-1606 te Leiden, met Jacob de Wael, geboren te Leiden, saaiwerker.

 

Gehuwd 15-mei-1616 te Leiden (PK), ondertrouw 22-apr-1616 aldaar, getuigen Claes Maertensz zijn bekende en Abigelt van Gent haar zuster.

2431. Lydia VAN GENT

Geboren te Gent, begraven 30-dec-1647 te Leiden (HK).

Kinderen:

1.            Francijntje, geboren te Leiden, overleden tussen 1662 en 1670,
gehuwd (1) 11-sep-1639 te Leiden (PK), ondertrouw 18-aug-1639 aldaar, getuigen Cornelis Vilvoort zijn oom en Lydia Baeldens haar moeder, met Jacob BOUCKBINDER, geboren in het Land van Limburg, lakenwerker, begraven 2-sep-1655 te Leiden
gehuwd (2) 9-feb-1657 te Leiden (PK), ondertrouw 17-jan-1657 aldaar, getuigen Jan Laus zijn oom en Ysebeau Baeldens haar moeder, met Christoffel MULDER, geboren te Graeft, drapier, overleden na 1670.

2.            Trijntgen, geboren te Leiden, zie [1215].

3.            Maycken, gedoopt 19-jan-1622 te Leiden (HK), getuigen Pieter Olivier en Adriaentgen Stoffels.

4.            Martha, gedoopt 20-jul-1625 te Leiden, getuige Jaquemijna de Bruijn.

2456. NN LETIER

Kinderen:

1.            Martijn, geboren te Werving in Vlaanderen (waarschijnlijk Wervicq), zie [1228].

2.            Catalina, gehuwd (1) met Guilliame DERREU, ondertrouw (2) 31-jul-1640 te Leiden, getuigen Floreyn le Feve zijn bekende, Pieter Lettier zijn bekende en Marij Warnier haar schoonzuster, met Noe POULET, weduwnaar van Jenne Tonliere (Jeanne TONNELIER).

3.            Pierre, geboren te Marcke (waarschijnlijk Marcq), wolkammer, ondertrouw 24-feb-1638 te Leiden, getuigen Jean Maertijn en Jaecques Craveljeu zijn bekenden, en Geleyne Carne en Marijn Cousij (wolkammer) haar bekenden, met Mary WARNIER, weduwe van Germeyn Dambrijne.

2458. Robbrecht SCHILDEWAERT

Geboren te Leiden, saaiwerker.

Ondertrouw 2-okt-1609 te Leiden, getuigen Jan Schildewaert zijn vader en Franchijntgen Weckx haar moeder.

2459. Sar WECKX

Geboren te Rotterdam, wonend te Leyden.

2468. NN GADRON

Kinderen:

1.            Jean, geboren in het Land van Luyck, zie [1234].

2.            Catharina, ondertrouw 28-aug-1642 te Leiden, getuigen Jean Willemon zijn bekende (lakenwerker) en Cathalijn de Fijlagan haar bekende, met Michiel PLANIES, geboren in het Land van Limburg, lakenwerker.

3.            Bertrand (Bartholomeus), [zie 824].

2472. Cornelis Meesz VAN CRANENBURG

Bouwman op de Vrouwe Venne onder Rijnsburg, verkocht 8-jan-1646 een hennep-akker in de Lijckerpolder aan Dirk Aelbertsz van Egmond, overleden na 23-mrt-1663.

Gehuwd 20-dec-1620 te Warmond.

2473. Neeltje Jansdr STIJNEN

Geboren te Rijpwetering onder Alkemade, overleden na 1-jul-1663.

Kinderen:

1.            Mees, gedoopt 23-jan-1622 te Warmond.

2.            Dirck, gedoopt 14-mei-1624 te Warmond.

3.            Claes, gedoopt 15-okt-1628 te Warmond, zoon van Cornelis Meesz en Neeltge Dirckx.

4.            Hendric, gedoopt 21-apr-1631 te Warmond, zie [1236].

5.            Leentgen, gedoopt 23-jul-1634 te Warmond, getuigen Cornelis Sachariasz, Baertge Cornelis en Leentge Jansdr.

6.            Beertge, gedoopt 29-nov-1636 te Warmond, getuigen Trijntge Meesdr, Cornelis Hendricksz en Martge Jacobsdr.

7.            Aechtie, gedoopt 28-jul-1641 te Warmond.

2474. Maerten Jacobsz BUYR

Geboren te Zoeterwoude, bezit in 1666 twee haardsteden en moet daarvoor 2 £ betalen, overleden tussen 24-dec-1672 en 12-aug-1674.

Gehuwd 21-mei-1628 te Leiden.

2475. oude Trijntgen Jacobsdr (ROMEIJN)

Geboren te Zoeterwoude, overleden na 12-aug-1674.

Kinderen:

1.            Hadewij, geboren te Zoeterwoude, overleden 22-okt-1681 te Leiden.

2.            Geertgen, geboren rond 1630 te Zoeterwoude, zie [1237].

3.            Jannetgen, geboren te Zoeterwoude.

4.            Cornelis, geboren te Zoeterwoude.

5.            Jacob, geboren te Zoeterwoude.

6             Maertien, gedoopt 9-okt-1645 te Zoeterwoude, getuigen Mathijas Chimaer en Dirckien Ariens.

2476. Pieter Gerritszn NACHTEGAEL

Geboren rond 1613 te Leiden, schoenmaker, overleden na 1657.

Ondertrouw 6-mei-1632 te Leiden, getuigen Gerrit Cornelisz Nachtegael zijn vader en Immegen Cornelisdr haar moeder.

2477. Yffgen (Eva) PHILIPSDR (BAERTS)

Geboren vóór 1604 te Leiden, begraven 30-aug-1655 te Leiden als Mova Philips van de Stinkgracht.

Kinderen:

1.            Fijtgen, gedoopt 4-sep-1633 te Leiden.

2.            Philip, geboren 1635 te Enkhuizen, zie [1238].

3.            Cornelis, gedoopt 28-okt-1637 te Leiden.

4.            Gerrit, gedoopt 11-mrt-1640 te Leiden.

5.            Hermanus, gedoopt 16-feb-1642 te Leiden, greinwerker, ondertrouw 28-apr-1662 te Leiden, getuigen Philps Pietersz Nachtegael zijn broer en Nelletge Jacobs haar zuster, met Lijsbeth JACOBS, geboren te Leyden, later ondertrouw 13-feb-1665 te Leiden, getuigen Jan Willemsz zijn bekende en Jaecquemyntgen Jacobs haar zuster, met Dionys Lambertsz, weduwnaar van Susannetge Gerrits Knotter.

2478. Jacob Fransz SPICKING (SPICKYNG)

Geboren rond 1605 te Leiden, saaiwerker, koopt en verkoopt diverse huizen (Hooigracht, Levendaal,Krauwelsteeg, Levendaal), begraven 3/10-mei-1681 te Leiden.

Gehuwd (2) 29-okt-1673 te Leiden (PK), met Jannetje Lourisdr VAN VELSEN, begraven 17-jul-1681 te Leiden (HK).

Gehuwd (1) 14-apr-1626 te Leiden (HK), ondertrouw 23-mrt-1626 aldaar.

2479. Geertgen Harmansdr VAN HEUKELUM (HEUKELOM)

Geboren te Wesel, gedoopt 19-mei-1602 (geref) aldaar, begraven 16-sep-1669 te Leiden.

Kinderen:

1.            Daniël, gedoopt 18-feb-1627 te Leiden (HK), getuigen Pieter Hermes en Machteltgen de Fraets.

2.            Geertien, gedoopt 28-jul-1628 te Leiden.

3.            Frans, gedoopt 23-jan-1631 te Leiden (HK), getuigen Daniel de Fraet en Eefken Hermans.

4.            Hester, gedoopt 20-feb-1633 te Leiden, overleden voor 1638.

5.            Geertgen, gedoopt 28-nov-1634 te Leiden (HK), getuigen Wynoc Casier en Anna Spycking.

6.            Frans, gedoopt 14-sep-1636 te Leiden (HK), getuigen Ferdinandus Oste, Lysbeth Spyckings en Hester de Hane.

7.            Hester, gedoopt 11-aug-1638 te Leiden (PK), getuigen Isaac Verbeeke, Sara Hermans en Elysabeth Isaacx, zie [1239].

8.            Grietien, gedoopt op 29-sep-1641 te Leiden.

2484. Benjamin (Beniamijn) (JANSZN) VAN MALEN

Molenaar.

Gehuwd (1) 31-aug-1625 te Delft, ondertrouw 16-aug-1625 aldaar, met Sara THONIS (ANTHONIS).

Uit dit huwelijk:

1.            Tonis, gedoopt 19-jun-1626 te Delft, getuigen Jan Jansz en Thonis Gijsbrechtsz.

2.            Simon, gedoopt 18-jul-1627 te Delft, getuigen Jan Jansz, Gijsbrecht Centen, Magdalena Sijmons en Rebecca Jansdr.

3.            Abraham, en

4.            Saack (Isaack), tweelingen, gedoopt 9-aug-1628 te Delft, getuigen Abraham Claesz, Arent Jansz, Judith Jans, Magdaleentgen Sijmons en Heijndrick Jansz, overige getuigen Gijsbrecht Senten, Rebecca Jans en Baertgen Pieters, gehuwd 7-jul-1655 te Delft, ondertrouw 19-jun-1655 aldaar, met Magdaleentgen Jans VAN HOGEVLIET, later ondertrouw 18-dec-1660 te Delft, met Johannis Jansz van Eijcklandt.

5.            Sara, gedoopt 8-sep-1630 te Delft, getuigen Jan Francen, Jacob Jansz en Rebecca Jans.

 

Gehuwd (2) 11-apr-1632 te Delft, ondertrouw 27-mrt-1632 aldaar.

2485. Neeltgen HEIJNDRICS

Kinderen:

1.            Sara, gedoopt 8-apr-1635 te Delft, getuigen Marijnis Maertensz, Maria Maertens en Ariaentge Jans.

2.            Hendric, gedoopt 27-aug-1643 te Delft, getuigen Jacob Jansz, Aryaentje Jans en Aryaentje Claes.

3.            Sijmon, gedoopt 12-dec-1645 te Delft, getuigen Louris Jacobsz en Ariaentgen Jansdr, zie [1242].

4.            Jacobus, gedoopt 18-feb-1648 te Delft, getuigen Frans Fransz, Ariaentgen Claes en Ariaentgen Jansdr.

2488. Gabriel Lourisz VAN DER TOCHT

Poorter van Leiden 4-aug-1631, drapier, begraven 10-okt-1642 te Leiden.

2489. Maritgen MIJCHIELS

Geboren te Iepen.

2490. Jacques DE WEVER

Geboren te IJsenberge.

Ondertrouw (1) 24-aug-1585 te Leiden, getuigen Joos de Zomer zijn meester (van Rousbergen ) en Jannege haar schoonmoeder (weduwe van Jan de Nielis), met Cornelia DE NIELIS, geboren te Poperinge.

Ondertrouw (2) 20-dec-1586 te Leiden, getuigen Joos de Somere zijn bekende, Jan de Nielis zijn bekende, Catalijna Caerls haar moeder en Janneken (huysvrou van Franchoys de Hegers).

2491. Rachel VAN DE WALLE

Geboren te Norwits.

Kinderen:

1.            Rachel JACOBS, ondertrouw 29-okt-1617 te Leiden, getuigen Philps de Pyper zijn vader en Rachael van de Walle haar moeder, met Jacob PHILPSZ (DE PEPER), geboren te Leyden, zeemtouwer, zie [1504].

2.            Sara, geboren te Leiden, zie [1245].

2500. Frans (Franchoys) Jansse MAERSCHALCK

Geboren te Leiden.

Gehuwd (2) 25-nov-1651 te Leiden (Sch), ondertrouw 9-nov-1651 aldaar, getuigen Davidt Maerschalck zijn broer en Jannetgen Jans van Leensvelt haar schoonzuster, met Cornelia GAEL, geboren te Leyden.

Gehuwd (1) 24-apr-1622 te Leiden (Sch), ondertrouw 2-apr-1622 aldaar, getuigen Davidt Jansse Maerschalc zijn broer en Hillegont Goverts haar moeder.

2501. Machtelt Jansdr VAN EYGENHORST

Geboren te Leyden.

Kinderen:

1.            Jan, zie [1250].

2.            Engeltgen, geboren te Leiden, gehuwd 16-jul-1657 te Leiden (Sch), ondertrouw 29-jun-1657 aldaar, getuigen Jacob van den Bulcken zijn oom en Cornelia Gael haar behuwd moeder [stiefmoeder], met Nicolaes LAMBRECHTS, geboren te Leiden, Remonstrants, wolscheider, later gehuwd 30-mrt-1660 te Leiden (Sch), ondertrouw 11-mrt-1660 aldaar, getuigen Daniel van de Voorde zijn zwager en Lysbeth Jans van Banebosch haar moeder, met Catharijna de Haes, geboren te Leyden, later ondertrouw 27-apr-1673 te Leiden (Sch), getuigen Johan de Haes zijn zwager, Marya van Campen haar zuster en Jacob Vromans haar bekende (40 in raede deser stede), met Debora van Campen, weduwe van Coenradus Vorstius.

2504. NN DE LOBEY

Kinderen:

1.            Glaude.

2.            Pieter, zie [1252].

3.            Jan.

2506. Jasper Hubert TOUPEE

2507. Sara PHILIPPO

2736. Jacob Theunisz GHYSELING

Geboren te Leiden, saaiwerker.

Ondertrouw (2) 14-apr-1656 te Leiden, getuigen Daniel Claesz zijn bekende en Barber Pietersdr haar zuster, met Louysgen PIETERSDR, weduwe van Jacob Gillisz de Braeckelaer.

Ondertrouw (1) 12-mei-1633 te Leiden, getuigen Jacob Geltoff zijn bekende en Grietgen Pietersdr haar moeder.

2737. Maritgen JORISDR

Geboren te Leiden.

2744. Daniël DE CONINCK

Geboren te Leiden raswerker.

Ondertrouw 3-mei-1624 te Leiden.

2745. Jaecquemijntgen Lievensdr BLUFFYERS (PLOFFIER, PLOVIER)

Geboren te Zoeterwoude.

Kinderen:

1.            Samuel, tobbeerder, gedoopt 19-mei-1625 te Leiden (HK), getuigen Claes de Coningh en Janneken Lievensdr, ondertrouw 16-sep-1647 te Leiden, getuigen Daniel de Coninck zijn vader en Hester de Hane haar moeder, met Martijntgen SANDERS, geboren te Leiden.

2.            Daniel, leer-tobbeerder, gedoopt 15-okt-1626 te Leiden, getuigen Anteunis Luipaart en Jakementien Konings, ondertrouw 26-apr-1652 Leiden, getuigen Daniel de Coninck zijn vader en Lydia Baes haar moeder, met Catalijntgien WILLEMS, geboren te Leiden.

3.            Mayken, gedoopt 17-aug-1631 te Leiden (HK), getuigen Andries de Coninck en Febe de Conink.

4.            Caterina, gedoopt 6-nov-1633 te Leiden (HK), getuige Jan Verstraten.

5.            Hendrick, gedoopt 8-mrt-1637 te Leiden (HK).

6.            Claes, gedoopt 24-okt-1638 te Leiden (PK), zie [1372].

7.            Janneken, gedoopt 14-jul-1644 te Leiden (HK), getuigen Abraham de Koninck en Franchintien Kunincks.

2746. Jan HALPMEIJER (ALCKMAYER)

Geboren te Olterberch (DLD), wolwever.

Ondertrouw 4-okt-1621 te Leiden.

2747. Mary TYBOULT (TYBAULT)

Geboren te Leiden.

Kinderen:

1.            Maddeleen, gedoopt 18-feb-1635 te Gorinchem, getuigen Jack Valkenier en Marie Langhen.

2.            Susanna, gedoopt 17-mei-1637 te Gorinchem, getuigen Jack Valkenier, Judith de Recht, Susanna Tibou en Veronie Wortel,.zie [1373].

2759. Maertgen CLAES

2760. Henri L’AGACHE (LA GACHE)

Geboren te Limburg, drapier, poorter van Leiden 12-mei-1645, begraven 16-sep-1655 te Leiden.

Kinderen:

1.            Johan (LA GACHE), geboren te Limburch, drapier, gehuwd 27-jan-1641 te Leiden, ondertrouw 11-jan-1641 aldaar, getuigen zijn vader Henri la Gache en haar moeder Marie Jean Noé, met Marij Jean NOÉ, geboren te Luyck, overleden te Leiden, dochter van Jean Noé.

2.            Caspar, geboren te Limborch, zie [1380].

3.            Hendrik, geboren in het Lant van Limborch, gehuwd 7-nov-1660 (PK),
ondertrouw 9-okt-1660 aldaar (EW), getuigen zijn neef Ferdenandus Bartel en Magdaleentge Pis haar bekende, met Aaltje Jans DEN HAEMAECKER,
eerder ondertrouw 23-jul-1655 te Leiden (EW), getuigen Louys Donse zijn bekende en Hilletgen Pietersdr haar bekende, met Franchois (Frans) Becquerjan (Beckerion), geboren te Leyden, lakenwerker,
eerder gehuwd met Boudewijn Claesz,
later ondertrouw 16-mei-1670 te Leiden (EW), getuigen Claes Randach zijn bekende en Catharyna Agache haar schoonzuster, met Jan del Crijer, weduwnaar van Marya van Doorn.

4.            Cathalijna (LAGACHE), geboren te Limburch, ondertrouw 19-apr-1663 te Leiden, getuigen Hendrick Hendricxs zijn bekende en Cathalijne la Gache haar zuster (?), met Aert Willems VAN WASSENBERCH, geboren te Gorinchem, lakenbereider.

4.            Claas, gedoopt 9-sep-1640 te Leiden (EW),
ondertrouw (1) 8-nov-1663 te Leiden, getuigen Stevens Lourens zijn bekende en Sara Lamberts haar zuster, met Annetgen Lamberts MARLIER, geboren rond 1642 te Land van Luik,
ondertrouw (2) 5-dec-1671 te Leiden, getuigen Caspar la Gache zijn broer en Christinae Pieters haar zuster, met Nelletge Pietersdr VAN SLINGELAND, geboren te Leiden,
ondertrouw (3) 3-feb-1673 te Leiden, getuigen Casper la Gache zijn broer, Annetgen Bellgermeyer haar schoonzuster en Elysabeth Fransse haar bekende, met Maria GILBO, geboren te Leiden, weduwe van Jan Pietersz,
ondertrouw (4) 13-mei-1690 te Leiden, getuigen Casparus Lagache zijn broer, Jannetge Jans haar dochter en Lena Pieters haar schoondochter, met Jannetje PHILIPS, weduwe van Jan de Vos,
ondertrouw (5) 29-nov-1692 te Leiden, getuigen Casper la Gache zijn broer, Marytge Pieters haar moeder en Geertruy Jans haar bekende, met Maria Lamberts SOLLIE, weduwe van Michiel de Mey,
ondertrouw (6) 16-apr-1701 te Leiden, getuigen Johannes Moen zijn bekende, Aegje Claes haar bekende en Jannetge Heyndricks haar bekende, met Lidia GERRITS, weduwe van Jan de Bruyn.

7.            Anne, gedoopt 24-mei-1643 te Leiden (EW), getuige Jan Colijn, gehuwd met Johannes (JAN) Engelsz (ENGELEN) VAN DER MEYDE, later ondertrouw 6-jul-1680 te Leiden, getuigen Claes Lagaes zijn zwager, Maertje Simons haar schoonzuster en Lijsbeth Jacobs van Stienevelt haar moei, met Geertge Gerrits van Stienevelt, weduwe van Pieter de Schregel.

2792. Jonas JORISZ

Linnenwever, woonachtig te Warmond (1628).

Ondertrouw 8-sep-1628 te Leiden, getuigen Joris Maertsz zijn vader te Warmont en Grietgen Willemsdr.

2793. Grietje JACOBSDR

2794. Jacob MELCHIORSZ

Geboren te Haltern (st. Munster), lakenwerker.

Gehuwd 7-sep-1614 te Leiden, ondertrouw 15-aug-1614 aldaar, getuigen Dirck Maertensz zijn bekende en Eemsgen Dous haar moeder.

2795. Annetje FRANSSEN

Geboren te Leiden.

Ondertrouw (2) 12-mrt-1640 te Leiden, getuigen Olivier Langswaert zijn bekende en Maertgen Franssen haar zuster, met Jan JANSZ, geboren te Leiden, brouwersknecht.

2796. Arent Teunisz PALING

Geboren te Leiden, velleploter.

Gehuwd 8-mei-1616 te Leiden, ondertrouw 29-apr-1616 aldaar, getuigen Thonis Paling zijn vader en Susanna Lenaerts haar schoonzuster.

2797. Niesgen Florisdr BLOCK

Geboren te Leiden.

Kinderen:

1             Styntgen (ARIENS), geboren te Leiden, ondertrouw 1-mei-1640 te Leiden, getuigen Jan van Bredellis zijn oom en Niesgen Floris haar moeder, met Pieter VAN BREDELLIS, geboren te Hontschoten, bezemmaker, later ondertrouw 28-apr-1668 te Leiden, getuigen Jan van Bredellis zijn oom en Annetge Dircxs haar moei, met Maertge Quyrings, weduwe van Jan Marynusz Boy.

2.            Pieter, geboren te Leiden, ondertrouw 9-aug-1640 te Leiden, getuigen Arent Thonisz Paling zijn vader en Trijn Jans haar moeder, met Maertgen Jaspers VAN VLIET, geboren te Leiden.

3.            Mayken, gedoopt 21-sep-1621 te Leiden.

4.            Ariaantje, gedoopt 19-feb-1623 te Leiden.

5.            Maritgen, gedoopt 13-aug-1625 te Leiden.

6.            Niesken, gedoopt 29-aug-1627 te Leiden.

7.            Teunis (ARENTSZ), gedoopt 9-dec-1629 te Leiden, bezemmaker, ondertrouw (1) 5-feb-1649 te Leiden, getuigen Pieter Arentsz zijn broer en Lysbeth Willemsdr haar zuster, met Appolonia WILLEMSDR, gehuwd (2) 3-mrt-1658 te Leiden (PK), ondertrouw 14-feb1658 aldaar, getuigen Pieter van Berdellus zijn zwager en Stijntgen Arents Palingh haar toekomstig schoonzuster, metWijntgen GERRITS, weduwe van Aldert Willems, ondertrouw (3) 27-jun-1671 te Leiden, getuigen Abraham Leenderts van Tettrode zijn bekende en Tryntgen Dircx haar bekende, met Catarina Jans, geboren te Leyden.

8.            Floris, gedoopt 28-jan-1632 te Leiden, zie [1398].

9.            Adriaentgen, gedoopt 23-nov-1634 te Leiden.

10.          Cornelis, gedoopt 22-apr-1637 te Leiden, korendrager, gehuwd 27-mei-1659 te Leiden (HK), ondertrouw 8-mei-1659 aldaar, getuigen Tonis Arensz Palingh zijn broer en Aryaentgen Arens haar moeder, met Haesgen Jans VAN VENENDAEL, geboren te Leiden.

2798. Claes Mattheusz (VAN DER SCHOT)

Gehuwd 23-sep-1623 te Leiden, ondertrouw 1-sep-1623 aldaar.

2799. Jacquemijntje Jans (VAN DER DOUS)

Geboren te Leiden.

Kinderen:

1.            Grietgen, gedoopt 7-nov-1623 te Leiden (HK), getuige Catelijne.

2.            Maria, gedoopt 10-nov-1625 te Leiden (HK).

3.            Maertge, zie [1399].

4.            Mattheus, gedoopt 8-jul-1629 te Leiden (HK), getuigen Jan de Clerck en Willemtie Ariaens.

5.            Mattheus, gedoopt 20-jul-1631 te Leiden (HK), getuigen Michiel Speet, Steven Gillis, Claes Gillis, Lysbeth Stevens en Geergen Heyndricks.

6.            Marijtgen, gedoopt 5-nov-1632 te Leiden (PK), getuigen Frans Mattheusz en Francijntgen Adriaensdr.

7.            Gillis, gedoopt 25-feb-1635 te Leiden (HK).

8.            Marijtgen, gedoopt 25-feb-1635 te Leiden (HK).

2808. Pieter DE KONINGH

Kinderen:

1.            Steven, geboren te Haarlem, zie [1404].

2.            Jan, geboren te Rotterdam, greinwerker, ondertrouw 19-sep-1670 te Leiden, getuigen Steven Pietersz de Koningh zijn broeder en Maertgen Leenderts haar schoonzuster, met Marya VAN EGEREN (VAN NEGER, VAN NEGEREN), geboren te Leiden.

2816. David VAN NIEUWENHOVEN

2868. Jacob DE BACKER

Kind:

1.         Jacob, geboren te Leiden, zie [1434].

2869. Maria (FOURNIE)

Was 5-jul-1687 te Leiden getuige bij de ondertrouw van haar kleindochter Maria Jacobs met Isaack Jansz.

2886. NN BILLET

Kinderen:

1.            Pierre (BIELJET, BILLETH), geboren te Turcoingen, wolkammer (1614, 1630), schoolmeester (1648), ondertrouw (1) 29-okt-1614 te Leiden, getuigen Jan Billeth zijn broer, Pierre Vouse zijn bekende, Anthonette Lerees haar moeder en Maycken Winters haar tante, met Anna COCKLEE, geboren te Valenchijn, ondertrouw (2) 2-apr-1630 te Leiden, getuigen Jan Billet zijn broer, Gille de Leijn zijn zwager en Lijsbeth de Cincquere haar bekende, met Jenne HERREMAN, weduwe van Pierre Hallé, ondertrouw (3) 10-apr-1648 te Leiden (EW), getuigen Piere Dofuy zijn schoonbroer en Josyne de Vos haar moeder, met Jenne HOSARE, geboren te Belle.

2.            Cateleyne (BILLIET), geboren te Turconge, zie [1443].

3.            Jean (BILJET), gehuwd (1) rond 1615 met Cathaline HOUZET, ondertrouw (2) 18-dec-1643 te Leiden, getuigen Piere Biljet zijn broer en Susanna del Poorte haar dochter, met Marytgen SY (CHI), weduwe van Jan Claris, later ondertrouw 5-jan-1646 te Leiden, getuigen Piere Macleijn zijn schoonzoon en Susanna del Porte haar moeder, met Niclaes Cattel, weduwnaar van Maria Loridan, lakendrapier.

2952. Gijsbrecht VAN DORP

Geboren te Leiden.

2953. Claasje CLAASSEN

Geboren te Leiden.

Kinderen:

1.            Cornelis, geboren te Leiden, gehuwd rond 1550 te Leiden, met Maria SONNEVELD, geboren te Leiden, dochter van Jacob Sonneveld.

2.            Claas, geboren te Leiden., zie [1476].

3.            Pieter, geboren te Leiden, gehuwd met Jaapjen WILLEMS.

4.            Jannetje, geboren te Leiden.

3008. Philip (Philips) DE PEPER (DE PEPERE)

Geboren rond 1570 te Gent, greinwerker.

Ondertrouw (2) 16-mei-1603 te Leiden, getuigen Joost Truffe zijn bekende, Maerten Pietersz zijn bekende, Maeycken Mattheusdr haar bekende en Maycken Adams haar bekende, geboden geschorst 23-mei-1603 omdat de bruid is verloofd met een ander, met Lijntje Pieters COOLMANS, geboren te Bachoudt bij Gent, weduwe van Aryen Govertsz.

Ondertrouw (3) 21-mei-1610 te Leiden, getuigen Joost Treffen zijn bekende, Pieter Jorys zijn bekende, Marytgen van de Crackette haar dochter en Saloma Doreths haar nicht, met Proontje JORISDR, geboren te Steenvoorde in Vlaenderen, weduwe van Jan van den Crackette.

Ondertrouw (4) 27-aug-1620 te Leiden, met Maijke HENDRIKS, geboren te Nykerck in Vlaenderen, weduwe van Pieter de Kenne.

Gehuwd (1) rond 1595.

3009. Susanneken WAGENAERS

Kinderen:

1.            Jacob Philips, geboren te Leiden, zie [1504].

2.            Adriaen (PHILIPSZ), blauwverver, gehuwd (1) met Tryntgen HENRIXDR, ondertrouw (2) 18-aug-1622 te Leiden, met Susanna Pieters VAN DE CASTEELE, geboren te Delft.

3.            Barbera (PHILIPS), gehuwd met Cornelis DIRCXZ, later ondertrouw 25-aug-1638 te Leiden, getuigen Willem Anthonisz zijn bekende en Engeltgen Roelants haar zuster, met Marya Roelants, weduwe van Jan Arentsz.

3010. Anthonis ANIKE (ANNYCKE)

Geboren te Ronse.

Ondertrouw (2) 12-okt-1624 te Leiden, met Susanna DE MEY (DENEY), weduwe van Jan de Lange.

Uit dit huwelijk:

1.            Abel, gedoopt 13-jul-1631 te Leiden (HK), getuige Janneken Deney.

 

Ondertrouw (1) 21-nov-1598 te Leiden, getuigen Giellis Anike zijn oom, Lowys Alegen zijn oom, Janneke Maerlaers haar zuster en Maycken Willemsdr haar zuster.

3011. Josijntje Willemsdr GLORIBUS

Geboren te Beselaere in Vlaanderen.

Kinderen:

1.            Sara Teunis (ANYCKE), geboren te Leiden, zie [1505].

2.            Marytgen (Maeycken) (AMYCKE, ANNIKE), geboren te Leiden, ondertrouw 28-apr-1622 te Leiden, met Isaack DE MAN, geboren te Leyden, lakenwerker, later ondertrouw 1-mei-1640 te Leiden, getuigen Philps de Man zijn neef en Neeltgen Bogaerts haar bekende, met Lidia Louris, weduwe van Frederic Snarenburch.

3.            David (ANYCKE, ANNICQUE), geboren te Leiden, dekenwerker,
ondertrouw (1) 22-apr-1633 te Leiden, getuigen Anthonis Annijcke zijn vader en Maeijcken Taverniers haar moeder, met Annetgen TAVENIERS, geboren te Leyden,
ondertrouw (2) 11-dec-1636 te Leiden, getuigen Anthonis Anycke zijn vader en Sara haar moeye, met Jacquemyntgen CONINGS (DE KEUNINGH), weduwe van Jan van de Kastele,
ondertrouw (3) 15-aug-1656 te Leiden, getuigen Symon Peper zijn neef en Annetgen Gerrits van Egmont haar stiefmoeder, met Neeltgen Francken VAN OPMEER, weduwe van Pauls Jacobsz.

3017. Cathelijntge NN

3021. Pryntgen DE VLO

3056. Joost LIPSIUS

In verband met namen, tijd en plaats is deze mogelijk dezelfde persoon als:

Justus LIPSIUS, geboren 18-okt-1547 te Overijse, zoon van Gilles Lips en Isabella Durieu, humanist, filoloog en historiograaf, docent te Jena en Leuven, hoogleraar te Leiden (1578-1591), enkele malen rector magnificus aldaar, overleden 23-mrt-1606 te Leuven, gehuwd sep-1573 te Keulen, met Anna VAN DEN CALSTER, geboren te Leuven, overleden 11-sep-1619 te Leuven, weduwe van Hendrik Lottyns.

3061. Weyntgen ADRIAENSDR

Overleden tussen 1609 en 1614.

3062. Willem Gijsbertsz (VAN EGMOND)

Geboren rond 1517, bouwman op de Oude Vliet bij Rijnsburg, overleden tussen 1577 en 1578.

3063. Marijtgen Andriesdr (PEYNS)

Overleden na 18-apr-1597.

3072. Cornelis ARENTSZ (SCHOUT)

Geboren rond 1538, metselaar, overleden rond 1593.

 

Cornelis Ariensz. Schout verkocht in 1581 aan Vrijes Heijndricxz. een huis en erf aan de Achterweg, ten Z grenzend aan Rochus Crijnsz. met huis en erf en ten N aan de Gasthuissteeg, vrij en niet belast, voor de prijs van f 1.000 van 40 gr. Vlaams, te betalen met f 100 contant en de rest op termijnen. Speciale voorwaarde was dat Vrijes Heijndricxz. zal hebben een vrije privaatpijp onder de gang van Cornelis Thoenisz. erf tot in de bansloot aldaar. Cornelis Ariensz. blijft gehouden te voldoen de oude waarbrief welke voorn. Cornelis Thonisz. op het huis en erf sprekende heeft, houdende nog f 140. Penningborgen zijn Frans Woutersz. en Arent Willemsz. (Giftboek Nr. 489 folio 162).

De desbetreffende kustingbrief sprekende op Vrijes Heijndricxz., inhoudende nog f 504, te betalen met f 33 per jaar, verleden voor Cornelis Jacobsz. Fabrij en Maerten Tijelmansz. Coninck schepenen te Schiedam in dato 27-mei-1581 behoorde in 1593 bij het overlijden van Cornelis Arentsz Schout toe aan zijn dochter Stijntgen Cornelisdr. De kustingbrief werd op 3-feb-1594 door Gerrit Cornelisz. metselaar en Jan Ruttesz. als executeurs van het testament van zaliger Cornelis Arentsz. Schout metselaar, vervangende Stijntgen Cornelisdr. zuster van de voorn. Gerrit Cornelisz., getransporteerd aan Jan Jansz. tijkwerker (Giftboek Nr. 797 folio 730)

 

Op 14-mrt-1587 verkocht Cornelis Arndtsz. metselaar aan Barthout Veris bakker een ledig erf, belend ten N: Jan Gerritsz. Vogelaer met huis en erf en ten Z: het erf van de verkoper. Prijs f 486 carolus van 40 gr. Vlaams, te betalen met f 18 op mei en de rest op termijnen van f 18 per jaar. Belast met 71/2 st. per jaar, te ontvangen door de Heilige Geest alhier (Giftboek Nr. 294 folio 140).

Na het overlijden van Cornelis Arentsz in 1593 heeft zijn zoon Gerrit Cornelisz. metselaar op 25-okt-1593 de betreffende kustingbrief, inhoudende nog f 396, getransporteerd aan Lijedewij Corsdr. nagelaten weeskind van zaliger Cors Corsz. de jonge waar moeder van is Annetgen Ewitsdr (Giftboek Nr. 715 folio 650).

 

Kinderen:

1.            Gerrit, zie [1536].

2.            Stijntje Cornelisdr, gehuwd met Dirck.

3092. Cornelis VAN DER LEYSE

Kinderen:

1.            Jan, geboren te Dixmuyden, stoeldraaier, ondertrouw (1) 21-sep-1585 te Leiden, getuigen Cornelis van der Leyse zijn broeder en Michiel des Ursyn haar bekende, met Tanneken DE HAENE, geboren te Meessen in Vlaenderen, ondertrouw (2) 30-dec-1611 te Leiden, getuigen Cornelis van der Leyse zijn broeder en Marytgen Jans van Bortel haar bekende, met Maertyntgen GERYTS, geboren te Venlo in Gelderlant

2.            Cornelis, zie [1546].

3152. Lambrecht Corsz VAN ONDERWATER

Overleden 21-feb-1628 te Leiden.

3153. Toentgen FLORISDR

Theuntgen Florisdr maakt als weduwe van Lambert Corsz van Onderwater op 20-dec-1636 haar testament op.

 

Kinderen:

1.            Marijtje (LAMBRECHTS), geboren te Leiden, ondertrouw 14-apr-1601 te Leiden, getuigen Claes Cornelisz zijn vader en Toontgen Floris haar moeder, met Cornelis Claasz VAN NOORT, geboren te Leiden, timmerman (1601), meester stadstimmerman (1635), later ondertrouw 28-mrt-1635 te Leiden, getuigen Jan Claesz van Noort zijn broer en Geertruyt Jansdr van Noortsant haar zuster, met Emmerensia Jansdr van Noortsant, geboren te Leyden.

2.            Machtelt (LAMBRECHTS), geboren te Leiden, ondertrouw 10-mrt-1604 te Leiden, getuigen Jan Dircx van Noortsant zijn bekende en Toentgen Florys haar moeder, met Dirck Pietersz BUYTEVEST, geboren te Leiden, warmoesman, weduwnaar van Catryne Pietersdr.

3.            Cornelis, geboren te Leiden, warmoesman, cipier op het Gravensteen, begraven 15-jan-1667 te Leiden,
ondertrouw (1) 11-feb-1600 te Leiden, getuigen Lambrecht Corsz zijn vader en Grietgen Pieters haar moeder, met Maritgen Mouringsdr VAN DER AA,
ondertrouw (2) 1-jun-1635 te Leiden, met Cuneertgen (Kniertje) Joppen VAN WASSENAAR, weduwe van Arien Jacobs, wonend te Catwijck op de Zee,
ondertrouw (3) 2-aug-1664 te Leiden, getuigen Lambertus Corsz van Onderwater zijn zoon en Susanna Cors haar bekende, met Marijtgen TEUNIS, weduwe van Pieter Jacobsz,
zie [1576].

4.            Floris, geboren te Leiden, warmoesgezel (1602), warmoesman (1621),
ondertrouw (1) 27-mrt-1602 te Leiden, getuigen Lambrecht Corsz van Onderwater zijn vader en Annetgen Ghysberts haar moeder, met Aeltgen JORYS, geboren te Leiden,
ondertrouw (2) 29-jan-1621 te Leiden, met Dirckgen THONIS, geboren te Ysselsteyn.

6.            Geertruyt, geboren te Leiden, ondertrouw 27-apr-1607 te Leiden, getuigen Teuntgen Floris haar moeder, met Jan Janz VAN HANENBURCH, geboren te Utrecht, schrijnwerker, wonend te Leiden.

7.            Adriaan, geboren te leiden, warmoesman, ondertrouw 1-nov-1613 te Leiden, getuigen Lambrecht Corsz van Onderwater zijn vader en Weyntgen Jacobs haar schoonzuster, met Ghysgen Huybrechts VAN ROSENDAEL, geboren te Leiden, later ondertrouw 8-nov-1614 te Leiden, getuigen Jan Claesz zijn broeder en Lysbeth Willems haar schoonmoeder, met Cornelis Claesz, geboren te Voorhout, wonend te Catwyck op ten Rhyn, schoenmaker.

8.            Trijntje, geboren te Leiden,
ondertrouw (1) 22-nov-1613 te Leiden, getuigen Huybert Jansz zijn vader en Toentgen Florisdr haar moeder, met Hendric Huyberts VAN ROSENDAEL, geboren te Leiden, zoon van Huibert Janz van Roosendaal, warmoezier,
gehuwd (2) 18-mei-1638 te Leiden, ondertrouw 26-apr-1638 aldaar, getuigen Jan Cornelisz zijn zwager (cuyper) en Belijtgen Cornelisdr haar nicht, met Cors Adriaens VAN STIENEVELT, zoon van Adriaan Adriaans Van Steenevelt en Catharijna Dirksdr Hasius, weduwnaar van Fijtgen Joris van het Rietvelt.

9.            Jan, geboren te Leiden, warmoesgezel, ondertrouw 17-nov-1617 te Leiden, getuigen Lambrecht Corssen zijn vader en Aeltgen Mourijns haar tante, met Grietgen HARCXDR, geboren te Leyden.

3184. Jacques BEYN

Geboren te Yperen, saaiwerker.

Gehuwd (1) met Calleken ROSOULS.

Ondertrouw (2) 6-mei-1589 te Leiden, getuigen Gillis Beun zijn broer, Claes van Bergen zijn bekende, Prientgen van den Bergen haar zuster en Mayken Rotrijs haar bekende.

3185. Mayken VAN DEN BERGE

Geboren te Gigerincxhoven in Vlaanderen.

3600. Pieter Pieters WATERLOO

Geboren te Valenciennes, velleploter, begraven 22-aug-1649 te Leiden.

Gehuwd (2) 21-mei-1625 te Leiden (EW), ondertrouw 30-apr-1625 aldaar, met Sara Passchiers SEGAER, geboren te Leiden, dochter van Pasquier Carels Segaar (clavesimbelmaecker) en Catherine des Bonnet.

Uit dit huwelijk:

1.            Geertruyd, gedoopt 15-feb-1628 te Leiden (HK), getuigen Staes Verstraete, Geertruijt Buijs en Tannetgen Telleur.

2.            Jan, gedoopt 2-okt-1631 te Leiden (HK), getuigen Pieter Segaer en Martijne Gillissen.

3.            Catelijn, gedoopt 4-mrt-1635 te Leiden, getuigen Elijsabeth Jansdr Marlier en Grietgen Abrahams.

4.            Anna (Annetgen Pieters), gedoopt 19-jan-1638 te Leiden (HK), getuigen Abraham de Munt, Gillis Janssen, Caterina Arents en Maria Laurens, ondertrouw 22-aug-1657 te Leiden, getuigen Heyndrick Michielsz zijn bekende en Sara Pieters haar moeder, met Hieronimus (Jeroen) Hieronimusz (JEROENSZ) ROOSENDAAL, geboren te Middelburg, lakenwerker, later ondertrouw 13-mei-1673 te Leiden, getuigen Pieter Pietersz Waterloo zijn schoonvader, Catharina Harters haar bekende en Neeltge Gillis haar bekende, met Stijntge Denijs, weduwe van Jan du Char.

5.            Maritge, gedoopt 14-okt-1640 te Leiden (HK), getuigen Pieter Waterloo, Pieter Boudeijn, Hillegont Jansz en Judith Pieters.

6.            Claartje, gedoopt 28-jun-1641 te Leiden (HK), getuigen Laurens de Wijmijle en Marije Cegaer, ondertrouw (1) 30-sep-1661 te Leiden, getuigen Lodewijck l' Ardinoy zijn vader en Sara Segers haar moeder, met Nathaniel Lodewijckxe L'ARDINOIS, geboren te Leiden, schilder,
ondertrouw (2) 24-jan-1681 te Leiden, getuigen Pieter van der Pop zijn bekende, Sara Claes haar schoonzuster en Annetge Joris haar moei, met Eduwaert (Eduart) ENGELS, weduwnaar van Catharyna Jans,
ondertrouw (3) 11-dec-1699 te Leiden, getuigen Cornelis Poulusz zijn bekende, Lijsbeth Lodewijcx haar dochter en Mary Pieters haar dochter, met Willem EIJCKHOFF, weduwnaar van Maertje van Tol, later ondertrouw 14-apr-1702 te Leiden, getuigen Cornelis Paulusz Veenland zijn bekende en Annetje Knoops haar zuster, met Christina Knoops, geboren te Emmerick.

7.            Johannes, gedoopt 13-mrt-1644 te Leiden (HK), getuigen Lourijs de Wijmijle en Maria Cegaers.

8.            Maritge, gedoopt 28-mrt-1646 te Leiden (PK), getuigen Abram Jansz, Jan Jillisz, Katlijntje Arentsz en Maritje Jillis.

9.            Daniel, gedoopt 26-jun-1648 te Leiden (PK), getuigen Pieter Bols, Maria Bols en Maria Lijfde, greinwerker,
ondertrouw 23-apr-1666 te Leiden, getuigen Pieter Waterlo zijn vader en Maertje Jans haar moeder, met Saertgen CLAES, geboren te Leyden, later ondertrouw 1-mei-1677 te Leiden, getuigen Simon Cormeau zijn broeder, Sara Pieters haar schoonmoeder en Judick Pieters haar schoonzuster, met Sjaacq Cormeau, geboren te Limborgh, lakenwerker.

10.          Jacobus, gedoopt 23-mrt-1650 te Leiden (PK), getuigen Joris Ansem, Jan Riediet en Maria Deriet.

 

Gehuwd (1) 21-nov-1610 te Leiden, ondertrouw 5-nov-1610 aldaar, getuigen Nicola Blanpayn zijn bekende, Jan Gerrejan zijn bekende, Elysabeth Lijcheen haar bekende en Pyrone Cuture haar bekende.

3601. Catelijne Louwijs DE SAINTE

Geboren te Cambersy (mogelijk Kamerik of Wambrechies), begraven 27-dec-1624 te Leiden (PK).

Gehuwd (1) met Jan WERIJN, overleden vóór 5-nov-1610.

Kinderen:

1.            Marie, gedoopt 11-sep-1611 te Leiden (EW).

2.            Pieter de jonge, gedoopt 3-mrt-1613 te Leiden (EW), zie [1800].

3.            Judith (Pieters QUATERLOO), gedoopt 25-dec-1617 te Leiden (EW),
ondertrouw (1) 7-nov-1640 te Leiden, getuigen Evert Fredericxz zijn bekende en Sara Passchiers haar stiefmoeder, met Jan Jansz SAMPON (SAMPENS), geboren te Gent, lakenbereider,
gehuwd (2) 14-nov-1660 te Leiden (PK), ondertrouw 29-okt-1660 aldaar, getuigen Isaack Pietersz zijn zwager en Sara Segeraerts haar moeder, met Jacob Jacobsz BOVEWATER, weduwnaar van Marya Balten,
ondertrouw (3) 7-nov-1664 te Leiden, getuigen Sydrach Maljaertsz zijn schoonvader en Sara Pieters haar schoonmoeder [stiefmoeder], met Johan Wilhelm HAGER, weduwnaar van Marta Sydrachs.

4.            Anne, gedoopt 17-feb-1619 te Leiden (EW).

5.            Abraham, gedoopt 6-mrt-1622 te Leiden (EW).

6.            Esther, gedoopt 7-apr-1624 te Leiden (EW).

7.            NN, gedoopt 19-dec-1627 te Leiden (EW).

8.            Marie, gedoopt 13-okt-1633 te Leiden (EW).

3602. Roeland DE LEPELAER

Gedoopt 13-sep-1590 te Ronse, saaiwerker, overleden 1645 te Leiden.

Gehuwd 3-okt-1610 te Leiden, ondertrouw 10-sep-1610 aldaar, getuigen Loys de Lepelaer zijn vader en Teuntgen Pieters haar moeder.

3603. Aaltje Dircks

Geboren te Leiden.

Kinderen:

1.            Cathelijne Roelants, geboren 1611 te Leiden, zie [901].

2.            Lowijs, geboren ca 1616 te Leiden, begraven 28-dec-1618 te Leiden.

3.            NN, begraven 4-aug-1624 te Leiden.

4.            Teuntje, gedoopt 20-feb-1624 te Leiden, ondertrouw 6-sep-1641 te Leiden, getuigen Aeltge Dircxdr haar moeder en Pieter Waterloo zijn bekende, met Andries Jans CAPPERS, geboren te Essen, lakenbereider.

5.            Lowijs, gedoopt 18-okt-1626 te Leiden, soldaat onder de binnenwacht van Leiden, overleden vóór 13-jan-1685,
gehuwd (1) 6-mei-1646 te Leiden, ondertrouw 13-apr-1646 aldaar, getuigen Pieter Waterloo zijn zwager en Maijcken van de Walle haar moeder, met Jannetje WILLEMS, dochter van Willem Claasz en Maijke Van der Walle,
ondertrouw (2) 2-jun-1651 te Leiden, getuigen Pieter Waterloo de jonge zijn zwager en Susanna Jans haar moeder, met Lijsbeth PIETERS, gedoopt 13-apr-1628 te Leiden, dochter van Pieter Willems en Susanna Jans,
gehuwd (3) 18-aug-1675 te Leiden. ondertrouw 2-aug-1675 aldaar, getuigen Jan Martijn zijn schoonvader en Jannetge Broeders haar zuster, met Maria Stevens BROEDERS, geboren te Gouda, dochter van Steven Broeders, latere ondertrouw 13-jan-1685 te Leiden, getuigen Susanna Lepelaer haar schoondochter, Jannetge Stevens haar zuster en Willem de Smith zijn broeder, met Abraham de Smith, geboren te Leiden, lakenwever, latere ondertrouw 28-sep-1709 te Leiden, getuigen Lijsbeth Stevens haar nicht, Catharina Jans haar bekende en Karel Segaar zijn bekende, met Guiljaem de Veth, weduwnaar van Maria Pieters Mol.

6.            Dirk, geboren 1628 te Leiden, slotenmaker,
gehuwd (1) 18-aug-1652 te Warmond, ondertrouw 3-aug-1652 te Leiden, getuigen Louys Lepelaer zijn broeder en Jacomijntje Roos haar moeije, met Abigael Willems ROOSE, gedoopt 20-apr-1633 te Leiden, dochter van Willem (Guillaume) Roose en Adriaantje Frederiksdr.,
gehuwd (2) 24-nov-1658 te Leiden (PK), ondertrouw 6-nov-1658 aldaar, getuigen Louys Lepelaer zijn broeder en Catalijn Lepelaer haar toekomstig zuster, met Cornelia Symons VAN DER VLIETH, gedoopt 9-mei-1634 te Den Haag, dochter van Simon Dirksen van der Vliet en Martijntje Cornelis.

7.            Leendert, gedoopt 10-mrt-1630 te Leiden (HK), getuigen Adriaen Dircx, Abram Pammereyn, Judith Pieters en Maritgen Joosten.

3664. Karel (VAN WINGEN)

4032. Pieter MAES

4034. Michiel NN

4036. Pieter (DU PREE)

4038. Jacob NN

4040. Adrien PIRONEZ (PYROE)

Geboren te Fontenelle Tyrache, wolkammer.

Gehuwd (1) met Jenne GODDARE.

Uit dit huwelijk:

1.            Jonas, gedoopt 7-nov-1599 te Leiden (EW), getuigen Jean Salin, Jaques Marquen en Susanne Dertremeau.

2.            Daniël, gedoopt 25-mrt-1601 te Leiden (EW), getuigen Jan Steffrij, Franco de la Motte en Jenne Carpentie.

 

Ondertrouw (2) 4-dec-1602 te Leiden, getuigen Jan Marcan zijn bekende, Martyn Catelyn zijn bekende, Jacobeyn Philippo haar bekende en Loyse Segaer haar bekende, met Lucie DE TYER (DE TARRE), geboren te Vecht in het land van Luyck, weduwe van Dyrick Rock.

Ondertrouw (3) 6-mrt-1604 te Leiden (geen kinderen aangegeven), getuigen Jan Markan zijn bekende, Martyn Catteleyn zijn bekende, Phillipote Wobe haar bekende en Margriet de Rogiere haar bekende.

4041. Elisabeth COPAER (CAPPART, COPPAR, GOUBART)

Geboren te Turquoyn by Reyssel.

Kinderen:

1.            Marcus, geboren te Leiden, zie [2020].

2.            Judith, gedoopt 19/20-apr-1609 te Leiden (EW), getuigen Pierre le Fel, Thomas Prevost, Margueritte le Fevre en Gillette de Ton, ondertrouw 17-nov-1632 te Leiden, getuigen Jan Sabijn zijn vader en Lijsbeth Cooppaer haar moeder, met Jan Jansz SABIJN, geboren te Leyden, koordenwerker.

3.            Elie, gedoopt 11-sep-1611 te Leiden (EW), getuigen Jean Coppar, Andries Man, Jenne de Honscote en Marie Pau.

4.            Jesaias (Esaie), gedoopt mrt-apr-mei-1614 te Leiden (EW), getuigen Zebedeee Despierre, Cateline Grenoble en Marie Loridan, lakenbereider, ondertrouw 10-jul-1641 te Leiden, getuigen Marcus Arentsz zijn broer en Haesgen Cornelisdr haar toekomstig snaer, met Tryntgen Lucasdr VAN HOGEVORST, geboren te Leiden.

5.            Jan, gehuwd met Haasje Cornelis.

6.            Jaques, gedoopt 4-jun-1617 te Leiden (EW), getuigen Guillaume Copar en Margueritte Calf.

7.            Lijsbeth, ondertrouw (1) 22-mei-1643 te Leiden, getuigen Pieter van Rokegem zijn vader en Lijsbeth Goubart haar moeder, met Pieter Pietersz VAN ROKEGEM, geboren te Ronsen in Vlaenderen, vellebloter, ondertrouw (2) 18-nov-1655 te Leiden, getuigen Joris de Queecker zijn zwager en Trijntgen Lucas haar schoonzuster, met Jacob TRYOEN, weduwnaar van Heynricktgen Jacobs, later ondertrouw 11-mrt-1671 te Leiden, getuigen Jacob Tryoen zijn zoon, Maeycken van de Walle haar nicht en Sara Boudens haar bekende, met Maertgen Fransse, weduwe van Pieter Fermooyse.

Documenthistorie

Versie

Datum

Inhoud

1

17-jun-2009

Opzet en eerste invulling, t/m generatie XV

2

27-nov-2009

Toevoeging families Anycke [3010], Baelde, van Dorp (t/m generatie XXIII), Gloribus, Letier en Du Sar, aanvulling kinderen Philip de Peper [3008]

3

2-feb-2010

Invulling families Krul, Rous en Van Waalswijck

4

10-apr-2010

Invulling familie Lagache vlgs En alweer: een blauwbaard met zes vrouwen ontdekt: Claes Lagas!, P.J.M. de Baar, Genealogische Bijdragen Leiden en Omgeving, sep-1990; invulling familie Lepelaar vlgs Fragmentgenealogie Lepelaar: een Leids vluchtelingengeslacht uit Ronse, P. Lepelaar, Wageningen, 1996

5

9-mei-2010

Invulling families de Koning en de Schot

6

15-mrt-2012

Toevoeging familie Eygerhorst, invulling families Kranenburg, De Lannoy, Van der Leyse, Maerschalck, Maes, Nachtegael en Pironez (Van der Steen)

7

1-feb-2013

Toevoeging families De Backer, Van de Capellen, Vermeulen en Willemsz, aanvulling en verbetering familie Kest, aanvulling familie Van Egmond

8

29-jul-2014

Aanvulling H.M. Kuypers mbt families Le Pere [2396] en Renet [2398]

9

8-okt-2014

Generatie XII afgesplitst, aanvullingen H.M. Kuypers mbt familie Kranenburg en volgende; aanvullingen uit kwartierstaat Beurze-Kriek (Onze Voorouders V) mbt families Cranenburgh, Nachtegael en Spicking

 

© 2014 N.J. Hollebeek, Gouda